Celem polityki prywatności jest pokazanie, w jaki sposób Piston Addict wykorzystuje, zarządza i chroni dane osobowe, które mogłeś przekazać firmie w kontekście korzystania z jej strony internetowej: https://www.pistonaddict.com. Niniejsza polityka prywatności opiera się na obowiązkach redaktora serwisu, określonych przez Ogólne przepisy o ochronie danych (RODO), we wszystkich sprawach dotyczących zgody na gromadzenie danych osobowych, ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, poszanowania Twoje prawa w zakresie dostępu, poprawiania, przetwarzania, przenoszenia i usuwania Twoich danych.

Polityka prywatności Piston Addict może być modyfikowana zgodnie z możliwymi zmianami w ramach prawnych (RGPD), regulacyjnych i orzeczniczych, które określają jej ewolucję i zastosowanie.

1° ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przeglądanie witryny https://www.pistonaddict.com jest całkiem możliwe bez ujawniania swoich danych osobowych wydawcy witryny, z ograniczeniami, jakie narzuca to w zakresie dostępu do części oferowanych informacji i usług.

Podanie danych osobowych (nazwisko i imię, nazwa firmy, funkcja w firmie, adres e-mail, numer telefonu służbowego itp.) jest obowiązkiem w przypadku chęci otrzymania wyceny, kontaktu lub zapytania Informacja.

W związku z tym akceptujesz zasadę ich zbierania dla celów opisanych w formularzach oraz w akapicie „Cele przetwarzania danych”. Wydawca zbiera również dane osobowe poprzez udostępnianie plików połączeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykorzystywania plików cookies.

2° ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Piston Addict wdraża różne środki bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych:

 • stosowanie najnowocześniejszego szyfrowania w celu ochrony danych osobowych przesyłanych w Internecie,
 • analityczne pliki cookies umożliwiają zliczanie użytkowników Internetu podczas analizy ich zachowań podczas wizyty na stronie w celu generowania statystyk ruchu,
 • korzystanie z komputerów i serwerów w bezpiecznym środowisku do przechowywania i przetwarzania Twoich danych,
 • ograniczony dostęp do danych osobowych dla pracowników, którzy muszą wykonywać określoną pracę (fakturowanie itp.).

3° PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Piston Addict stosuje bardzo rygorystyczną politykę przetwarzania danych osobowych, polegającą na tym, że nigdy nie przypisuje ich, nie pożycza, nie wypożycza ani nie odsprzedaje organizacjom zewnętrznym.

Wszelkie przetwarzanie Twoich danych osobowych zebranych na stronie https://www.pistonaddict.com jest przeprowadzane bezpośrednio przez członków zespołu Efficiencies upoważnionego do tego celu.

W związku z tym zgadzasz się z zasadą przetwarzania Twoich danych osobowych w celach opisanych w formularzach kontaktowych, zakładaniu/zarządzaniu kontem oraz w akapicie poniżej, abyśmy lepiej rozumieli Twoje potrzeby w zakresie produktów i usług.

4° CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Piston Addict przeprowadza ręczne lub automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z określonymi celami:

 • Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy do wprowadzania informacji na stronie internetowej (kontakt, zapytanie ofertowe, rekrutacja) służą do wysyłania ofert, tworzenia lub rozwijania relacji handlowych, rekrutacji stażystów i/lub pracowników.
 • Dane zebrane podczas odtwarzania filmów publikowanych na wyspecjalizowanych platformach są niezbędne, aby móc uzyskać dostęp do tych witryn stron trzecich i realizować ich żądania.
 • Dane gromadzone podczas korzystania z przycisków dostępu do sieci społecznościowych są niezbędne, aby móc realizować żądania tych witryn stron trzecich.

5° ZBIERANIE ZGODY NA ZBIERANIE DANYCH

W przypadku wszystkich rodzajów gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem swojej strony internetowej Piston Addict używa urządzeń w celu uzyskania Twojej wyraźnej zgody:

 • o akceptację zbierania danych podczas wypełniania formularzy kontaktowych,
 • o akceptację plików cookie podczas wyświetlania banera ostrzegawczego.

Piston Addict przechowuje zbiory zgody na zbieranie danych osobowych, aby móc udostępnić je CNIL i każdemu innemu organowi kontrolnemu na proste żądanie.

6° CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania Twoich danych osobowych różni się w zależności od ich charakteru i technologii użytej do ich gromadzenia:

 • dla wszystkich Twoich danych osobowych gromadzonych przez pliki cookies okres przechowywania wynosi maksymalnie 13 miesięcy,
 • dla wszystkich Twoich danych zebranych przez formularz okres przechowywania nie może przekroczyć 36 miesięcy.

7° PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Piston Addict nie przekazuje Twoich danych osobowych do krajów trzecich, znajdujących się w Unii Europejskiej lub poza nią.

8° AUTORYZOWANI DOSTAWCY

Piston Addict korzysta z usług autoryzowanych dostawców usług w celu ułatwienia przetwarzania danych osobowych, z których korzystasz na stronie.

9° WYKONYWANIE PRAW INTERNETU

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przyjętym przez Parlament Europejski w dniu 14 kwietnia 2016 roku oraz znowelizowaną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku przysługuje Ci szereg praw związanych z Twoimi danymi osobowymi.

Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się bezpośrednio z wydawcą strony internetowej:

 • pocztą: Piston Addict
 • przez telefon :
 • e-mailem :

9.1° Prawo dostępu do danych

W ramach prawnych określonych przez RGPD możesz w dowolnym momencie złożyć pisemny wniosek o przekazanie swoich danych osobowych.

W tym celu możesz skorzystać ze wzoru pisma stworzonego przez Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Prawo do sprostowania danych

Ustawodawstwo dotyczące danych osobowych pozwala zażądać modyfikacji lub sprostowania niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych informacji dotyczących Ciebie lub osoby bliskiej zmarłej.

W tym celu możesz skorzystać ze wzoru pisma opracowanego przez Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou -wygasły.

9.3° Prawo do sprzeciwu z uzasadnionych powodów

W ramach prawnych określonych przez RODO możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z następujących powodów:

 • sprzeciw wobec wykorzystywania danych gromadzonych w kontekście prowadzenia działalności poszukiwawczej,
 • sprzeciw oparty na uzasadnionych podstawach.

W tym celu możesz skorzystać ze wzoru pisma sporządzonego przez Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- współlokatorzy .

9.4° Prawo do przenoszenia danych

W ramach prawnych określonych przez RGPD możesz w dowolnym momencie zażądać odzyskania swoich danych osobowych w formacie otwartym i nadającym się do odczytu maszynowego, w celu przechowywania ich na innym nośniku lub przesłania ich do innego systemu informatycznego w celu ich ponownego wykorzystania.

W tym celu możesz skorzystać ze wzoru pisma zaproponowanego przez Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Prawo do usunięcia danych

Ustawodawstwo dotyczące danych osobowych pozwala zażądać usunięcia wszystkich danych przechowywanych na stronie internetowej Piston Addict .

W tym celu możesz skorzystać ze wzoru pisma zaproponowanego przez Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -stronie internetowej.

9.6° Przetwarzanie Twoich próśb

Piston Addict zobowiązuje się odpowiedzieć na Twoje prośby dotyczące danych osobowych w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć 1 miesiąca od ich otrzymania.

Piston Addict zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków dotyczących danych charakteryzujących się wyraźnie złośliwymi zamiarami lub powtarzalnym i obraźliwym charakterem.

9.7° Osoba odpowiedzialna za dane osobowe

Pan.
E-mail :
Telefon :

Biuletyn