Scopul politicii de confidențialitate este de a vă arăta cum Piston Addict folosește, gestionează și protejează informațiile personale pe care este posibil să le fi transmis companiei în contextul utilizării site-ului său web: https://www.pistonaddict.com. Această politică de confidențialitate se bazează pe obligațiile editorului site-ului web, așa cum sunt definite de Reglementările generale privind protecția datelor (GDPR), pentru toate aspectele legate de consimțământul pentru colectarea datelor cu caracter personal, protecția și securitatea datelor cu caracter personal, respectarea drepturile dumneavoastră în ceea ce privește accesul, rectificarea, prelucrarea, portabilitatea și ștergerea datelor dumneavoastră.

Politica de confidențialitate a lui Piston Addict poate fi modificată în funcție de eventualele modificări ale cadrelor legislative (RGPD), reglementare și jurisprudențială care determină evoluția și aplicarea acesteia.

1° COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Este foarte posibil să navighezi pe site-ul https://www.pistonaddict.com fără a dezvălui informațiile tale personale editorului site-ului, cu limitele pe care aceasta le impune în ceea ce privește accesul la o parte din informațiile și serviciile oferite.

Furnizarea de informații personale (nume și prenume, denumirea companiei, funcția în companie, adresa de e-mail, numărul de telefon profesional etc.) către Piston Addict este o obligație dacă doriți să primiți o ofertă, să contactați sau să solicitați informație.

Prin urmare, acceptați principiul colectării acestora în scopurile descrise în formulare precum și în paragraful „Scopul prelucrării datelor”. Editorul colectează și date cu caracter personal prin implementarea fișierelor de conexiune, în conformitate cu legislația în vigoare privind utilizarea cookie-urilor.

2° SECURIZAREA DATELOR PERSONALE

Piston Addict implementează o varietate de măsuri de securitate pentru a menține securitatea informațiilor dumneavoastră personale:

 • utilizarea criptării de ultimă generație pentru a vă proteja datele personale transmise online,
 • cookie-urile analitice fac posibilă numărarea utilizatorilor de internet în timp ce se analizează comportamentul acestora în timpul vizitei pe site pentru a genera statistici de trafic,
 • utilizarea computerelor și serverelor într-un mediu securizat pentru stocarea și procesarea datelor dvs.
 • acces restricționat la informațiile personale pentru angajații care trebuie să efectueze anumite activități (facturare etc.).

3° PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Piston Addict are o politică foarte strictă de prelucrare a datelor cu caracter personal constând în a nu cesiona, împrumuta, închiria sau revânzare niciodată acestora către organizații terțe.

Toată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate pe site-ul https://www.pistonaddict.com este efectuată direct de către membrii echipei Eficiențe autorizați în acest scop.

Prin urmare, sunteți de acord cu principiul prelucrării informațiilor dumneavoastră personale în scopurile descrise în formularele de contact, crearea/gestionarea contului precum și în paragraful de mai jos, astfel încât să înțelegem mai bine nevoile dumneavoastră în materie de produse și servicii.

4° SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Piston Addict efectuează prelucrare manuală sau automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal în funcție de scopuri specifice:

 • Datele colectate prin intermediul formularelor de introducere a informațiilor de pe site (contact, cerere de ofertă, recrutare) sunt utilizate pentru trimiterea de oferte, crearea sau dezvoltarea unei relații comerciale, recrutarea de stagiari și/sau angajați.
 • Datele colectate în timpul redării videoclipurilor postate pe platforme specializate sunt necesare pentru a putea accesa aceste site-uri terțe și a executa solicitările acestora.
 • Datele colectate la utilizarea butoanelor de acces la rețelele sociale sunt necesare pentru a putea îndeplini solicitările acestor site-uri terțe.

5° CULEGEREA CONsimțământului PENTRU CULEGEREA DATELOR

Pentru toate tipurile de colectare de date cu caracter personal prin intermediul site-ului său web, Piston Addict utilizează dispozitive pentru a primi consimțământul dumneavoastră explicit:

 • pentru acceptarea colectării datelor la completarea formularelor de contact,
 • pentru acceptarea cookie-urilor la afișarea bannerului de avertizare.

Piston Addict salvează culegerile de consimțământ la colectarea datelor cu caracter personal pentru a le putea pune la dispoziția CNIL și a oricărui alt organism de control la simpla cerere.

6° DURATA CONSERVĂRII DATELOR PERSONALE

Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal variază în funcție de natura acestora și de tehnologia utilizată pentru colectarea acestora:

 • pentru toate datele dumneavoastră personale colectate prin cookie-uri, perioada de păstrare este de maximum 13 luni,
 • pentru toate datele dumneavoastră colectate printr-un formular, perioada de păstrare nu poate depăși 36 de luni.

7° TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Piston Addict nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, indiferent dacă sunt situate în interiorul sau în afara Uniunii Europene.

8° FURNIZORI AUTORIZATI

Piston Addict folosește serviciile furnizorilor de servicii autorizați pentru a facilita prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le utilizați pe site.

9° EXERCITAREA DREPTURILOR UTILIZATORILOR DE INTERNET

În conformitate cu Reglementările generale privind protecția datelor adoptate de Parlamentul European la 14 aprilie 2016 și cu Legea privind protecția datelor modificată din 6 ianuarie 1978, aveți un set de drepturi referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi contactând direct editorul site-ului:

 • prin poștă: Piston Addict
 • prin telefon :
 • prin e-mail :

9.1° Dreptul de acces la date

În cadrul legal definit de RGPD, puteți în orice moment să faceți o cerere scrisă pentru comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a face acest lucru, puteți folosi modelul de scrisoare creat de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces.

9.2° Dreptul la rectificarea datelor

Legislația referitoare la datele cu caracter personal vă permite să solicitați modificarea sau rectificarea informațiilor incomplete, inexacte sau învechite referitoare la dumneavoastră sau la o persoană apropiată decedată.

Pentru a face acest lucru, puteți utiliza modelul de scrisoare produs de Comisia Națională de Informatică și Libertăți: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou -expirat.

9.3° Dreptul de opoziție pentru motive legitime

În cadrul legislativ definit de GDPR, vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din următoarele motive:

 • opoziție față de utilizarea datelor colectate în contextul operațiunilor de prospectare comercială,
 • opoziție pe temeiuri legitime.

Pentru a face acest lucru, puteți folosi modelul de scrisoare întocmit de Comisia Națională de Informatică și Libertăți: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- coordonnees .

9.4° Dreptul la portabilitatea datelor

În cadrul legislativ definit de RGPD, puteți solicita în orice moment recuperarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un format deschis și care poate fi citit automat, pentru a le stoca pe alt suport sau a le transmite către alt sistem informatic pentru reutilizarea lor.

Pentru a face acest lucru, puteți utiliza modelul de scrisoare propus de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces.

9.5° Dreptul de ștergere a datelor

Legislația privind datele cu caracter personal vă permite să solicitați ștergerea tuturor datelor dumneavoastră care au fost stocate pe site-ul web Piston Addict .

Pentru a face acest lucru, puteți utiliza modelul de scrisoare propus de Comisia Națională de Informatică și Libertăți: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -site-ul web.

9.6° Procesarea cererilor dumneavoastră

Piston Addict se angajează să răspundă solicitărilor dumneavoastră referitoare la datele personale într-un termen rezonabil, care nu poate depăși 1 lună de la primirea acestora.

Piston Addict își rezervă dreptul de a refuza solicitările referitoare la date caracterizate fie prin intenție vădit rău intenționată, fie printr-un caracter repetitiv și abuziv.

9.7° Persoana responsabilă pentru datele personale

Domnul.
E-mail :
Telefon:

Buletin informativ

Alăturați-vă comunității noastre, fiți informat despre noile licitații și primiți un cod de reducere pentru a vă încărca gratuit vehiculul pe piața noastră de licitații europene.