Dokumenty do sprzedaży pojazdu

Wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia własności i historii pojazdu

 • 1. Świadectwo kontroli technicznej
 • 2. Świadectwo rejestracji

  Kiedy rejestrujesz swój samochód w UE, właściwe organy wydają Ci dowód rejestracyjny. W zależności od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, certyfikat składa się z jednej lub dwóch części.

  Inne kraje UE są zobowiązane do uznania tego certyfikatu.

 • 3. Zaświadczenie o statusie administracyjnym
 • 4. Dowód własności
  oraz dowód zapłaty podatku
  w sprawie wartości dodanej

  Faktury stanowiące dowód zakupu muszą wyraźnie zawierać numer VAT sprzedawcy.

 • 5. Dowód ubezpieczenia
 • 6. Raport z historii pojazdu
 • 7. Zaprzysiężone oświadczenie, że
  pojazd nie brał udziału w wypadku
 • 8. Dokument usługi online w zakresie
  kontrola antypoślizgowa

  Sprawdzenie, czy pojazd nie został skradziony.

  Kliknij tutaj

 • 9. Dokument tożsamości lub paszport oraz
  prawo jazdy
 • 10. Dla nowych pojazdów:
  świadectwo zgodności

  Certyfikat zgodności wystawiony przez producenta potwierdza, że parametry techniczne pojazdu są zgodne z normami środowiskowymi i bezpieczeństwa.
  Może to być certyfikat europejski (certyfikat CE) lub krajowy.

 • Świadectwo kontroli technicznej
 • Dowód rejestracyjny. Gdy rejestrujesz swój samochód w UE, właściwe organy wydają Ci dowód rejestracyjny. W zależności od przepisów obowiązujących w Twoim kraju, certyfikat ten składa się z jednej lub dwóch części. Inne kraje UE są zobowiązane do uznania tego certyfikatu
 • Zaświadczenie o statusie administracyjnym
 • Dowód własności
 • Faktury używane jako dowód zakupu muszą wyraźnie wskazywać numer VAT odsprzedawcy
 • Dowód ubezpieczenia
 • Raport z historii pojazdu
 • Zaprzysiężone oświadczenie, że pojazd nie brał udziału w wypadku
 • Dokument z internetowego serwisu kontroli antykolizyjnej. Sprawdzenie, czy pojazd nie został skradziony
 • Dokument tożsamości lub paszport i prawo jazdy
 • Dla nowych pojazdów: świadectwo zgodności.
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Certyfikat zgodności w przypadku przywozu z UE/EFTA (lub równoważny certyfikat bezpieczeństwa w przypadku przywozu spoza UE/EFTA)
 • Dowód własności, np. umowa kupna lub istniejące dokumenty rejestracyjne
 • Ważne ubezpieczenie samochodowe
 • Umowa kupna lub umowa sprzedaży, która szczegółowo określa stan samochodu, w tym znane wady. Wzór umowy można znaleźć. Dobrym pomysłem jest szukanie samochodów, które posiadają kompleksową książkę serwisową lub książkę obsługi ( Scheckheftgepflegt ).
 • Istniejące dokumenty rejestracyjne ( der Fahrzeugschein )
 • Szczegóły ostatniej kontroli Technischer Überwachungsverein (TUV), jeśli pojazd ma więcej niż trzy lata
 • Uzyskaj informacje o pojeździe: https://www.carfax.eu/ (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Umowa lub faktura zakupu
 • Dwa świadectwa rejestracji (część I i część II)
 • Europejski Certyfikat Zgodności (COC)
 • Dobrowolny MOT
 • Uzyskaj informacje o pojeździe: https://vinspy.eu/vin -check-austria/ (usługa płatna) lub ou https://www.carfax.eu/de (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Fakturę, która zawiera dane samochodu, uzgodnioną cenę, oferowaną gwarancję sprzedaży, a także dane poprzednich właścicieli i sprzedawców samochodu
 • Zaświadczenie potwierdzające, że samochód przeszedł przegląd techniczny (autokeuring/controle technique) w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających sprzedaż
 • Raport o stanie samochodu po przeglądzie technicznym
 • Świadectwo zgodności (gelijkvormigheidattest/certificate de conformity), które potwierdza, że samochód spełnia specyfikacje techniczne określone w prawie belgijskim
 • Car-Pass wskazujący liczbę kilometrów przejechanych przez samochód
 • Różowy formularz (roze formulier/formulaire rose) do rejestracji samochodu
 • Uzyskaj informacje o pojeździe: https://www.carvertical.com/be (usługa płatna) lub https://www.carfax.eu/fr (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Dowód, że pojazd jest zdatny do ruchu drogowego
 • NIE/NIF Osobisty dokument tożsamości
 • Rejestracja pojazdów
 • Kwit na podatek od pojazdów komunalnych
 • Uzyskaj informacje o pojeździe: https://www.carfax.eu/es (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Akt sprzedaży (Atto di Vendita)
 • Dokumenty pojazdu (Certificato di Proprietà)
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (Carta di Circolazione)
 • Uzyskaj informacje o pojeździe: https://www.carfax.eu/it (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Karta rejestracyjna pojazdu ( kentekencard )
 • Kod Tenaamstellings lub kod nieruchomości

Osoby, które mają papiery wydane przed styczniem 2014 roku mogą dostarczyć inne dokumenty:

 • Tenaamstellingsbewijs, czyli dowód własności, z którego wynika, że samochód jest zarejestrowany na nazwisko właściciela, zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania właściciela, a także datę rejestracji
 • Overschrijvingsbewijs, czyli “dowód przekazania”, który jest świadectwem rejestracyjnym potwierdzającym własność samochodu
 • Uzyskaj informacje o pojeździe: https://ovi.rdw.nl/ (usługa płatna) lub https://www.carfax.eu/nl (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Należy wypełnić i podpisać formularz 2 dotyczący przeniesienia własności
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdu: Będzie to albo DUA All-In-One Vehicle Document (Documento Único Automóvel) znany również jako License Plate Certificate ( Certificado de Matrícula), albo dwa dokumenty:
  • Dokument rejestracyjny pojazdu (Título de Registo de Propriedade)
  • Dziennik pokładowy na pokładzie
 • Dowód przeglądu technicznego: Ważny certyfikat testu IPO (Inspecção Periódica Obrigatória).
 • Zielona karta/świadectwo MOT (Calendário das Inspecções Técnicas de Veículo, zwana również: Carta Inspecção Técnica Periódica), w którym wyszczególniona jest historia kontroli pojazdu oraz data następnej kontroli
 • Dokumenty lub karta składki na podatek miejski od pojazdów (Imposto Municipal de Veiculo) jako dowód zapłaty podatku od pojazdów
 • Uzyskaj informacje o pojeździe: https://www.carfax.eu/ (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • W Szwajcarii pojazd jest regularnie poddawany obowiązkowemu przeglądowi technicznemu na zaproszenie Departamentu Pojazdów Samochodowych. Dla większości pojazdów, samochodów i motocykli, przeglądy przeprowadzane są w następujących odstępach czasu: I przegląd: 5 lat od daty pierwszej rejestracji, 2. przegląd: 3 lata po. Następnie: co 2 lata. Zmiana właściciela nie ma wpływu na te terminy.
 • Dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela (zezwolenie na jazdę/Fahrzeugausweis) w przypadku samochodu używanego lub ekspertyza 13.20A/Pruefungsbericht 13. 20A, jeśli pojazd jest nowy lub importowany
 • Uzyskaj informacje: https://www.carfax.eu/fr (usługa płatna)
 • Paszport właściciela lub ważny dowód osobisty
 • Historia samochodu
 • Dowód rejestracyjny V5C (który potwierdza, że jesteś zarejestrowanym właścicielem i że samochód należy do Ciebie)
 • Certyfikaty MoT (dla samochodów starszych niż trzy lata, które będą pokazywać wszystkie przejścia i notatki informacji o problemach, które mogą spowodować problemy w przyszłych MoT)
 • Faktury serwisowe (rachunki z corocznych przeglądów oraz książka serwisowa z pieczątkami głównych dealerów będą tutaj dodatkowym atutem)
 • Prawidłowo ostemplowana książeczka serwisowa
 • Uzyskanie informacji o pojeździe: https://www.gov.uk/get-vehicle-information-from-dvla lub https://www.carfax.eu/ (usługa płatna)
Biuletyn