Het doel van het privacybeleid is om u te laten zien hoe Piston Addict gebruikt, beheert en beschermt de persoonlijke informatie die u mogelijk aan het bedrijf hebt doorgegeven in het kader van het gebruik van zijn website: https://www.pistonaddict.com. Dit privacybeleid is gebaseerd op de verplichtingen van de website-editor, zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor alle zaken met betrekking tot toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, de bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens, het respecteren van uw rechten met betrekking tot toegang, rectificatie, verwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Het privacybeleid van Piston Addict kan worden gewijzigd in overeenstemming met mogelijke wijzigingen in de wetgevende (RGPD), regelgevende en jurisprudentiële kaders die de evolutie en toepassing ervan bepalen.

1° HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het is heel goed mogelijk om door de https://www.pistonaddict.com-site te bladeren zonder uw persoonlijke gegevens aan de uitgever van de website bekend te maken, met de beperkingen die dit oplegt in termen van toegang tot een deel van de aangeboden informatie en diensten.

Het verstrekken van persoonlijke informatie (naam en voornaam, bedrijfsnaam, functie in het bedrijf, e-mailadres, professioneel telefoonnummer, etc.) aan Piston Addict is een verplichting indien u een offerte wilt ontvangen, contact wilt opnemen of informatie.

U aanvaardt daarom het principe van hun verzameling voor de doeleinden die worden beschreven in de formulieren en in de paragraaf “De doeleinden van gegevensverwerking”. De uitgever verzamelt ook persoonsgegevens via de inzet van verbindingsbestanden, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake het gebruik van cookies.

2° BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Piston Addict implementeert verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven:

 • gebruik van de modernste encryptie om uw online verzonden persoonlijke gegevens te beschermen,
 • analytische cookies maken het mogelijk om internetgebruikers te tellen terwijl ze hun gedrag tijdens het bezoek aan de website analyseren om verkeersstatistieken te genereren,
 • gebruik van computers en servers in een beveiligde omgeving om uw gegevens op te slaan en te verwerken,
 • beperkte toegang tot persoonlijke informatie voor werknemers die specifieke werkzaamheden moeten uitvoeren (facturering, enz.).

3° DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Piston Addict heeft een zeer strikt beleid voor de verwerking van persoonlijke gegevens, bestaande uit het nooit toewijzen, uitlenen, verhuren of doorverkopen aan externe organisaties.

Alle verwerking van uw persoonlijke gegevens die op de https://www.pistonaddict.com-website worden verzameld, wordt rechtstreeks uitgevoerd door leden van het Efficiency -team dat voor dit doel is gemachtigd.

U gaat daarom akkoord met het principe van het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in de contactformulieren, het aanmaken/beheer van uw account en in de onderstaande paragraaf, zodat we uw behoeften op het gebied van producten en diensten beter begrijpen.

4° DE DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Piston Addict verwerkt uw persoonsgegevens handmatig of geautomatiseerd voor specifieke doeleinden:

 • De gegevens die worden verzameld via de formulieren voor het invullen van informatie op de website (contact, offerteaanvraag, werving) worden gebruikt om offertes te versturen, een commerciële relatie op te bouwen of uit te bouwen, stagiaires en/of medewerkers te werven.
 • De gegevens die worden verzameld tijdens het afspelen van video’s die op gespecialiseerde platforms zijn geplaatst, zijn nodig om toegang te krijgen tot deze sites van derden en om hun verzoeken uit te voeren.
 • De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de toegangsknoppen voor sociale netwerken, zijn noodzakelijk om de verzoeken van deze sites van derden te kunnen uitvoeren.

5° VERZAMELING VAN TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERZAMELING

Voor alle soorten persoonlijke gegevensverzameling via haar website gebruikt Piston Addict apparaten om uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen:

 • voor de acceptatie van gegevensverzameling bij het invullen van contactformulieren,
 • voor het accepteren van cookies bij het weergeven van de waarschuwingsbanner.

Piston Addict bewaart de verzamelingen van toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens om ze op eenvoudig verzoek ter beschikking te kunnen stellen aan de CNIL en elk ander controleorgaan.

6° DE DUUR VAN DE BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van hun aard en de technologie die wordt gebruikt voor het verzamelen ervan:

 • voor al uw persoonlijke gegevens die door cookies worden verzameld, is de bewaartermijn maximaal 13 maanden,
 • voor al uw gegevens die via een formulier worden verzameld, mag de bewaartermijn niet langer zijn dan 36 maanden.

7° DE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Piston Addict geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie.

8° GEAUTORISEERDE LEVERANCIERS

Piston Addict maakt gebruik van de diensten van geautoriseerde dienstverleners om de verwerking van persoonsgegevens die u op de website gebruikt te vergemakkelijken.

9° DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN INTERNETGEBRUIKERS

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft u een reeks rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever van de website:

 • per post: Piston Addict
 • telefonisch :
 • per email :

9.1° Het recht op toegang tot gegevens

Binnen het wettelijk kader gedefinieerd door de AVG, kunt u op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonsgegevens mee te delen.

Om dit te doen, kunt u de modelbrief gebruiken die is opgesteld door de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Recht op rectificatie van gegevens

De wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens stelt u in staat om de wijziging of rectificatie van onvolledige, onjuiste of verouderde informatie over uzelf of een overleden naaste te vragen.

Om dit te doen, kunt u de modelbrief gebruiken die is opgesteld door de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou -verlopen.

9.3° Het recht van verzet om legitieme redenen

Binnen het wettelijk kader gedefinieerd door de AVG kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • verzet tegen het gebruik van gegevens die zijn verzameld in het kader van commerciële prospectieactiviteiten,
 • verzet op legitieme gronden.

U kunt hiervoor de modelbrief gebruiken die is opgesteld door de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- coordonnes.

9.4° Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Binnen het wettelijk kader gedefinieerd door de RGPD, kunt u op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens in een open en machineleesbaar formaat te herstellen, om ze op een ander medium op te slaan of om ze naar een ander informatiesysteem te verzenden voor hergebruik.

Om dit te doen, kunt u de modelbrief gebruiken die is voorgesteld door de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Het recht om gegevens te wissen

De wetgeving op het gebied van persoonsgegevens stelt u in staat om te verzoeken om verwijdering van al uw gegevens die zijn opgeslagen op de website van Piston Addict .

Om dit te doen, kunt u de modelbrief gebruiken die is voorgesteld door de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -website.

9.6° De verwerking van uw verzoeken

Piston Addict verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te reageren op uw verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens, die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst ervan.

Piston Addict behoudt zich het recht voor om verzoeken te weigeren met betrekking tot gegevens die worden gekenmerkt door kennelijk kwade bedoelingen of door een repetitief en misbruikend karakter.

9.7° De verantwoordelijke voor persoonsgegevens

Dhr.
E-mail:
Telefoon :

Nieuwsbrief

Word lid van onze community, blijf op de hoogte van nieuwe veilingen en ontvang een kortingscode om je voertuig gratis te uploaden op onze Europese veilingen marktplaats.