Privātuma politikas mērķis ir parādīt, kā Piston Addict izmanto, pārvalda un aizsargā personas informāciju, ko jūs, iespējams, esat nosūtījis uzņēmumam saistībā ar tā tīmekļa vietnes https://www.pistonaddict.com izmantošanu. Šī privātuma politika ir balstīta uz vietnes redaktora pienākumiem, kā noteikts Vispārīgajos datu aizsardzības noteikumos (VDAR) attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar piekrišanu personas datu vākšanai, personas datu aizsardzību un drošību, jūsu tiesības attiecībā uz piekļuvi jūsu datiem, to labošanu, apstrādi, pārnesamību un dzēšanu.

Uzņēmuma Piston Addict privātuma politika var tikt mainīta atbilstoši iespējamām izmaiņām tiesību aktos (RGPD), normatīvajos un jurisprudenciālajos ietvaros, kas nosaka tās attīstību un piemērošanu.

1° PERSONAS DATU VĀKŠANA

Ir pilnīgi iespējams pārlūkot vietni https://www.pistonaddict.com, neizpaužot savu personisko informāciju vietnes izdevējam, ievērojot ierobežojumus, ko tas uzliek attiecībā uz piekļuvi daļai piedāvātās informācijas un pakalpojumu.

Personas informācijas (uzvārds un vārds, uzņēmuma nosaukums, amats uzņēmumā, e-pasta adrese, profesionālā tālruņa numurs utt.) sniegšana Piston Addict ir pienākums, ja vēlaties saņemt piedāvājumu, sazināties vai lūgt informāciju.

Tādēļ jūs piekrītat to vākšanas principam veidlapās, kā arī punktā “Datu apstrādes mērķi” aprakstītajiem mērķiem. Izdevējs arī apkopo personas datus, izvietojot savienojuma failus, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par sīkfailu izmantošanu.

2° PERSONAS DATU NODROŠINĀŠANA

Piston Addict īsteno dažādus drošības pasākumus, lai uzturētu jūsu personiskās informācijas drošību:

 • mūsdienīgas šifrēšanas izmantošana, lai aizsargātu jūsu tiešsaistē pārsūtītos personas datus,
 • analītiskās sīkdatnes ļauj saskaitīt interneta lietotājus, analizējot viņu uzvedību vietnes apmeklējuma laikā, lai ģenerētu trafika statistiku,
 • datoru un serveru izmantošana drošā vidē, lai uzglabātu un apstrādātu jūsu datus,
 • ierobežota piekļuve personiskajai informācijai darbiniekiem, kuriem nepieciešams veikt konkrētu darbu (rēķinu izrakstīšana utt.).

3° PERSONAS DATU APSTRĀDE

Piston Addict ir ļoti stingra politika attiecībā uz personas datu apstrādi, proti, tos nekad nenodod, neaizdod, neiznomā vai nepārdod tālāk trešo pušu organizācijām.

Visu jūsu personas datu apstrādi, kas savākti vietnē https://www.pistonaddict.com, veic tieši šim nolūkam pilnvarotie efektivitātes komandas locekļi.

Tādēļ jūs piekrītat principam, ka apstrādājat savu personisko informāciju nolūkos, kas aprakstīti kontaktu veidlapās, konta izveidei/pārvaldīšanai, kā arī zemāk esošajā punktā, lai mēs labāk izprastu jūsu vajadzības attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem.

4° DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Piston Addict veic manuālu vai automatizētu jūsu personas datu apstrādi atbilstoši konkrētiem mērķiem:

 • Dati, kas apkopoti, izmantojot tīmekļa vietnē esošās informācijas ievades veidlapas (kontakts, piedāvājuma pieprasījums, personāla atlase), tiek izmantoti, lai nosūtītu piedāvājumus, izveidotu vai attīstītu komerciālas attiecības, pieņemtu darbā praktikantus un/vai darbiniekus.
 • Dati, kas savākti specializētās platformās ievietoto videoklipu atskaņošanas laikā, ir nepieciešami, lai varētu piekļūt šīm trešo pušu vietnēm un izpildīt to pieprasījumus.
 • Dati, kas savākti, izmantojot sociālo tīklu piekļuves pogas, ir nepieciešami, lai varētu izpildīt šo trešo pušu vietņu pieprasījumus.

5° PIEKRIŠANAS VĀKŠANA DATU VĀKŠANAI

Visa veida personas datu vākšanai savā tīmekļa vietnē uzņēmums Piston Addict izmanto ierīces, lai saņemtu jūsu nepārprotamu piekrišanu:

 • par datu vākšanas pieņemšanu, aizpildot saziņas veidlapas,
 • par sīkdatņu pieņemšanu, parādot brīdinājuma reklāmkarogu.

Piston Addict saglabā piekrišanas apkopojumus personas datu vākšanai, lai pēc vienkārša pieprasījuma varētu tos darīt pieejamus CNIL un jebkurai citai kontroles iestādei.

6° PERSONAS DATU SAGLABĀŠANAS ILGUMS

Jūsu personas datu glabāšanas periods atšķiras atkarībā no to veida un to vākšanai izmantotās tehnoloģijas:

 • visiem jūsu personas datiem, kas savākti ar sīkfailiem, saglabāšanas periods ir ne vairāk kā 13 mēneši,
 • visiem jūsu datiem, kas savākti ar veidlapu, glabāšanas periods nedrīkst pārsniegt 36 mēnešus.

7° PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANA

Piston Addict nepārsūta jūsu personas datus uz trešajām valstīm neatkarīgi no tā, vai tās atrodas Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

8° PILNVAROTIE NODROŠINĀTĀJI

Piston Addict izmanto autorizētu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai atvieglotu jūsu vietnē izmantoto personas datu apstrādi.

9° INTERNETA LIETOTĀJU TIESĪBU IZMANTOŠANA

Saskaņā ar Vispārīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, ko Eiropas Parlaments pieņēma 2016. gada 14. aprīlī, un 1978. gada 6. janvāra grozīto Datu aizsardzības likumu, jums ir tiesību kopums saistībā ar jūsu personas datiem.

Šīs tiesības varat izmantot, tieši sazinoties ar vietnes izdevēju:

 • pa pastu: Virzuļa atkarīgais
 • pa telefonu:
 • pa e-pastu :

9.1° Tiesības piekļūt datiem

RGPD noteiktā tiesiskā regulējuma ietvaros jūs jebkurā laikā varat iesniegt rakstisku pieprasījumu par savu personas datu paziņošanu.

Lai to izdarītu, varat izmantot Nationale de l’Informatique et des Libertés komisijas izveidoto vēstules paraugu: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Tiesības labot datus

Tiesību akti, kas attiecas uz personas datiem, ļauj pieprasīt nepilnīgas, neprecīzas vai novecojušas informācijas, kas attiecas uz sevi vai mirušu tuvu personu, grozīšanu vai labošanu.

Lai to izdarītu, varat izmantot vēstules paraugu, ko sagatavojusi Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou – beidzies derīguma termiņš.

9.3° Tiesības iebilst leģitīmu iemeslu dēļ

VDAR noteiktā tiesiskā regulējuma ietvaros jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu personas datu apstrādi šādu iemeslu dēļ:

 • iebilst pret to datu izmantošanu, kas savākti saistībā ar komerciālām izpētes darbībām,
 • iebildumu, pamatojoties uz leģitīmiem iemesliem.

Lai to izdarītu, varat izmantot vēstules paraugu, ko sagatavojusi Komisija Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- koordinātes .

9.4° Tiesības uz datu pārnesamību

RGPD noteiktā tiesiskā regulējuma ietvaros jūs jebkurā laikā varat lūgt atgūt savus personas datus atklātā un mašīnlasāmā formātā, lai tos uzglabātu citā datu nesējā vai pārsūtītu uz citu informācijas sistēmu atkārtotai izmantošanai.

Lai to izdarītu, varat izmantot Nationale de l’Informatique et des Libertés komisijas piedāvāto vēstules paraugu: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Tiesības dzēst datus

Personas datu tiesību akti ļauj jums pieprasīt visu jūsu datu dzēšanu, kas ir saglabāti vietnē Piston Addict .

Lai to izdarītu, varat izmantot Nationale de l’Informatique et des Libertés komisijas piedāvāto vēstules paraugu: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun – vietne.

9.6° Jūsu pieprasījumu apstrāde

Piston Addict apņemas atbildēt uz jūsu pieprasījumiem saistībā ar personas datiem saprātīgā termiņā, kas nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi no to saņemšanas.

Piston Addict patur tiesības atteikt pieprasījumus, kas saistīti ar datiem, ko raksturo acīmredzami ļaunprātīgs nolūks vai atkārtots un ļaunprātīgs raksturs.

9.7° Par personas datiem atbildīgā persona

Mr.
E-pasts:
Tālrunis:

Biļetens

Pievienojieties mūsu kopienai, saņemiet informāciju par jaunām izsolēm un atlaides kodu, lai bez maksas augšupielādētu savu transportlīdzekli mūsu Eiropas izsoļu tirgū.