Tietosuojakäytännön tarkoitus on näyttää sinulle, kuinka Piston Addict käyttää, hallinnoi ja suojaa henkilötietoja, jotka olet saattanut välittää yritykselle sen verkkosivuston https://www.pistonaddict.com käytön yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste perustuu yleisissä tietosuojasäännöissä (GDPR) määriteltyihin verkkosivuston toimittajan velvollisuuksiin kaikissa asioissa, jotka liittyvät suostumukseen henkilötietojen keräämiseen, henkilötietojen suojaamiseen ja turvallisuuteen, henkilötietojen kunnioittamiseen. oikeutesi tietojesi käsittelyyn, oikaisemiseen, käsittelyyn, siirrettävyyteen ja poistamiseen.

Piston Addictin tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa sen kehityksen ja soveltamisen määräävien lainsäädännöllisten (RGPD), sääntely- ja oikeuskäytännön kehysten mahdollisten muutosten mukaan.

1° HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

On täysin mahdollista selata https://www.pistonaddict.com -sivustoa paljastamatta henkilökohtaisia tietojasi verkkosivuston julkaisijalle sen asettamilla rajoituksilla pääsylle osaan tarjotuista tiedoista ja palveluista.

Henkilötietojen (sukunimi ja etunimi, yrityksen nimi, tehtävä yrityksessä, sähköpostiosoite, ammattipuhelinnumero jne.) toimittaminen Piston Addictille on velvollisuus, jos haluat saada tarjouksen, ottaa yhteyttä tai pyytää tiedot.

Hyväksyt siis periaatteen niiden keräämisestä lomakkeissa sekä kohdassa ”Tietojen käsittelyn tarkoitukset” kuvattuihin tarkoituksiin. Julkaisija kerää henkilötietoja myös yhteystiedostojen käyttöönoton kautta voimassa olevan evästeiden käyttöä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

2° HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Piston Addict toteuttaa erilaisia turvatoimenpiteitä henkilötietojesi turvallisuuden ylläpitämiseksi:

 • huippuluokan salauksen käyttö verkossa lähetettyjen henkilötietojen suojaamiseksi,
 • analyyttiset evästeet mahdollistavat Internetin käyttäjien laskemisen samalla kun he analysoivat heidän käyttäytymistään verkkosivustolla käynnin aikana liikennetilastojen luomiseksi,
 • tietokoneiden ja palvelimien käyttö suojatussa ympäristössä tietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn,
 • rajoitettu pääsy henkilötietoihin työntekijöille, joiden on suoritettava tiettyä työtä (laskutus jne.).

3° HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Piston Addictilla on erittäin tiukka käytäntö henkilötietojen käsittelyssä, mikä tarkoittaa, ettei niitä koskaan luovuta, lainaa, vuokraa tai myy edelleen kolmansille osapuolille.

Kaiken https://www.pistonaddict.com-sivustolla kerättyjen henkilötietojesi käsittelyn suorittavat suoraan tähän tarkoitukseen valtuutetut tehokkuustiimin jäsenet.

Hyväksyt siis periaatteen henkilötietojesi käsittelystä yhteydenottolomakkeissa, tilin luomisessa/hallinnassa sekä alla olevassa kappaleessa kuvattuihin tarkoituksiin, jotta ymmärrämme paremmin tarpeitasi tuotteiden ja palveluiden suhteen.

4° TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Piston Addict käsittelee henkilötietojasi manuaalisesti tai automaattisesti tiettyjen tarkoitusten mukaisesti:

 • Verkkosivustolla olevilla tietolomakkeilla kerättyjä tietoja (yhteystiedot, tarjouspyyntö, rekrytointi) käytetään tarjousten lähettämiseen, kaupallisen suhteen luomiseen tai kehittämiseen, harjoittelijoiden ja/tai työntekijöiden rekrytointiin.
 • Erikoistuneilla alustoilla julkaistujen videoiden toiston aikana kerätyt tiedot ovat välttämättömiä näiden kolmansien osapuolten sivustoille pääsyn ja niiden pyyntöjen toteuttamiseksi.
 • Sosiaalisen verkoston pääsypainikkeita käytettäessä kerätyt tiedot ovat tarpeen näiden kolmansien osapuolten sivustojen pyyntöjen toteuttamiseksi.

5° SUOSTUMUKSEN KERÄÄMINEN TIETOJEN KERUUUN

Kaikentyyppiseen henkilötietojen keräämiseen verkkosivustonsa kautta Piston Addict käyttää laitteita saadakseen nimenomaisen suostumuksesi:

 • tiedonkeruun hyväksymisestä yhteydenottolomakkeita täytettäessä,
 • evästeiden hyväksymisestä varoitusbannerin näyttämisen yhteydessä.

Piston Addict tallentaa suostumuskokoelmat henkilötietojen keräämiseen, jotta ne voidaan toimittaa CNIL:n ja muiden valvontaelinten saataville yksinkertaisesta pyynnöstä.

6° HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN KESTO

Henkilötietojesi säilytysaika vaihtelee niiden luonteen ja keräämiseen käytetyn tekniikan mukaan:

 • kaikkien evästeiden keräämien henkilötietojen säilytysaika on enintään 13 kuukautta,
 • kaikkien lomakkeella kerättyjen tietojen säilytysaika ei saa ylittää 36 kuukautta.

7° HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Piston Addict ei siirrä henkilötietojasi kolmansiin maihin, olivatpa ne Euroopan unionin sisällä tai sen ulkopuolella.

8° VALTUUTETUT TARJOAJAT

Piston Addict käyttää valtuutettujen palveluntarjoajien palveluita helpottaakseen verkkosivustolla käyttämiesi henkilötietojen käsittelyä.

9° INTERNETIN KÄYTTÄJIEN OIKEUSTEN KÄYTTÖ

Euroopan parlamentin 14. huhtikuuta 2016 hyväksymien yleisten tietosuoja-asetusten ja 6. tammikuuta 1978 muutetun tietosuojalain mukaisesti sinulla on joukko henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia.

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla yhteyttä suoraan verkkosivuston julkaisijaan:

 • postitse: Piston Addict
 • puhelimella :
 • sähkopostilla :

9.1° Oikeus tutustua tietoihin

RGPD:n määrittelemien oikeudellisten puitteiden puitteissa voit milloin tahansa tehdä kirjallisen pyynnön henkilötietojesi luovuttamisesta.

Voit tehdä tämän käyttämällä Commission Nationale de l’Informatique et des Libertésin luomaa kirjemallia: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilötietolainsäädäntö antaa sinun vaatia itseäsi tai läheistäsi koskevien puutteellisten, epätarkkojen tai vanhentuneiden tietojen muuttamista tai oikaisua.

Voit tehdä tämän käyttämällä Commission Nationale de l’Informatique et des Libertésin tuottamaa kirjemallia: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou -vanhentunut.

9.3° Oikeus vastustaa laillisia syitä

GDPR:n määrittelemän lainsäädäntökehyksen puitteissa voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavista syistä:

 • vastustaa kaupallisten etsintätoimintojen yhteydessä kerättyjen tietojen käyttöä,
 • oikeutettuihin perusteisiin perustuva vastustus.

Tätä varten voit käyttää komission Nationale de l’Informatique et des Libertésin laatimaa kirjemallia: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- koordinaatit.

9.4° Oikeus tietojen siirrettävyyteen

RGPD:n määrittelemissä lainsäädännöllisissä puitteissa voit milloin tahansa pyytää henkilötietojesi palauttamista avoimessa ja koneellisesti luettavassa muodossa tallentaaksesi ne toiselle välineelle tai siirtääksesi ne toiseen tietojärjestelmään uudelleenkäyttöä varten.

Voit tehdä tämän käyttämällä Commission Nationale de l’Informatique et des Libertésin ehdottamaa kirjemallia: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilötietolainsäädäntö antaa sinun pyytää kaikkien Piston Addict -verkkosivustolle tallennettujen tietojesi poistamista.

Voit tehdä tämän käyttämällä komission Nationale de l’Informatique et des Libertésin ehdottamaa kirjemallia: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -verkkosivusto.

9.6° Pyyntöjesi käsittely

Piston Addict sitoutuu vastaamaan henkilötietoja koskeviin pyyntöihisi kohtuullisen ajan kuluessa, joka ei saa ylittää 1 kuukautta pyyntösi vastaanottamisesta.

Piston Addict varaa oikeuden hylätä pyynnöt, jotka liittyvät tietoihin, joille on ominaista joko ilmeisen pahantahtoinen tarkoitus tai toistuva ja loukkaava luonne.

9.7° Henkilötiedoista vastaava henkilö

Herra.
Sähköposti:
Puhelin :

Uutiskirje