Formålet med privatlivspolitikken er at vise dig, hvordan Piston Addict bruger, administrerer og beskytter de personlige oplysninger, som du måtte have overført til virksomheden i forbindelse med brugen af dens hjemmeside: https://www.pistonaddict.com. Denne privatlivspolitik er baseret på hjemmesideredaktørens forpligtelser, som defineret af de generelle databeskyttelsesforordninger (GDPR), for alle spørgsmål vedrørende samtykke til indsamling af personoplysninger, beskyttelse og sikkerhed af personlige data, respekt for dine rettigheder med hensyn til adgang, berigtigelse, behandling, portabilitet og sletning af dine data.

Piston Addicts privatlivspolitik kan blive ændret i overensstemmelse med mulige ændringer i de lovgivningsmæssige (RGPD), regulatoriske og retlige rammer, der bestemmer dens udvikling og anvendelse.

1° INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Det er ganske muligt at gennemse https://www.pistonaddict.com-siden uden at afsløre dine personlige oplysninger til udgiveren af hjemmesiden, med de begrænsninger, som dette pålægger med hensyn til adgang til en del af de tilbudte informationer og tjenester.

Udlevering af personoplysninger (efternavn og fornavn, firmanavn, funktion i virksomheden, e-mailadresse, professionelt telefonnummer mv.) til Piston Addict er en forpligtelse, hvis du ønsker at modtage et tilbud, kontakte eller bede om Information.

Du accepterer derfor princippet om deres indsamling til de formål, der er beskrevet i formularerne samt i afsnittet “Formålene med databehandling”. Udgiveren indsamler også personoplysninger via udrulning af forbindelsesfiler i overensstemmelse med gældende lovgivning om brug af cookies.

2° SIKRING AF PERSONDATA

Piston Addict implementerer en række sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde sikkerheden for dine personlige oplysninger:

 • brug af state-of-the-art kryptering til at beskytte dine personlige data, der overføres online,
 • analytiske cookies gør det muligt at tælle internetbrugere, mens de analyserer deres adfærd under besøget på webstedet for at generere trafikstatistik,
 • brug af computere og servere i et sikkert miljø til at opbevare og behandle dine data,
 • begrænset adgang til personoplysninger for medarbejdere, der skal udføre konkret arbejde (fakturering mv.).

3° BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Piston Addict har en meget streng politik for behandling af personoplysninger, der består i aldrig at tildele, udlåne, leje eller videresælge dem til tredjepartsorganisationer.

Al behandling af dine personlige data indsamlet på https://www.pistonaddict.com-webstedet udføres direkte af medlemmer af Efficiencies -teamet, der er autoriseret til dette formål.

Du accepterer derfor princippet om at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i kontaktformularerne, kontooprettelse/administration samt i nedenstående afsnit, så vi bedre forstår dine behov i forhold til produkter og tjenester.

4° FORMÅLET MED DATABEHANDLING

Piston Addict udfører manuel eller automatiseret behandling af dine personoplysninger i henhold til specifikke formål:

 • De data, der indsamles via informationsindtastningsformularerne på hjemmesiden (kontakt, tilbudsanmodning, rekruttering) bruges til at sende tilbud, skabe eller udvikle en kommerciel relation, rekruttere praktikanter og/eller medarbejdere.
 • De data, der indsamles under afspilning af videoer, der er lagt op på specialiserede platforme, er nødvendige for at kunne få adgang til disse tredjepartswebsteder og udføre deres anmodninger.
 • De data, der indsamles ved brug af adgangsknapperne til det sociale netværk, er nødvendige for at kunne udføre anmodningerne fra disse tredjepartswebsteder.

5° INDSAMLING AF SAMTYKKE TIL DATAINDSAMLING

Til alle typer indsamling af personlige data via sin hjemmeside bruger Piston Addict enheder til at modtage dit udtrykkelige samtykke:

 • for accept af dataindsamling ved udfyldelse af kontaktformularer,
 • for accept af cookies ved visning af advarselsbanneret.

Piston Addict gemmer indsamlingerne af samtykke til indsamling af personoplysninger for på simpel anmodning at kunne gøre dem tilgængelige for CNIL og ethvert andet kontrolorgan.

6° VARIGHED AF OPBEVARING AF PERSONDATA

Opbevaringsperioden for dine personlige data varierer afhængigt af deres art og den teknologi, der bruges til deres indsamling:

 • for alle dine personlige data indsamlet af cookies er opbevaringsperioden maksimalt 13 måneder,
 • for alle dine data indsamlet via en formular, må opbevaringsperioden ikke overstige 36 måneder.

7° OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

Piston Addict overfører ikke dine personlige data til tredjelande, uanset om de befinder sig i eller uden for EU.

8° AUTORISEREDE UDBYDERE

Piston Addict bruger tjenester fra autoriserede tjenesteudbydere til at lette behandlingen af personoplysninger, som du bruger på hjemmesiden.

9° UDØVELSE AF INTERNETBRUGERS RETTIGHEDER

I overensstemmelse med de generelle databeskyttelsesforordninger vedtaget af Europa-Parlamentet den 14. april 2016 og den ændrede databeskyttelseslov af 6. januar 1978 har du en række rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger.

Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte udgiveren af webstedet direkte:

 • på mail: Piston Addict
 • telefonisk:
 • via e-mail:

9.1° Retten til adgang til data

Inden for de juridiske rammer, der er defineret af RGPD, kan du til enhver tid fremsætte en skriftlig anmodning om videregivelse af dine personoplysninger.

For at gøre dette kan du bruge modelbrevet oprettet af Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Retten til at berigtige data

Lovgivningen vedrørende personoplysninger giver dig mulighed for at anmode om ændring eller berigtigelse af ufuldstændige, unøjagtige eller forældede oplysninger vedrørende dig selv eller en afdød nærtstående person.

For at gøre dette kan du bruge det modelbrev, der er udarbejdet af Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou – udløbet.

9.3° Ret til indsigelse af legitime årsager

Inden for de lovgivningsmæssige rammer, der er defineret af GDPR, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af følgende årsager:

 • modstand mod brugen af data indsamlet i forbindelse med kommercielle efterforskningsoperationer,
 • modstand baseret på legitime grunde.

For at gøre dette kan du bruge modelbrevet udarbejdet af Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- coordonnees .

9.4° Retten til dataportabilitet

Inden for de lovgivningsmæssige rammer, der er defineret af RGPD, kan du til enhver tid anmode om at gendanne dine personlige data i et åbent og maskinlæsbart format, for at gemme dem på et andet medie eller for at overføre dem til et andet informationssystem til genbrug.

For at gøre dette kan du bruge modelbrevet foreslået af National Commission for Computing and Liberties: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Ret til at slette data

Persondatalovgivningen giver dig mulighed for at anmode om sletning af alle dine data, der er blevet gemt på Piston Addicts hjemmeside.

For at gøre dette kan du bruge modelbrevet foreslået af Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -internet side.

9.6° Behandlingen af dine anmodninger

Piston Addict forpligter sig til at besvare dine anmodninger vedrørende persondata inden for en rimelig periode, som ikke må overstige 1 måned fra modtagelsen heraf.

Piston Addict forbeholder sig retten til at afvise anmodninger vedrørende data, der er karakteriseret enten af åbenlyst ondsindet hensigt eller af en gentagen og misbrugende karakter.

9.7° Den personansvarlige for persondata

Hr.
E-mail:
Telefon :

Nyhedsbrev

Bliv medlem af vores community, bliv informeret om nye auktioner, og få en rabatkode til at uploade din bil gratis på vores europæiske auktionsmarkedsplads.