Účelem zásad ochrany osobních údajů je ukázat vám, jak Piston Addict používá, spravuje a chrání osobní údaje, které jste společnosti mohli předat v souvislosti s používáním jejích webových stránek: https://www.pistonaddict.com. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na povinnostech editora webových stránek, jak jsou definovány obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (GDPR), pro všechny záležitosti týkající se souhlasu se shromažďováním osobních údajů, ochrany a zabezpečení osobních údajů, respektování vaše práva, pokud jde o přístup, opravu, zpracování, přenositelnost a výmaz vašich údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Piston Addict mohou být upraveny podle možných změn v legislativních (RGPD), regulačních a jurisprudenčních rámcích, které určují její vývoj a aplikaci.

1° SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stránky https://www.pistonaddict.com je docela možné procházet bez sdělování vašich osobních údajů vydavateli webu, s omezeními, která to ukládá, pokud jde o přístup k části nabízených informací a služeb.

Poskytnutí osobních údajů (příjmení a jméno, název společnosti, funkce ve společnosti, e-mailová adresa, profesní telefonní číslo atd.) společnosti Piston Addict je povinností, pokud si přejete obdržet cenovou nabídku, kontaktovat nebo požádat o informace.

Přijímáte tedy zásadu jejich shromažďování pro účely popsané ve formulářích a také v odstavci „Účely zpracování údajů“. Vydavatel dále shromažďuje osobní údaje prostřednictvím nasazení souborů připojení v souladu s platnou legislativou týkající se používání cookies.

2° ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Piston Addict zavádí řadu bezpečnostních opatření pro zachování bezpečnosti vašich osobních údajů:

 • používání nejmodernějšího šifrování k ochraně vašich osobních údajů přenášených online,
 • analytické cookies umožňují počítat uživatele internetu při analýze jejich chování během návštěvy webu za účelem generování statistik návštěvnosti,
 • používání počítačů a serverů v bezpečném prostředí k ukládání a zpracování vašich údajů,
 • omezený přístup k osobním údajům pro zaměstnance, kteří potřebují vykonávat konkrétní práci (fakturace apod.).

3° ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Piston Addict má velmi přísné zásady pro zpracování osobních údajů, které spočívají v tom, že je nikdy nepostoupí, nepůjčuje, nepronajímá ani nepřeprodává organizacím třetích stran.

Veškeré zpracování vašich osobních údajů shromážděných na webu https://www.pistonaddict.com je prováděno přímo členy týmu Efficiencies , kteří jsou k tomuto účelu oprávněni.

Souhlasíte tedy se zásadou zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v kontaktních formulářích, vytvoření/správě účtu i v odstavci níže, abychom lépe porozuměli vašim potřebám v oblasti produktů a služeb.

4° ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT

Piston Addict provádí manuální nebo automatizované zpracování vašich osobních údajů podle konkrétních účelů:

 • Údaje shromážděné prostřednictvím formulářů pro zadávání informací na webových stránkách (kontakt, žádost o nabídku, nábor) se používají k zasílání nabídek, vytváření nebo rozvíjení obchodních vztahů, náboru stážistů a/nebo zaměstnanců.
 • Údaje shromážděné během přehrávání videí zveřejněných na specializovaných platformách jsou nezbytné pro přístup k těmto webům třetích stran a provádění jejich požadavků.
 • Údaje shromážděné při používání tlačítek pro přístup k sociální síti jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné realizovat požadavky těchto stránek třetích stran.

5° SBĚR SOUHLASU KE SBĚRU ÚDAJŮ

Pro všechny typy shromažďování osobních údajů prostřednictvím svých webových stránek používá Piston Addict zařízení k získání vašeho výslovného souhlasu:

 • za souhlas se shromažďováním údajů při vyplňování kontaktních formulářů,
 • pro přijímání cookies při zobrazení varovného banneru.

Piston Addict ukládá shromažďování souhlasu se shromažďováním osobních údajů, aby je mohl na jednoduchou žádost zpřístupnit CNIL a jakémukoli jinému kontrolnímu orgánu.

6° DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba uchovávání vašich osobních údajů se liší podle jejich povahy a technologie použité pro jejich shromažďování:

 • u všech vašich osobních údajů shromážděných pomocí cookies je doba uchovávání maximálně 13 měsíců,
 • u všech vašich údajů shromážděných prostřednictvím formuláře nesmí doba uchovávání přesáhnout 36 měsíců.

7° PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Piston Addict nepředává vaše osobní údaje do třetích zemí, ať už se nacházejí v Evropské unii nebo mimo ni.

8° AUTORIZOVANÍ POSKYTOVATELÉ

Piston Addict využívá služeb autorizovaných poskytovatelů služeb k usnadnění zpracování osobních údajů, které na webu používáte.

9° VÝKON PRÁV UŽIVATELŮ INTERNETU

V souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů přijatými Evropským parlamentem dne 14. dubna 2016 a novelizovaným zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 máte soubor práv týkajících se vašich osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit tak, že přímo kontaktujete vydavatele webu:

 • poštou: Piston Addict
 • telefonem :
 • emailem :

9.1° Právo na přístup k údajům

V rámci právního rámce definovaného RGPD můžete kdykoli písemně požádat o sdělení vašich osobních údajů.

K tomu můžete použít vzorový dopis vytvořený komisí Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Právo na opravu údajů

Právní předpisy týkající se osobních údajů Vám umožňují požadovat úpravu nebo opravu neúplných, nepřesných nebo neaktuálních údajů týkajících se Vaší osoby nebo zemřelé blízké osoby.

K tomu můžete použít vzorový dopis vytvořený Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou – vypršela.

9.3° Právo na námitky z legitimních důvodů

V rámci legislativního rámce definovaného GDPR můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z následujících důvodů:

 • nesouhlas s používáním údajů shromážděných v rámci komerčních vyhledávacích operací,
 • opozice na základě legitimních důvodů.

K tomu můžete použít vzorový dopis vypracovaný Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commercee-de-ses- coordonnees .

9.4° Právo na přenositelnost údajů

V rámci legislativního rámce definovaného RGPD můžete kdykoli požádat o obnovu svých osobních údajů v otevřeném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich uložení na jiné médium nebo předání do jiného informačního systému pro jejich opětovné použití.

K tomu můžete použít vzorový dopis navržený Komisí Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Právo na výmaz údajů

Právní předpisy týkající se osobních údajů vám umožňují požádat o vymazání všech vašich údajů, které byly uloženy na webových stránkách Piston Addict .

K tomu můžete použít vzorový dopis navržený Komisí Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -webová stránka.

9.6° Zpracování vašich požadavků

Piston Addict se zavazuje reagovat na vaše požadavky týkající se osobních údajů v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout 1 měsíc od jejich obdržení.

Piston Addict si vyhrazuje právo odmítnout požadavky týkající se údajů, které se vyznačují buď zjevně zlými úmysly, nebo opakující se a zneužívající povahou.

9.7° Osoba odpovědná za osobní údaje

Pan.
E-mailem :
telefon:

Newsletter