Syftet med integritetspolicyn är att visa dig hur Piston Addict använder, hanterar och skyddar den personliga information som du kan ha överfört till företaget i samband med användningen av dess webbplats: https://www.pistonaddict.com. Denna integritetspolicy är baserad på webbredaktörens skyldigheter, enligt definitionen i General Data Protection Regulations (GDPR), för alla frågor som rör samtycke till insamling av personuppgifter, skydd och säkerhet för personuppgifter, respekt för dina rättigheter när det gäller åtkomst, rättelse, bearbetning, portabilitet och radering av dina uppgifter.

Piston Addicts integritetspolicy kan ändras i enlighet med möjliga ändringar i de lagstiftande (RGPD), reglerande och rättsvetenskapliga ramar som avgör dess utveckling och tillämpning.

1° INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är fullt möjligt att surfa på https://www.pistonaddict.com-webbplatsen utan att avslöja din personliga information till utgivaren av webbplatsen, med de begränsningar som detta innebär när det gäller tillgång till delar av informationen och tjänsterna som erbjuds.

Att lämna personuppgifter (efternamn och förnamn, företagsnamn, funktion i företaget, e-postadress, professionellt telefonnummer etc.) till Piston Addict är en skyldighet om du önskar få en offert, kontakta eller be om information.

Du accepterar därför principen för deras insamling för de ändamål som beskrivs i formulären samt i stycket “Syften med databehandling”. Utgivaren samlar också in personuppgifter via distribution av anslutningsfiler, i enlighet med gällande lagstiftning om användning av cookies.

2° SÄKRA PERSONUPPGIFTER

Piston Addict implementerar en mängd olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information:

 • användning av toppmodern kryptering för att skydda dina personuppgifter som överförs online,
 • analytiska cookies gör det möjligt att räkna Internetanvändare samtidigt som de analyserar deras beteende under besöket på webbplatsen för att generera trafikstatistik,
 • användning av datorer och servrar i en säker miljö för att lagra och bearbeta dina data,
 • begränsad tillgång till personuppgifter för anställda som behöver utföra specifikt arbete (fakturering etc.).

3° BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Piston Addict har en mycket strikt policy för behandling av personuppgifter som består i att aldrig tilldela, låna ut, hyra ut eller sälja dem till tredjepartsorganisationer.

All behandling av dina personuppgifter som samlas in på https://www.pistonaddict.com-webbplatsen utförs direkt av medlemmar i Efficiencies -teamet som är auktoriserade för detta ändamål.

Du samtycker därför till principen att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i kontaktformulären, kontoskapande/hantering samt i stycket nedan så att vi bättre förstår dina behov vad gäller produkter och tjänster.

4° SYFTEN MED DATABEHANDLING

Piston Addict utför manuell eller automatiserad behandling av dina personuppgifter enligt specifika syften:

 • Uppgifterna som samlas in via informationsformulären på webbplatsen (kontakt, offertförfrågan, rekrytering) används för att skicka offerter, skapa eller utveckla en kommersiell relation, rekrytera praktikanter och/eller anställda.
 • Den data som samlas in under uppspelningen av videor som lagts upp på specialiserade plattformar är nödvändig för att kunna komma åt dessa tredjepartswebbplatser och utföra deras förfrågningar.
 • Uppgifterna som samlas in när du använder knapparna för åtkomst till det sociala nätverket är nödvändiga för att kunna utföra förfrågningar från dessa tredje parts webbplatser.

5° INSAMLING AV SAMTYCKE TILL DATAINSAMLING

För alla typer av personlig datainsamling via sin webbplats använder Piston Addict enheter för att få ditt uttryckliga samtycke:

 • för godkännande av datainsamling när du fyller i kontaktformulär,
 • för godkännande av cookies vid visning av varningsbannern.

Piston Addict sparar insamlingarna av samtycke till insamling av personuppgifter för att på enkel begäran kunna göra dem tillgängliga för CNIL och eventuellt annat kontrollorgan.

6° VARAKTIGHETEN FÖR BEVARING AV PERSONUPPGIFTER

Lagringsperioden för dina personuppgifter varierar beroende på deras natur och den teknik som används för att samla in dem:

 • för alla dina personuppgifter som samlas in av cookies är lagringsperioden högst 13 månader,
 • för alla dina uppgifter som samlats in via ett formulär får lagringsperioden inte överstiga 36 månader.

7° ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Piston Addict överför inte dina personuppgifter till tredjeländer, vare sig de befinner sig inom eller utanför EU.

8° AUKTORISERADE LEVERANTÖRER

Piston Addict använder tjänster från auktoriserade tjänsteleverantörer för att underlätta behandlingen av personuppgifter som du använder på webbplatsen.

9° UTÖVANDE AV INTERNETANVÄNDARES RÄTTIGHETER

I enlighet med de allmänna dataskyddsförordningarna som antogs av Europaparlamentet den 14 april 2016, och den ändrade dataskyddslagen från den 6 januari 1978, har du en uppsättning rättigheter relaterade till dina personuppgifter.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta utgivaren av webbplatsen direkt:

 • per post: Piston Addict
 • per telefon :
 • via e-post :

9.1° Rätten till tillgång till data

Inom den rättsliga ram som definieras av RGPD kan du när som helst göra en skriftlig begäran om kommunikation av dina personuppgifter.

För att göra detta kan du använda modellbrevet skapat av Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Rätten att rätta uppgifter

Lagstiftningen om personuppgifter tillåter dig att begära ändring eller rättelse av ofullständig, felaktig eller föråldrad information som rör dig själv eller en avliden nära person.

För att göra detta kan du använda modellbrevet från Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou -utgånget.

9.3° Rätten till invändning av legitima skäl

Inom den rättsliga ram som definieras av GDPR kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av följande skäl:

 • motstånd mot användningen av uppgifter som samlats in i samband med kommersiell prospekteringsverksamhet,
 • opposition på legitima grunder.

För att göra detta kan du använda modellbrevet som upprättats av Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- coordonnees .

9.4° Rätten till dataportabilitet

Inom den rättsliga ram som definieras av RGPD kan du när som helst begära att få tillbaka dina personuppgifter i ett öppet och maskinläsbart format, för att lagra dem på ett annat medium eller för att överföra dem till ett annat informationssystem för återanvändning.

För att göra detta kan du använda modellbrevet som föreslås av Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Rätten att radera data

Personuppgiftslagstiftningen tillåter dig att begära radering av all din data som har lagrats på Piston Addicts webbplats.

För att göra detta kan du använda modellbrevet som föreslås av Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -hemsida.

9.6° Behandlingen av dina förfrågningar

Piston Addict åtar sig att svara på dina förfrågningar som rör personuppgifter inom en rimlig tidsperiod, som inte får överstiga 1 månad från mottagandet av dessa.

Piston Addict förbehåller sig rätten att avslå förfrågningar som rör data som kännetecknas av antingen uppenbart illvilliga avsikter eller av upprepning och missbruk.

9.7° Personuppgiftsansvarig

Herr.
E-post:
Telefon :

Nyhetsbrev

Gå med i vårt community, få information om nya auktioner och få en rabattkod för att ladda upp ditt fordon gratis på vår europeiska auktionsmarknadsplats.