TĪMEKĻA VIETNES PREZENTĀCIJA

Saskaņā ar 6. pantu 2004. gada 21. jūnija likumā Nr. 2004-575 par uzticēšanos digitālajai ekonomikai un piemērojot Vispārīgā datu aizsardzība Regula [Regula (ES) 2016/679], vietnes lietotājiem tiek norādīta: https://www.pistonaddict.com, dažādo ieinteresēto personu identitāte tās īstenošanas un uzraudzības kontekstā.

 • Īpašnieks: Piston Addict SA
 • SA ar pamatkapitālu 400 000 CHF
 • IDE numurs: CHE-354.351.695
 • PVN numurs: CHE-354.351.695TVA un EU528667635 (ne ES OSS numurs)
 • Birojs : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Šveice
 • Tālrunis: 00 41 22 342 03 55
 • Radītājs/vebmeistars: KUBIWEB
 • SAS ar pamatkapitālu 21 320 €
 • SIRET numurs: 53018964600025
 • Galvenā mītne: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Saimnieks: HOSTINGER
 • Galvenā mītne: HOSTINGER INTERNATIONAL LTD, 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Kipra.
 • Kontaktpersona: https://www.hostinger.fr/contact
 • Vadība : Castelain Kevin.

Piston Addict aktivitātes notiek visā pasaulē, bet galvenā uzmanība tiek pievērsta Eiropai, izņemot Apvienoto Karalisti un Īriju.

VIETNES UN PIEDĀVĀTO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Vietnes https://www.pistonaddict.com lietošana nozīmē, ka pilnībā piekrītat turpmāk aprakstītajiem vispārīgajiem lietošanas nosacījumiem. Šie lietošanas noteikumi var tikt grozīti vai papildināti jebkurā laikā, tāpēc vietnes https://www.pistonaddict.com lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem iepazīties.

Šī vietne lietotājiem parasti ir pieejama jebkurā laikā. Tomēr par pārtraukumu tehniskās apkopes dēļ var lemt Piston Addict, kas pēc tam centīsies informēt lietotājus pirms iejaukšanās datumiem un laikiem.

Vietni https://www.pistonaddict.com regulāri atjaunina Piston Addict. Tāpat arī juridiskos paziņojumus var mainīt jebkurā laikā, tomēr tie ir saistoši lietotājam, kurš tiek aicināts pēc iespējas biežāk tos aplūkot, lai ar tiem iepazītos.

SNIEGTO PAKALPOJUMU APRAKSTS

Vietnes https://www.pistonaddict.com mērķis ir sniegt informāciju par visām uzņēmuma darbībām. Piston Addict cenšas sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju vietnē https://www.pistonaddict.com.

Tomēr tā nevar uzņemties atbildību par izlaidumiem, neprecizitātēm un nepilnībām atjauninātajā informācijā, ko ir pieļāvusi pati vai trešās puses partneri, kas tai sniedz šo informāciju.

Visa informācija, kas norādīta vietnē https://www.pistonaddict.com, ir norādīta kā indikatīva un, iespējams, var mainīties. Turklāt vietnē https://www.pistonaddict.com sniegtā informācija nav izsmeļoša. Tie tiek sniegti ar nosacījumu, ka kopš to ievietošanas tiešsaistē tajos ir veiktas izmaiņas.

LĪGUMA IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ TEHNISKAJIEM DATIEM

Vietnē tiek izmantota JavaScript tehnoloģija.

Vietne nevar uzņemties atbildību par materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar vietnes lietošanu. Turklāt vietnes lietotājs piekrīt piekrist piekļūt vietnei, izmantojot jaunākās paaudzes iekārtas, kas nesatur vīrusus, un atjauninātu jaunākās paaudzes pārlūkprogrammu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS UN PĀRKĀPUMI

Piston Addict ir intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai ir tiesīgs izmantot visus vietnē pieejamos elementus, jo īpaši tekstus, attēlus, grafikas, logo, ikonas, skaņas, programmatūru.

Jebkāda vietnes elementu vai to daļas reproducēšana, attēlošana, pārveidošana, publicēšana, adaptēšana, neatkarīgi no izmantotajiem līdzekļiem vai procesa, ir aizliegta, izņemot ar iepriekšēju rakstisku Piston Addict atļauju.

Jebkāda vietnes vai tajā ietverto elementu neatļauta izmantošana tiks uzskatīta par pārkāpumu un par to tiks ierosināta krimināllieta saskaņā ar Intelektuālā īpašuma kodeksa L.335-2 un turpmākajiem pantiem.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Virzuļu atkarīgais nevar uzņemties atbildību par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas nodarīts lietotāja iekārtai, piekļūstot vietnei https://www.pistonaddict.com, un kas radies vai nu 4. punktā norādīto specifikāciju neatbilstības dēļ, vai arī kļūdas vai nesaderības dēļ.

Piston Addict nevar arī uzņemties atbildību par izrietošiem zaudējumiem (piemēram, tirgus zaudējumiem vai iespēju zaudēšanu), kas radušies vietnes https://www.pistonaddict.com lietošanas rezultātā. Lietotājiem ir pieejamas interaktīvas vietas (iespēja uzdot jautājumus kontaktvietā).

Piston Addict patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst jebkādu šajā vietnē ievietoto saturu, kas būtu pretrunā ar Francijā spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo īpaši noteikumiem par datu aizsardzību.

Attiecīgā gadījumā Piston Addict patur tiesības apstrīdēt lietotāja civiltiesisko un/vai kriminālatbildību, jo īpaši rasistiska, aizskaroša, apmelojoša vai pornogrāfiska ziņojuma gadījumā, neatkarīgi no izmantotā informācijas nesēja (teksts, fotogrāfija utt.).

PERSONAS DATU PĀRVALDĪBA

Francijā personas datus īpaši aizsargā 1978. gada 6. janvāra likums Nr. 78-87, 2004. gada 6. augusta likums Nr. 2004-801, Kriminālkodeksa L. 226-13. pants un 1995. gada 24. oktobra Eiropas direktīva, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679.

Lietojot vietni https://www.pistonaddict.com, var tikt vākti šādi dati: saites URL, ar kuras palīdzību lietotājs piekļūst vietnei https://www.pistonaddict.com , lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs, lietotāja interneta protokola (IP) adrese.

Jebkurā gadījumā Piston Addict vāc tikai personisko informāciju, kas attiecas uz lietotāju, lai varētu izmantot vietnes https://www.pistonaddict.com piedāvātos pakalpojumus.

Lietotājs sniedz šo informāciju, pilnībā pārzinot faktus, jo īpaši tad, kad viņš pats to ievada. Pēc tam vietnes https://www.pistonaddict.com lietotājam tiek norādīts, vai viņam ir pienākums sniegt šo informāciju. Saskaņā ar 1978. gada 6. janvāra likuma 78-17 38. un turpmākajiem pantiem, kas attiecas uz datu apstrādi, datnēm un brīvībām, kā arī Vispārīgo datu aizsardzības noteikumu 3. nodaļas noteikumiem visiem lietotājiem ir tiesības piekļūt personas datiem, kas uz viņiem attiecas, tos labot un iebilst pret tiem, iesniedzot rakstisku un parakstītu pieprasījumu, kam pievienota personu apliecinoša dokumenta kopija ar dokumenta īpašnieka parakstu, norādot adresi, uz kuru jānosūta atbilde.

Vietnes https://www.pistonaddict.com lietotāja personiskā informācija netiek publicēta bez lietotāja ziņas, apmainīta, pārsūtīta, nodota, piešķirta vai pārdota trešajām personām jebkādos informācijas nesējos.

Tikai Piston Addict izpirkšanas un tās tiesību pārņemšana ļautu nodot šādu informāciju potenciālajam pircējam, kuram savukārt būtu saistošs tāds pats pienākums glabāt un mainīt datus attiecībā uz vietnes lietotāju. https://www.pistonaddict.com.

Šī vietne nav deklarēta CNIL, jo tā nevāc personas informāciju bez attiecīgo personu piekrišanas. Datubāzes aizsargā 1998. gada 1. jūlija likums, ar ko transponē 1996. gada 11. marta Direktīvu 96/9 par datubāzu tiesisko aizsardzību.

Lai īstenotu savas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem vai ar tām saistītu jautājumu gadījumā, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz šādu adresi: dpo@pistonaddict.com.

HIPERTEKSTA SAITES UN SĪKFAILI

Vietnē https://www.pistonaddict.com ir dažas hiperteksta saites uz citām vietnēm, kas izveidotas ar Piston Addict atļauju. Tomēr Piston Addict nav iespēju pārbaudīt šādi apmeklēto vietņu saturu, un tāpēc tas neuzņemas nekādu atbildību par šo faktu.

Pārlūkojot vietni https://www.pistonaddict.com, lietotāja datorā, iespējams, tiks instalēti sīkfaili. Sīkfails ir neliela datne, kas neļauj identificēt lietotāju, bet kurā tiek ierakstīta informācija, kas saistīta ar datora navigāciju vietnē.

Šādi iegūtie dati ir paredzēti, lai atvieglotu turpmāku navigāciju vietnē, kā arī lai varētu veikt dažādus apmeklētības mērījumus.

Atteikšanās instalēt sīkfailu var liegt piekļuvi noteiktiem pakalpojumiem. Tomēr lietotājs var konfigurēt savu datoru šādi, lai atteiktos no sīkfailu instalēšanas:

 • Programmā Internet Explorer: rīku cilne (piktogramma zobrata formā augšējā labajā stūrī) / interneta opcijas. Noklikšķiniet uz Konfidencialitāte un izvēlieties Bloķēt visus sīkfailus. Apstipriniet Ok.
 • Pārlūkprogrammā Firefox: pārlūka loga augšdaļā noklikšķiniet uz pogas Firefox un pēc tam atveriet cilni Iespējas. Noklikšķiniet uz cilnes Konfidencialitāte. Iestatiet saglabāšanas noteikumus šādi: izmantot pielāgotus iestatījumus vēsturei. Visbeidzot noņemiet izvēles rūtiņu, lai atspējotu sīkfailus.
 • Saskaņā ar Safari: Pārlūkprogrammā Safari noklikšķiniet uz izvēlnes ikonas (ko simbolizē zobratiņš), kas atrodas pārlūkprogrammas augšējā labajā pusē. Izvēlieties Iestatījumi. Noklikšķiniet uz Rādīt papildu iestatījumus. Sadaļā “Konfidencialitāte” noklikšķiniet uz Satura iestatījumi. Sadaļā “Sīkfaili” varat bloķēt sīkfailus.
 • Pārlūkprogrammā Chrome: Noklikšķiniet pārlūka augšējā labajā stūrī uz izvēlnes ikonas (to simbolizē trīs horizontālas līnijas). Izvēlieties Iestatījumi. Noklikšķiniet uz Rādīt papildu iestatījumus. Sadaļā “Konfidencialitāte” noklikšķiniet uz preferences. Cilnē “Konfidencialitāte” varat bloķēt sīkfailus.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJAS NOTEIKŠANA

Jebkuram strīdam saistībā ar vietnes https://www.pistonaddict.com izmantošanu ir piemērojami Šveices tiesību akti. Izņēmuma jurisdikcija ir piešķirta Ženēvas kompetentajām tiesām.

GALVENIE ATTIECĪGIE TIESĪBU AKTI

1978. gada 6. janvāra Likums Nr. 78-87, kas īpaši grozīts ar 2004. gada 6. augusta Likumu Nr. 2004-801 par datu apstrādi, datnēm un brīvībām. 2004. gada 21. jūnija Likums Nr. 2004-575 par uzticēšanos digitālajai ekonomikai. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 3. nodaļas 2., 3., 4. un 5. iedaļa.

LEXICON

Lietotājs: interneta lietotājs, kas pieslēdzas, izmantojot iepriekš minēto vietni.

Personiska informācija: “informācija, kas jebkādā veidā tieši vai netieši ļauj identificēt fiziskās personas, uz kurām tā attiecas” (1978. gada 6. janvāra likuma Nr. 78-17 4. pants).

COPYRIGHT

Galvenās ikonas, ko izveidojis Good Ware – Flaticon

Piston Addict ir reģistrēta preču zīme, visas tiesības aizsargātas.

Biļetens