PRESENTATION AV WEBBPLATSEN

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin och tillämpning av lagen om Allmänt dataskydd Reglering [förordning (EU) 2016/679], anges det för användarna av webbplatsen: https://www.pistonaddict.com, identiteten på de olika intressenterna i samband med dess genomförande och dess övervakning.

 • Ägare: Piston Addict SA
 • SA med ett aktiekapital på 400 000 CHF
 • IDE-nummer: CHE-354.351.695
 • Momsregistreringsnummer: CHE-354.351.695TVA och EU528667635 (OSS-nummer utanför EU)
 • Kontor : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Schweiz
 • Telefon: 00 41 22 342 03 55
 • Skapare/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS med ett aktiekapital på 21 320 €
 • SIRET-nummer: 53018964600025
 • Huvudkontor: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Ledning : Castelain Kevin.

Piston Addicts verksamhet sker över hela världen med huvudfokus på Europa, utom Storbritannien och Irland.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS

Användningen av webbplatsen https://www.pistonaddict.com innebär att du accepterar de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, och användare av webbplatsen https://www.pistonaddict.com uppmanas därför att regelbundet ta del av dem.

Den här webbplatsen är normalt tillgänglig för användare när som helst. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av Piston Addict, som då kommer att försöka informera användarna om datum och tider för ingreppet.

Webbplatsen https://www.pistonaddict.com uppdateras regelbundet av Piston Addict. På samma sätt kan de rättsliga meddelandena ändras när som helst, men de är ändå bindande för användaren som uppmanas att läsa dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem.

BESKRIVNING AV DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS.

Syftet med webbplatsen https://www.pistonaddict.com är att tillhandahålla information om företagets alla verksamheter. Piston Addict strävar efter att tillhandahålla så korrekt information som möjligt på webbplatsen https://www.pistonaddict.com.

Den kan dock inte hållas ansvarig för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig av den själv eller av de tredje parter som förser den med denna information.

All information som anges på webbplatsen https://www.pistonaddict.com är en indikation och kommer sannolikt att utvecklas. Dessutom är informationen på webbplatsen https://www.pistonaddict.com inte uttömmande. De ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan de lades ut på nätet.

AVTALSENLIGA BEGRÄNSNINGAR AV TEKNISKA UPPGIFTER

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Dessutom förbinder sig användaren av webbplatsen att komma åt webbplatsen med hjälp av nyare utrustning som inte innehåller virus och med en uppdaterad webbläsare av senaste generationen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH INTRÅNG

Piston Addict är ägare av immateriella rättigheter eller innehar nyttjanderätten till alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av alla eller delar av webbplatsens element, oavsett vilka medel eller processer som används, är förbjuden, utom med föregående skriftligt tillstånd från Piston Addict.

All otillåten användning av webbplatsen eller någon av de delar som den innehåller kommer att betraktas som ett intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriell äganderätt.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHETEN

Kolvberoende kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas på användarens utrustning när han/hon går in på webbplatsen https://www.pistonaddict.com, och som beror på att utrustningen inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på att det förekommer en bugg eller en inkompatibilitet.

Piston Addict kan inte heller hållas ansvarigt för följdskador (t.ex. förlust av marknadsandelar eller förlorade möjligheter) som uppstår till följd av användningen av webbplatsen https://www.pistonaddict.com. Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktytan) är tillgängliga för användarna.

Piston Addict förbehåller sig rätten att utan förvarning radera allt innehåll som publiceras på denna plats och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd.

I förekommande fall förbehåller sig Piston Addict också rätten att ifrågasätta användarens civilrättsliga och/eller straffrättsliga ansvar, särskilt om det rör sig om ett rasistiskt, kränkande, ärekränkande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används (text, fotografi etc.).

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

I Frankrike skyddas personuppgifter särskilt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober 1995 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

När du använder webbplatsen https://www.pistonaddict.com kan följande samlas in: URL:en för de länkar genom vilka användaren kom till webbplatsen https://www.pistonaddict.com , användarens internetleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Piston Addict samlar under alla omständigheter endast in personlig information om användaren för att kunna tillhandahålla vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen https://www.pistonaddict.com.

Användaren lämnar denna information med full kännedom om fakta, särskilt när han själv anger den. Användaren av webbplatsen https://www.pistonaddict.com får då veta om han eller hon är skyldig att lämna denna information eller inte. I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter samt bestämmelserna i kapitel 3 i det allmänna dataskyddsreglementet har alla användare rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter som rör dem, genom att göra en skriftlig och undertecknad begäran tillsammans med en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen, med angivande av den adress till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen https://www.pistonaddict.com publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, överlåts eller säljs på något sätt till tredje part.

Endast om Piston Addict och dess rättigheter övertas kan sådan information överföras till den potentiella köparen, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och ändra uppgifter om användaren av webbplatsen. https://www.pistonaddict.com.

Webbplatsen är inte anmäld till CNIL eftersom den inte samlar in personuppgifter utan samtycke från de berörda personerna. Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd av databaser.

För att utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter eller om du har frågor om dem kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress: dpo@pistonaddict.com.

HYPERTEXTLÄNKAR OCH KAKOR

Webbplatsen https://www.pistonaddict.com innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser, som har upprättats med tillstånd av Piston Addict. Piston Addict har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt och tar därför inget ansvar för detta.

När du surfar på webbplatsen https://www.pistonaddict.com kan det hända att det installeras en eller flera kakor på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om hur en dator navigerar på en webbplats.

De uppgifter som erhålls på detta sätt är avsedda att underlätta senare navigering på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika mätningar av närvaro.

Om du vägrar att installera en cookie kan det göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att vägra installation av cookies:

 • Under Internet Explorer: fliken Verktyg (piktogram i form av en kugge uppe till höger) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Validera på Ok.
 • Under Firefox: Klicka på Firefox-knappen högst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Integritet. Ställ in reglerna för lagring till: Använd anpassade inställningar för historik. Slutligen avmarkerar du den för att inaktivera cookies.
 • Under Safari: Klicka högst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad av en kugge). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet Integritet. I avsnittet “Cookies” kan du blockera cookies.
 • I Chrome: Klicka på menyikonen (symboliserad av tre horisontella linjer) högst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på inställningar i avsnittet “Sekretess”. På fliken “Integritet” kan du blockera cookies.

TILLÄMPLIG LAG OCH FASTSTÄLLANDE AV JURISDIKTION.

Alla tvister i samband med användningen av webbplatsen https://www.pistonaddict.com omfattas av schweizisk lag. Ensam behörighet ges till de behöriga domstolarna i Genève.

DE VIKTIGASTE BERÖRDA LAGARNA.

Lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, register och friheter. Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin. Avsnitten 2, 3, 4 och 5 i kapitel 3 i den allmänna dataskyddsförordningen.

LEXICON

Användare: Internetanvändare som ansluter sig och använder den ovannämnda webbplatsen.

Personlig information: “Uppgifter som på något sätt, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som de gäller (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

COPYRIGHT

Nyckelikoner skapade av Good Ware – Flaticon

Piston Addict är ett registrerat varumärke, alla rättigheter förbehålls.

Nyhetsbrev