Vid din första åtkomst till webbplatsen https://www.pistonaddict.com informerar ett band som är placerat under sidan dig om att uppgifter som rör din navigering kommer att registreras i särskilda filer som kallas “cookies” eller anslutningsfiler.

För att bättre kunna informera dig om deras roll, de begränsningar som hänger samman med deras godkännande eller deras vägran och de åtgärder som du måste vidta för att förhindra deras installation på din dator, presenterar Piston Addict sin policy för hantering av cookies.

1° ROLLEN FÖR COOKIES ELLER ANSLUTNINGSFILER

Cookies tillåter oss att samla in information om hur du besöker webbplatsen Internet (https://www.pistonaddict.com) för att anpassa och förbättra din navigering. De filer som tillhandahålls av navigatorn gör det möjligt att exakt fastställa vilka tjänster och vilken information du söker utifrån de rubriker och sidor som du besöker.

För en optimal användning av webbplatsen och dess tjänster används olika typer av cookies beroende på deras ändamål:

 • Sessionscookies är huvudsakligen installerade på webbplatser för att under hela navigeringssekvensen skydda vissa uppgifter som registreras i förväg,
 • De funktionella kakorna tar hänsyn till preferenser för navigering (språk, skärmupplösning…), eller ger information som erhållits vid tidigare navigeringstillfällen (identifierare av anslutning, tjänster som beställts, uppgifter som erhållits…),
 • De analytiska kakorna gör det möjligt att bokföra de interna användarna och att analysera deras beteende under besöket på webbplatsen för att skapa statistik om hur ofta de besöker den,
 • De tredje kakorna är deponerade på internetsökandens webbläsare av publicistiska företag eller av webbplatsens partner, samt av sociala nätverk och videoplattformar som är kopplade till webbplatsen.

De uppgifter som behövs för anslutningsfilerna tillåter inte att du identifierar dem på ett nominativt sätt, de används endast för att webbplatsen ska fungera bra och de meddelas aldrig av Piston Addict till andra strukturer.

2° LES COOKIES SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN PISTONADDICT.COM

Beroende på deras natur och den typ av data som de samlar in kan de cookies som används på webbplatsen https://www.pistonaddict.com hindra ditt samtycke till deras användning eller vara kontraproduktiva.

2.1° De fungerande kakorna

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) rekommenderar att du inte behöver använda de cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra eller som har som enda syfte att underlätta kommunikation via elektronisk väg.

Detta gäller främst sessionens identifieringscookies, sessionens cookies för multimediala läsare, autentiseringscookies, sessionens cookies för att jämna ut laddning eller skapad laddning samt personaliseringscookies för ditt användargränssnitt.

2.2° De uppföljningscookies

Enligt den gällande lagstiftningen som tillämpas av RGPD ska alla cookies som möjliggör ciggande eller profilering vara tillgängliga innan de skickas till din webbläsare: registrering av ditt samtycke, möjligheten att motsätta sig deras användning, information om att navigeringens fortsättning är förenlig med lagring av cookies på din terminal.

Detta gäller både cookies för publikmätning (Analytics) och cookies för delning på sociala nätverk (Facebook…), och dessa cookies är därför underkastade sekretesspolicyer från utgivare av dessa logiska applikationer.

2.2.1° Cookies för publikmätning

Google Analytics-cookies gör det möjligt att skapa statistik om användningen av webbplatsen Internet: https://www.pistonaddict.com.

De har parametrerats så att de samlar in data som gör det möjligt att fakultativt samla in ditt samtycke:

 • De cookies som läggs fram är endast avsedda för anonyma statistiska uppgifter, den IP-adress som gör det möjligt att lokalisera dig är inte mer exakt än stadens storlek, de två sista oktetterna av IP-adressen är borttagna,
 • De cookies som gör det möjligt att fastställa din trafikförmåga och dina IP-adresser bevaras inte längre än 13 månader efter det första besöket.

Den sekretesspolicy som gäller för Google Analytics finns tillgänglig på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

2.2.2° Cookies för datadelning

Cookies för delning på sociala nätverk (Facebook…) är utfärdade och bevarade av programutgivarna. Med förbehåll för ditt samtycke kan du med hjälp av dessa cookies enkelt dela det innehåll som publiceras på webbplatsen Internet: https://www.pistonaddict.com med hjälp av dedikerade knappar.

De konfidentiella reglerna för sociala nätverk är tillgängliga på följande sidor:

 • Facebook : https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
 • Twitter : https://twitter.com/fr/privacy#update
 • Pinterest : https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy
 • Instagram : https://help.instagram.com/519522125107875

2.2.3° Cookies från videoplattformar

De cookies som är kopplade till visualisering av videor på YouTube är utfärdade och förvaltas av utgivaren av videoplattformen. Dessa cookies skickas till din webbläsare vid uppläsning av videor som publiceras på webbplatsen Internet : https://www.pistonaddict.com och på plattformen.

YouTube:s sekretesspolicy är tillgänglig på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA

3° GODKÄNNANDE ELLER VÄGRAN AV COOKIES

Vid ditt första besök på webbplatsen https://www.pistonaddict.com visas en banderoll i sidans nedre del för att du ska kunna acceptera eller avvisa cookies. Denna bandvagn innehåller även de uppgifter som rör slutligt skickande av cookies på din webbläsare.

Du kan också ställa in din webbläsare så att du får veta när cookies läggs ut med möjlighet att acceptera dem eller avvisa dem. Beroende på vilken webbläsare som används är konfigurationen av cookies (godkännande eller avslag) annorlunda.

Du hittar nedan adresserna till de sidor som är avsedda för var och en av de viktigaste navigatörerna:

 • Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
 • Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
 • Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera: Om du vägrar att använda cookies kan det hindra personaliseringen av din navigering på webbplatsen Internet: https://www.pistonaddict.com, det är därför viktigt att du konfigurerar din navigator och är medveten om orsaken till detta.

4° ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE TILL COOKIES

Det är möjligt att vid varje tillfälle återkalla sitt samtycke till Cookies tiers och analytiska cookies.

5° POLITIKEN FÖR SEKRETESS

Om du vill veta mer om Piston Addict:s sekretesspolicy: klicka här.

Nyhetsbrev