Dokument för att sälja ditt fordon

Förteckning över de dokument som krävs för att bekräfta fordonets ägande och historia

 • 1. Intyg om teknisk kontroll
 • 2. Registreringsbeviset.

  När du registrerar din bil i EU utfärdar de behöriga myndigheterna ett registreringsbevis till dig. Beroende på gällande regler i ditt land, består detta certifikat av en eller två sektioner.

  Andra EU-länder är skyldiga att erkänna detta certifikat.

 • 3. Intyg om administrativ status.
 • 4. Bevis på äganderätt
  och bevis på att skatt har betalats.
  om mervärde

  På fakturor som används som inköpsbevis ska återförsäljarens momsnummer tydligt anges.

 • 5. Bevis på försäkring
 • 6. Bilens historikrapport.
 • 7. En försäkran under ed om att
  fordonet inte har varit inblandat i en olycka
 • 8. Dokument för onlinetjänsten för
  kontroll av antipledge

  Verifiering av att fordonet inte är stulet.

  Klicka här

 • 9. En identitetshandling eller ett pass och
  ett körkort
 • 10. För nya fordon:
  Intyg om överensstämmelse.

  Intyget om överensstämmelse, utfärdat av tillverkaren, bevisar att fordonets tekniska egenskaper överensstämmer med miljö- och säkerhetsstandarder.
  Detta kan vara ett europeiskt (CE-certifikat) eller nationellt certifikat.

 • Intyg om teknisk kontroll
 • Registreringsbeviset. När du registrerar din bil i EU får du ett registreringsbevis av de behöriga myndigheterna. Beroende på reglerna i ditt land består intyget av en eller två delar. Andra EU-länder är skyldiga att erkänna detta certifikat.
 • Intyg om administrativ status
 • Bevis på äganderätt
 • Fakturor som används som inköpsbevis måste tydligt ange återförsäljarens momsnummer.
 • Bevis på försäkring
 • Bilens historikrapport.
 • En försäkran på heder och samvete om att fordonet inte har varit inblandat i någon olycka.
 • Dokument från tjänsten för kontroll av säkerhetskontroll på nätet. Kontroll av att fordonet inte har blivit stulet.
 • En identitetshandling eller ett pass och ett körkort.
 • För nya fordon: intyg om överensstämmelse.
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • Intyg om överensstämmelse om det är importerat från EU/EFTA (eller motsvarande säkerhetsintyg om det är importerat från ett land utanför EU/EFTA).
 • Bevis på äganderätt, t.ex. köpekontrakt eller befintliga registreringshandlingar.
 • Giltig bilförsäkring
 • Köpekontrakt eller försäljningskontrakt som beskriver bilens skick, inklusive kända fel. Du kan hitta en modell av kontraktet. Det är en bra idé att leta efter bilar som levereras med en omfattande servicebok eller servicebok ( Scheckheftgepflegt ).
 • Befintliga registreringshandlingar ( der Fahrzeugschein )
 • Uppgifter om den senaste inspektionen av Technischer Überwachungsverein (TUV), om fordonet är äldre än tre år.
 • Hämta fordonsinformation: https://www.carfax.eu/ (betaltjänst)
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • Fakturan, som innehåller uppgifter om bilen, det överenskomna priset, den erbjudna försäljningsgarantin samt uppgifter om bilens tidigare ägare och säljare.
 • Ett intyg som visar att bilen har genomgått en teknisk kontroll (autokeuring/kontrollteknik) under de två månader som föregår försäljningen.
 • En rapport om bilens skick efter den tekniska kontrollen.
 • Ett intyg om överensstämmelse (gelijkvormigheidattest/certificate de conformity) som visar att bilen uppfyller de tekniska specifikationerna enligt belgisk lag.
 • Ett Car-Pass som anger antalet kilometer som bilen har kört.
 • Den rosa blanketten ( roze formulier/formulaire rose ) för bilregistrering
 • Hämta fordonsinformation: https://www.carvertical.com/be (betald tjänst) ou https://www.carfax.eu/fr (betald tjänst)
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • Bevis på att fordonet är trafikdugligt
 • NIE/NIF Personligt identitetskort
 • Fordonsregistrering
 • Kvitto på kommunal fordonsskatt
 • Hämta fordonsinformation: https://www.carfax.eu/es (betaltjänst)
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • Ett köpebrev ( Atto di Vendita)
 • Fordonshandlingar ( Certificato di Proprietà)
 • Registreringsbevis för fordon ( Carta di Circolazione)
 • Hämta fordonsinformation: https://www.carfax.eu/it (betaltjänst)
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • Registreringsbevis för fordon ( kentekencard )
 • Tenaamstellingscode eller fastighetskod

De som har papper som utfärdats före januari 2014 kan tillhandahålla andra dokument:

 • Tenaamstellingsbewijs, eller ägarintyg, som visar att bilen är registrerad i ägarens namn, inklusive ägarens namn, födelsedatum och bostadsort samt registreringsdatum.
 • Overschrijvingsbewijs, som är ett registreringsbevis som visar att du äger bilen.
 • Få information om fordonet: https://ovi.rdw.nl/ (betaltjänst) eller https://www.carfax.eu/nl (betaltjänst)
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • Blankett 2 för överlåtelse av äganderätten ska fyllas i och undertecknas.
 • Registreringshandlingar för fordon: Detta är antingen ett DUA All-In-One Vehicle Document (Documento Único Automóvel), även känt som Certificate of License Plate ( Certificado de Matrícula), eller två dokument:
  • Registreringshandling för fordon ( Título de Registo de Propriedade)
  • Loggbok ombord
 • Bevis på MOT: Ett giltigt IPO-provningsintyg (Inspecção Periódica Obrigatória)
 • Grönt MOT-kort/certifikat (Calendário das Inspecções Técnicas de Veículo, även kallat: Carta Inspecção Técnica Periódica) som innehåller uppgifter om fordonets inspektionshistorik och datum för nästa inspektion.
 • Handlingar eller ägarens kort för betalning av fordonsskatt (Imposto Municipal de Veiculo ) som bevis på att fordonsskatten har betalats.
 • Hämta fordonsinformation: https://www.carfax.eu/ (betaltjänst)
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • I Schweiz genomgår ett fordon regelbundet en obligatorisk teknisk kontroll på inbjudan av motorfordonsavdelningen. För de flesta fordon, bilar och motorcyklar, utförs kontrollerna med följande intervall: 1:a kontroll: 5 år efter den första registreringen, andra besiktningen: 1: 3 år efter den första registreringen. Därefter: vartannat år. Ett ägarbyte påverkar inte dessa tidsfrister.
 • Den tidigare ägarens registreringsbevis (trafiktillstånd/Fahrzeugausweis ) för en begagnad bil eller expertrapport 13.20A/Pruefungsbericht 13. 20A om fordonet är nytt eller importerat
 • Information: https://www.carfax.eu/fr (betaltjänst)
 • Ägarens pass eller giltigt ID-kort
 • Bilens historia
 • Bilens registreringsbevis V5C (som bevisar att du är den registrerade ägaren och att bilen är din).
 • MoT-intyg (för bilar som är äldre än tre år, som visar alla godkända prov och anteckningar om problem som kan orsaka problem vid framtida MoT-besiktningar).
 • Servicefakturor (årliga servicekvitton och en servicebok med stämplar från större återförsäljare är en bonus).
 • Ett korrekt stämplat servicehäfte
 • Få information om fordonet: https://www.gov.uk/get-vehicle-information-from-dvla eller https://www.carfax.eu/ (betaltjänst).
Nyhetsbrev