PREZENTARE SITE WEB

În temeiul art. 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală și în aplicarea Legii nr. Protecția generală a datelor Regulamentul [Regulamentul (UE) 2016/679], se precizează utilizatorilor site-ului: https://www.pistonaddict.com, identitatea diferitelor părți interesate în contextul realizării și monitorizării acestuia.

 • Proprietar: Piston Addict SA
 • SA cu un capital social de 400 000 CHF
 • Numărul IDE: CHE-354.351.695
 • Număr de TVA : CHE-354.351.695TVA și EU528667635 (număr OSS non-UE)
 • Birou : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Elveția
 • Telefon : 00 41 22 342 342 03 55
 • Creator/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS cu un capital social de 21 320 €.
 • Număr SIRET: 53018964600025
 • Sediul central: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Management : Dl Castelain Kevin.

Activitățile Piston Addict se desfășoară în întreaga lume, cu accent pe Europa, cu excepția Regatului Unit și a Irlandei.

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR OFERITE

Utilizarea site-ului https://www.pistonaddict.com implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului https://www.pistonaddict.com sunt invitați să le consulte în mod regulat.

În mod normal, acest site este accesibil utilizatorilor în orice moment. O întrerupere din cauza unei întrețineri tehnice poate fi totuși decisă de Piston Addict, care se va strădui atunci să comunice utilizatorilor înainte de data și ora intervenției.

Site-ul https://www.pistonaddict.com este actualizat periodic de către Piston Addict. În același mod, mențiunile legale pot fi modificate în orice moment: ele se impun totuși utilizatorului, care este invitat să le consulte cât mai des posibil pentru a se familiariza cu ele.

DESCRIEREA SERVICIILOR FURNIZATE

Scopul site-ului https://www.pistonaddict.com este de a oferi informații despre toate activitățile companiei. Piston Addict se străduiește să ofere pe site-ul https://www.pistonaddict.com informații cât mai exacte.

Cu toate acestea, nu poate fi trasă la răspundere pentru omisiunile, inexactitățile și deficiențele din actualizare, fie de către ea însăși, fie de către partenerii terți care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site-ul https://www.pistonaddict.com sunt date cu titlu indicativ și sunt susceptibile de a evolua. În plus, informațiile de pe site-ul https://www.pistonaddict.com nu sunt exhaustive. Acestea sunt oferite sub rezerva modificărilor care au fost aduse de când au fost puse online.

LIMITĂRI CONTRACTUALE PRIVIND DATELE TEHNICE

Site-ul utilizează tehnologia JavaScript.

Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru daune materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului este de acord să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser actualizat de ultimă generație.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI ÎNCĂLCĂRILE

Piston Addict este titularul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare a tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, logo-ul, pictogramele, pictogramele, sunetele, software-ul.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă, cu excepția autorizației prealabile scrise a Piston Addict.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține va fi considerată ca reprezentând o contrafacere și va fi urmărită în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale.

LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

Dependent de pistoane nu poate fi considerată responsabilă pentru daunele directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului, cu ocazia accesării site-ului https://www.pistonaddict.com, și care rezultă fie din utilizarea unui echipament care nu corespunde specificațiilor indicate la punctul 4, fie din apariția unui bug sau a unei incompatibilități.

Piston Addict nu poate fi, de asemenea, tras la răspundere pentru daune indirecte (cum ar fi pierderea pieței sau pierderea unei oportunități) care rezultă din utilizarea site-ului https://www.pistonaddict.com. Utilizatorii au la dispoziție spații interactive (posibilitatea de a pune întrebări în spațiul de contact).

Piston Addict își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar contraveni legislației aplicabile în Franța, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor.

Dacă este cazul, Piston Addict își rezervă, de asemenea, dreptul de a pune în discuție răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie etc.).

GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special de legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, de legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, de articolul L. 226-13 din Codul penal și de Directiva europeană din 24 octombrie 1995, precum și de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Atunci când se utilizează site-ul https://www.pistonaddict.com, pot fi colectate următoarele date: URL-ul linkurilor prin care utilizatorul a accesat site-ul https://www.pistonaddict.com , furnizorul de servicii de internet al utilizatorului, adresa de protocol internet (IP) a utilizatorului.

În orice caz, Piston Addict colectează informații personale referitoare la utilizator doar pentru a avea nevoie de anumite servicii oferite de site-ul https://www.pistonaddict.com.

Utilizatorul furnizează aceste informații în deplină cunoștință de cauză, în special atunci când le introduce el însuși. Se precizează apoi utilizatorului site-ului https://www.pistonaddict.com obligația sau nu de a furniza aceste informații. În conformitate cu dispozițiile articolelor 38 și următoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile, precum și cu dispozițiile capitolului 3 din Regulamentul general privind protecția datelor, orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție la datele cu caracter personal care îl privesc, prin depunerea unei cereri scrise și semnate, însoțită de o copie a documentului de identitate cu semnătura titularului documentului, precizând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului https://www.pistonaddict.com nu este publicată fără știrea utilizatorului, schimbată, transferată, cedată sau vândută pe orice suport unor terțe părți.

Numai asumarea răscumpărării Piston Addict și a drepturilor sale ar permite transmiterea acestor informații către potențialul cumpărător care, la rândul său, ar fi obligat la aceeași obligație de a stoca și modifica datele cu privire la utilizatorul site-ului. https://www.pistonaddict.com.

Site-ul nu este declarat la CNIL, deoarece nu colectează informații personale fără consimțământul persoanelor în cauză. Bazele de date sunt protejate de dispozițiile legii din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

Pentru a vă exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal sau în cazul unor întrebări referitoare la acestea, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la următoarea adresă: dpo@pistonaddict.com.

LINKURI HIPERTEXT ȘI COOKIE-URI

Site-ul https://www.pistonaddict.com conține un anumit număr de legături hipertextuale către alte site-uri, create cu autorizația Piston Addict. Cu toate acestea, Piston Addict nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Navigarea pe site-ul https://www.pistonaddict.com este susceptibilă de a determina instalarea de cookie(uri) pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site.

Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și, de asemenea, să permită diverse măsurători de prezență.

Refuzul de a instala un cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul își poate configura computerul în felul următor pentru a refuza instalarea de cookie-uri:

 • În Internet Explorer: fila Tool (pictograma sub forma unei rotițe din dreapta sus) / Opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocarea tuturor modulelor cookie. Validați la Ok.
 • În Firefox: în partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi mergeți la fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Privacy (Confidențialitate). Setați regulile de păstrare la: Utilizați setările personalizate pentru istoric. În cele din urmă, debifați-o pentru a dezactiva cookie-urile.
 • Sub Safari: Faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma de meniu (simbolizată de o rotiță dințată). Selectați Settings (Setări). Faceți clic pe Show advanced settings (Afișați setările avansate). În secțiunea “Privacy” (Confidențialitate), faceți clic pe Content settings (Setări de conținut). În secțiunea “Cookies”, puteți bloca cookie-urile.
 • În Chrome: Faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma de meniu (simbolizată prin trei linii orizontale). Selectați Settings (Setări). Faceți clic pe Show advanced settings (Afișați setările avansate). În secțiunea “Confidențialitate”, faceți clic pe preferințe. În fila “Confidențialitate”, puteți bloca cookie-urile.

LEGEA APLICABILĂ ȘI ATRIBUIREA COMPETENȚEI

Orice litigiu în legătură cu utilizarea site-ului https://www.pistonaddict.com este supus legii elvețiene. Competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din Geneva.

PRINCIPALELE LEGI ÎN CAUZĂ

Legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, modificată în special prin legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, fișierele și libertățile. Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală. Secțiunile 2, 3, 4 și 5 din capitolul 3 din Regulamentul general privind protecția datelor.

LEXICON

Utilizator: Utilizatorul de internet care se conectează, folosind site-ul menționat anterior.

Informații personale: “informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

COPYRIGHT

Pictogramele cheie create de Good Ware – Flaticon

Piston Addict este o marcă înregistrată, toate drepturile rezervate.

Buletin informativ