VERKKOSIVUSTON ESITTELY

Luottamuksesta digitaalitalouteen ja digitaalitaloudesta 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 6 §:n mukaisesti ja soveltamalla Yleinen tietosuoja Asetus [Asetus (EU) 2016/679], sivuston käyttäjille ilmoitetaan: https://www.pistonaddict.com, eri sidosryhmien henkilöllisyys sen toteuttamisen ja seurannan yhteydessä.

 • Omistaja: Piston Addict SA
 • SA, jonka osakepääoma on 400 000 CHF
 • IDE-numero: CHE-354.351.695
 • ALV-numero: CHE-354.351.695TVA ja EU528667635 (muu kuin EU:n OSS-numero).
 • Toimisto : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Sveitsi
 • Puhelin: 00 41 22 342 03 55
 • Luoja/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS, jonka osakepääoma on 21 320 €
 • SIRET-numero: 53018964600025
 • Päämaja: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Johto : Castelain Kevin.

Piston Addictin toiminta on maailmanlaajuista ja keskittyy pääasiassa Eurooppaan, lukuun ottamatta Iso-Britanniaa ja Irlantia.

SIVUSTON JA TARJOTTUJEN PALVELUJEN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Sivuston https://www.pistonaddict.com käyttö edellyttää jäljempänä kuvattujen yleisten käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, joten https://www.pistonaddict.com -sivuston käyttäjiä pyydetään tutustumaan niihin säännöllisesti.

Tämä sivusto on normaalisti käyttäjien käytettävissä milloin tahansa. Piston Addict voi kuitenkin päättää teknisestä huollosta johtuvasta keskeytyksestä ja pyrkii ilmoittamaan käyttäjille ennen keskeytystä päivämäärät ja kellonajat.

Piston Addict päivittää säännöllisesti sivustoa https://www.pistonaddict.com. Samoin oikeudellisia ilmoituksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne kuitenkin velvoittavat käyttäjää, jota kehotetaan tutustumaan niihin mahdollisimman usein, jotta hän voi tutustua niihin.

TARJOTTUJEN PALVELUJEN KUVAUS

https://www.pistonaddict.com -sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa kaikesta yrityksen toiminnasta. Piston Addict pyrkii tarjoamaan https://www.pistonaddict.com -sivustolla mahdollisimman tarkkaa tietoa.

Se ei kuitenkaan ole vastuussa päivityksessä olevista puutteista, epätarkkuuksista ja puutteista, jotka johtuvat sen itsensä tai sen tiedot toimittaneiden kolmansien osapuolien tekemistä päivityksistä.

Kaikki sivustolla https://www.pistonaddict.com ilmoitetut tiedot ovat suuntaa-antavia, ja ne todennäköisesti kehittyvät. Sivustolla https://www.pistonaddict.com olevat tiedot eivät myöskään ole tyhjentäviä. Ne annetaan sillä varauksella, että niihin on tehty muutoksia sen jälkeen, kun ne asetettiin verkkoon.

TEKNISIÄ TIETOJA KOSKEVAT SOPIMUSRAJOITUKSET

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.

Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uusilla laitteilla, jotka eivät sisällä viruksia ja joissa on päivitetty uusimman sukupolven selain.

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET JA LOUKKAUKSET

Piston Addict omistaa immateriaalioikeudet tai omistaa käyttöoikeudet kaikkiin sivustolla saatavilla oleviin elementteihin, erityisesti teksteihin, kuviin, grafiikkaan, logoihin, kuvakkeisiin, ääniin ja ohjelmistoihin.

Sivuston kaikkien tai joidenkin osien jäljentäminen, esittäminen, muuttaminen, julkaiseminen, mukauttaminen, riippumatta käytetyistä keinoista tai menetelmistä, on kielletty ilman Piston Addictin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sivuston tai sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan loukkaukseksi ja siitä nostetaan syyte immateriaalioikeuslain L.335-2 ja sitä seuraavien artiklojen säännösten mukaisesti.

VASTUUNRAJOITUKSET

Mäntä Addict ei ole vastuussa käyttäjän laitteille aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat https://www.pistonaddict.com sivustoa käytettäessä ja jotka johtuvat joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä kohdassa 4 mainittuja vaatimuksia, tai vikojen esiintymisestä tai yhteensopimattomuudesta.

Piston Addict ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (kuten markkinoiden tai mahdollisuuksien menetyksestä), jotka johtuvat sivuston https://www.pistonaddict.com käytöstä. Vuorovaikutteiset tilat (mahdollisuus esittää kysymyksiä yhteystietotilassa) ovat käyttäjien käytettävissä.

Piston Addict pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaikki tässä tilassa julkaistut sisällöt, jotka rikkovat Ranskassa sovellettavaa lainsäädäntöä, erityisesti tietosuojaa koskevia säännöksiä.

Piston Addict pidättää myös oikeuden kyseenalaistaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudellisen vastuun, erityisesti jos kyseessä on rasistinen, loukkaava, herjaava tai pornografinen viesti, riippumatta käytetystä välineestä (teksti, valokuva jne.).

HENKILÖTIETOJEN HALLINTA

Ranskassa henkilötietoja suojataan erityisesti 6. tammikuuta 1978 annetulla lailla nro 78-87, 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, rikoslain L. 226-13 pykälällä ja 24. lokakuuta 1995 annetulla eurooppalaisella direktiivillä sekä 27. huhtikuuta 2016 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679.

Käyttäessään https://www.pistonaddict.com-sivustoa voidaan kerätä seuraavat tiedot: niiden linkkien URL-osoite, joiden kautta käyttäjä on siirtynyt https://www.pistonaddict.com-sivustolle, käyttäjän Internet-palveluntarjoaja, käyttäjän IP-osoite (Internet Protocol).

Joka tapauksessa Piston Addict kerää käyttäjään liittyviä henkilötietoja vain tiettyjen sivuston https://www.pistonaddict.com tarjoamien palveluiden tarpeisiin.

Käyttäjä antaa nämä tiedot täysin tietoisena tosiasioista, erityisesti silloin, kun hän syöttää ne itse. Sivuston https://www.pistonaddict.com käyttäjälle ilmoitetaan, onko hän velvollinen antamaan nämä tiedot vai ei. Tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja vapauksista 6. tammikuuta 1978 annetun lain 78-17 38 ja sitä seuraavien pykälien säännösten sekä tietosuojaa koskevien yleisten säännösten 3 luvun säännösten mukaisesti kaikilla käyttäjillä on oikeus tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin, oikaista niitä ja vastustaa niiden käyttöä esittämällä kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö, johon on liitetty jäljennös henkilöllisyystodistuksesta, johon on liitetty asiakirjan haltijan allekirjoitus ja jossa on mainittu osoite, johon vastaus on lähetettävä.

Sivuston https://www.pistonaddict.com käyttäjän henkilötietoja ei julkaista käyttäjän tietämättä, vaihdeta, siirretä, luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille millään tavalla.

Ainoastaan Piston Addictin ja sen oikeuksien lunastaminen mahdollistaisi näiden tietojen siirtämisen mahdolliselle ostajalle, jota puolestaan sitoo sama velvollisuus tallentaa ja muuttaa sivuston käyttäjää koskevia tietoja. https://www.pistonaddict.com.

Sivustoa ei ole ilmoitettu CNIL:lle, koska se ei kerää henkilötietoja ilman asianomaisten henkilöiden suostumusta. Tietokantoja suojataan 1. heinäkuuta 1998 annetulla lailla, jolla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11. maaliskuuta 1996 annettu direktiivi 96/9/EY.

Jos haluat käyttää henkilötietojasi koskevia oikeuksiasi tai sinulla on niitä koskevia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme seuraavaan osoitteeseen: dpo@pistonaddict.com.

HYPERTEKSTILINKIT JA EVÄSTEET

Sivusto https://www.pistonaddict.com sisältää tietyn määrän hyperlinkkejä muille sivustoille, jotka on perustettu Piston Addictin luvalla. Piston Addictilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tarkistaa näin vierailtujen sivustojen sisältöä, eikä se näin ollen ota vastuuta tästä.

Verkkosivuston https://www.pistonaddict.com selaaminen aiheuttaa todennäköisesti evästeiden asentamisen käyttäjän tietokoneelle. Eväste on pieni tiedosto, jonka avulla käyttäjää ei voida tunnistaa, mutta joka tallentaa tietoja, jotka liittyvät tietokoneen navigointiin sivustolla.

Näin saadut tiedot on tarkoitettu helpottamaan myöhempää navigointia sivustolla, ja niiden avulla voidaan myös mitata erilaisia kävijämääriä.

Evästeen asentamisesta kieltäytyminen voi estää tiettyjen palvelujen käytön. Käyttäjä voi kuitenkin määrittää tietokoneensa seuraavasti evästeiden asennuksen estämiseksi:

 • Internet Explorerissa: työkaluvälilehti (hammasrattaan muotoinen kuvake oikeassa yläkulmassa) / Internet-asetukset. Napsauta Tietosuoja ja valitse Estä kaikki evästeet. Validoi Ok.
 • Firefoxissa: Napsauta selainikkunan yläreunassa Firefox-painiketta ja siirry sitten Asetukset-välilehdelle. Napsauta Yksityisyys-välilehteä. Aseta Säilytyssäännöiksi: Käytä mukautettuja asetuksia historiaa varten. Poista lopuksi valintaruutu evästeiden poistamiseksi käytöstä.
 • Safarin alla: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (jota symboloi hammasratas). Valitse Asetukset. Valitse Näytä lisäasetukset. Napsauta kohdassa “Tietosuoja” kohtaa Sisältöasetukset. “Evästeet”-osiossa voit estää evästeet.
 • Kromissa: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta (jota symboloivat kolme vaakasuoraa viivaa). Valitse Asetukset. Valitse Näytä lisäasetukset. Napsauta kohdassa “Tietosuoja” kohtaa Asetukset. Voit estää evästeet “Tietosuoja”-välilehdellä.

SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALLAN JAKO

Sivuston https://www.pistonaddict.com käyttöön liittyviin riitoihin sovelletaan Sveitsin lakia. Yksinomainen toimivalta on Geneven toimivaltaisilla tuomioistuimilla.

TÄRKEIMMÄT LAIT, JOITA ASIA KOSKEE

Tammikuun 6. päivänä 1978 annettu laki nro 78-87, jota on muutettu erityisesti tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja vapauksista 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801. Laki 2004-575, annettu 21. kesäkuuta 2004, luottamuksesta digitaalitalouteen. Yleisen tietosuoja-asetuksen 3 luvun 2, 3, 4 ja 5 jakso.

LEXICON

Käyttäjä: Internet-käyttäjä, joka käyttää edellä mainittua sivustoa.

Henkilökohtaiset tiedot: “tiedot, jotka missä tahansa muodossa, suoraan tai välillisesti, mahdollistavat niiden luonnollisten henkilöiden tunnistamisen, joita ne koskevat” (6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 4 artikla).

COPYRIGHT

Good Waren luomat tärkeimmät kuvakkeet – Flaticon

Piston Addict on rekisteröity tavaramerkki, kaikki oikeudet pidätetään.

Uutiskirje

Liity yhteisöömme, pysy ajan tasalla uusista huutokaupoista ja saat alennuskoodin, jolla voit ladata ajoneuvosi ilmaiseksi eurooppalaiselle huutokauppapaikalle.