WEBOLDAL BEMUTATÁSA

A digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575. sz. törvény 6. cikke értelmében és a digitális gazdaságra vonatkozó jogszabályok alkalmazásával Általános adatvédelem Szabályozás [(EU) 2016/679 rendelet] értelmében a honlap felhasználói számára meg kell határozni: https://www.pistonaddict.com, a különböző érdekelt felek kilétét a megvalósítással és annak ellenőrzésével összefüggésben.

 • Tulajdonos: Piston Addict SA
 • SA 400 000 CHF alaptőkével
 • IDE szám: 351.695 IDE: CHE-354.351.695
 • HÉA-szám: CHE-354.351.695TVA és EU528667635 (nem EU OSS szám)
 • Hivatal : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Svájc
 • Telefon : 00 41 22 342 03 55
 • Alkotó/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS 21 320 € alaptőkével
 • SIRET szám: 53018964600025
 • Székhely: Chemin de la Bruyère 46-48 – 69570 DARDILLY
 • Menedzsment : Castelain Kevin.

A Piston Addict tevékenységei világszerte zajlanak, a fő hangsúly Európában van, kivéve az Egyesült Királyságot és Írországot.

AZ OLDAL ÉS A KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A https://www.pistonaddict.com oldal használata az alábbi általános felhasználási feltételek teljes körű elfogadását jelenti. Ezek a felhasználási feltételek bármikor módosíthatók vagy kiegészíthetők, ezért a https://www.pistonaddict.com oldal felhasználóit felkérjük, hogy rendszeresen tekintsék át azokat.

Ez az oldal általában bármikor elérhető a felhasználók számára. A technikai karbantartás miatti megszakításról azonban a Piston Addict dönthet, aki igyekszik a felhasználókkal a beavatkozás időpontjait és időpontját megelőzően közölni.

A https://www.pistonaddict.com oldalt a Piston Addict rendszeresen frissíti. Ugyanígy a jogi hirdetmények is bármikor módosíthatók: mindazonáltal a felhasználó számára kötelezőek, akit arra kérünk, hogy a lehető leggyakrabban olvassa őket, hogy megismerje őket.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

A https://www.pistonaddict.com oldal célja, hogy a vállalat valamennyi tevékenységével kapcsolatban tájékoztatást nyújtson. A Piston Addict arra törekszik, hogy a https://www.pistonaddict.com oldalon a lehető legpontosabb információkat nyújtsa.

Ugyanakkor nem vállal felelősséget a frissítésben található hiányosságokért, pontatlanságokért és hiányosságokért, sem saját maga, sem az őt ellátó harmadik fél partnerek által.

A https://www.pistonaddict.com weboldalon feltüntetett valamennyi információ tájékoztató jellegű, és valószínűleg változni fog. Továbbá a https://www.pistonaddict.com oldalon található információk nem teljes körűek. A módosítások az online megjelenésük óta történt módosítások függvényében kerülnek megadásra.

A MŰSZAKI ADATOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSES KORLÁTOZÁSOK

Az oldal JavaScript technológiát használ.

A weboldal nem tehető felelőssé az oldal használatával kapcsolatos anyagi károkért. Ezen túlmenően az oldal felhasználója beleegyezik, hogy az oldalra új, vírusmentes, frissített, legújabb generációs böngészővel rendelkező berendezésekkel lépjen be.

SZELLEMI TULAJDON ÉS JOGSÉRTÉSEK

A Piston Addict a szellemi tulajdonjogok tulajdonosa, illetve a weboldalon elérhető összes elem, különösen a szövegek, képek, grafikák, logók, ikonok, hangok, szoftverek felhasználási jogainak tulajdonosa.

A weboldal elemeinek vagy azok egy részének bármilyen reprodukálása, megjelenítése, módosítása, közzététele, adaptálása, bármilyen eszközzel vagy eljárással, tilos, kivéve a Piston Addict előzetes írásbeli engedélyével.

Az oldal vagy a rajta található bármely elem jogosulatlan használata jogsértésnek minősül, és a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.335-2 és azt követő cikkeinek rendelkezései szerint büntetőeljárás indul ellene.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Dugattyú függő nem vállal felelősséget a felhasználó berendezésében a https://www.pistonaddict.com oldalra való belépés során okozott közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a 4. pontban megadott specifikációknak nem megfelelő berendezés használatából, hiba megjelenéséből vagy inkompatibilitásból erednek.

A Piston Addict nem vállal felelősséget a https://www.pistonaddict.com oldal használatából eredő következményes károkért (mint például a piacvesztés vagy a lehetőség elvesztése). A felhasználók számára interaktív terek állnak rendelkezésre (lehetőség kérdéseket feltenni a kapcsolattartási térben).

A Piston Addict fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül törölje az ezen a felületen közzétett minden olyan tartalmat, amely a Franciaországban alkalmazandó jogszabályokkal, különösen az adatvédelemre vonatkozó rendelkezésekkel ellentétes.

Adott esetben a Piston Addict fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó polgári és/vagy büntetőjogi felelősségét is megkérdőjelezze, különösen rasszista, sértő, rágalmazó vagy pornográf üzenet esetén, függetlenül a használt médiumtól (szöveg, fénykép stb.).

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Franciaországban a személyes adatokat különösen az 1978. január 6-i 78-87. számú törvény, a 2004. augusztus 6-i 2004-801. számú törvény, a büntető törvénykönyv 226-13. cikke, az 1995. október 24-i európai irányelv, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete védi.

A https://www.pistonaddict.com oldal használata során a következőket lehet gyűjteni: azon linkek URL címe, amelyeken keresztül a felhasználó a https://www.pistonaddict.com oldalra lépett, a felhasználó internetszolgáltatója, a felhasználó internetprotokoll (IP) címe.

A Piston Addict minden esetben csak a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat gyűjt a https://www.pistonaddict.com oldal által kínált bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez.

A felhasználó ezeket az információkat a tények teljes ismeretében adja meg, különösen akkor, ha azokat saját maga adja meg. Ezután a https://www.pistonaddict.com oldal felhasználója számára meg kell határozni, hogy köteles vagy sem megadni ezt az információt. Az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény 38. és azt követő cikkeinek rendelkezéseivel összhangban, amelyek az adatfeldolgozásra, a fájlokra és a szabadságokra vonatkoznak, valamint az Általános Adatvédelmi Szabályzat 3. fejezetének rendelkezéseivel összhangban, minden felhasználónak joga van a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez és a tiltakozáshoz, amennyiben írásban és aláírással ellátott kérelmet nyújt be, amelyhez csatolja a személyazonosságot igazoló okmány másolatát, a dokumentum tulajdonosának aláírásával, és megadja a címet, ahová a választ küldeni kell.

A https://www.pistonaddict.com oldal felhasználójának személyes adatait a felhasználó tudta nélkül nem teszik közzé, nem cserélik, nem adják át, nem ruházzák át, nem ruházzák át és nem adják el harmadik félnek semmilyen módon.

Csak a Piston Addict megváltásának és jogainak átvétele tenné lehetővé az ilyen információk továbbítását a leendő vásárlónak, akit viszont ugyanez a kötelezettség kötne az adatok tárolására és módosítására az oldal felhasználójára vonatkozóan. https://www.pistonaddict.com.

Az oldal nem jelentette be a CNIL-nek, mivel nem gyűjt személyes adatokat az érintettek beleegyezése nélkül. Az adatbázisokat az adatbázisok jogi védelméről szóló, 1996. március 11-i 96/9/EK irányelvet átültető 1998. július 1-jei törvény rendelkezései védik.

Személyes adataival kapcsolatos jogainak gyakorlásához, illetve az azokkal kapcsolatos kérdések esetén az alábbi címen fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz: dpo@pistonaddict.com.

HIPERTEXT LINKEK ÉS SÜTIK

A https://www.pistonaddict.com oldal tartalmaz bizonyos számú hipertext linket más oldalakra, amelyeket a Piston Addict engedélyével hoztak létre. A Piston Addictnek azonban nincs lehetősége ellenőrizni az így meglátogatott oldalak tartalmát, ezért nem vállal felelősséget ezért a tényért.

A https://www.pistonaddict.com weboldalon való böngészés valószínűleg cookie(k) telepítésével jár a felhasználó számítógépére. A süti egy kis fájl, amely nem teszi lehetővé a felhasználó azonosítását, de rögzíti a számítógép webhelyen való navigációjával kapcsolatos információkat.

Az így nyert adatok célja, hogy megkönnyítsék a későbbi navigációt a webhelyen, és hogy lehetővé tegyék a látogatottság különböző méréseit.

A cookie-k telepítésének megtagadása lehetetlenné teheti bizonyos szolgáltatások elérését. A felhasználó azonban a következőképpen konfigurálhatja számítógépét a sütik telepítésének elutasítására:

 • Internet Explorer alatt: Eszköz fül (fogaskerék alakú piktogram a jobb felső sarokban) / Internet opciók. Kattintson az Adatvédelemre, és válassza az Összes cookie blokkolása lehetőséget. Validate on Ok.
 • Firefox alatt: a böngészőablak tetején kattintson a Firefox gombra, majd lépjen a Beállítások fülre. Kattintson az Adatvédelem fülre. A Megőrzési szabályok beállítása: Egyéni beállítások használata az előzményekhez. Végül törölje a jelölőnégyzetet a sütik letiltásához.
 • Safari alatt: Kattintson a böngésző jobb felső sarkában a menü ikonra (egy fogaskerék jelképezi). Válassza a Beállítások lehetőséget. Kattintson a Speciális beállítások megjelenítése gombra. Az “Adatvédelem” szakaszban kattintson a Tartalombeállítások gombra. A “Sütik” szakaszban letilthatja a sütiket.
 • Chrome-ban: Kattintson a böngésző jobb felső sarkában a menü ikonra (három vízszintes vonal jelképezi). Válassza a Beállítások lehetőséget. Kattintson a Speciális beállítások megjelenítése gombra. Az “Adatvédelem” részben kattintson a beállításokra. Az “Adatvédelem” fülön letilthatja a sütiket.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGHATÓSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA

A https://www.pistonaddict.com oldal használatával kapcsolatos bármilyen jogvita a svájci jog hatálya alá tartozik. Kizárólagos joghatósággal a genfi illetékes bíróságok rendelkeznek.

AZ ÉRINTETT FŐBB JOGSZABÁLYOK

Az 1978. január 6-i 78-87. sz. törvény, amelyet a 2004. augusztus 6-i 2004-801. sz. törvény módosított az adatfeldolgozásról, a fájlokról és a szabadságokról. A 2004. június 21-i 2004-575. sz. törvény a digitális gazdaságba vetett bizalomról. Az általános adatvédelmi rendelet 3. fejezetének 2., 3., 4. és 5. szakasza.

LEXICON

Felhasználó: Internet-felhasználó, aki a fent említett webhelyet használja.

Személyes információk: “olyan információ, amely bármilyen formában, közvetlenül vagy közvetve lehetővé teszi azon természetes személyek azonosítását, akikre vonatkozik” (az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény 4. cikke).

COPYRIGHT

Good Ware által készített legfontosabb ikonok – Flaticon

A Piston Addict bejegyzett védjegy, minden jog fenntartva.

Hírlevél