PRÆSENTATION AF WEBSTEDET

I henhold til artikel 6 i lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi og i henhold til artikel 6 i lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi og i henhold til Generel databeskyttelse Regulering [Forordning (EU) 2016/679], er det specificeret for brugerne af webstedet: https://www.pistonaddict.com, identiteten af de forskellige interessenter i forbindelse med dets realisering og dets overvågning.

 • Ejer: Piston Addict SA
 • SA med en aktiekapital på 400 000 CHF
 • IDE-nummer: CHE-354.351.695
 • Momsnummer: CHE-354.351.695TVA og EU528667635 (ikke EU OSS-nummer)
 • Kontor : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Schweiz
 • Telefon: 00 41 22 342 03 55
 • Skaber/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS med en aktiekapital på 21 320 €
 • SIRET-nummer: 5301896464600025
 • Hovedkvarter: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Ledelse : Hr. Castelain Kevin.

Piston Addict-aktiviteter foregår over hele verden med hovedfokus på Europa, undtagen Storbritannien og Irland.

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSTEDET OG DE TILBUDTE TJENESTER

Brugen af https://www.pistonaddict.com indebærer fuld accept af de generelle betingelser for brug, der er beskrevet nedenfor. Disse brugsbetingelser kan til enhver tid ændres eller suppleres, og brugerne af webstedet https://www.pistonaddict.com opfordres derfor til at konsultere dem regelmæssigt.

Dette websted er normalt tilgængeligt for brugere til enhver tid. En afbrydelse på grund af teknisk vedligeholdelse kan dog besluttes af Piston Addict, som i så fald vil bestræbe sig på at informere brugerne om datoer og tidspunkter for indgrebet.

Hjemmesiden https://www.pistonaddict.com opdateres regelmæssigt af Piston Addict. På samme måde kan de juridiske meddelelser til enhver tid ændres, men de er ikke desto mindre bindende for brugeren, som opfordres til at læse dem så ofte som muligt for at gøre sig bekendt med dem.

BESKRIVELSE AF DE LEVEREDE TJENESTEYDELSER

Formålet med webstedet https://www.pistonaddict.com er at give oplysninger om alle virksomhedens aktiviteter. Piston Addict bestræber sig på at give så nøjagtige oplysninger på https://www.pistonaddict.com som muligt.

Den kan dog ikke holdes ansvarlig for udeladelser, unøjagtigheder og mangler i opdateringen, hverken fra dens side eller fra de tredjepartspartnere, der leverer disse oplysninger til den.

Alle de oplysninger, der er anført på webstedet https://www.pistonaddict.com, er vejledende og vil sandsynligvis blive ændret. Desuden er oplysningerne på webstedet https://www.pistonaddict.com ikke udtømmende. De gives med forbehold af de ændringer, der er foretaget, siden de blev lagt online.

KONTRAKTMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE TEKNISKE DATA

Webstedet anvender JavaScript-teknologi.

Webstedet kan ikke holdes ansvarligt for materielle skader i forbindelse med brugen af webstedet. Desuden accepterer brugeren af webstedet at få adgang til webstedet ved hjælp af nyere udstyr, der ikke indeholder virus, og med en opdateret browser af nyeste generation.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG KRÆNKELSER

Piston Addict er indehaver af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller har brugsretten til alle elementer, der er tilgængelige på webstedet, især tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, lyde og software.

Enhver reproduktion, repræsentation, ændring, offentliggørelse eller tilpasning af alle eller en del af elementerne på webstedet, uanset hvilke midler eller processer der anvendes, er forbudt, medmindre der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra Piston Addict.

Enhver uautoriseret brug af webstedet eller nogen af de elementer, som det indeholder, vil blive betragtet som en krænkelse og retsforfulgt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel L.335-2 og følgende i loven om intellektuel ejendomsret.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Stempelafhængig kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader på brugerens udstyr ved adgang til webstedet https://www.pistonaddict.com, som skyldes enten brug af udstyr, der ikke opfylder de specifikationer, der er anført i punkt 4, eller som følge af fejl eller inkompatibilitet.

Piston Addict kan heller ikke holdes ansvarlig for følgeskader (f.eks. tab af markedsandel eller tab af muligheder) som følge af brugen af webstedet https://www.pistonaddict.com. Interaktive områder (mulighed for at stille spørgsmål i kontaktområdet) er tilgængelige for brugerne.

Piston Addict forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at slette ethvert indhold, der er offentliggjort på dette område, og som strider mod den gældende lovgivning i Frankrig, især bestemmelserne om databeskyttelse.

I givet fald forbeholder Piston Addict sig også ret til at stille spørgsmålstegn ved brugerens civilretlige og/eller strafferetlige ansvar, især i tilfælde af en racistisk, injurierende, ærekrænkende eller pornografisk meddelelse, uanset hvilket medie der anvendes (tekst, foto osv.).

FORVALTNING AF PERSONOPLYSNINGER

I Frankrig er personoplysninger navnlig beskyttet af lov nr. 78-87 af 6. januar 1978, lov nr. 2004-801 af 6. august 2004, artikel L. 226-13 i straffeloven og det europæiske direktiv af 24. oktober 1995 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Ved brug af https://www.pistonaddict.com-webstedet kan følgende indsamles: URL-adressen for de links, hvorigennem brugeren har fået adgang til https://www.pistonaddict.com-webstedet, brugerens internetudbyder og brugerens IP-adresse (Internet Protocol).

Under alle omstændigheder indsamler Piston Addict kun personlige oplysninger om brugeren med henblik på visse tjenester, der tilbydes af webstedet https://www.pistonaddict.com.

Brugeren giver disse oplysninger med fuldt kendskab til de faktiske omstændigheder, især når han selv indtaster dem. Det er derefter angivet for brugeren af webstedet https://www.pistonaddict.com, om han/hun er forpligtet til at give disse oplysninger eller ej. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38 og følgende i lov 78-17 af 6. januar 1978 om behandling af oplysninger, filer og frihedsrettigheder samt bestemmelserne i kapitel 3 i den generelle forordning om databeskyttelse har alle brugere ret til adgang til, berigtigelse af og indsigelse mod personlige oplysninger, der vedrører dem, ved at fremsætte en skriftlig og underskrevet anmodning, ledsaget af en kopi af identitetsdokumentet med underskrift af dokumentets indehaver, med angivelse af den adresse, hvortil svaret skal sendes.

Ingen personlige oplysninger om brugeren af webstedet https://www.pistonaddict.com offentliggøres uden brugerens vidende, udveksles, overføres, overdrages eller sælges på noget som helst medium til tredjeparter.

Kun overtagelsen af Piston Addict og dets rettigheder ville tillade overførsel af sådanne oplysninger til den potentielle køber, som igen ville være bundet af den samme forpligtelse til at gemme og ændre data med hensyn til brugeren af webstedet. https://www.pistonaddict.com.

Webstedet er ikke anmeldt til CNIL, da det ikke indsamler personlige oplysninger uden de berørte personers samtykke. Databaserne er beskyttet af bestemmelserne i loven af 1. juli 1998 om gennemførelse af direktiv 96/9 af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser.

For at udøve dine rettigheder over dine personlige data eller i tilfælde af spørgsmål vedrørende dem, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende adresse: dpo@pistonaddict.com.

HYPERTEKSTLINKS OG COOKIES

Webstedet https://www.pistonaddict.com indeholder et vist antal hypertekstlinks til andre websteder, som er oprettet med tilladelse fra Piston Addict. Piston Addict har dog ikke mulighed for at kontrollere indholdet af de besøgte websteder og påtager sig derfor intet ansvar for dette.

Ved at surfe på https://www.pistonaddict.com kan det være sandsynligt, at der installeres en eller flere cookies på brugerens computer. En cookie er en lille fil, som ikke gør det muligt at identificere brugeren, men som registrerer oplysninger om en computers navigation på et websted.

De således indhentede data skal lette den efterfølgende navigation på webstedet og skal også gøre det muligt at foretage forskellige målinger af fremmødet.

Hvis du nægter at installere en cookie, kan det gøre det umuligt at få adgang til visse tjenester. Brugeren kan dog konfigurere sin computer som følger for at afvise installation af cookies:

 • Under Internet Explorer: fanebladet værktøj (piktogram i form af et tandhjul øverst til højre) / internetindstillinger. Klik på Privatliv, og vælg Bloker alle cookies. Validér ved Ok.
 • Under Firefox: øverst i browservinduet skal du klikke på knappen Firefox og derefter gå til fanen Indstillinger. Klik på fanen Privatliv. Indstil opbevaringsreglerne til: Brug brugerdefinerede indstillinger for historik. Endelig skal du fjerne markeringen for at deaktivere cookies.
 • Under Safari: Klik øverst til højre i browseren på menuikonet (symboliseret ved et tandhjul). Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. Klik på Indholdsindstillinger i afsnittet “Privatliv”. I afsnittet “Cookies” kan du blokere cookies.
 • I Chrome: Klik øverst til højre i browseren på menuikonet (symboliseret ved tre vandrette linjer). Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. I afsnittet “Privatliv” skal du klikke på Præferencer. Under fanen “Privatliv” kan du blokere cookies.

GÆLDENDE LOV OG TILDELING AF JURISDIKTION

Enhver tvist i forbindelse med brugen af webstedet https://www.pistonaddict.com er underlagt schweizisk lovgivning. De kompetente domstole i Genève har enekompetence.

DE VIGTIGSTE BERØRTE LOVE

Lov nr. 78-87 af 6. januar 1978, navnlig ændret ved lov nr. 2004-801 af 6. august 2004 om databehandling, registre og frihedsrettigheder. Lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi. Afsnit 2, 3, 4 og 5 i kapitel 3 i den generelle forordning om databeskyttelse.

LEXICON

Bruger: Internetbruger, der opretter forbindelse og bruger det ovennævnte websted.

Personlige oplysninger: “oplysninger, der på nogen måde, direkte eller indirekte, gør det muligt at identificere de fysiske personer, som de vedrører” (artikel 4 i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978).

COPYRIGHT

Nøgleikoner skabt af Good Ware – Flaticon

Piston Addict er et registreret varemærke, alle rettigheder forbeholdes.

Nyhedsbrev

Bliv medlem af vores community, bliv informeret om nye auktioner, og få en rabatkode til at uploade din bil gratis på vores europæiske auktionsmarkedsplads.