GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Nedenfor finder du de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af vores auktionsside/platform og for at foretage et køb via denne side/platform, hvor PISTON ADDICT SA blot fungerer som en formidlingsplatform.

PISTON ADDICT SA, der er etableret i henhold til schweizisk lovgivning, registreret på adressen Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Schweiz med IDE-registreringsnummer CHE-354.351.695, driver en platform på https://pistonaddict.com/ (‘‘Platform”’), der tillader både enkeltpersoner (‘Forbrugere”) og fagfolk til at udbyde varer til salg og sætte dem i kontakt med potentielle købere, der ønsker at engagere sig. Piston Addict-aktiviteter foregår over hele verden med hovedfokus på Europa, undtagen Storbritannien og Irland.

Formålet med disse betingelser er at definere dine rettigheder og forpligtelser, når du får adgang til og bruger platformen, enten som køber eller sælger, i dine relationer med PISTON ADDICT SA.

Vi forbeholder os ret til at ændre disse betingelser til enhver tid, og du vil i så fald blive informeret herom, når du går ind på platformen eller ved at sende en e-mail til den adresse, du har angivet, da du registrerede dig.

Adgang til og brug af platformen indebærer accept af de gældende betingelser, af vores fortrolighedspolitik, der er tilgængelig her, samt af eventuelle særlige betingelser, der måtte gælde.

DEFINITIONER:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Schweiz. Platform: https://pistonaddict.com/
 2. Auktion: internetauktion, der udelukkende afholdes via PISTON ADDICT SA’s websted.
 3. Budgiver: deltageren i en auktion.
 4. Køber: den Byder, med hvem der er indgået en salgskontrakt.
 5. Købermedlem: En budgiver og/eller køber, der har registreret sig på platformen.
 6. Forbruger: en fysisk person, der handler til formål, som ligger uden for hans eller hendes erhvervsmæssige aktivitet.
 7. Fjernsalgsaftale: en aftale mellem det kommercielle/professionelle salgsmedlem og forbrugeren via platformen inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af varer, hvor der frem til og med aftalens indgåelse udelukkende eller delvist gøres brug af en eller flere teknikker til kommunikation på afstand.
 8. Varer: den vare (ental)/varerne (flertal), der kan udbydes til salg via platformen.
 9. Medlem: en deltager, der har registreret sig på platformen.
 10. Modelformular for fortrydelsesret: den europæiske modelformular for fortrydelsesret, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser. Modelformular for fortrydelsesret: den europæiske modelformular for fortrydelsesret, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser. Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin bestilling.
 11. Tilbudsgiver: den deltager, der udbyder til salg ved auktion.
 12. Deltager : Alle parter, herunder budgivere, brugere, tilbudsgivere, købere og sælgere, der på nogen måde benytter PISTON ADDICT SA’s platform.
 13. Platform : de website på https://pistonaddict.com/ drives af PISTON ADDICT SA.
 14. Betænkningstid eller betænkningstid: den periode, hvor forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret.
 15. Vederlag: Enhver betaling, der skal foretages i henhold til artikel. 6.
 16. Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen.
 17. Salgskontrakt eller kontrakt: en kontrakt, der indgås mellem en køber og en sælger.
 18. Sælger: den tilbudsgiver, med hvem der er indgået en købsaftale.
 19. Sælgende medlem: En udbyder og/eller sælger, der har registreret sig på platformen.
 20. Vilkår og betingelser : disse vilkår og betingelser.
 21. Bruger: Deltageren i en internetauktion, som bruger PISTON ADDICT SA’s websted.

 1. Anvendelighed

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for alle auktioner, der organiseres af PISTON ADDICT SA, og hvor PISTON ADDICT SA ikke optræder som Sælger.

1.2 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for det juridiske forhold mellem PISTON ADDICT SA på den ene side og deltagerne på den anden side. Parterne kan kun afvige fra disse vilkår og betingelser skriftligt.

1.3 Anvendelsen af generelle eller særlige vilkår og betingelser, der anvendes af deltagerne, er udtrykkeligt udelukket.

1.4 Vi har ret til at ændre disse vilkår og betingelser ensidigt. De ændrede generelle vilkår og betingelser gælder fra den første auktion efter den dag, hvor ændringen af de generelle vilkår og betingelser fandt sted.

1.5 PISTON ADDICT SA’s gældende generelle vilkår og betingelser kan ses på og downloades fra PISTON ADDICT SA’s auktionswebsted.

1.6 Deltagerne skal registrere sig for at kunne indsende varer eller afgive bud via en auktion. Ved at tilmelde sig accepterer deltageren disse vilkår og betingelser.

1.7 Teksten til disse vilkår og betingelser vil blive stillet til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme den på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor vilkårene og betingelserne kan ses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis, enten elektronisk eller på anden måde.

 1. Grundlæggende principper

2.1 Vi stiller kun platformen til rådighed, der gør det muligt for en sælger at oprette forbindelse til en eller flere potentielle købere, der er registreret på platformen som medlemmer.

2.2 Indgåelse og opfyldelse af den kontrakt, der måtte indgås mellem medlemmerne, er deres eneste og fulde ansvar.

2.3 Som sådan forstår du, at vi på ingen måde er part i den salgskontrakt, som du måtte indgå via platformen med et medlem af platformen, og at vi kun er ansvarlige for overholdelse af disse betingelser over for vores medlemmer, med udelukkelse af enhver anden forpligtelse, og kun i det omfang, der er fastsat i disse vilkår og betingelser.

2.4 Medlemmerne kan optræde som forbrugere og som kommercielle/professionelle deltagere. Kommercielle sælgende medlemmer skal tage hensyn til, at der kan indgås en aftale mellem dem som kommercielt sælgende medlem og en forbruger som købende medlem. I denne henseende skal de kommercielle sælgende medlemmer overholde den gældende forbrugerlovgivning. Hvis der er tale om en aftale mellem to forbrugere, finder denne forbrugerlovgivning ikke anvendelse.

2.5 Vi tillader ikke medlemmer, der er kommercielle/professionelle deltagere med base uden for Europa, og som ønsker at sælge varer gennem platformen, som allerede findes i Europa.

2.6 Medlemmerne forpligter sig til at få adgang til og bruge platformen i overensstemmelse med dens formål, nemlig at muliggøre tilslutning og salg, henholdsvis køb af varer. Som sådan er det forbudt for brugerne at:

 1. a) krænker tredjemands rettigheder, hvad enten det drejer sig om intellektuelle ejendomsrettigheder (indhold, der tilhører en tredjepart), personlighedsrettigheder (æreskrænkelser, identitetstyveri), reelle rettigheder (manglende ret til de varer, der udbydes til salg, og som tilhører en tredjepart) eller kontraktlige rettigheder (ret til at bruge varerne, der tilhører en tredjepart);
 2. b) bringe stabiliteten af vores computersystemer og servere og deres korrekte funktion i fare på nogen som helst måde, især ved at distribuere ondsindede koder (virus, trojanske heste, ondsindet software osv.);
 3. c) Ændre vores websted og platform uden vores samtykke og på nogen måde ændre vores websted og platformen eller udvise nogen forstyrrende aktivitet i sagen;
 4. d) Udbyde andet indhold til salg end de varer, der er opført på webstedet som varer, der kan udbydes til salg via platformen;
 5. e) at udvise en adfærd, der er i strid med loven på nogen som helst måde i forbindelse med adgang til og brug af platformen, herunder i de udvekslinger, der kan finde sted mellem medlemmerne;
 6. f) at promovere sine egne tjenester ud over de varer, der udbydes til salg;
 7. g) bruge automatiseret software eller andre robotter eller lignende systemer som en del af auktionsprocessen, der gør det muligt for brugeren at byde på andre måder end manuelt;
 8. h) at bruge systemet til ulovlige formål, navnlig til hvidvaskning af penge eller andre aktiviteter af kriminel karakter. Vi forbeholder os retten til at foretage undersøgelser i denne henseende.

  3. Registrering

3.1 Offentliggørelse af en annonce og muligheden for at erhverve varer, der er udbudt til salg på platformen, kræver din registrering som medlem, en proces, hvor du accepterer at give os de nødvendige personlige oplysninger som angivet i vores privatlivspolitik.

3.2 Din registrering som sælger kræver, ud over de sædvanlige oplysninger, at du giver os en kopi af dit identitetsdokument og registreringsdokumentet for de varer, der udbydes til salg, for at sikre, at du er ejeren af varerne efter bedste evne.

3.3 Din registrering er gratis.

3.4 Du er alene ansvarlig for de oplysninger, du giver os, og for at sikre, at disse oplysninger forbliver aktuelle, så længe din konto ikke er blevet lukket.

3.5 I tilfælde af registrering som sælger skal du angive, om du handler som forbruger eller som professionel/kommerciel sælger. Som professionel/kommerciel sælger er du underlagt særlige forpligtelser, især med hensyn til forbrugerlovgivningen og på det skattemæssige plan med hensyn til betaling af moms, og du forpligter dig til at svare sandfærdigt i denne sag og til at fritage og skadesløsholde os og vores repræsentanter for enhver skade, som vi måtte lide, hvis du undlader at svare sandfærdigt.

3.6 Du garanterer os, at:

 1. a) De oplysninger, du har givet os, er korrekte og vil forblive det, så længe din konto ikke er lukket, og eventuelle ændringer skal foretages af dig uden forsinkelse på din konto;
 2. b) Du har ret til at registrere dig på vores platform i henhold til den lovgivning, der gælder for dig, især at du har nået myndighedsalderen i dit bopælsland, idet brugen af vores platform er forbudt for mindreårige;
 3. c) Salget af varer, henholdsvis købet heraf sker i overensstemmelse med den lovgivning og de bestemmelser, der gælder i den stat, hvor du er hjemmehørende;
 4. d) Generelt overholder du de love og regler, der gælder for dig.

Du accepterer at holde os og vores repræsentanter og medarbejdere skadesløse for enhver skade, som kan opstå for os som følge af overtrædelse af ovennævnte forpligtelser.

3.7 Det står dig frit for at optræde under et pseudonym. I dette tilfælde må det valgte pseudonym ikke være uanstændigt, nedsættende eller chokerende; det må desuden ikke indeholde oplysninger om en e-mail-adresse eller et websted eller krænke tredjemands rettigheder eller svare til en tredje persons identitet.

3.8 Du accepterer at holde dit brugernavn og din adgangskode fortrolige og ikke at dele dem på nogen måde. Du forstår, at vi, ligesom vores medlemmer, har ret til at antage, at enhver brug af din konto er foretaget af dig selv eller af en person, som du har givet tilladelse til. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug accepterer du at informere os omgående, og du forstår, at vi i så fald kan suspendere din konto i den nødvendige periode.

3.9 Det er forbudt for den samme person at åbne flere konti som et købende medlem.

3.10 Vi har ret til til enhver tid og efter eget skøn at afvise enhver form for registrering, suspendere en konto eller udelukke et medlem.

 1. Meddelelse

4.1 Indholdet af annoncen er det pågældende sælgende medlems eget initiativ og er under dets fulde ansvar. Han kan frit fastsætte en reservepris, under hvilken ingen handel kan finde sted, henholdsvis beslutte, at salget skal ske til en fast pris uden mulighed for auktion. Hvis det sælgende medlem gør brug af vilkår og betingelser for det planlagte salg, skal han nævne disse betingelser i annoncen.

4.2 Med forbehold af en anden dato for offentliggørelse valgt af det sælgende medlem, offentliggøres annoncen, så snart det vederlag, der skal betales til dette formål, er betalt, hvilket svarer til starten af 7 (syv dage).

4.3 Det sælgende medlem accepterer, at hans annonce indeholder alle de elementer, som han med rimelighed kan anse for at være væsentlige for en potentiel køber, herunder især:

 1. a) Salgsprisen i tilfælde af en fast pris eller minimumsprisen i tilfælde af en auktion;
 2. b) datoen for varens første markedsføring og sælgers erhvervelse;
 3. c) Eventuelle fejl eller reparationer af de varer, der udbydes til salg;
 4. d) varernes salgssted og transport- og leveringsmåde, hvis det er relevant.
 5. e) Den lovbestemte betænkningstid og fortrydelsesret, der gælder for forbrugere.
 6. f) Om det sælgende medlem optræder som forbruger eller som kommerciel/professionel deltager.

4.4 Det sælgende medlem er forpligtet til at overholde de gældende forbrugerregler.

4.5 Det er forbudt for det sælgende medlem at indsætte URL-links eller webadresser samt andet indhold til reklameformål på nogen som helst måde i forbindelse med sin annonce.

4.6 Vi forbeholder os retten, men har ingen forpligtelse til at overvåge indholdet af annoncen, dens sandfærdighed eller rimeligheden af dens vilkår, og kan efter eget skøn nægte at offentliggøre en annonce eller fjerne den uden varsel og uden at give medlemmerne ret til nogen form for kompensation.

4.7 Fra det øjeblik varerne er sat til salg på platformen, er det op til det sælgende medlem at sikre, at varerne er tilgængelige, og at det ikke er muligt for tredjemand at erhverve dem på en anden platform eller på nogen som helst anden måde. Indtil auktionen er i gang, kan det sælgende medlem annoncere på en anden platform, så længe det ikke er i strid med det sælgende medlems forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser (især artikel 7.3.1). Ved at lægge sin annonce online garanterer det sælgende medlem, at varen er i god stand (med forbehold af klart angivne fejl og reparationer) og at den fungerer.

4.8 I tilfælde af overtrædelse af art. 4.7, forpligter det pågældende sælgende medlem sig til at holde os, vores repræsentanter og ansatte samt køberen skadesløs for enhver skade, der måtte opstå som følge heraf.

4.9 Det sælgende medlem har ret til at ændre reserveprisen og/eller de oplysninger, der er nævnt i annoncen, så længe der ikke er afgivet et bud af et købermedlem.

 1. Indgåelse af kontrakten

5.1 Starten af den salgsperiode, som det sælgende medlem har valgt, når det sætter sin annonce online, svarer til et bindende tilbud om at sælge de pågældende varer (1) til det første købende medlem, der foreslår at betale den aftalte faste pris, eller (2) til den højestbydende, hvis salget sker ved auktion, idet der tages forbehold i tilfælde af, at varerne sættes til salg med en reservepris, hvor tilbuddets bindende karakter er betinget af, at det højeste bud er højere end den reservepris, som det sælgende medlem har meddelt.

5.2 Salget varer 7 (syv) dage fra salgsperiodens start. Hvis der efter udløbet af denne frist ikke er afgivet noget bud, og der ikke er indgået nogen kontrakt, står det sælgende medlem frit for at genudbyde varerne i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

5.3 Det sælgende medlem har ret til at trække sit tilbud tilbage, så længe der ikke er afgivet et bud fra et købermedlem.

5.4. Det købende medlems bud svarer til en fast accept af at erhverve varerne mod betaling af (1) den angivne salgspris i tilfælde af salg til fast pris eller (2) det beløb, som han har vundet buddet for i tilfælde af auktion, idet der tages forbehold for den hypotese, at varerne ville blive sat til salg med en reservepris, hypotese, hvor det købende medlems bud kun binder det sælgende medlem, hvis det tilbudte beløb er højere end reserveprisen.

5.5 Aftalen er indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren i overensstemmelse med punkt 5.4 accepterer tilbuddet og de betingelser, der er fastsat i dette, som anført i punkt 5.1. Aftalen indgås mellem Sælgeren, der handler i eget navn, og Forbrugeren. Platformen er ikke part i denne kontrakt og bliver på intet tidspunkt ejer eller retmæssig fordringshaver af de varer, som sælgeren har leveret til forbrugeren.

5.6 Det anbefales, at det købende medlem har bopæl i den stat, hvor det sælgende medlem, henholdsvis de pågældende varer, befinder sig. I tilfælde af at dette ikke er tilfældet, opfordres det købende medlem til, inden han/hun placerer sin ordre, at undersøge de omkostninger, der kan opstå for ham/hende som følge af en levering fra udlandet, hvad enten det drejer sig om transportomkostninger eller afgifter i forbindelse med import af varerne, som vil blive lagt til salgsprisen. Hvis en forbruger optræder som købende medlem, giver det sælgende medlem forbrugeren disse oplysninger.

I dette tilfælde og i strid med art. 5.5, første punktum, udgør det købende medlems indsats kun en accept på den betingelse, at det accepterer den samlede salgspris, som det sælgende medlem meddeler det i henhold til artikel 5.5, første punktum, på den betingelse, at det accepterer den samlede salgspris, som det sælgende medlem meddeler det i henhold til artikel 5.5, første punktum. 8.2 og 8.3.

5.7 Medlemmer, hvis tilslutning har fundet sted via platformen, må ikke indgå en kontrakt uden for platformen for at omgå deres vederlagsforpligtelser i forhold til platformen eller for at foretage handlinger, der har til formål at omgå platformens gebyrstruktur.

Enhver overtrædelse af denne klausul kan medføre, at din konto opsiges med øjeblikkelig virkning, og at du forpligter dig til at betale os en fast erstatning på 1.000 EUR (tusind euro) pr. overtrædelse. Vi forbeholder os alle erstatninger og retslige skridt mod dig.

5.8 Det sælgende medlem skal senest ved levering af varerne give følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på et varigt databærer:

 1. Besøgsadressen på det sælgende medlems forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive sine klager.
 2. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten
 3. Oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice
 4. Prisen, inklusive alle skatter og afgifter, for varen, tjenesteydelsen; i det omfang det er relevant, leveringsomkostningerne; og betalingsmåde, levering af varen.
 5. Hvis forbrugeren har fortrydelsesret, skal standardformularen for fortrydelsesret anvendes.
 1. Vederlag

6.1 Prisen for at placere annoncen online af det sælgende medlem er:

 1. a) 99 EUR (nioghalvfems euro) for den klassiske formel (online på platformen);
 2. b) 349 EUR (tre hundrede og niogfyrre euro) for premium-formlen, som omfatter fremme af annoncen fortrinsvis på platformen, i vores nyhedsbrev, på vores sociale sider og i presseannoncer, når det er muligt.

6.2 I tilfælde af at salget fører til indgåelse af en kontrakt mellem et sælgende medlem og et købende medlem, accepterer køberen at betale os en provision svarende til 3,5% af salgsprisen, med et minimum på 500 € og et maksimum på 5 000 €, hvis der ikke er fastsat en reservepris, og +10% af beløbet mellem reserveprisen og den endelige pris, hvis den endelige pris er højere end reserveprisen (denne pris omfatter ikke omkostninger i forbindelse med levering af varerne, som defineret i artikel 9.2) .

6.3 Der vil blive foretaget en tilbageholdelse på 3,5 % af det oprindelige bud på alle købermedlemmers kort med et minimum på 500 € og et maksimum på 5000 € for at sikre, at medlemmerne har midlerne til at deltage i auktionen. Tilbageholdelsen frigives straks ved auktionens afslutning. Kunden er opmærksom på, at det kan tage op til 7 dage at frigive denne tilbageholdelse, afhængigt af banken.

6.4 Hvis der er moms eller lignende afgifter på vederlaget, vil den blive beregnet på ovennævnte vederlag og opkrævet yderligere hos det sælgende medlem eller det købende medlem, alt efter omstændighederne.

 1. Betalingsbetingelser

7.1 Betaling af gebyrer

7.1.1 Medlemmer accepterer at betale alle gældende gebyrer (“Køb”), der er anført på vores platform, herunder, uden begrænsning, alle gældende skatter (især moms) eller afgifter.

7.1.2 Vi bruger Stripe, Inc. som en tredjeparts betalingsbehandlingstjeneste; dog under forudsætning af, at vi ikke behandler nogen transaktion, som en køber kan foretage direkte med en sælger, hvis en sådan sælger vælger en betalingsbehandlingsmetode, der bruger en tredjepart til at behandle betalingen. Alle oplysninger, som medlemmerne giver i forbindelse med en auktion, skal være nøjagtige, fuldstændige og aktuelle.

7.2.3 Priserne for køretøjer eller andre produkter eller tjenester, der er anført af sælgere på vores platform, er fastsat af sælgerne, og vi er ikke ansvarlige for at fastsætte eller forhandle priser eller relaterede gebyrer. Købermedlemmer forstår og accepterer, at en sælger kan lægge nogle af eller alle de ovennævnte eller andre skatter og afgifter til den anførte pris ved beregning af den endelige salgspris, som skal opkræves af en køber.

7.2.3 Alle beløb, der er anført på de digitale tjenester, er i euro.

7.2 Ingen tilbagebetaling

Alle køb, der foretages fra en sælger ved hjælp af platformen, er mellem den pågældende køber og sælger; derfor skal du kontakte den pågældende sælger direkte i tilfælde af, at du ønsker en tilbagebetaling i forbindelse med et køb eller har spørgsmål.

7.3 Budgivning og auktion

7.3.1 Reserve og offentliggørelse

For at kunne bruge vores platform til at opføre et køretøj eller et andet produkt skal en sælger angive, om der er en minimumspris, som sælgeren er villig til at overveje et salg til en køber (“Reserve”), eller om der ikke kræves et sådant minimumsbud (“Ingen reserve”). En sælger kan reducere eller ophæve et forbehold under auktionen ved at give os besked om en sådan ændring via e-mail eller, hvis det er muligt, via vores webbaserede anmeldelsesværktøjer, der stilles til rådighed for sælgeren. Vi godkender kun en annonce til offentliggørelse på vores platform, når en sælger enten har valgt en reserve eller valgt “Ingen reserve” for den pågældende annonce.

7.3.1 Bekræftelse fra sælger

Sælgende medlemmer er på alle måder ansvarlige for uploadet indhold og oplysninger vedrørende køretøjer, produkter eller tjenester, som sælgende medlemmer beslutter sig for at sælge. De er også fuldt ud ansvarlige i alle henseender for at gennemføre transaktionen med den pågældende køber i overensstemmelse med aftalen.

I TILFÆLDE AF AT ET SÆLGENDE MEDLEM FÅR ADGANG TIL ELLER BRUGER PLATFORMEN TIL AT SÆLGE ET KØRETØJ ELLER ET ANDET PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE SOM “SÆLGER”, ANERKENDER OG ACCEPTERER ET SÅDANT SÆLGENDE MEDLEM HERMED, AT EFTER OFFENTLIGGØRELSEN OG I DEN PERIODE, HVOR EN SÅDAN SÆLGERS LISTE ER GJORT TILGÆNGELIG PÅ ELLER VIA PLATFORMEN, MÅ EN SÅDAN SÆLGER IKKE OPFØRE, OFFENTLIGGØRE ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRE DET PÅGÆLDENDE KØRETØJ ELLER ANDET PRODUKT ELLER TJENESTEYDELSE TILGÆNGELIG PÅ NOGEN ANDEN AUKTIONS-, FORHANDLER- ELLER LISTEVIRKSOMHED. DESUDEN ANERKENDER OG ACCEPTERER HVER SÆLGER HERMED, AT VI TIL ENHVER TID EFTER OFFENTLIGGØRELSEN KAN FJERNE SÆLGERENS OPSLAG.

7.3.2 Bekræftelse af køber

Hver medlemskøber anerkender og accepterer, at (i) Købergebyrerne i forbindelse med hvert bud, der er indsendt via vores platform, er bindende og skal derfor betales til os i overensstemmelse med aftalen, og (ii) Køber er ansvarlig for alle gældende offentlige gebyrer og afgifter for køretøjer, der er opført via platformen. Hvis medlemmernes købere beslutter sig for at byde på et køretøj, der er blevet opført af en sælger på vores platform, anerkender og accepterer sådanne medlemmer, at deres bud udgør det første ikke-bindende skridt i at udtrykke din interesse for en sælger i det anførte køretøj og ikke i sig selv skaber en formel kontrakt mellem dig som køber og en sådan sælger. Det er henholdsvis købers og sælgers ansvar at forhandle vilkårene for en bindende transaktion og indgå en formel kontrakt. Denne kontraktindgåelse ligger uden for denne aftales og platformens anvendelsesområde, som ikke binder parterne til hinanden. Køberens ansvar for eventuelle forsendelses- eller leveringsgebyrer skal fremgå af den formelle aftale mellem den pågældende sælger og køber.

Vi inspicerer ikke køretøjer eller andre varer, som en sælger angiver på platformen. Du anerkender og accepterer, at vi ikke bærer nogen risiko i forbindelse med køb af et køretøj fra en Sælger, der er opført på platformen.

7.4 I tilfælde af at (1) den provision, der skal betales til os, ikke betales, (2) salgsprisen ikke betales af det købende medlem inden for den aftalte tid eller (3) varerne ikke leveres, har hver part ret til at ophæve kontrakten, i hvilket tilfælde vi forpligter os til at tilbagebetale den betalte provision til det købende medlem inden for 30 (tredive) dage efter at være blevet informeret om denne ophævelse, idet det sælgende medlem forpligter sig til at tilbagebetale salgsprisen til det købende medlem, hvis han ikke er i stand til at levere den.

 1. Levering af varerne

8.1 Køberens identitet og kontaktoplysninger meddeles til det sælgende medlem efter den provision, der skal betales i henhold til art. 8.1 er blevet betalt til os.

8.2 Det sælgende medlem skal underrette det købende medlem om leveringsbetingelserne senest 10 (ti) dage efter at have fået kendskab til hans identitet. Når denne levering kræver, at varerne eksporteres, oplyser det sælgende medlem især køberen om transportomkostningerne og eventuelle afgifter, så det købende medlem kan kende den samlede pris for transaktionen. Medmindre andet er aftalt mellem det købende medlem og det sælgende medlem, er det købende medlem ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af transporten af varerne; de oplysninger, som det sælgende medlem skal give det købende medlem i henhold til denne bestemmelse, skal derfor anses for at være en angivelse af omkostningerne for det købende medlem. Da vi ikke er part i kontrakten, har vi ikke noget at gøre med transporten af varerne.

8.3 Når varerne skal eksporteres, bekræfter det købende medlem sin accept af den samlede pris senest 10 (ti) dage efter at være blevet informeret af det sælgende medlem. Hvis denne pris ikke accepteres, underretter det købende medlem os herom; salget ophæves derefter, og vi forpligter os til at tilbagebetale den provision, der er betalt i henhold til art. 8.2 inden for 10 (ti) dage efter at være blevet informeret.

8.4 Det købende medlem forpligter sig til at betale salgsprisen inden for 30 (tredive) dage (1) efter at det sælgende medlem har informeret køberen om leveringsbetingelserne i henhold til art. 9.2, henholdsvis (2) efter at det købende medlem har bekræftet sin accept af den samlede pris, når varerne skal eksporteres, medmindre køber og sælger har aftalt andet.

 1. Garanti

9.1 Da vi ikke er part i salgskontrakten mellem det sælgende medlem og det købende medlem, yder vi ikke nogen som helst garanti i forbindelse med de varer, der udbydes til salg, og vi sætter aldrig varer til salg på platformen. Således (1) er vi aldrig ejere af de varer, der udbydes til salg på platformen, (2) har vi ikke foretaget nogen kontrol af de varer, der udbydes til salg på platformen, og (3) har vi ikke været i besiddelse af en af de varer, der udbydes til salg.

9.2 Køber har ret til at tage skridt mod Sælger ved at gøre de rettigheder gældende, der er fastsat i gældende lov, henholdsvis de rettigheder, der kunne være blevet aftalt og tildelt direkte til det købende medlem af det sælgende medlem i tilfælde af, at de købte varer ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen af salget eller ville have mangler, der giver køber rettigheder, idet det præciseres, at det købende medlem forpligter sig til at inspicere varerne ved modtagelsen og informere Sælger om eventuelle mangler, der er konstateret inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen.

 1. Skatter

10.1 Du accepterer som medlem at opfylde dine juridiske forpligtelser ved at betale enhver afgift eller skat, der måtte være skyldig i forbindelse med gennemførelsen af salg eller køb af varer via platformen, især med hensyn til moms, hvis du tilfældigvis er en professionel sælger.

 1. Ejerskab af rettigheder

11.1 Vi har alle nødvendige rettigheder, især intellektuel ejendomsret, til platformen.

11.2 Din registrering som medlem giver dig ikke nogen rettighed til platformen, bortset fra adgang til den og brug af den i henhold til vilkårene i disse betingelser.

11.3 Du garanterer, at du har alle rettigheder til (1) de annoncer, tekster og illustrationer (“Indhold”), som du lægger online i din egenskab af medlem, henholdsvis at du har opnået tilladelser hertil på en dokumenteret måde, og at du er i stand til at give os sådanne dokumenter på vores anmodning, (2) på de varer, der udbydes til salg, som ikke er genstand for nogen begrænset eller kontraktmæssig reel rettighed, som en tredjepart kunne gøre krav på for at forhindre salget.

11.4 Du giver os en licens til indholdet i det omfang, det er nødvendigt for at nå det ønskede mål, nemlig salg af varer på platformen med henblik på salg til et købermedlem, med udelukkelse af ethvert andet formål, idet denne licens også omfatter retten til at bruge dette indhold i vores nyhedsbrev, sociale sider og pressepublikationer i præmieformlen.

11.5 I tilfælde af overtrædelse af art. 11.3, vil det pågældende indhold blive fjernet øjeblikkeligt, og du accepterer at holde os skadesløs og holde os, vores repræsentanter og medarbejdere skadesløse for enhver skade, som vi måtte lide, uanset om det drejer sig om advokatsalærer, der opstår som følge af en sådan overtrædelse, sagsomkostninger eller et påbud om at betale erstatning.

11.6 Vi har ret til at bruge enhver udtalelse eller mening, som du meddeler os i forbindelse med platformen, uden at dette giver dig ret til at gøre noget som helst krav, især økonomisk, gældende over for os.

 1. Databeskyttelse

12.1 Adgang til og brug af platformen kræver indsamling og behandling af nogle af dine personlige oplysninger, hvilket sker i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som der henvises til her: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Manglende garanti og ansvarsfraskrivelse [platform operating company]

13.1 Adgang til og brug af platformen leveres “som den er” uden garanti for, at den ikke lider af fejlfunktioner eller computerfejl, i hvilket tilfælde vi vil bestræbe os på at afhjælpe dem, uden at du kan fremsætte krav herom.

13.2 Vores platform kan indeholde forskellige links og URL’er til tredjepartswebsteder, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi opfordrer vores medlemmer til at udvise forsigtighed i forbindelse med disse links, til at læse de betingelser, der måtte gælde, og vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle skader, som måtte opstå for vores medlemmer i forbindelse med adgang til og brug af de nævnte links og URL-adresser.

13.3 Vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelse med din registrering og indgåelsen, henholdsvis udførelsen af den kontrakt, der kan være et resultat heraf mellem medlemmerne, i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Vi garanterer især ikke, at salget eller købet af varerne i din bopælsstat er lovligt eller ikke er underlagt visse betingelser, som først skal opfyldes, især på administrativt plan. Det er op til medlemmerne at forhøre sig på forhånd.

Vores ansvar kan under ingen omstændigheder overstige den kombinerede pris for annoncebeløbet og den provision, som vi har fået udbetalt i forbindelse med en given annonce.

 1. Medlemmernes ansvar og skadesløsholdelse

14.1 Medlemmerne forpligter sig til at holde os samt vores ledere, repræsentanter eller medarbejdere skadesløse for enhver skade, som vi måtte lide i forbindelse med deres adgang, brug af platformen samt i forbindelse med enhver overtrædelse af disse betingelser eller af den lovgivning, der gælder for (x) det/de berørte medlem/medlemmer.

 1. Varighed og ophør

15.1 Din tilknytning til platformen begynder, når du åbner din konto, og slutter, når den lukkes, hvilket du til enhver tid kan gøre online.

15.2 Vi forbeholder os ret til at lukke din konto til enhver tid for udgangen af en måned ved at sende et forudgående varsel på mindst syv dage, henholdsvis med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at:

 1. a) Vi stopper driften af platformen eller ophører generelt med vores aktiviteter
 2. b) Du overtræder nogen af disse vilkår og betingelser;
 3. c) Du opfører dig på en måde, der skader vores omdømme.

15.3 Fra det øjeblik din konto er lukket på grund af de omstændigheder, der er nævnt i art. 15.2 seng. b eller c, er det forbudt for dig at åbne en ny konto under din eller en anden identitet.

 1. Nulitet

16.1 Hvis et eller flere af disse betingelser viser sig at være ugyldige i henhold til gældende lovgivning, vil den pågældende betingelse blive fortolket så tæt som muligt på den oprindelige ordlyd for at sikre dens gyldighed. De øvrige betingelser berøres ikke af denne mulige ugyldighed og er fortsat fuldt ud gyldige.

 1. Klager

17.1 Alle klager, som brugeren måtte have vedrørende vores tjenester af enhver art, skal indsendes elektronisk til os på den e-mailadresse, der er beregnet til dette formål.

17.2 Vi bestræber os på at løse klager på en passende måde og forpligter os til at svare på en klage inden for 14 dage efter modtagelsen af den. Hvis vores svar kræver mere tid, kan vi forlænge denne periode på 14 dage to gange.

 1. Gældende ret og kompetent domstol

18.1 Gyldigheden og gennemførelsen af disse vilkår og betingelser er underlagt schweizisk lovgivning, med undtagelse af den føderale lov om international privatret.

18.2 Enhver tvist, der direkte eller indirekte opstår i forbindelse med disse betingelser mellem [company operating the platform] og medlemmerne, er underlagt den eksklusive jurisdiktion af Retten i Første Instans i Republikken og kantonen Genève, som parterne hermed accepterer uigenkaldeligt at underkaste sig.

18.3 Enhver tvist mellem medlemmer, der opstår efter indgåelsen af en kontrakt vedrørende varer, der udbydes til salg via platformen, vil blive forelagt den kompetente domstol på købers bopæl.

Bilag 1

Model til fortrydelsesformular

(Udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

Til: [ iværksætterens navn]

[ den erhvervsdrivendes geografiske adresse]

[ faxnummer på den erhvervsdrivende, hvis et sådant findes]

[ e-mail-adresse eller elektronisk adresse på den erhvervsdrivende/leverandør]

Jeg/vi* meddeler hermed, at jeg/vi* har besluttet at opsige vores kontrakt om salg af følgende produkter: [ produktbetegnelse ]*

levering af følgende digitale indhold: [designation digital content]*

levering af følgende tjenesteydelse: [service designation]*,

Bestilt den*/modtaget den* [date of order for services or date of receipt for products].

[Navn på forbruger(e)

[Forbrugerens/forbrugernes adresse

[Signature of consumer(s)] (kun hvis denne formular er anmeldt på papir)

[Date]

* Slet det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der er relevant

Nyhedsbrev