ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az alábbiakban megtalálja az aukciós oldalunk/platformunk használatára és az ezen az oldalon/platformon keresztül történő vásárlásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, ahol a PISTON ADDICT SA csupán közvetítő platformként jár el.

A svájci jog szerint alapított, a svájci Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Svájc címen bejegyzett, CHE-354.351.695 IDE regisztrációs számmal rendelkező PISTON ADDICT SA platformot működtet a következő weboldalon https://pistonaddict.com/ (‘“Platform””), amely lehetővé teszi mind az egyének (‘“Fogyasztók”) és szakemberek, hogy árukat kínáljanak eladásra, és kapcsolatba hozzák őket a potenciális vásárlókkal, akik részt kívánnak venni. A Piston Addict tevékenységei világszerte zajlanak, a fő hangsúly Európában van, kivéve az Egyesült Királyságot és Írországot.

A jelen feltételek célja, hogy meghatározzák az Ön jogait és kötelezettségeit, amikor a PISTON ADDICT SA-val való kapcsolata során a platformhoz hozzáfér és azt használja, akár vevőként, akár eladóként.

Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor módosítsuk, amelyről a platformra való belépéskor vagy a regisztrációkor megadott címre küldött e-mailben tájékoztatjuk Önt.

A platformhoz való hozzáférés és annak használata a hatályos feltételek, az itt elérhető titoktartási szabályzatunk, valamint az esetlegesen alkalmazandó különleges feltételek elfogadását jelenti.

DEFINÍCIÓK:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Svájc. Platform: https://pistonaddict.com/
 2. Árverés: az internetes árverés kizárólag a PISTON ADDICT SA weboldalán keresztül zajlik.
 3. Ajánlattevő: az árverés résztvevője.
 4. Vevő: az az Ajánlattevő, akivel adásvételi szerződést kötöttek.
 5. Vásárló Tag: a Platformon regisztrált Ajánlattevő és/vagy Vevő.
 6. Fogyasztó: olyan természetes személy, aki üzleti vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból jár el.
 7. Távollevők közötti szerződés: a kereskedelmi/szakmai értékesítő tag és a Fogyasztó között a platformon keresztül, az áruk távértékesítésére szolgáló szervezett rendszer keretében létrejött szerződés, amelynek során a szerződés megkötéséig bezárólag kizárólag vagy részben egy vagy több távközlési technikát alkalmaznak.
 8. Áruk: a Platformon keresztül eladásra felkínálható áru (egyes szám)/áruk (többes szám).
 9. Tag: a Platformon regisztrált résztvevő.
 10. Elállási formanyomtatvány: a jelen Általános Szerződési Feltételek I. mellékletében szereplő európai elállási formanyomtatvány. Elállási formanyomtatvány: a jelen Általános Szerződési Feltételek I. mellékletében szereplő európai elállási formanyomtatvány. Az I. mellékletet nem kell rendelkezésre bocsátani, ha a fogyasztónak nincs elállási joga a megrendelésével kapcsolatban.
 11. Ajánlattevő: az a résztvevő, aki az árverésen eladásra kínálja a terméket.
 12. Résztvevő : Minden fél, beleértve a Pályázókat, Felhasználókat, Ajánlattevőket, Vásárlókat és Eladókat, akik bármilyen módon használják a PISTON ADDICT SA Platformját.
 13. Platform : de website at https://pistonaddict.com/ üzemeltetője a PISTON ADDICT SA.
 14. Mérlegelési időszak vagy türelmi idő: az az időszak, amely alatt a fogyasztó élhet elállási jogával.
 15. Díjazás : Minden kifizetés, amely a cikkel összhangban esedékes. 6.
 16. Elállási jog: a Fogyasztó lehetősége, hogy az elállási határidőn belül lemondjon a távollevők között kötött szerződésről.
 17. Adásvételi szerződés vagy Szerződés: a Vevő és az Eladó között létrejött szerződés.
 18. Eladó: az az Ajánlattevő, akivel adásvételi szerződést kötöttek.
 19. Eladó Tag: olyan Ajánlattevő és/vagy Eladó, aki regisztrált a Platformon.
 20. Feltételek és feltételek : ezek a feltételek és feltételek.
 21. Felhasználó: az internetes árverés résztvevője, aki a PISTON ADDICT SA weboldalát használja.

 1. Alkalmazhatóság

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek a PISTON ADDICT SA által szervezett minden olyan árverésre vonatkoznak, amelyen a PISTON ADD ICT SA nem Eladóként jár el.

1.2 A jelen általános szerződési feltételek egyrészről a PISTON ADDICT SA, másrészről a résztvevők közötti jogviszonyra vonatkoznak. A felek csak írásban térhetnek el ezektől a feltételektől.

1.3 A résztvevők által alkalmazott általános vagy különleges feltételek alkalmazhatósága kifejezetten kizárt.

1.4 Jogunkban áll a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A módosított általános szerződési feltételek az általános szerződési feltételek módosításának napját követő első aukciótól kezdve érvényesek.

1.5 A PISTON ADDICT SA aktuális általános szerződési feltételei megtekinthetők és letölthetők a PISTON ADDICT SA aukciós weboldaláról.

1.6 A résztvevőknek regisztrálniuk kell ahhoz, hogy árut nyújthassanak be vagy ajánlatot tehessenek egy árverésen keresztül. A regisztrációval a résztvevő elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

1.7 A jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét úgy bocsátjuk a Fogyasztó rendelkezésére, hogy azt a Fogyasztó könnyen el tudja menteni tartós adathordozóra. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt fel kell tüntetni, hogy az Általános Szerződési Feltételek hol tekinthetők meg elektronikusan, és hogy a fogyasztó kérésére azokat elektronikusan vagy más módon ingyenesen megküldik.

 1. Alapelvek

2.1 A Platformot kizárólag olyan módon biztosítjuk, hogy lehetővé tegyük egy Eladó és egy vagy több, a platformon Tagként regisztrált potenciális Vevő közötti kapcsolatot.

2.2 A Tagok között létrejövő szerződés megkötése és teljesítése a Tagok kizárólagos és teljes felelőssége.

2.3 Mint ilyen, Ön tudomásul veszi, hogy mi semmilyen módon nem vagyunk részesei annak az adásvételi szerződésnek, amelyet Ön a platformon keresztül a platform valamely tagjával köt, és hogy mi csak a jelen feltételek betartásáért felelünk a Tagjainkkal szemben, minden más kötelezettségvállalás kizárásával, és csak a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mértékben.

2.4 A tagok fogyasztóként és kereskedelmi/szakmai résztvevőként is felléphetnek. A kereskedelmi eladó tagoknak figyelembe kell venniük, hogy a szerződés közöttük, mint kereskedelmi eladó tagok és a fogyasztó között, mint vásárló tagok között köthető. E tekintetben a kereskedelmi értékesítő tagok kötelesek betartani a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Két Fogyasztó közötti szerződés esetén ez a fogyasztóvédelmi jogszabály nem alkalmazandó.

2.5 Nem engedélyezzük, hogy a Tagok olyan kereskedelmi/szakmai résztvevők legyenek, akiknek székhelye Európán kívül van, és akik a Platformon keresztül olyan árukat szeretnének értékesíteni, amelyek már jelen vannak Európában.

2.6 A tagok vállalják, hogy a platformhoz hozzáférnek és azt annak céljával összhangban használják, azaz lehetővé teszik az áruk összekapcsolását és értékesítését, illetve vásárlását. Mint ilyen, a Felhasználóknak tilos:

 1. a) harmadik személyek jogainak megsértése, legyen szó szellemi tulajdonjogokról (harmadik személyhez tartozó tartalom), személyiségi jogokról (becsület elleni támadás, személyazonosság-lopás), dologi jogokról (harmadik személyhez tartozó, eladásra kínált árura vonatkozó jog hiánya) vagy szerződéses jogokról (harmadik személyhez tartozó áru használatának joga);
 2. b) veszélyeztetni számítógépes rendszereink és szervereink stabilitását és megfelelő működését bármilyen módon, különösen rosszindulatú kódok (vírusok, trójai programok, rosszindulatú szoftverek stb.) terjesztésével;
 3. c) a hozzájárulásunk nélkül és bármilyen módon módosítani a weboldalunkat és a platformot, vagy bármilyen zavaró tevékenységet tanúsítani az ügyben;
 4. d) a weboldalon felsorolt, a Platformon keresztül eladásra felkínálható árukon kívüli egyéb tartalmak eladásra történő felkínálása;
 5. e) a platformhoz való hozzáférés és a platform használata során, beleértve a tagok között várhatóan bekövetkező cseréket is, bármilyen módon törvénybe ütköző magatartást tanúsít;
 6. f) az eladásra kínált árukon kívüli saját szolgáltatásait népszerűsíti;
 7. g) automatizált szoftver vagy bármilyen más robot vagy hasonló rendszer használata az aukciós folyamat részeként, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kézi licitálástól eltérő módon licitáljon;
 8. h) a rendszert tiltott célokra, különösen pénzmosás vagy más bűncselekményi jellegű tevékenységek céljára használja. Fenntartjuk a jogot, hogy ezzel kapcsolatban vizsgálatot folytassunk.

  3. Regisztráció

3.1 A hirdetés közzététele és a platformon eladásra kínált áruk megvásárlásának lehetősége az Ön tagként történő regisztrációját igényli, amely folyamat során Ön beleegyezik, hogy közli velünk a szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint.

3.2 Az Ön Eladóként történő regisztrációjához a szokásos adatokon túlmenően szükséges, hogy a személyazonosító okmányának és az eladásra kínált áru regisztrációs okmányának másolatát is átadja nekünk, hogy a legjobb tudásunk szerint megbizonyosodjunk arról, hogy Ön az áru tulajdonosa.

3.3 A regisztráció ingyenes.

3.4 Ön egyedül felelős az Ön által megadott adatokért, és annak biztosításáért, hogy ezek az adatok naprakészek maradjanak mindaddig, amíg a fiókját nem zárták le.

3.5 Eladóként történő regisztráció esetén meg kell jelölnie, hogy Ön Fogyasztóként vagy szakmai/kereskedelmi Eladóként jár el. Mint szakmai/kereskedelmi Eladó, Önt különleges kötelezettségek terhelik, különösen a fogyasztóvédelmi szabályozások, valamint az adóügyi szinten az ÁFA megfizetése tekintetében, Ön vállalja, hogy a valóságnak megfelelően válaszol ebben a kérdésben, és hogy mentesíti és kártalanít bennünket, valamint képviselőinket minden olyan kár alól, amelyet a valóságnak megfelelő válaszadás elmulasztása esetén elszenvedünk.

3.6 Ön garantálja számunkra, hogy:

 1. a) Az Ön által megadott adatok pontosak, és azok mindaddig pontosak is maradnak, amíg a fiókját nem zárják le, minden módosítást Önnek kell haladéktalanul megtennie a fiókjában;
 2. b) Ön jogosult arra, hogy regisztráljon a Platformunkon az Önre vonatkozó jogszabályok szerint, különösen, hogy a lakóhelye szerinti országban elérte a nagykorúságot, mivel a platformunk használata kiskorúak számára tilos;
 3. c) Az áruk eladása, illetve beszerzése az Ön lakóhelye szerinti államban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően történik;
 4. d) Általánosságban betartja az Önre vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Ön vállalja, hogy kártalanít minket, valamint képviselőinket és alkalmazottainkat minden olyan kárért, amely a fent említett kötelezettségvállalások megszegéséből származik.

3.7 Ön szabadon megjelenhet álnéven. Ebben az esetben a választott álnév nem lehet obszcén, becsmérlő vagy megbotránkoztató; továbbá nem tartalmazhat e-mail címre vagy internetes oldalra vonatkozó jelzéseket, nem sértheti harmadik fél jogait, és nem felelhet meg harmadik személy személyazonosságának.

3.8 Ön vállalja, hogy felhasználónevét és jelszavát bizalmasan kezeli, és semmilyen módon nem osztja meg azokat. Ön tudomásul veszi, hogy a Tagjainkhoz hasonlóan mi is jogosultak vagyunk úgy tekinteni, hogy az Ön számlájának bármilyen használata az Ön vagy az Ön által felhatalmazott személy cselekedete. Visszaélés vagy visszaélés gyanúja esetén Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul tájékoztat minket, és ebben az esetben tudomásul veszi, hogy a szükséges időre felfüggeszthetjük fiókját.

3.9 Tilos, hogy ugyanaz a személy, mint Vásárló Tag több számlát nyisson.

3.10 Jogunkban áll bármikor és saját belátásunk szerint megtagadni bármilyen regisztrációt, felfüggeszteni egy fiókot vagy kizárni egy Tagot.

 1. Bejelentés

4.1 A hirdetés tartalma az érintett Eladó Tag kizárólagos kezdeményezése, és az ő kizárólagos és teljes felelősségére történik. Szabadon meghatározhat egy tartalékárat, amely alatt nem kerülhet sor tranzakcióra, illetve dönthet úgy, hogy az eladás fix áron történik, aukció nélkül. Ha az eladó tag a tervezett értékesítésre vonatkozó feltételeket alkalmazza, ezeket a feltételeket a hirdetésben meg kell említenie.

4.2 Az Eladó Tag által választott eltérő közzétételi időpontra is figyelemmel, hirdetése az ezért járó díjazás megfizetését követően azonnal közzétételre kerül, a közzététel pedig a 7 (hét nap) kezdetének felel meg.

4.3 Az Eladó Tag vállalja, hogy hirdetése tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyeket ésszerűen lényegesnek tarthat egy potenciális vevő számára, így különösen:

 1. a) Az eladási ár rögzített ár esetén, illetve a minimális ár ár árverés esetén;
 2. b) Az áru első forgalomba hozatalának és az eladó általi beszerzésének időpontja;
 3. c) az eladásra kínált áruk esetleges hibái vagy javításai;
 4. d) Az áru eladásának helye, valamint adott esetben a szállítás és a kézbesítés módja.
 5. e) A fogyasztókra vonatkozó törvényes gondolkodási idő és elállási jog.
 6. f) Az eladó tag fogyasztóként vagy kereskedelmi/szakmai résztvevőként jár-e el.

4.4 Az Eladó tag köteles betartani a vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályokat.

4.5 Az Eladó Tagnak tilos URL-linkeket vagy webcímeket, valamint bármilyen más reklámcélú tartalmat bármilyen módon beilleszteni a hirdetésével kapcsolatban.

4.6 Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek ellenőrizni a Hirdetés tartalmát, annak valóságtartalmát vagy feltételeinek ésszerűségét, és saját kizárólagos és abszolút belátásunk szerint megtagadhatjuk bármely Hirdetés közzétételét vagy eltávolíthatjuk azt előzetes értesítés nélkül és anélkül, hogy a Tagok bármilyen kártérítésre jogosultak lennének.

4.7 Attól a pillanattól kezdve, hogy az árut a platformon eladásra bocsátják, az Eladó Tag feladata, hogy biztosítsa annak elérhetőségét, és azt, hogy harmadik fél által más platformon vagy bármilyen módon ne legyen lehetséges a megszerzése. Amíg az árverés él, az Eladó Tagok hirdethetnek más platformon is, amennyiben ez nem ütközik az Eladó Tagok jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségeivel (különösen a 7.3.1. cikk). A hirdetés online közzétételével az eladó tag garantálja az áru jó állapotát (az egyértelműen megnevezett hibák és javítások kivételével) és működését.

4.8 Az Art. 4.7. pontjának megsértése esetén az érintett értékesítő tag vállalja, hogy kártalanít minket, képviselőinket és alkalmazottainkat, valamint a Vevőt az ebből eredő esetleges károkért.

4.9 Az Eladó Tag jogosult módosítani a tartalékárat és/vagy a hirdetésében szereplő információkat mindaddig, amíg Vevő Tag nem tett ajánlatot.

 1. A szerződés megkötése

5.1 Az Eladó Tag által a hirdetés online feladásakor választott értékesítési időszak kezdete egyenértékű az érintett áruk eladására vonatkozó kötelező érvényű ajánlattal (1) az első Vevő Tagnak, aki a megállapított fix ár megfizetésére tesz ajánlatot, vagy ( 2) a legmagasabb ajánlatot tevőnek, amennyiben az értékesítés árverés útján történik, fenntartással abban az esetben, ha az árukat tartalékárral bocsátanák árverésre, feltételezve, hogy az ajánlat kötelező erejűségének feltétele, hogy a legmagasabb ajánlat magasabb legyen, mint az Eladó Tag által közölt tartalékár.

5.2 Az értékesítés időtartama az értékesítési időszak kezdetétől számított 7 (hét) nap. Ha ezen időszak lejárta után nem érkezik ajánlat, és nem jön létre szerződés, az eladó tag az alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően újra felajánlhatja az árut.

5.3 Az Eladó Tag jogosult visszavonni ajánlatát mindaddig, amíg Vevő Tag nem tett ajánlatot.

5.4 A Vevő Tag által tett ajánlat egyenértékű az áru megvásárlására vonatkozó határozott elfogadással, amelynek feltétele (1) a rögzített áron történő értékesítés esetén a feltüntetett eladási ár, vagy (2) árverés esetén az az összeg, amelyért a vételi ajánlatot elnyerte; ekkor fenntartás történik a hipotézis szerint, amikor az árut tartalékárral bocsátanák áruba, hipotézis szerint, amelyben a Vevő Tag által tett ajánlat csak akkor köti az Eladó Tagot, ha a felajánlott összeg magasabb, mint a tartalékár.

5.5 A Szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a Fogyasztó az 5.4. pontnak megfelelően elfogadja az ajánlatot és az abban foglalt, az 5.1. pontban meghatározott feltételeket. A Szerződés a saját nevében eljáró Eladó és a Fogyasztó között jön létre. A Platform nem szerződő fele a jelen Szerződésnek, és nem válik az Eladó által a Fogyasztónak szállított áruk tulajdonosává vagy jogos igénylőjévé.

5.6 Ajánlott, hogy a Vevő Tag abban az államban legyen lakóhelye, ahol az Eladó Tag, illetve az érintett áruk találhatók. Amennyiben ez nem így van, a Vásárló Tagot felkérjük, hogy a megrendelés előtt tájékozódjon a külföldről történő szállításból eredő költségekről, akár a szállítási költségek, akár az áruk behozatalához kapcsolódó adók tekintetében, amelyek az eladási árhoz hozzáadódnak. Vásárló tagként eljáró Fogyasztó esetén az eladó tag adja meg a Fogyasztónak ezt az információt.

Ebben az esetben, és eltérően a cikk. 5.5 első mondatától eltérően, a Vevő Tag által tett fogadás csak azzal a feltétellel minősül elfogadásnak, hogy elfogadja a teljes vételárat, amelyet az Eladó Tag közöl vele az Art. 8.2. és 8.3. pontban meghatározottak szerint.

5.7 Azoknak a tagoknak, akiknek a csatlakozása a Platformon keresztül történt, tilos a Platformon kívül szerződést kötniük a Platformmal kapcsolatos díjazási kötelezettségeik megkerülése érdekében, vagy bármilyen olyan intézkedést tenniük, amely a Platform díjstruktúrájának megkerülésére irányul.

E záradék bármilyen megsértése az Ön fiókjának azonnali hatályú megszüntetését eredményezheti, és az Ön kötelezettségét, hogy jogsértésenként 1.000 EUR (ezer euró) átalányösszegű kártérítést fizessen nekünk. Minden kártérítést és jogi lépést fenntartunk Ön ellen.

5.8 Az Eladó Tag legkésőbb az áru leszállításakor írásban vagy olyan módon, hogy a Fogyasztó azt hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhassa, a következő információkat adja meg:

 1. Az Eladó Tag telephelyének látogatási címe, ahová a Fogyasztó a panaszait intézheti.
 2. az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja, illetve az elállási jog kizárásáról szóló egyértelmű értesítés.
 3. A garanciákra és a meglévő értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó információk
 4. Az áru, szolgáltatás ára, beleértve az összes adót; amennyiben alkalmazható, a szállítási költség; és a fizetés módja, az áru átadása.
 5. Ha a fogyasztónak elállási joga van, az elállási formanyomtatvány mintája.
 1. Javadalmazás

6.1 A hirdetésnek az Eladó Tag által történő online elhelyezésének ára:

 1. a) 99 EUR (kilencvenkilenc euró) a klasszikus formula (online a platformon);
 2. b) 349 EUR (háromszáznegyvenkilenc euró) a prémium formuláért, amely magában foglalja a hirdetés preferált promócióját a platformon, hírlevelünkben, közösségi oldalainkon és lehetőség szerint sajtóhirdetésekben.

6.2 Abban az esetben, ha az eladás egy eladó és egy vevő tag közötti szerződés megkötéséhez vezet, a Vevő vállalja, hogy az eladási ár 3,5%-ának megfelelő jutalékot fizet nekünk, amely minimum 500 € és maximum 5 000 €, ha nincs tartalékár, és a tartalékár és a végső ár közötti összeg +10%-a, ha a végső ár meghaladja a tartalékárat (amely ár nem tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket, ahogyan azt a 9.2 cikk meghatározza).

6.3 Az eredeti ajánlat 3,5%-ának megfelelő összegű, minimum 500 € és maximum 5000 € összegű zárolás kerül elhelyezésre a Vevő Tagok kártyáján, hogy a Tagok garantáltan rendelkezzenek az árverésen való részvételhez szükséges pénzeszközökkel. A visszatartott összeg az aukció végén azonnal felszabadul. Az ügyfél tisztában van azzal, hogy a bankjától függően akár 7 napig is eltarthat, amíg ezt a letiltást feloldják.

6.4 Ha a Díjra HÉA vagy hasonló illeték vonatkozik, azt a Díj fent említett összegére kell kiszámítani, és az adott esettől függően az Eladó Tagot vagy a Vevő Tagot terheli.

 1. Fizetési feltételek

7.1 Díjfizetés

7.1.1 A Tagok vállalják, hogy megfizetik a Platformunkon felsorolt, alkalmazandó díjakat (“Vásárlások”), beleértve, korlátozás nélkül, az alkalmazandó adókat (különösen az ÁFA-t) vagy díjakat.

7.1.2 A Stripe, Inc. céget használjuk harmadik fél által nyújtott fizetési feldolgozó szolgáltatásként; azzal a feltétellel azonban, hogy nem dolgozunk fel semmilyen tranzakciót, amelyet a Vevő közvetlenül az Eladóval bonyolít le, ha az Eladó olyan fizetési feldolgozási módszert választ, amely harmadik felet használ a fizetés feldolgozására. A Tagok által az aukcióval kapcsolatban megadott valamennyi információnak pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lennie.

7.2.3 Az Eladók által a Platformunkon felsorolt járművek vagy bármely más termék vagy szolgáltatás árait az Eladók határozzák meg, és mi nem vagyunk felelősek az árak vagy a kapcsolódó díjak megállapításáért vagy megtárgyalásáért. A Vevő Tagok megértik és elfogadják, hogy az Eladó a Vevőnek felszámítandó végső eladási ár kiszámításakor a felsorolt árhoz hozzáadhatja a fentiek vagy bármely más adó és díj bármelyikét vagy mindegyikét.

7.2.3 A Digitális Szolgáltatásokon feltüntetett valamennyi összeg euróban értendő.

7.2 Nincs visszatérítés

A Platformon keresztül az Eladótól vásárolt minden vásárlás az adott Vevő és az Eladó között jön létre; ezért abban az esetben, ha egy vásárlással kapcsolatban visszatérítést szeretne kérni, vagy bármilyen kérdése van, közvetlenül az adott Eladóval kell felvennie a kapcsolatot.

7.3 Licitálás és árverés

7.3.1 Tartalék és közzététel

Annak érdekében, hogy a Platformunkat jármű vagy más termék hirdetésére használhassa, az Eladónak meg kell adnia, hogy van-e olyan minimális ár, amelyen az Eladó hajlandó megfontolni az eladást a Vevőnek (“Tartalék”), vagy nincs szükség ilyen minimális ajánlatra (“Nincs tartalék”). Az Eladó az árverés során csökkentheti a Tartalékot vagy lemondhat róla, ha erről a változásról e-mailben vagy – amennyiben rendelkezésre áll – az Eladó rendelkezésére bocsátott webes értesítési eszközeinken keresztül értesít minket. Csak akkor hagyjuk jóvá a hirdetést a Platformunkon való közzétételre, ha az Eladó a vonatkozó hirdetésre vonatkozóan kiválasztotta a Tartalékot vagy a “Nincs tartalék” opciót.

7.3.1 Eladói visszaigazolás

Az Eladó Tagok minden tekintetben felelősek minden feltöltött tartalomért és információért, amely bármilyen járművel, termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, amelyet az Eladó Tagok eladni kívánnak. Emellett teljes mértékben és minden tekintetben felelősek az adott Vevővel kötött ügyletnek a megállapodással összhangban történő teljesítéséért.

ABBAN AZ ESETBEN, HA EGY ÉRTÉKESÍTŐ TAG “ELADÓKÉNT” HOZZÁFÉR A PLATFORMHOZ VAGY HASZNÁLJA AZT JÁRMŰ VAGY EGYÉB TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS ELADÁSÁRA, AZ ILYEN ÉRTÉKESÍTŐ TAGOK TUDOMÁSUL VESZIK ÉS ELFOGADJÁK, HOGY A KÖZZÉTÉTELT KÖVETŐEN ÉS AZON IDŐSZAK ALATT, AMÍG AZ ILYEN ELADÓ HIRDETÉSE A PLATFORMON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐVÉ VÁLIK, AZ ILYEN ELADÓ AZ ADOTT JÁRMŰVET VAGY EGYÉB TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST NEM LISTÁZHATJA, NEM TEHETI KÖZZÉ VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ MÁS AUKCIÓS, KERESKEDŐI VAGY HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSON. TOVÁBBÁ MINDEN ELADÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A KÖZZÉTÉTELT KÖVETŐEN BÁRMIKOR ELTÁVOLÍTHATJUK AZ ELADÓ HIRDETÉSÉT.

7.3.2 Vevői visszaigazolás

Minden tag Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy (i) a Platformunkon keresztül benyújtott minden egyes ajánlathoz kapcsolódó Vevői díjak kötelezőek, és így a Szerződéssel összhangban esedékesek és fizetendők számunkra, és (ii) A Vevő felelős a Platformon keresztül felsorolt járművekre vonatkozó összes alkalmazandó állami díjért és adóért. Ha a Tag Vásárlók úgy döntenek, hogy licitálnak egy olyan járműre, amelyet egy Eladó a Platformunkon felsorolt, az ilyen Tagok tudomásul veszik és elfogadják, hogy az ajánlatuk az első nem kötelező erejű lépés az Ön érdeklődésének kifejezésére az Eladó felé a felsorolt jármű iránt, és önmagában nem hoz létre hivatalos szerződést Ön, mint Vevő és az Eladó között. A Vevő és az Eladó felelőssége, hogy egy kötelező erejű ügylet feltételeiről tárgyaljanak, és hivatalos szerződést kössenek. Ez a szerződéskötés kívül esik a jelen Megállapodás és a Platform hatályán, amelyek egyike sem köti a feleket egymáshoz. A Vevő felelőssége a szállítási vagy szállítási díjakért a vonatkozó Eladó és a Vevő közötti hivatalos megállapodásban kerül meghatározásra.

Nem vizsgálunk semmilyen járművet vagy más árut, amelyet az Eladó a Platformon felsorol. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk semmilyen kockázatot a Platformon keresztül felsorolt Eladótól történő járművásárlással kapcsolatban.

7.4 Abban az esetben, ha (1) a javunkra esedékes jutalékot nem fizetik ki, (2) a vételárat a Vevő Tag nem fizeti ki a megállapított határidőn belül, vagy (3) az árut nem szállítják le, akkor mindkét fél jogosult a Szerződést felmondani, amely esetben vállaljuk, hogy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül a kifizetett jutalékot visszafizetjük a Vevő Tagnak, az Eladó Tag pedig vállalja, hogy amennyiben nem tudja azt leszállítani, a Vevő Tagnak oldalanként megtéríti a vételárat.

 1. Az áruk szállítása

8.1 A Vevő személyazonosságát és elérhetőségét az Eladó Taggal a jutaléknak az Art. 8.1. pontban foglaltaknak megfelelő összeg kifizetése megtörtént.

8.2 Az Eladó Tag köteles a Vevő Tagot a személyéről való tudomásszerzéstől számított 10 (tíz) napon belül tájékoztatni a szállítási feltételekről. Ha ez a szállítás az áruk exportálását igényli, az eladó tag tájékoztatja a Vevőt különösen a szállítási költségekről és az esetlegesen alkalmazandó adókról, hogy a vevő tag megismerhesse az ügylet teljes árát. A Vevő Tag és az Eladó Tag eltérő megállapodásának hiányában a Vevő Tag felelős az áruk szállításának megszervezéséért és végrehajtásáért; az Eladó Tag által a Vevő Tagnak e pont szerint nyújtandó információk ezért a Vevő Tag költségeit jelző adatnak tekintendők. Mivel mi nem vagyunk a szerződés egyik fele, nem veszünk részt az áruk szállításában.

8.3 Ha az árukat exportálni kell, a Vevő Tag az Eladó Tagtól kapott tájékoztatástól számított 10 (tíz) napon belül megerősíti a globális ár elfogadását. Abban az esetben, ha ezt az árat nem fogadják el, a Vásárló Tag tájékoztat minket; az adásvétel ekkor megszűnik, és vállaljuk, hogy visszatérítjük a kifizetett jutalékot az Art. 8.2. pont szerinti jutalékot az értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül visszafizetjük.

8.4 A Vevő Tag vállalja, hogy a vételárat 30 (harminc) napon belül kifizeti (1) azt követően, hogy az Eladó Tag tájékoztatta a Vevőt a szállítási feltételekről az Art. 9.2, illetve (2) azt követően, hogy a Vevő Tag megerősítette a globális ár elfogadását, ha az árut exportálni kell, kivéve, ha a Vevő és az Eladó másként állapodtak meg.

 1. Garancia

9.1 Mivel nem vagyunk az Eladó Tag és a Vevő Tag közötti adásvételi szerződés részesei, nem vállalunk semmilyen garanciát az eladásra kínált árukra, és soha nem bocsátunk árut eladásra a platformon. Így (1) soha nem vagyunk a platformon eladásra kínált áruk tulajdonosai, (2) nem végeztünk semmilyen ellenőrzést a platformon eladásra kínált árukon, és (3) nem rendelkeztünk az eladásra kínált áruk egyikével sem.

9.2 A Vevő jogosult az Eladóval szemben fellépni a vonatkozó jogszabályokban előírt jogok érvényesítésével, illetve azokkal a jogokkal, amelyeket az Eladó Tag közvetlenül a Vevő Taggal szemben állapodhatott meg és biztosíthatott volna, amennyiben a megvásárolt áru nem felel meg az eladási leírásnak, vagy olyan hibákat mutatna, amelyek a Vevőt jogosítják, azzal, hogy a Vevő Tag vállalja, hogy az áru átvételekor megvizsgálja azt, és az átvételt követő 14 (tizennégy) napon belül tájékoztatja az Eladót az észlelt hibákról.

 1. Adók

10.1 Tagként Ön vállalja, hogy teljesíti jogi kötelezettségeit azáltal, hogy minden olyan díjat vagy adót megfizet, amelyet a Platformon keresztül történő eladással vagy árubeszerzéssel kapcsolatban fizetnie kell, különösen az ÁFA tekintetében, ha Ön véletlenül hivatásos Eladó.

 1. A jogok tulajdonjoga

11.1 A Platformmal kapcsolatban minden szükséges joggal, különösen a szellemi tulajdonjogokkal rendelkezünk, illetve rendelkezünk.

11.2 Az Ön tagként történő regisztrációja nem biztosít Önnek semmilyen jogot a Platformhoz, kivéve a Platformhoz való hozzáférést és annak használatát a jelen feltételekben meghatározott feltételek szerint.

11.3 Ön garantálja, hogy Ön rendelkezik minden olyan joggal (1) a hirdetésekhez, szövegekhez és illusztrációkhoz (“Tartalom”), amelyeket tagként online tesz közzé, illetve, hogy az ehhez szükséges engedélyeket dokumentált módon megszerezte, és hogy kérésünkre képes ilyen dokumentumokat átadni nekünk, (2) az eladásra kínált árukra, amelyek nem képezik olyan korlátozott vagy szerződéses dologi jog tárgyát, amelyre harmadik fél az eladás meghiúsítása érdekében hivatkozhatna.

11.4 Ön licencet ad nekünk a Tartalomra a kívánt cél eléréséhez szükséges mértékben, nevezetesen az áruknak a platformon történő eladására a Vásárló Taggal történő eladás céljából, minden más cél kizárásával , az említett licenc a prémium formula keretében magában foglalja az említett tartalom hírlevelünkben, közösségi oldalainkon és sajtókiadványainkban való felhasználásának jogát is.

11.5 Az Art. 11.3 megsértése esetén az említett tartalmat azonnal eltávolítjuk, és Ön vállalja, hogy mentesíti és kártalanít minket, képviselőinket és alkalmazottainkat az esetlegesen elszenvedett károkért, legyen szó az ilyen jogsértésből eredő ügyvédi költségekről, jogi költségekről vagy kártérítésre való kötelezésről.

11.6 Jogunkban áll felhasználni minden olyan véleményt vagy véleményt, amelyet Ön a platformmal kapcsolatban közöl velünk, anélkül, hogy ez feljogosítaná Önt bármilyen – különösen pénzügyi – követelés benyújtására velünk szemben.

 1. Adatvédelem

12.1 A platformhoz való hozzáférés és a platform használata megköveteli az Ön néhány személyes adatának gyűjtését és feldolgozását, amely az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően történik, amelyre itt hivatkozunk: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. A garancia hiánya és a felelősségvállalás kizárása [platform operating company]

13.1 A Platformhoz való hozzáférés és annak használata “úgy, ahogy van” történik, és nem garantáljuk, hogy a Platform nem szenved meghibásodástól vagy számítógépes hibáktól, amely esetben igyekszünk ezeket orvosolni, anélkül, hogy Ön ezzel kapcsolatban bármilyen igényt támaszthatna.

13.2 Platformunk tartalmazhat különböző linkeket és URL-címeket harmadik felek oldalaira, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Felkérjük Tagjainkat, hogy legyenek óvatosak ezekkel a linkekkel kapcsolatban, olvassák el az esetlegesen érvényes feltételeket, és felmentjük magunkat minden felelősség alól, ami a Tagjaink számára az említett linkek és URL-címek elérésével és használatával kapcsolatban keletkezhet.

13.3 A vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben mentesülünk minden felelősség alól, amely az Ön regisztrációjával és az ebből eredő, a Tagok közötti Szerződés megkötésével, illetve teljesítésével kapcsolatos.

Különösen nem garantáljuk, hogy az Ön lakóhelye szerinti államban az áru eladása, illetve beszerzése jogszerű, vagy hogy az nem függ bizonyos feltételektől, amelyeknek előbb teljesülniük kell, különösen adminisztratív szinten. A képviselők feladata, hogy előzetesen érdeklődjenek.

Felelősségünk semmiképpen sem haladhatja meg a hirdetés összegének és az adott hirdetéssel kapcsolatban nekünk kifizetett jutaléknak az együttes árát.

 1. A képviselők felelőssége és kártalanítása

14.1 A Tagok vállalják, hogy kártalanítanak minket, valamint vezetőinket, képviselőinket vagy alkalmazottainkat minden olyan kárért, amelyet a hozzáférésükkel, a platform használatával, valamint a jelen feltételek vagy az (x) Érintett Tag(ok)ra vonatkozó jogszabályok megsértésével kapcsolatban elszenvedünk.

 1. Időtartam és megszűnés

15.1 A platformhoz való tartozása a számla megnyitásával kezdődik és a számla lezárásával ér véget, amelyet bármikor online lefuttathat.

15.2 Fenntartjuk a jogot, hogy a számlát bármikor, egy hónap végéig legalább hét napos előzetes értesítéssel, illetve azonnali hatállyal lezárjuk abban az esetben, ha:

 1. a) Leállítjuk a Platform üzemeltetését vagy általában beszüntetjük a tevékenységünket.
 2. b) Ön megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyikét;
 3. c) Ön olyan módon viselkedik, amely árt a hírnevünknek.

15.3 Attól a pillanattól kezdve, hogy az Ön számlája a következő cikkelyben említett körülmények miatt megszűnik. 15.2 ágy. b vagy c, tilos új számlát nyitnia az Ön vagy más személyazonosság alatt.

 1. Semmiség

16.1 Abban az esetben, ha a jelen feltételek valamelyike az alkalmazandó jog alapján érvénytelennek bizonyul, a szóban forgó feltételt a lehető legszorosabban az eredeti szövegezéshez hasonlóan kell értelmezni, hogy érvényességét garantálni lehessen. A többi feltételt ez az esetleges semmisség nem érinti, és azok teljes mértékben érvényesek maradnak.

 1. Panaszok

17.1 A Felhasználónak a szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen jellegű panasza van, azt elektronikus úton, az erre a célra megadott e-mail címre kell eljuttatni hozzánk.

17.2 Törekszünk a panaszok megfelelő megoldására, és vállaljuk, hogy a panaszra annak beérkezésétől számított 14 napon belül válaszolunk. Ha válaszunkhoz több időre van szükség, ezt a 14 napos határidőt kétszer meghosszabbíthatjuk.

 1. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

18.1 A jelen feltételek érvényessége és végrehajtása a svájci jog hatálya alá tartozik, a nemzetközi magánjogra vonatkozó szövetségi jog kizárásával.

18.2 A [company operating the platform] és a Tagok között a jelen feltételekből közvetlenül vagy közvetve eredő bármely jogvita a Genfi Köztársaság és Kanton Elsőfokú Bíróságának kizárólagos joghatósága alá tartozik, amelynek a felek visszavonhatatlanul alávetik magukat.

18.3 A platformon keresztül eladásra kínált árukra vonatkozó szerződés megkötését követően a Tagok között felmerülő bármely vita a vevő lakóhelye szerint illetékes bíróság elé kerül.

melléklet

Visszavonási formanyomtatványminta

(csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől)

To: [ vállalkozó neve]

[ A kereskedő földrajzi címe]

[ a kereskedő faxszáma, ha van]

[ a kereskedő/szolgáltató e-mail címe vagy elektronikus címe]

Ezúton értesítem/bejelentjük*, hogy úgy döntöttem/határoztunk*, hogy felmondom/felbontjuk az alábbi termékek értékesítésére vonatkozó szerződésünket: [ termékmegjelölés ]*

a következő digitális tartalmak szállítása: [designation digital content]*

a következő szolgáltatás nyújtása: [service designation]*,

Megrendeltem*/megkaptam* [date of order for services or date of receipt for products].

[A fogyasztó(k) neve

[A fogyasztó(k) címe

[Signature of consumer(s)] (csak akkor, ha ezt a formanyomtatványt papíron nyújtják be)

[Date]

* Törölje, ha nem alkalmazható, vagy töltse ki, ha alkalmazható.

Hírlevél

Csatlakozzon közösségünkhöz, értesüljön az új árverésekről és kapjon kedvezményes kódot, amellyel ingyenesen feltöltheti járművét európai árverési piacterünkre.