YLEISET EHDOT

Alta löydät käyttöehdot, joita sovelletaan huutokauppasivustomme/-alustamme käyttöön ja ostosten tekemiseen tämän sivuston/alustan kautta, jolloin PISTON ADDICT SA toimii ainoastaan välittäjäalustana.

PISTON ADDICT SA, joka on perustettu Sveitsin lainsäädännön mukaisesti ja rekisteröity osoitteeseen Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Sveitsi, ja jonka IDE-rekisteröintinumero on CHE-354.351.695, käyttää alustaa osoitteessa https://pistonaddict.com/ (‘‘Alusta’), jolloin molemmat yksilöt (‘‘Kuluttajat”) ja ammattilaisille, jotka tarjoavat tavaroita myyntiin ja välittävät heille yhteyden mahdollisiin ostajiin, jotka haluavat osallistua. Piston Addictin toiminta on maailmanlaajuista ja keskittyy pääasiassa Eurooppaan, lukuun ottamatta Iso-Britanniaa ja Irlantia.

Näiden ehtojen tarkoituksena on määritellä oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi, kun käytät alustaa joko ostajana tai myyjänä ja olet yhteydessä PISTON ADDICT SA:han.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, jolloin sinulle ilmoitetaan siitä, kun käytät alustaa tai lähettämällä sähköpostia rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaasi osoitteeseen.

Alustalle pääsy ja sen käyttö merkitsevät voimassa olevien ehtojen, täältä löytyvän luottamuksellisuuspolitiikkamme sekä mahdollisten erityisehtojen hyväksymistä.

MÄÄRITELMÄT:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Sveitsi. Alusta: https://pistonaddict.com/
 2. Huutokauppa: Internet-huutokauppa, joka järjestetään yksinomaan PISTON ADDICT SA:n verkkosivuston kautta.
 3. Tarjoaja: Huutokauppaan osallistuja.
 4. Ostaja: Tarjoaja, jonka kanssa on tehty kauppasopimus.
 5. Ostava jäsen: Tarjoaja ja/tai Ostaja, joka on rekisteröitynyt alustalle.
 6. Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii liiketoimintansa tai ammattitoimintansa ulkopuolisissa tarkoituksissa.
 7. Etäsopimus: kaupallisen/ammattimaisen myyjäjäsenen ja kuluttajan välinen sopimus, joka tehdään tavaran etämyyntiä varten järjestetyn järjestelmän kautta alustan kautta, jolloin sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan luettuna käytetään yksinomaan tai osittain yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa.
 8. Tavara: tavara (yksikössä)/tavarat (monikossa), joita voidaan tarjota myyntiin alustan kautta.
 9. Jäsen: osallistuja, joka on rekisteröitynyt alustalle.
 10. Peruutuslomakemalli: näiden ehtojen liitteenä I oleva eurooppalainen peruutuslomakemalli. Peruutuslomakemalli: näiden ehtojen liitteenä I oleva eurooppalainen peruutuslomakemalli. Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole tilauksensa peruuttamisoikeutta.
 11. Tarjoaja: osallistuja, joka tarjoaa huutokaupassa myytäväksi.
 12. Osallistuja : Kaikki osapuolet, mukaan lukien tarjouksen tekijät, käyttäjät, tarjoajat, ostajat ja myyjät, jotka käyttävät PISTON ADDICT SA:n alustaa millään tavalla.
 13. Alusta : de verkkosivusto osoitteessa https://pistonaddict.com/ jota hallinnoi PISTON ADDICT SA.
 14. Harkinta-aika tai harkinta-aika: ajanjakso, jonka aikana kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.
 15. Korvaus : Kaikki maksettavat maksut, jotka on maksettava artiklan 1 kohdan mukaisesti. 6.
 16. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa.
 17. Myyntisopimus tai sopimus: ostajan ja myyjän välinen sopimus.
 18. Myyjä: Tarjoaja, jonka kanssa on tehty kauppasopimus.
 19. Myyntijäsen: Tarjoaja ja/tai Myyjä, joka on rekisteröitynyt alustalle.
 20. Ehdot ja edellytykset : nämä ehdot ja edellytykset.
 21. Käyttäjä: Internet-huutokauppaan osallistuja, joka käyttää PISTON ADDICT SA:n verkkosivustoa.

 1. Sovellettavuus

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin PISTON ADDICT SA: n järjestämiin huutokauppoihin, joissa PISTON ADDICT SA ei toimi myyjänä.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan PISTON ADDICT SA:n ja osallistujien väliseen oikeussuhteeseen. Osapuolet voivat poiketa näistä ehdoista vain kirjallisesti.

1.3 Osallistujien käyttämien yleisten tai erityisten ehtojen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois.

1.4 Meillä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti. Muutettuja yleisiä sopimusehtoja sovelletaan ensimmäisestä huutokaupasta alkaen, joka seuraa päivää, jona yleisten sopimusehtojen muutos tapahtui.

1.5 PISTON ADDICT SA:n voimassa olevat yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä ja ladattavissa PISTON ADDICT SA:n huutokauppasivustolla.

1.6 Osallistujien on rekisteröidyttävä, jotta he voivat lähettää tavaroita tai tehdä tarjouksia huutokaupassa. Rekisteröitymällä osallistuja hyväksyy nämä ehdot.

1.7 Näiden ehtojen teksti annetaan kuluttajan saataville siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, missä käyttöehdot ovat nähtävillä sähköisessä muodossa ja että kuluttajan pyynnöstä ne lähetetään maksutta joko sähköisessä muodossa tai muulla tavoin.

 1. Perusperiaatteet

2.1 Tarjoamme ainoastaan alustan, joka mahdollistaa Myyjän ja yhden tai useamman mahdollisen Ostajan, jotka ovat rekisteröityneet alustalle Jäseniksi, välisen yhteyden.

2.2 Jäsenten välillä mahdollisesti syntyvän sopimuksen tekeminen ja täyttäminen on jäsenten yksinomaisella ja täydellä vastuulla.

2.3 Sinä ymmärrät, että emme ole millään tavoin osapuolena myyntisopimuksessa, jonka voit tehdä alustan kautta alustan jäsenen kanssa, ja että olemme vastuussa näiden ehtojen noudattamisesta vain jäsenillemme, lukuun ottamatta muita sitoumuksia, ja vain näiden ehtojen mukaisessa laajuudessa.

2.4 Jäsenet voivat toimia kuluttajina ja kaupallisina/ammattimaisina osallistujina. Kaupallisten myyjäjäjäsenten on otettava huomioon, että sopimus voidaan tehdä niiden välillä kaupallisena myyjäjäsenenä ja kuluttajan välillä ostajajäsenenä. Kaupallisten myyjäjäjäsenten on tältä osin noudatettava sovellettavaa kuluttajalainsäädäntöä. Jos kyseessä on kahden kuluttajan välinen sopimus, tätä kuluttajalainsäädäntöä ei sovelleta.

2.5 Emme salli, että jäsenet, jotka ovat Euroopan ulkopuolella sijaitsevia kaupallisia/ammattimaisia osallistujia ja jotka haluavat myydä foorumin kautta Euroopassa jo olevia tavaroita, eivät voi osallistua.

2.6 Jäsenet sitoutuvat käyttämään alustaa ja käyttämään sitä sen tarkoituksen mukaisesti, eli mahdollistamaan tavaroiden yhdistämisen ja myynnin, vastaavasti ostamisen. Käyttäjiä kielletään näin ollen:

 1. a) loukata kolmansien osapuolten oikeuksia, olivatpa kyseessä immateriaalioikeudet (kolmannelle osapuolelle kuuluva sisältö), henkilöllisyysoikeudet (kunnianloukkaukset, identiteettivarkaudet), esineoikeudet (kolmannelle osapuolelle kuuluvien myytäväksi tarjottujen tavaroiden oikeuden puuttuminen) tai sopimusoikeudet (kolmannelle osapuolelle kuuluvien tavaroiden käyttöoikeus);
 2. b) vaarantaa tietokonejärjestelmiemme ja palvelimiemme vakautta ja niiden moitteetonta toimintaa millään tavalla, erityisesti levittämällä haitallisia koodeja (viruksia, troijalaisia hevosia, haittaohjelmia jne.);
 3. c) muuttaa ilman suostumustamme ja millään tavalla verkkosivustoamme ja alustaa tai osoittaa häiritsevää toimintaa asiassa;
 4. d) Tarjota myyntiin muuta sisältöä kuin verkkosivustolla lueteltuja tavaroita, joita voidaan tarjota myyntiin alustan kautta;
 5. e) käyttäytyä lain vastaisesti millään tavalla foorumin käytön yhteydessä, mukaan lukien jäsenten välillä todennäköisesti tapahtuva vaihto;
 6. f) mainostaa muita omia palvelujaan kuin myytäväksi tarjottuja tavaroita;
 7. g) käyttää automaattista ohjelmistoa tai muuta robottia tai vastaavaa järjestelmää osana huutokauppaprosessia, jonka avulla käyttäjä voi tehdä tarjouksia muutoin kuin manuaalisesti;
 8. h) käyttää järjestelmää laittomiin tarkoituksiin, erityisesti rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan. Pidätämme oikeuden tehdä asiaa koskevia tiedusteluja.

  3. Rekisteröinti

3.1 Mainoksen julkaiseminen ja mahdollisuus hankkia foorumilla myytäväksi tarjottuja tavaroita edellyttävät rekisteröitymistä jäseneksi, ja tämän prosessin aikana suostut toimittamaan meille vaaditut henkilötiedot tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

3.2 Rekisteröitymisesi Myyjäksi edellyttää tavanomaisten tietojen lisäksi, että toimitat meille kopion henkilöllisyystodistuksestasi ja myytäväksi tarjottujen tavaroiden rekisteröintiasiakirjasta, jotta voimme parhaan kykymme mukaan varmistaa, että olet tavaroiden omistaja.

3.3 Rekisteröityminen on maksutonta.

3.4 Olet yksin vastuussa meille antamistasi tiedoista ja siitä, että nämä tiedot ovat ajan tasalla niin kauan kuin tiliäsi ei ole suljettu.

3.5 Jos rekisteröidyt myyjäksi, sinua pyydetään ilmoittamaan, toimitko kuluttajana vai ammattimaisena/kaupallisena myyjänä. Ammattimaisena/kaupallisena Myyjänä teitä koskevat erityiset velvoitteet, erityisesti kuluttajansuojalainsäädännön osalta sekä verotuksen tasolla arvonlisäveron maksamisen osalta, ja sitoudutte vastaamaan totuudenmukaisesti tässä asiassa ja vapauttamaan meidät ja edustajamme kaikista vahingoista, joita meille voi aiheutua, jos ette vastaa totuudenmukaisesti.

3.6 Vakuutat meille, että:

 1. a) antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä ja pysyvät paikkansapitävinä niin kauan kuin tiliäsi ei ole suljettu; sinun on tehtävä mahdolliset muutokset viipymättä tilillesi;
 2. b) Sinulla on oikeus rekisteröityä alustallemme sinuun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, erityisesti, että olet saavuttanut täysi-ikäisyyden asuinmaassasi, sillä alustamme käyttö on kielletty alaikäisiltä;
 3. c) Tavaroiden myynti tai hankinta tapahtuu sen valtion lakien ja asetusten mukaisesti, jossa sinulla on kotipaikka;
 4. d) Noudatatat yleisesti ottaen lakeja ja määräyksiä, joita sinuun sovelletaan.

Sitoudut korvaamaan meille sekä edustajillemme ja työntekijöillemme kaikki vahingot, jotka voivat aiheutua meille edellä mainittujen sitoumusten rikkomisesta.

3.7 Voit vapaasti esiintyä salanimellä. Tässä tapauksessa valittu salanimi ei saa olla säädytön, halventava tai järkyttävä; se ei myöskään saa sisältää sähköpostiosoitteeseen tai Internet-sivustoon liittyviä merkintöjä, eikä se saa loukata kolmannen osapuolen oikeuksia tai vastata kolmannen henkilön henkilöllisyyttä.

3.8 Sitoudut pitämään käyttäjätunnuksesi ja salasanasi luottamuksellisina ja olemaan jakamatta niitä millään tavoin. Ymmärrät, että meillä, kuten jäsenillämme, on oikeus katsoa, että tilisi käyttö on sinun tai sinun valtuuttamasi henkilön tekemää. Jos väärinkäyttöä tapahtuu tai epäillään tapahtuvan, suostut ilmoittamaan siitä viipymättä, jolloin ymmärrätte, että voimme keskeyttää tilinne käytön tarvittavaksi ajaksi.

3.9 Saman henkilön on kiellettyä avata ostavana jäsenenä useita tilejä.

3.10 Meillä on oikeus kieltäytyä milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan mistä tahansa rekisteröinnistä, keskeyttää tilin käyttö tai sulkea jäsen pois.

 1. Ilmoitus

4.1 Mainoksen sisältö on kyseisen myyjäjäsenen oma aloite, ja se on sen yksinomaisella ja täydellä vastuulla. Hän voi vapaasti määritellä varahinnan, jota alempi hinta ei ole mahdollinen, tai päättää, että myynti tapahtuu kiinteään hintaan ilman mahdollista huutokauppaa. Jos myyjäjäsen käyttää suunniteltua myyntiä koskevia ehtoja, hänen on mainittava nämä ehdot ilmoituksessa.

4.2 Jollei myyjäjäsenen valitsemasta muusta julkaisupäivästä muuta johdu, hänen ilmoituksensa julkaistaan heti, kun siitä maksettava korvaus on maksettu, mikä vastaa 7 (seitsemän) päivän julkaisupäivän alkua.

4.3 Myyvä jäsen sitoutuu siihen, että hänen mainoksensa sisältää kaikki elementit, joita hän voi kohtuudella pitää olennaisina potentiaalisen ostajan kannalta, mukaan lukien erityisesti:

 1. a) Myyntihinta, jos kyseessä on kiinteä hinta tai vähimmäishinta, jos kyseessä on huutokauppa;
 2. b) päivä, jona tavarat on saatettu ensimmäisen kerran markkinoille ja jona myyjä on ne hankkinut;
 3. c) Myytäväksi tarjottujen tavaroiden mahdolliset viat tai korjaukset;
 4. d) tavaroiden myyntipaikka sekä kuljetus- ja toimitustapa tarvittaessa.
 5. e) Kuluttajiin sovellettava lakisääteinen harkinta-aika ja peruuttamisoikeus.
 6. f) toimiiko myyvä jäsen kuluttajana vai kaupallisena/ammattimaisena osallistujana.

4.4 Myyjäjäsen on velvollinen noudattamaan sovellettavia kuluttajasäännöksiä.

4.5 Myyjäjäsen ei saa lisätä URL-linkkejä tai verkko-osoitteita eikä mitään muuta mainostarkoituksessa käytettävää sisältöä millään tavalla ilmoituksensa yhteyteen.

4.6 Pidätämme oikeuden, mutta emme ole velvollisia valvomaan mainoksen sisältöä, sen totuudenmukaisuutta tai ehtojen kohtuullisuutta, ja voimme yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme mukaan kieltäytyä julkaisemasta mitään mainosta tai poistaa sen ilman ennakkoilmoitusta ja ilman, että jäsenillä on oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen.

4.7 Siitä hetkestä lähtien, kun tavara on asetettu myyntiin alustalla, myyjäjäsenen tehtävänä on varmistaa, että se on saatavilla ja että kolmas osapuoli ei voi hankkia sitä jollakin muulla alustalla tai millään muulla tavalla. Ennen kuin huutokauppa on käynnissä, myyjäjäsen voi mainostaa toisella alustalla, kunhan se ei ole ristiriidassa näiden ehtojen mukaisten myyjäjäsenen velvoitteiden kanssa (erityisesti 7.3.1 artikla). Julkaisemalla ilmoituksensa verkossa myyjäjäsen takaa tavaroiden hyvän kunnon (jollei selvästi mainituista vioista ja korjauksista muuta johdu) ja toiminnan.

4.8 Jos rikotaan art. 4.7 kohdan rikkominen, kyseinen myyjäjäsen sitoutuu korvaamaan meille, edustajillemme ja työntekijöillemme sekä ostajalle tästä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

4.9 Myyjäjäsenellä on oikeus muuttaa varahintaa ja/tai ilmoituksessaan mainittuja tietoja niin kauan kuin ostajajäsen ei ole tehnyt tarjousta.

 1. Sopimuksen tekeminen

5.1 Myyntijakson alkaminen, jonka Myyjäjäsen valitsee ilmoitusta laittaessaan verkkoon, vastaa sitovaa tarjousta myydä kyseiset tavarat (1) ensimmäiselle Ostajajäsenelle, joka ehdottaa sovitun kiinteän hinnan maksamista, tai ( 2) korkeimman tarjouksen tehneelle, jos myynti tapahtuu huutokaupalla, ja varauksen tekeminen tapahtuu siinä tapauksessa, että tavarat asetetaan myyntiin varahinnalla, jolloin tarjouksen sitovuuden edellytyksenä on se, että korkein tarjous on korkeampi kuin Myyjäjäsenen ilmoittama varahinta.

5.2 Myynnin kesto on 7 (seitsemän) päivää myyntiajan alkamisesta. Jos tämän määräajan päätyttyä ei ole tehty tarjousta eikä sopimusta ole tehty, myyjäjäsen voi vapaasti tarjota tavaroita uudelleen sovellettavien säännösten mukaisesti.

5.3 Myyjäjäsenellä on oikeus peruuttaa tarjouksensa niin kauan kuin ostajajäsen ei ole tehnyt tarjousta.

5.4 Ostavan jäsenen tekemä tarjous vastaa sitovaa hyväksyntää hankkia tavarat maksamalla (1) ilmoitettu myyntihinta, jos kyseessä on myynti kiinteään hintaan, tai (2) määrä, jolla hän voitti tarjouksen, jos kyseessä on huutokauppa; tällöin varaudutaan hypoteesiin, jossa tavarat asetetaan myyntiin varahinnalla, hypoteesiin, jossa ostavan jäsenen tekemä tarjous sitoo myyjäosapuolta vain, jos tarjottu määrä on korkeampi kuin varahinta.

5.5 Sopimus syntyy sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy kohdan 5.4 mukaisesti tarjouksen ja sen ehdot, jotka on määritelty kohdassa 5.1. Sopimus tehdään omissa nimissään toimivan Myyjän ja Kuluttajan välillä. Alusta ei ole tämän sopimuksen osapuoli eikä siitä tule missään vaiheessa Myyjän Kuluttajalle toimittamien tavaroiden omistajaa tai oikeutettua haltijaa.

5.6 On suositeltavaa, että ostavan jäsenen kotipaikka on siinä valtiossa, jossa myyjäjäsen tai kyseiset tavarat sijaitsevat. Jos näin ei ole, ostajajäsentä pyydetään selvittämään ennen tilauksen tekemistä kustannukset, joita hänelle voi aiheutua ulkomailta tulevasta toimituksesta, olivatpa kyseessä sitten kuljetuskustannukset tai tavaroiden maahantuontiin liittyvät verot, jotka lisätään myyntihintaan. Jos kuluttaja toimii ostavana jäsenenä, myyvä jäsen antaa nämä tiedot kuluttajalle.

Tässä tapauksessa ja poiketen siitä, mitä art. 5.5 kohdan ensimmäisestä virkkeestä poiketen ostajajäsenen tekemä veto on hyväksyntä vain sillä ehdolla, että se hyväksyy kokonaismyyntihinnan, jonka myyjäjäsen ilmoittaa sille artiklan mukaisesti. 8.2 ja 8.3 kohdan mukaisesti.

5.7 Jäseniä, joiden yhteys on muodostettu alustan kautta, kielletään tekemästä sopimusta sen ulkopuolella kiertääkseen alustaan liittyviä korvausvelvoitteitaan tai ryhtymästä mihinkään toimiin, joiden tarkoituksena on kiertää alustan maksurakennetta.

Tämän lausekkeen rikkominen voi johtaa tilisi irtisanomiseen välittömästi ja siihen, että sitoudut maksamaan meille korvauksen, jonka suuruus on 1000 euroa (tuhat euroa) rikkomusta kohden. Kaikki vahingonkorvaukset ja oikeustoimet sinua vastaan pidätetään.

5.8 Myyntiosapuolen on viimeistään tavaroiden toimituksen yhteydessä annettava seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle:

 1. Myyjäjäsenen toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi osoittaa valituksensa.
 2. ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta.
 3. Tiedot takuista ja nykyisestä huoltopalvelusta
 4. Tavaran tai palvelun hinta kaikkine veroineen, soveltuvin osin toimituskustannukset ja maksutapa, tavaran toimitus.
 5. Jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamista koskeva mallilomake.
 1. Palkkaus

6.1 Hinta, jonka myyjäjäsen maksaa mainoksen laittamisesta verkkoon, on:

 1. a) 99 euroa (yhdeksänkymmentäyhdeksän euroa) klassisesta kaavasta (verkossa alustalla);
 2. b) 349 euroa (kolmesataa neljäkymmentäyhdeksän euroa) premium-kaavasta, joka sisältää mainoksen mainostamisen etusijalla alustalla, uutiskirjeessämme, sosiaalisilla sivuillamme ja mahdollisuuksien mukaan lehti-ilmoituksissa.

6.2 Jos myynti johtaa sopimuksen tekemiseen myyjäjäsenen ja ostajajäsenen välillä, ostaja sitoutuu maksamaan meille 3,5 %:n provision myyntihinnasta, joka on vähintään 500 € ja enintään 5 000 €, jos varahintaa ei ole asetettu, ja +10 % varahinnan ja lopullisen hinnan välisestä summasta, jos lopullinen hinta on korkeampi kuin varahinta (hinta ei sisällä tavaran toimitukseen liittyviä kuluja, jotka on määritelty artiklassa 9.2).

6.3 Ostajan jäsenkortille asetetaan 3,5 % alkuperäisestä tarjouksesta, vähintään 500 € ja enintään 5000 €, jotta varmistetaan, että jäsenillä on varaa osallistua huutokauppaan. Pidätys vapautetaan välittömästi huutokaupan päätyttyä. Asiakas on tietoinen siitä, että tämän pidätysmääräyksen vapauttaminen voi kestää pankista riippuen jopa 7 päivää.

6.4 Jos palkkioon sovelletaan arvonlisäveroa tai vastaavaa veroa, se lasketaan edellä mainitusta palkkion määrästä ja veloitetaan tapauksen mukaan myyjäjäseneltä tai ostajajäseneltä.

 1. Maksuehdot

7.1 Maksujen maksaminen

7.1.1 Jäsenet sitoutuvat maksamaan kaikki sovellettavat maksut (“Ostot”), jotka on lueteltu alustallamme, mukaan lukien rajoituksetta kaikki sovellettavat verot (erityisesti arvonlisävero) tai maksut.

7.1.2 Käytämme Stripe, Inc. -yhtiötä kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalveluna; edellyttäen kuitenkin, että emme käsittele mitään maksutapahtumaa, jonka Ostaja voi tehdä suoraan Myyjän kanssa, jos kyseinen Myyjä valitsee maksujenkäsittelymenetelmän, joka käyttää kolmatta osapuolta maksun käsittelyyn. Kaikkien jäsenten huutokaupan yhteydessä antamien tietojen on oltava tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia.

7.2.3 Myyjien alustallamme listaamien ajoneuvojen tai muiden tuotteiden tai palveluiden hinnat ovat Myyjien asettamia, emmekä ole vastuussa hintojen tai niihin liittyvien maksujen asettamisesta tai niistä neuvottelemisesta. Ostajajäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät, että Myyjä voi lisätä minkä tahansa tai kaikki edellä mainitut tai muut verot ja maksut listahintaan laskiessaan lopullista myyntihintaa, jonka hän veloittaa Ostajalta.

7.2.3 Kaikki digitaalisissa palveluissa mainitut summat ovat euromääräisiä.

7.2 Ei palautuksia

Kaikki Myyjältä Alustan kautta tehdyt ostokset ovat ostajan ja Myyjän välisiä; tästä syystä, jos haluat saada ostokseen liittyvän hyvityksen tai sinulla on kysyttävää, sinun on otettava suoraan yhteyttä kyseiseen Myyjään.

7.3 Tarjouskilpailu ja huutokauppa

7.3.1 Varaus ja julkaiseminen

Käyttäessään alustaa ajoneuvon tai muun tuotteen listaamiseen Myyjän on ilmoitettava, onko olemassa vähimmäishinta, jolla Myyjä on valmis harkitsemaan myyntiä Ostajalle (“Varaus”), vai vaaditaanko tällaista vähimmäistarjousta (“Ei varaa”). Myyjä voi pienentää varausta tai luopua siitä huutokaupan aikana ilmoittamalla meille tällaisesta muutoksesta sähköpostitse tai, jos se on mahdollista, Myyjän käytettävissä olevilla verkkopohjaisilla ilmoitustyökaluilla. Hyväksymme ilmoituksen julkaistavaksi alustallamme vasta, kun Myyjä on joko valinnut varauksen tai valinnut “Ei varausta” kyseiselle ilmoitukselle.

7.3.1 Myyjän kuittaus

Myyvät jäsenet ovat kaikilta osin vastuussa kaikesta ladatusta sisällöstä ja tiedoista, jotka liittyvät ajoneuvoon, tuotteeseen tai palveluun, jonka myyvät jäsenet päättävät myydä. Ne ovat myös kaikilta osin täysin vastuussa siitä, että kauppa toteutetaan ostajan kanssa sopimuksen mukaisesti.

JOS MYYVÄ JÄSEN KÄYTTÄÄ ALUSTAA MYYDÄKSEEN AJONEUVON TAI MUUN TUOTTEEN TAI PALVELUN “MYYJÄNÄ”, TÄLLAINEN MYYVÄ JÄSEN HYVÄKSYY JA HYVÄKSYY, ETTÄ JULKAISEMISEN JÄLKEEN JA SINÄ AIKANA, JONA TÄLLAISEN MYYJÄN LISTAUS ON SAATAVILLA ALUSTALLA TAI ALUSTAN KAUTTA, TÄLLAINEN MYYJÄ EI SAA LISTATA, LÄHETTÄÄ TAI MUUTOIN ASETTAA SAATAVILLE KYSEISTÄ AJONEUVOA TAI MUUTA TUOTETTA TAI PALVELUA MISSÄÄN MUUSSA HUUTOKAUPASSA, JÄLLEENMYYNTIPALVELUSSA TAI LISTAUSPALVELUSSA. LISÄKSI JOKAINEN MYYJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ VOIMME MILLOIN TAHANSA JULKAISEMISEN JÄLKEEN POISTAA MYYJÄN ILMOITUKSEN.

7.3.2 Ostajan kuittaus

Kukin jäsen Ostaja tunnustaa ja hyväksyy, että (i) kuhunkin alustamme kautta lähetettyyn tarjoukseen liittyvät ostajamaksut ovat sitovia ja siten erääntyvät ja maksetaan meille sopimuksen mukaisesti, ja (ii) Ostaja vastaa kaikista sovellettavista viranomaismaksuista ja veroista, jotka koskevat alustan kautta listattuja ajoneuvoja. Jos Jäsenostajat päättävät tehdä tarjouksen ajoneuvosta, jonka Myyjä on listannut Alustallamme, kyseiset Jäsenet hyväksyvät, että heidän tarjouksensa on ensimmäinen ei-sitova vaihe, jolla ilmaiset kiinnostuksesi Myyjälle listattua ajoneuvoa kohtaan, eikä se itsessään luo virallista sopimusta sinun kuin Ostajan ja kyseisen Myyjän välille. Ostajan ja myyjän vastuulla on neuvotella sitovan kaupan ehdoista ja tehdä virallinen sopimus. Tämä sopimus ei kuulu tämän sopimuksen ja alustan soveltamisalaan, sillä kumpikaan niistä ei sido osapuolia toisiinsa. Ostajan vastuu mahdollisista kuljetus- tai toimitusmaksuista on määriteltävä kyseisen Myyjän ja Ostajan välisessä virallisessa sopimuksessa.

Emme tarkasta ajoneuvoja tai muita tavaroita, joita Myyjä listaa alustalla. Hyväksyt ja hyväksyt, että emme ota mitään riskiä, joka liittyy ajoneuvon ostamiseen alustan kautta listatulta Myyjältä.

7.4 Jos (1) meidän eduksemme maksettavaa provisiota ei makseta, (2) ostava jäsen ei maksa myyntihintaa sovitussa ajassa tai (3) tavaraa ei toimiteta, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jolloin sitoudumme palauttamaan ostavalle jäsenelle maksetun provision 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa siitä, kun olemme saaneet tiedon purkamisesta, ja myyjäjäsen sitoutuu palauttamaan ostavalle jäsenelle myyntihinnan, jos hän ei pysty toimittamaan sitä.

 1. Tavaroiden toimitus

8.1 Ostajan henkilöllisyys ja yhteystiedot ilmoitetaan myyjäjäsenelle sen jälkeen, kun hän on saanut maksettavaksi art. 8.1 kohdan mukainen maksu on suoritettu meille.

8.2 Myyjäjäsenen on ilmoitettava ostavalle jäsenelle toimitusehdoista 10 (kymmenen) päivän kuluessa siitä, kun tämä on saanut tietää henkilöllisyytensä. Jos toimitus edellyttää tavaroiden vientiä, myyjäjäsen ilmoittaa ostajalle erityisesti kuljetuskustannukset ja mahdolliset verot, jotta ostajajäsen voi tietää kaupan kokonaishinnan. Jollei ostajajäsenen ja myyjäjäsenen välillä ole toisin sovittu, ostajajäsen on vastuussa tavaroiden kuljetuksen järjestämisestä ja suorittamisesta; tietoja, jotka myyjäjäsenen on tämän lausekkeen mukaisesti toimitettava ostajajäsenelle, pidetään näin ollen osoituksena ostajajäsenelle aiheutuvista kustannuksista. Koska emme ole sopimuksen osapuoli, emme osallistu tavaroiden kuljetukseen.

8.3 Kun tavarat on tarkoitus viedä, ostava jäsen vahvistaa hyväksyvänsä kokonaishinnan 10 (kymmenen) päivän kuluessa siitä, kun myyjäjäsen on ilmoittanut siitä. Jos tätä hintaa ei hyväksytä, ostajajäsen ilmoittaa siitä meille, jolloin kauppa puretaan ja sitoudumme palauttamaan maksetun palkkion art. 8.2 kohdan mukaisen palkkion 10 (kymmenen) päivän kuluessa siitä, kun saimme tiedon asiasta.

8.4 Ostajajäsen sitoutuu maksamaan myyntihinnan 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa (1) siitä, kun myyjäjäsen on ilmoittanut ostajalle toimitusehdoista art. 9.2, vastaavasti (2) sen jälkeen, kun ostava jäsen on vahvistanut hyväksyvänsä kokonaishinnan, kun tavarat on tarkoitus viedä, elleivät ostaja ja myyjä ole sopineet toisin.

 1. Takuu

9.1 Koska emme ole myyjäjäsenen ja ostajajäsenen välisen myyntisopimuksen osapuoli, emme anna minkäänlaista takuuta myytäväksi tarjotuista tavaroista emmekä koskaan tarjoa tavaroita myyntiin alustalla. Näin ollen (1) emme ole koskaan olleet foorumilla myyntiin tarjottujen tavaroiden omistajia, (2) emme ole tarkastaneet foorumilla myyntiin tarjottuja tavaroita ja (3) meillä ei ole ollut hallussamme kumpaakaan myytäväksi tarjottua tavaraa.

9.2 Ostajalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin Myyjää vastaan käyttämällä sovellettavassa laissa säädettyjä oikeuksia tai niitä oikeuksia, joista Myyjäjäsen olisi voinut sopia ja jotka Myyjäjäsen olisi voinut myöntää suoraan Ostavalle Jäsenelle, jos ostettu tavara ei ole myyntikuvauksen mukainen tai siinä on virheitä, jotka antavat Ostajalle oikeuksia, ja Ostava Jäsen sitoutuu tarkastamaan tavaran sen vastaanottamisen jälkeen ja ilmoittamaan Myyjälle havaitsemistaan virheistä 14 (neljäntoista) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

 1. Verot

10.1 Sitoudut Jäsenenä täyttämään lakisääteiset velvollisuutesi maksamalla kaikki maksut tai verot, jotka saattavat olla maksettavana alustan kautta tapahtuvan tavaran myynnin tai hankinnan yhteydessä, erityisesti arvonlisäveron osalta, jos olet sattumalta ammattimainen myyjä.

 1. Oikeuksien omistus

11.1 Meillä on kaikki tarvittavat oikeudet, erityisesti immateriaalioikeudet, jotka liittyvät alustaan.

11.2 Rekisteröitymisesi jäseneksi ei anna sinulle mitään muita oikeuksia alustaan kuin oikeuden käyttää sitä ja käyttää sitä näissä ehdoissa määrätyin ehdoin.

11.3 Takaat, että sinulla on kaikki oikeudet (1) mainoksiin, teksteihin ja kuvituksiin (“Sisältö”), jotka laitat verkkoon Jäsenenä, ja että olet hankkinut siihen tarvittavat luvat dokumentoidusti ja että pystyt toimittamaan meille pyydettäessä tällaiset asiakirjat, (2) myyntiin tarjottuihin tavaroihin, joihin ei liity mitään rajoitettua tai sopimukseen perustuvaa esineoikeutta, jota kolmas osapuoli voisi vaatia kaupan estämiseksi.

11.4 Myönnät meille lisenssin Sisältöön siinä määrin kuin on tarpeen halutun tavoitteen saavuttamiseksi, nimittäin tavaroiden myyntiä alustalla, jotta ne voidaan myydä Ostajajäsenelle, ja suljet pois kaikki muut tarkoitukset, ja kyseinen lisenssi sisältää myös oikeuden käyttää kyseistä sisältöä uutiskirjeessämme, sosiaalisilla sivuillamme ja lehdistöjulkaisuissamme.

11.5 Jos rikotaan art. 11.3, kyseinen sisältö poistetaan välittömästi, ja sitoudut pitämään meidät vahingoittumattomina ja korvaamaan meille, edustajillemme ja työntekijöillemme mahdolliset vahingot, olivatpa ne sitten tällaisesta rikkomuksesta johtuvia asianajokuluja, oikeudenkäyntikuluja tai vahingonkorvausmääräystä.

11.6 Meillä on oikeus käyttää kaikkia meille välittämiäsi alustaan liittyviä mielipiteitä tai lausuntoja ilman, että tämä antaa sinulle oikeuden esittää meitä vastaan minkäänlaisia vaatimuksia, erityisesti taloudellisia.

 1. Tietosuoja

12.1 Alustan käyttö edellyttää joidenkin henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä, mikä tapahtuu tietosuojakäytäntömme mukaisesti, johon viitataan tässä: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Takuun puuttuminen ja vastuuvapauslauseke [platform operating company]

13.1 Alustan käyttöoikeus ja käyttö tarjotaan “sellaisena kuin se on”, ilman takeita siitä, että se ei kärsi toimintahäiriöistä tai tietokonevirheistä, jolloin pyrimme korjaamaan ne ilman, että voit esittää mitään vaatimuksia tästä asiasta.

13.2 Alustamme voi sisältää erilaisia linkkejä ja URL-osoitteita kolmansien osapuolten sivustoille, joita emme voi valvoa. Kehotamme jäseniämme noudattamaan varovaisuutta näiden linkkien suhteen, lukemaan mahdollisesti sovellettavat ehdot ja vapautamme meidät kaikesta vastuusta vahingoista, joita jäsenillemme voi aiheutua kyseisten linkkien ja URL-osoitteiden käyttämisestä.

13.3 Vapautamme itsemme kaikesta vastuusta, joka liittyy rekisteröintiisi ja sen seurauksena todennäköisesti syntyvän sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen jäsenten välillä, sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Emme erityisesti takaa, että tavaroiden myynti tai hankinta asuinvaltiossasi on laillista tai että siihen ei liity tiettyjä ehtoja, jotka on ensin täytettävä erityisesti hallinnollisella tasolla. Jäsenten tehtävänä on tiedustella asiaa etukäteen.

Vastuumme ei missään tapauksessa voi ylittää mainoksen määrän ja meille maksetun palkkion yhteenlaskettua hintaa kyseisestä mainoksesta.

 1. Jäsenten vastuu ja korvaukset

14.1 Jäsenet sitoutuvat korvaamaan meille sekä johtajillemme, edustajillemme tai työntekijöillemme kaikki vahingot, joita meille voi aiheutua heidän pääsystään, alustan käytöstä sekä näiden ehtojen tai (x) asianomaisiin jäseniin sovellettavan lain rikkomisesta.

 1. Kesto ja päättyminen

15.1 Liittymisesi alustaan alkaa, kun avaat tilisi, ja päättyy, kun se suljetaan, minkä voit tehdä verkossa milloin tahansa.

15.2 Pidätämme oikeuden sulkea tilisi milloin tahansa kuukauden loppuun mennessä lähettämällä vähintään seitsemän päivän ennakkoilmoituksen tai välittömästi, jos:

 1. a) Lopetamme alustan käytön tai lopetamme yleisesti ottaen toimintamme.
 2. b) rikot jotakin näistä käyttöehdoista;
 3. c) käyttäydyt tavalla, joka vahingoittaa mainettamme.

15.3 Siitä hetkestä alkaen, kun tilisi suljetaan art. 15.2 bed. b tai c, sinua kielletään avaamasta uutta tiliä omalla tai toisella henkilöllisyydelläsi.

 1. Mitätöinti

16.1 Jos jokin näistä ehdoista osoittautuu pätemättömäksi sovellettavan lain mukaan, kyseistä ehtoa tulkitaan mahdollisimman tarkasti sen alkuperäisen sanamuodon mukaisesti sen pätevyyden takaamiseksi. Tämä mahdollinen mitätöinti ei vaikuta muihin ehtoihin, vaan ne pysyvät täysin voimassa.

 1. Valitukset

17.1 Käyttäjän mahdolliset valitukset palveluistamme, olivat ne minkälaisia tahansa, toimitetaan meille sähköisesti tähän tarkoitukseen varattuun sähköpostiosoitteeseen.

17.2 Pyrimme ratkaisemaan valitukset asianmukaisesti ja sitoudumme vastaamaan valitukseen 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos vastauksemme vaatii enemmän aikaa, voimme pidentää tätä 14 päivän määräaikaa kahdesti.

 1. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

18.1 Näiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanoon sovelletaan Sveitsin lakia, lukuun ottamatta kansainvälistä yksityisoikeutta koskevaa liittovaltion lakia.

18.2 Kaikki näistä ehdoista suoraan tai epäsuorasti johtuvat riidat [company operating the platform] ja jäsenten välillä kuuluvat Geneven tasavallan ja kantonin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, johon osapuolet sitoutuvat peruuttamattomasti.

18.3 Kaikki jäsenten väliset riidat, jotka syntyvät foorumin kautta myytäväksi tarjottuja tavaroita koskevan sopimuksen tekemisen jälkeen, toimitetaan ostajan kotipaikan toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

Liite 1

Peruuttamislomakkeen malli

(täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen).

To: [ yrittäjän nimi]

[ elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite]

[ elinkeinonharjoittajan faksinumero, jos saatavilla]

[ elinkeinonharjoittajan/tarjoajan sähköpostiosoite tai sähköinen osoite]

Ilmoitan/ilmoitamme* täten, että olen päättänyt irtisanoa seuraavien tuotteiden myyntiä koskevan sopimuksemme: [ tuotenimike ]*

seuraavan digitaalisen sisällön toimittaminen: [designation digital content]*

seuraavan palvelun tarjoaminen: [service designation]*,

Tilattu* / vastaanotettu* [date of order for services or date of receipt for products].

[Kuluttajan nimi (kuluttajien nimet)

[Kuluttajan (kuluttajien) osoite

[Signature of consumer(s)] (vain jos tämä lomake on ilmoitettu paperilla)

[Date]

* Tarpeeton yliviivataan tai täytetään tarvittaessa.

Uutiskirje