SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

V nadaljevanju so navedeni pogoji in določila, ki veljajo za uporabo našega dražbenega mesta/platforme in za nakup prek tega mesta/platforme, pri čemer družba PISTON ADDICT SA deluje le kot posredniška platforma.

Družba PISTON ADDICT SA, ustanovljena v skladu s švicarsko zakonodajo, registrirana na naslovu Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švica, z registracijsko številko IDE CHE-354.351.695, upravlja platformo na https://pistonaddict.com/ (‘“Platforma””), ki omogoča posameznikom (“Potrošniki”) in strokovnjaki, ki ponujajo blago za prodajo in jih povezujejo s potencialnimi kupci, ki se želijo vključiti. Dejavnosti Piston Addict se odvijajo po vsem svetu z glavnim poudarkom na Evropi, razen v Združenem kraljestvu in na Irskem.

Namen teh pogojev je opredeliti vaše pravice in obveznosti, ko dostopate do platforme in jo uporabljate kot kupec ali prodajalec v odnosih s podjetjem PISTON ADDICT SA.

Pridržujemo si pravico, da te pogoje kadar koli spremenimo; v tem primeru boste o tem obveščeni ob vstopu v platformo ali s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naslov, ki ste ga navedli ob registraciji.

Dostop do platforme in njena uporaba pomenita sprejetje veljavnih pogojev, naše politike zaupnosti, ki je na voljo tukaj, in morebitnih posebnih pogojev.

DEFINICIJE:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švica. Platforma: https://pistonaddict.com/
 2. Dražba: internetna dražba, ki poteka izključno prek spletne strani podjetja PISTON ADDICT SA.
 3. Ponudnik: udeleženec dražbe.
 4. Kupec: ponudnik, s katerim je bila sklenjena prodajna pogodba.
 5. Član kupec: ponudnik in/ali kupec, ki se je registriral na platformi.
 6. Potrošnik: fizična oseba, ki deluje za namene, ki ne spadajo v njeno poslovno ali poklicno dejavnost.
 7. Pogodba na daljavo: pogodba med komercialnim/profesionalnim prodajnim članom in potrošnikom prek platforme v okviru organiziranega sistema za prodajo blaga na daljavo, pri čemer se do vključno sklenitve pogodbe izključno ali delno uporablja ena ali več tehnik za komunikacijo na daljavo.
 8. Blago: blago (ednina) / blago (množina), ki se lahko ponudi v prodajo prek platforme.
 9. Član: udeleženec, ki se je registriral na platformi.
 10. Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe: evropski vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki je vključen v Prilogo I k tem splošnim pogojem. Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe: evropski vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki je vključen v Prilogo I k tem splošnim pogojem. Priloge I ni treba dati na voljo, če Priloga I ni treba dati na voljo, če potrošnik nima pravice do odstopa od naročila.
 11. Ponudnik: udeleženec, ki ponuja v prodajo na dražbi.
 12. Udeleženec : Vse stranke, vključno s ponudniki, uporabniki, ponudniki, kupci in prodajalci, ki na kakršen koli način uporabljajo platformo PISTON ADDICT SA.
 13. Platforma: de spletna stran na naslovu https://pistonaddict.com/ upravlja PISTON ADDICT SA.
 14. Obdobje za razmislek ali obdobje za premislek: obdobje, v katerem lahko potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe.
 15. Nadomestilo: vsako plačilo v skladu s čl. 6.
 16. Pravica do odstopa od pogodbe: možnost potrošnika, da odstopi od pogodbe na daljavo v roku za razmislek.
 17. Prodajna pogodba ali pogodba: pogodba, sklenjena med kupcem in prodajalcem.
 18. Prodajalec: ponudnik, s katerim je bila sklenjena prodajna pogodba.
 19. Prodajni član: ponudnik in/ali prodajalec, ki se je registriral na platformi.
 20. Pogoji in določila: ti pogoji in določila.
 21. Uporabnik: udeleženec internetne dražbe, ki uporablja spletno stran družbe PISTON ADDICT SA.

 1. Uporaba

1.1 Ti pogoji veljajo za vse dražbe, ki jih organizira družba PISTON ADDICT SA in na katerih družba PISTON ADDICT SA ne nastopa kot prodajalec.

1.2 Ti splošni pogoji veljajo za pravno razmerje med družbo PISTON ADDICT SA na eni strani in udeleženci na drugi strani. Stranke lahko od teh pogojev odstopajo le v pisni obliki.

1.3 Uporaba splošnih ali posebnih pogojev, ki jih uporabljajo udeleženci, je izrecno izključena.

1.4 Imamo pravico do enostranske spremembe teh pogojev. Spremenjeni splošni pogoji veljajo od prve dražbe po dnevu, ko so bili spremenjeni splošni pogoji.

1.5 Veljavni splošni pogoji družbe PISTON ADDICT SA so na voljo na spletni strani za dražbe družbe PISTON ADDICT SA in jih je mogoče prenesti z nje.

1.6 Udeleženci se morajo registrirati, da lahko predložijo blago ali oddajo ponudbe na dražbi. S prijavo se udeleženec strinja s temi pogoji in določili.

1.7 Besedilo teh splošnih pogojev je potrošniku na voljo na tak način, da ga lahko enostavno shrani na trajni nosilec podatkov. Če to ni razumno mogoče, se pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navede, kje si je mogoče pogoje ogledati v elektronski obliki in da bodo na zahtevo potrošnika poslani brezplačno, bodisi v elektronski obliki bodisi na kakšen drug način.

 1. Osnovna načela

2.1 Zagotavljamo le platformo, ki omogoča povezavo prodajalca z enim ali več potencialnimi kupci, ki so na platformi registrirani kot člani.

2.2 Za sklenitev in izvajanje pogodbe, ki lahko nastane med člani, so odgovorni izključno in v celoti sami.

2.3 Zato razumete, da nismo nikakršna stranka prodajne pogodbe, ki jo lahko prek platforme sklenete s članom platforme, in da smo odgovorni le za izpolnjevanje teh pogojev v razmerju do naših članov, z izključitvijo vseh drugih obveznosti in le v obsegu, določenem s temi pogoji.

2.4 Člani lahko delujejo kot potrošniki in kot komercialni/poklicni udeleženci. Poslovni prodajni člani upoštevajo, da se pogodba lahko sklene med njimi kot poslovnimi prodajnimi člani in potrošnikom kot članom kupcem. V zvezi s tem morajo člani, ki se ukvarjajo s komercialno prodajo, upoštevati veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V primeru pogodbe med dvema potrošnikoma se ta potrošniška zakonodaja ne uporablja.

2.5 Članom, ki so komercialni/profesionalni udeleženci s sedežem zunaj Evrope in želijo prek platforme prodajati blago, ki je že prisotno v Evropi, tega ne dovolimo.

2.6 Člani se zavezujejo, da bodo dostopali do platforme in jo uporabljali v skladu z njenim namenom, in sicer za povezovanje in prodajo oziroma nakup blaga. Zato je uporabnikom prepovedano:

 1. a) krši pravice tretjih oseb, bodisi pravice intelektualne lastnine (vsebina v lasti tretje osebe), osebnostne pravice (napad na čast, kraja identitete), stvarne pravice (odsotnost pravice do blaga, ponujenega v prodajo, ki je v lasti tretje osebe) ali pogodbene pravice (pravica do uporabe blaga, ki je v lasti tretje osebe);
 2. b) na kakršen koli način ogrožati stabilnost naših računalniških sistemov in strežnikov ter njihovo pravilno delovanje, zlasti z razširjanjem zlonamernih kod (virusov, trojanskih konjev, zlonamerne programske opreme itd.);
 3. c) brez našega soglasja in na kakršen koli način spreminjate naše spletno mesto in platformo ali izvajate kakršno koli motečo dejavnost v zvezi s tem;
 4. d) ponujanje v prodajo vsebine, ki ni blago, navedeno na spletnem mestu kot blago, ki se lahko ponudi v prodajo prek platforme;
 5. e) v okviru dostopa do platforme in njene uporabe, vključno z izmenjavami med člani, na kakršen koli način ravnati v nasprotju z zakonom;
 6. f) promovira svoje storitve, ki niso blago, ponujeno za prodajo;
 7. g) kot del dražbenega postopka uporabljati avtomatizirano programsko opremo ali kakršne koli druge robote ali podobne sisteme, ki uporabniku omogočajo, da licitira drugače kot ročno;
 8. h) uporaba sistema v nezakonite namene, zlasti za pranje denarja ali druge kriminalne dejavnosti. Pridržujemo si pravico do poizvedb v zvezi s tem.

  3. Registracija

3.1 Za objavo oglasa in možnost nakupa blaga, ki je na voljo za prodajo na platformi, je potrebna vaša registracija kot člana, pri čemer se strinjate, da nam boste posredovali zahtevane osebne podatke, kot je navedeno v naši politiki zasebnosti.

3.2 Za vašo registracijo kot prodajalca je poleg običajnih podatkov potrebno, da nam posredujete kopijo osebnega dokumenta in registracijskega dokumenta blaga, ki ga ponujate v prodajo, da se po naših najboljših močeh prepričamo, da ste lastnik blaga.

3.3 Vaša registracija je brezplačna.

3.4 Sami ste odgovorni za podatke, ki nam jih posredujete, in za to, da so ti podatki ažurni, dokler vaš račun ni zaprt.

3.5 V primeru registracije kot prodajalec morate navesti, ali delujete kot potrošnik ali kot profesionalni/komercialni prodajalec. Kot poklicni/komercialni prodajalec ste podvrženi posebnim obveznostim, zlasti glede potrošniških predpisov in na davčni ravni v zvezi s plačilom DDV, zato se zavezujete, da boste v tej zadevi odgovorili po resnici ter nas in naše predstavnike razbremenili in odškodovali za morebitno škodo, ki bi nam nastala, če ne bi odgovorili po resnici.

3.6 Zagotavljate nam, da:

 1. a) Podatki, ki ste nam jih posredovali, so točni in bodo takšni ostali, dokler vaš račun ne bo zaprt, morebitne spremembe pa morate nemudoma vnesti v svoj račun;
 2. b) Na naši platformi se lahko registrirate v skladu z zakonodajo, ki velja za vas, zlasti če ste polnoletni v državi, v kateri prebivate, saj je uporaba naše platforme za mladoletnike prepovedana;
 3. c) Prodaja blaga oziroma njegova nabava poteka v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v državi, v kateri imate stalno prebivališče;
 4. d) na splošno spoštujete zakonodajo in predpise, ki veljajo za vas.

Strinjate se, da nam, našim predstavnikom in zaposlenim povrnete vso škodo, ki nam lahko nastane zaradi kršitve zgoraj navedenih obveznosti.

3.7 Lahko nastopate pod psevdonimom. V tem primeru izbrani psevdonim ne sme biti nespodoben, žaljiv ali šokanten; poleg tega ne sme vsebovati navedb v zvezi z e-poštnim naslovom ali spletno stranjo, kršiti pravic tretje osebe ali ustrezati identiteti tretje osebe.

3.8 Strinjate se, da boste svoje uporabniško ime in geslo ohranili zaupno in ju na noben način ne boste posredovali naprej. Razumete, da imamo tako kot naši člani pravico šteti, da je vsaka uporaba vašega računa dejanje vaše osebe ali osebe, ki ste jo pooblastili. V primeru zlorabe ali suma zlorabe se strinjate, da nas boste o tem nemudoma obvestili, pri čemer se zavedate, da lahko za potreben čas začasno ukinemo vaš račun.

3.9 Odpiranje več računov s strani iste osebe kot člana kupca je prepovedano.

3.10 Po lastni presoji lahko kadar koli zavrnemo kakršno koli registracijo, začasno ukinemo račun ali izključimo člana.

 1. Obvestilo

4.1 Vsebina oglasa je izključna pobuda zadevnega člana prodajalca in je v njegovi izključni in popolni odgovornosti. Lahko določi rezervno ceno, pod katero se transakcija ne more izvesti, oziroma se odloči, da bo prodaja potekala po fiksni ceni brez možnosti dražbe. Če prodajni član uporablja pogoje v zvezi s predvideno prodajo, mora te pogoje navesti v oglasu.

4.2 Če prodajni član izbere drugačen datum objave, je njegov oglas objavljen takoj po plačilu nadomestila, ki ga je treba plačati za ta namen, objava pa je enaka začetku 7 (sedmih) dni.

4.3 Prodajni član se strinja, da njegov oglas vsebuje vse elemente, za katere lahko razumno meni, da so bistveni za potencialnega kupca, zlasti:

 1. a) Prodajna cena v primeru fiksne ali najnižje cene v primeru dražbe;
 2. b) datum, ko je bilo blago prvič dano na trg in ko ga je prodajalec kupil;
 3. c) morebitne napake ali popravila blaga, ponujenega v prodajo;
 4. d) kraj prodaje blaga ter način prevoza in dostave, če je primerno.
 5. e) zakonsko določeno obdobje za razmislek in pravica do odstopa od pogodbe, ki velja za potrošnike.
 6. f) ali član, ki prodaja, deluje kot potrošnik ali kot poslovni/poklicni udeleženec.

4.4 Prodajni član je dolžan upoštevati veljavne potrošniške predpise.

4.5 Prodajnemu članu je prepovedano, da v svoj oglas na kakršen koli način vstavlja povezave URL ali spletne naslove ter kakršno koli drugo vsebino v oglaševalske namene.

4.6 Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni spremljati vsebine oglasa, njegove resničnosti ali razumnosti pogojev, in lahko po lastni presoji zavrnemo objavo oglasa ali ga odstranimo brez obvestila in brez pravice članov do kakršne koli odškodnine.

4.7 Od trenutka, ko je blago dano v prodajo na platformi, je prodajni član dolžan zagotoviti njegovo razpoložljivost in preprečiti, da bi ga tretja oseba pridobila na drugi platformi ali na kakršen koli drug način. Dokler dražba ni v živo, lahko prodajni član oglašuje na drugi platformi, če to ni v nasprotju z obveznostmi prodajnega člana po teh pogojih (zlasti člen 7.3.1). Prodajni član z objavo oglasa na spletu jamči za dobro stanje blaga (ob upoštevanju jasno navedenih napak in popravil) in njegovo delovanje.

4.8 V primeru kršitve člena. 4.7 se zadevni prodajni član zavezuje, da bo nam, našim predstavnikom in zaposlenim ter kupcu povrnil vso škodo, ki bi lahko nastala zaradi tega.

4.9 Prodajni član ima pravico spremeniti izklicno ceno in/ali podatke, navedene v njegovem oglasu, dokler član kupec ne odda ponudbe.

 1. Sklenitev pogodbe

5.1 Začetek prodajnega obdobja, ki ga izbere prodajni član, ko objavi svoj oglas na spletu, je enakovreden zavezujoči ponudbi za prodajo zadevnega blaga (1) prvemu kupcu, ki predlaga plačilo dogovorjene fiksne cene, ali (2) najvišjemu ponudniku, če se prodaja izvede na dražbi, pri čemer je pridržek podan v primeru, da bi bilo blago dano v prodajo z rezervno ceno, pri čemer je trdna narava ponudbe odvisna od dejstva, da je najvišja ponudba višja od rezervne cene, ki jo je sporočil prodajni član.

5.2 Prodaja traja 7 (sedem) dni od začetka prodajnega obdobja. Če po izteku tega obdobja ni bila oddana nobena ponudba in pogodba ni bila sklenjena, lahko prodajni član blago ponovno ponudi v skladu z veljavnimi določbami.

5.3 Prodajni član lahko umakne svojo ponudbo, dokler član kupec ne odda ponudbe.

5.4 Ponudba člana kupca je enakovredna trdni privolitvi v nakup blaga pod pogojem plačila (1) navedene prodajne cene v primeru prodaje po fiksni ceni ali (2) zneska, za katerega je dobil ponudbo v primeru dražbe, pri čemer se rezervira hipoteza, v kateri bi bilo blago dano v prodajo z rezervno ceno, hipoteza, v kateri ponudba člana kupca zavezuje člana prodajalca le, če je ponujeni znesek višji od rezervne cene.

5.5 Pogodba je sklenjena v trenutku, ko potrošnik v skladu s točko 5.4 sprejme ponudbo in pogoje iz točke 5.1. Pogodba je sklenjena med prodajalcem, ki deluje v svojem imenu, in potrošnikom. Platforma ni stranka te pogodbe in nikakor ne postane lastnik ali upravičeni vlagatelj zahtevka za blago, ki ga je prodajalec dostavil potrošniku.

5.6 Priporočljivo je, da ima član kupec stalno prebivališče v državi, v kateri se nahaja član prodajalec oziroma zadevno blago. V nasprotnem primeru je član kupec pozvan, da se pred oddajo naročila pozanima o stroških, ki bi lahko nastali zaradi dobave iz tujine, bodisi v smislu prevoznih stroškov ali davkov, povezanih z uvozom blaga, ki bodo prišteti k prodajni ceni. Če potrošnik deluje kot član kupec, mu te informacije zagotovi član prodajalec.

V tem primeru in z odstopanjem od člena. 5.5, prvi stavek, pomeni stava, ki jo opravi član kupec, sprejetje le pod odložnim pogojem, da sprejme skupno prodajno ceno, ki mu jo bo sporočil član prodajalec, kot je določeno v členu 5.5. 8.2 in 8.3.

5.7 Članom, ki so se povezali prek platforme, je prepovedano skleniti pogodbo zunaj nje, da bi se izognili svojim obveznostim glede plačila v zvezi s platformo, ali sprejeti kakršno koli dejanje, katerega namen je izogniti se strukturi plačil platforme.

Vsaka kršitev te klavzule lahko povzroči takojšnjo ukinitev vašega računa in vašo obveznost, da nam plačate odškodnino v pavšalnem znesku 1.000 EUR (tisoč evrov) za vsako kršitev. Vse odškodnine in pravni ukrepi zoper vas so pridržani.

5.8 Prodajni član bo najpozneje ob dobavi blaga zagotovil naslednje informacije v pisni obliki ali tako, da jih bo potrošnik lahko shranil na dostopen način na trajnem nosilcu podatkov:

 1. Naslov poslovalnice prodajnega člana, kamor lahko potrošnik naslovi svoje pritožbe.
 2. Pogoji, pod katerimi lahko potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, in način, kako jo lahko uveljavlja, ali jasno obvestilo o izključitvi pravice do odstopa od pogodbe.
 3. Informacije o jamstvih in obstoječih poprodajnih storitvah
 4. Cena, vključno z vsemi davki, blaga, storitve; če je primerno, stroški dostave; in način plačila, dobava blaga.
 5. Če ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe, se uporabi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe.
 1. Prejemki

6.1 Cena za objavo oglasa na spletu s strani člana prodajalca je:

 1. a) 99 EUR (devetindevetdeset evrov) za klasično formulo (na spletu na platformi);
 2. b) 349 EUR (tristo devetinštirideset evrov) za premijsko formulo, ki vključuje prednostno promocijo oglasa na platformi, v našem glasilu, na naših družabnih straneh in v oglasih za tisk, kadar je to mogoče.

6.2 Če se na podlagi prodaje sklene pogodba med članom prodajalcem in članom kupcem, se kupec strinja, da nam plača provizijo v višini 3,5 % prodajne cene, najmanj 500 EUR in največ 5 000 EUR, če rezervna cena ni določena, in + 10 % zneska med rezervno in končno ceno, če končna cena presega rezervno ceno (ta cena ne vključuje stroškov, povezanih z dostavo blaga, kot je določeno v členu 9.2).

6.3 Na kartico kupca člana se vpiše zadržek v višini 3,5 % prvotne ponudbe, najmanj 500 EUR in največ 5000 EUR, da se zagotovi, da imajo člani na voljo sredstva za sodelovanje na dražbi. Zadržani znesek bo sproščen takoj po koncu dražbe. Stranka je seznanjena, da lahko ta zadržanost traja do 7 dni, odvisno od njene banke.

6.4 Če se za nadomestilo uporablja DDV ali podobna dajatev, se ta obračuna od zgoraj navedenega zneska nadomestila in se dodatno zaračuna članu prodajalcu ali članu kupcu, odvisno od primera.

 1. Plačilni pogoji

7.1 Plačilo pristojbin

7.1.1 Člani se strinjajo, da bodo plačali vse veljavne pristojbine (“nakupi”), navedene na naši platformi, vključno z vsemi veljavnimi davki (zlasti DDV) ali pristojbinami, vendar ne omejeno nanje.

7.1.2 Uporabljamo družbo Stripe, Inc., kot tretjo stranko za obdelavo plačil; vendar ne obdelujemo nobenih transakcij, ki jih kupec lahko opravi neposredno s prodajalcem, če ta izbere način obdelave plačil, ki za obdelavo plačila uporablja tretjo stranko. Vsi podatki, ki jih člani posredujejo v zvezi z dražbo, morajo biti točni, popolni in aktualni.

7.2.3 Cene vozil ali drugih izdelkov ali storitev, ki jih prodajalci navedejo na naši platformi, določijo prodajalci, mi pa nismo odgovorni za določanje ali pogajanja o cenah ali povezanih pristojbinah. Člani kupci razumejo in se strinjajo, da lahko prodajalec pri izračunu končne prodajne cene, ki jo bo zaračunal kupcu, navedeni ceni doda vse zgoraj navedene ali katere koli druge davke in pristojbine.

7.2.3 Vsi zneski, navedeni v digitalnih storitvah, so v evrih.

7.2 Brez povračil

Vsi nakupi, opravljeni pri prodajalcu z uporabo platforme, potekajo med zadevnim kupcem in prodajalcem; zato se morate v primeru, da zahtevate vračilo v zvezi z nakupom ali imate kakršna koli vprašanja, obrniti neposredno na zadevnega prodajalca.

7.3 Ponujanje in dražba

7.3.1 Rezerva in objava

Če želi prodajalec na naši platformi objaviti vozilo ali drug izdelek, mora navesti, ali obstaja najnižja cena, po kateri je prodajalec pripravljen razmisliti o prodaji kupcu (“rezerva”), ali pa taka najnižja ponudba ni potrebna (“brez rezerve”). Prodajalec lahko med dražbo zniža ali opusti rezervacijo, tako da nas o tem obvesti po elektronski pošti ali, če je na voljo, prek naših spletnih orodij za obveščanje, ki so na voljo prodajalcu. Ponudbo za objavo na naši platformi bomo odobrili šele, ko bo prodajalec za ustrezno ponudbo izbral rezervacijo ali izbral možnost “brez rezervacije”.

7.3.1 Potrdilo prodajalca

Prodajni člani so v vseh pogledih odgovorni za naloženo vsebino in informacije, povezane z vozilom, izdelkom ali storitvijo, ki se jih prodajni člani odločijo prodati. Prav tako so v vseh pogledih v celoti odgovorni za izvedbo transakcije z zadevnim kupcem v skladu s pogodbo.

ČE ČLAN, KI PRODAJA, DOSTOPA DO PLATFORME ALI JO UPORABLJA ZA PRODAJO VOZILA ALI DRUGEGA IZDELKA ALI STORITVE KOT “PRODAJALEC”, VSAK TAK ČLAN, KI PRODAJA, S TEM POTRJUJE IN SE STRINJA, DA PO OBJAVI IN V OBDOBJU, KO JE PONUDBA TAKEGA PRODAJALCA NA VOLJO NA PLATFORMI ALI PREK NJE, TAK PRODAJALEC NE SME UVRSTITI, OBJAVITI ALI DRUGAČE DATI NA VOLJO USTREZNEGA VOZILA ALI DRUGEGA IZDELKA ALI STORITVE NA KATERI KOLI DRUGI DRAŽBI, PRODAJALNI ALI PONUDBI. POLEG TEGA VSAK PRODAJALEC PRIZNAVA IN SE STRINJA, DA LAHKO KADAR KOLI PO OBJAVI ODSTRANIMO NJEGOVO PONUDBO.

7.3.2 Potrdilo kupca

Vsak član kupec priznava in se strinja, da (i) kupčeve pristojbine, povezane z vsako ponudbo, oddano prek naše platforme, so zavezujoče in nam jih je treba plačati v skladu s Sporazumom, in (ii) Kupec je odgovoren za vse veljavne državne pristojbine in davke za ustrezna vozila, navedena na platformi. Če se kupci člani odločijo oddati ponudbo za vozilo, ki ga je prodajalec objavil na naši platformi, ti člani priznavajo in se strinjajo, da je njihova ponudba prvi nezavezujoči korak, s katerim prodajalcu izrazite zanimanje za vozilo, ki je na seznamu, in sama po sebi ne ustvari uradne pogodbe med vami kot kupcem in tem prodajalcem. Kupec in prodajalec se morata pogajati o pogojih zavezujoče transakcije in skleniti uradno pogodbo. To sklepanje pogodb je zunaj obsega te pogodbe in platforme, ki ne zavezujeta strank med seboj. Kupčeva odgovornost za kakršne koli stroške pošiljanja ali dostave je določena v uradnem sporazumu med prodajalcem in kupcem.

Ne pregledujemo vozil ali drugega blaga, ki ga prodajalec navede na platformi. Potrjujete in se strinjate, da ne nosimo nobenega tveganja, povezanega z nakupom vozila pri prodajalcu, ki je naveden prek platforme.

7.4 V primeru, da (1) provizija, ki nam pripada, ni plačana, (2) član kupec ne plača prodajne cene v dogovorjenem roku ali (3) blago ni dobavljeno, ima vsaka stranka pravico razdreti pogodbo; v tem primeru se zavezujemo, da bomo članu kupcu vrnili plačano provizijo v 30 (tridesetih) dneh po obvestilu o tej razdružitvi, član prodajalec pa se zavezuje, da bo kupcu povrnil prodajno ceno, če je ne bo mogel dostaviti.

 1. Dostava blaga

8.1 Identiteta in kontaktni podatki kupca se prodajnemu članu sporočijo po plačilu provizije v skladu s čl. 8.1.

8.2 Prodajni član obvesti kupca v 10 (desetih) dneh po tem, ko je izvedel za njegovo identiteto, o pogojih dostave. Kadar je za to dobavo treba blago izvoziti, prodajni član kupca obvesti zlasti o stroških prevoza in morebitnih veljavnih davkih, da lahko kupec izve celotno ceno transakcije. Če se član kupec in član prodajalec ne dogovorita drugače, je član kupec odgovoren za organizacijo in izvedbo prevoza blaga; informacije, ki jih mora član prodajalec zagotoviti članu kupcu v skladu s to klavzulo, se zato štejejo kot navedba stroškov za člana kupca. Ker nismo pogodbena stranka, pri prevozu blaga ne sodelujemo.

8.3 Kadar je blago namenjeno izvozu, član kupec v 10 (desetih) dneh po tem, ko ga je o tem obvestil član prodajalec, potrdi, da sprejema globalno ceno. Če ta cena ni sprejeta, nas kupec obvesti o tem; prodaja je nato prekinjena, mi pa se zavezujemo, da bomo povrnili provizijo, plačano v skladu s čl. 8.2 v 10 (desetih) dneh po prejemu obvestila.

8.4 Član kupec se zavezuje, da bo kupnino plačal v 30 (tridesetih) dneh (1) po tem, ko je član prodajalec obvestil kupca o pogojih dobave v skladu s čl. 9.2 oziroma (2) po tem, ko je kupujoči član potrdil, da sprejema globalno ceno, če bo blago izvoženo, razen če se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače.

 1. Garancija

9.1 Ker nismo stranka v prodajni pogodbi med članom, ki prodaja, in članom, ki kupuje, ne zagotavljamo nikakršnega jamstva v zvezi z blagom, ki je ponujeno v prodajo, in nikoli ne dajemo blaga v prodajo na platformi. Tako (1) nikoli nismo lastniki blaga, ki je na platformi ponujeno v prodajo, (2) nismo opravili nobenega pregleda blaga, ki je na platformi ponujeno v prodajo, in (3) nismo imeli v lasti nobenega od ponujenih izdelkov.

9.2 Kupec ima pravico ukrepati proti prodajalcu z uveljavljanjem pravic, ki jih določa veljavna zakonodaja, oziroma tistih, ki bi jih prodajni član lahko dogovoril in dodelil neposredno kupcu, če kupljeno blago ni v skladu s prodajnim opisom ali bi imelo napake, ki dajejo pravice kupcu, pri čemer se kupec zavezuje, da bo blago pregledal ob prejemu in prodajalca obvestil o morebitnih ugotovljenih napakah v 14 (štirinajstih) dneh po njegovem prejemu.

 1. Davki

10.1 Kot član se strinjate, da boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in plačali vse dajatve ali davke, ki jih je morda treba plačati v zvezi z izvedbo prodaje ali pridobitve blaga prek platforme, zlasti v zvezi z DDV, če ste slučajno poklicni prodajalec.

 1. Lastništvo pravic

11.1 V zvezi s platformo imamo vse potrebne pravice, zlasti pravice intelektualne lastnine.

11.2 Vaša registracija kot član vam ne daje nobene pravice do platforme, razen pravice do dostopa do nje in njene uporabe pod pogoji, določenimi v teh pogojih.

11.3 Zagotavljate, da imate vse pravice (1) do oglasov, besedil in ilustracij (“vsebina”), ki jih objavite na spletu kot član, oziroma da ste za to pridobili dokumentirana dovoljenja in da nam jih lahko na našo zahtevo predložite, (2) do blaga, ponujenega v prodajo, ki ni predmet nobene omejene ali pogodbene stvarne pravice, ki bi jo tretja oseba lahko uveljavljala za onemogočanje prodaje.

11.4 Podeljujete nam licenco za vsebino v obsegu, ki je potreben za dosego želenega cilja, in sicer prodaje blaga na platformi z namenom prodaje s kupcem članom, pri čemer je izključen vsak drug namen , navedena licenca v formuli premium vključuje tudi pravico do uporabe navedene vsebine v našem glasilu, družabnih straneh in objavah v tisku.

11.5 V primeru kršitve člena. 11.3 bo omenjena vsebina nemudoma odstranjena, vi pa se strinjate, da nam, našim predstavnikom in zaposlenim ne boste povzročili škode, ki bi jo lahko utrpeli, ne glede na to, ali gre za odvetniške stroške zaradi takšne kršitve, sodne stroške ali odškodninsko sodbo.

11.6 Upravičeni smo, da uporabimo vsako mnenje ali mnenje, ki nam ga sporočite v zvezi s platformo, ne da bi vam to dalo pravico do kakršnih koli zahtevkov, zlasti finančnih, proti nam.

 1. Varstvo podatkov

12.1 Dostop do platforme in njena uporaba zahtevata zbiranje in obdelavo nekaterih vaših osebnih podatkov, kar poteka v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti, na katerega se sklicujete tukaj: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Odsotnost jamstva in zavrnitev jamstva [platform operating company]

13.1 Dostop do platforme in njena uporaba sta zagotovljena “takšna, kot sta”, brez jamstva, da ne bo imela napak v delovanju ali računalniških hroščev; v tem primeru si bomo prizadevali, da jih odpravimo, ne da bi lahko v zvezi s tem vložili kakršne koli zahtevke.

13.2 Naša platforma lahko vključuje različne povezave in URL-je do spletnih mest tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora. Naše člane pozivamo, naj bodo pri teh povezavah previdni, naj preberejo morebitne pogoje in nas odvezujejo vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko utrpeli naši člani zaradi dostopa do omenjenih povezav in URL-naslovov ter njihove uporabe.

13.3 V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, se razbremenjujemo vsake odgovornosti, povezane z vašo registracijo in sklenitvijo oziroma izvajanjem pogodbe, ki bi lahko iz nje izhajala med člani.

Zlasti ne zagotavljamo, da je prodaja oziroma pridobitev blaga v državi vašega prebivališča zakonita ali da zanjo ne veljajo določeni pogoji, ki jih je treba najprej izpolniti, zlasti na upravni ravni. Poslanci se morajo o tem predhodno pozanimati.

Naša odgovornost v nobenem primeru ne sme presegati skupne cene zneska oglasa in provizije, ki nam je bila plačana v zvezi z določenim oglasom.

 1. Odgovornost in odškodnina članov

14.1 Člani se zavezujejo, da bodo nam in našim vodjem, predstavnikom ali zaposlenim povrnili škodo, ki bi jo lahko utrpeli v zvezi z njihovim dostopom, uporabo platforme in kršitvami teh pogojev ali zakona, ki se uporablja za prizadetega(-e) člana(-e).

 1. Trajanje in prenehanje

15.1 Vaša povezanost s platformo se začne, ko odprete račun, in konča, ko ga zaprete, kar lahko kadar koli storite prek spleta.

15.2 Pridržujemo si pravico, da vaš račun kadar koli za konec meseca zapremo z najmanj sedemdnevnim predhodnim obvestilom oziroma s takojšnjim učinkom v primeru, da:

 1. a) prenehamo upravljati platformo ali na splošno prenehamo izvajati svoje dejavnosti.
 2. b) kršite katerega koli od teh Pogojev in določil;
 3. c) se obnašate tako, da škodite našemu ugledu.

15.3 Od trenutka, ko je vaš račun zaprt zaradi okoliščin, navedenih v členu. 15.2 postelja. b ali c, ne smete odpreti novega računa pod svojo ali drugo identiteto.

 1. Ničnost

16.1 Če se kateri koli od teh pogojev izkaže za neveljavnega v skladu z veljavno zakonodajo, se zadevni pogoj razlaga čim bolj podobno prvotnemu besedilu, da se zagotovi njegova veljavnost. Ta morebitna ničnost ne vpliva na druge pogoje, ki ostajajo v celoti veljavni.

 1. Pritožbe

17.1 Vse pritožbe, ki jih ima uporabnik v zvezi z našimi storitvami kakršne koli narave, nam pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov za ta namen.

17.2 Prizadevamo si za ustrezno reševanje pritožb in se zavezujemo, da bomo na pritožbo odgovorili v 14 dneh po njenem prejemu. Če naš odgovor zahteva več časa, lahko to obdobje 14 dni dvakrat podaljšamo.

 1. Veljavno pravo in pristojno sodišče

18.1 Za veljavnost in izvajanje teh pogojev velja švicarsko pravo, z izključitvijo zveznega prava o mednarodnem zasebnem pravu.

18.2 Za vse spore, ki neposredno ali posredno izhajajo iz teh pogojev med [company operating the platform] in člani, je pristojno izključno sodišče prve stopnje Republike in kantona Ženeva, ki se mu stranke nepreklicno podrejajo.

18.3 Vsak spor med člani, ki bi nastal po sklenitvi pogodbe v zvezi z blagom, ponujenim v prodajo prek platforme, bo predložen pristojnemu sodišču v kraju stalnega prebivališča kupca.

Priloga 1

Vzorec obrazca za umik

(ta obrazec izpolnite in vrnite samo, če želite odstopiti od pogodbe)

Za: [ ime podjetnika]

[ geografski naslov trgovca]

[ številka faksa trgovca, če je na voljo]

[ e-poštni naslov ali elektronski naslov trgovca/ponudnika]

Obveščam vas, da sem se odločil/-a prekiniti pogodbo o prodaji naslednjih izdelkov: [ oznaka izdelka ]*

dobavo naslednjih digitalnih vsebin: [designation digital content]*

opravljanje naslednje storitve: [service designation]*,

Naročeno na*/prejeto na* [date of order for services or date of receipt for products].

[ime potrošnika(-ov)

[naslov potrošnika(-ov)

[Signature of consumer(s)] (samo če je ta obrazec poslan v papirni obliki)

[Date]

* Črtajte, če se ne uporablja, ali izpolnite, če se uporablja

Glasilo