TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Mai jos veți găsi Termenii și Condițiile care se aplică la utilizarea site-ului/platformei noastre de licitații și la efectuarea unei achiziții prin intermediul acestui site/platformă prin care PISTON ADDICT SA acționează doar ca o platformă intermediară.

PISTON ADDICT SA, înființată în conformitate cu legile elvețiene, înregistrată la adresa Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Elveția, cu numărul de înregistrare IDE CHE-354.351.695, operează o platformă pe https://pistonaddict.com/ (‘“Platforma), permițând atât indivizilor (‘“Consumatori”) și profesioniști pentru a oferi bunuri spre vânzare și a-i pune în contact cu potențiali cumpărători care doresc să se implice.

Scopul acestor condiții este de a vă defini drepturile și obligațiile atunci când accesați și utilizați platforma, fie ca cumpărător sau vânzător, în relațiile dumneavoastră cu PISTON ADDICT SA.

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiții în orice moment, caz în care veți fi informat atunci când accesați platforma sau prin trimiterea unui e-mail la adresa indicată în momentul înregistrării.

Accesul și utilizarea Platformei constituie acceptarea condițiilor în vigoare, a politicii noastre de confidențialitate disponibile aici, precum și a oricăror condiții speciale care se pot aplica.

DEFINIȚII:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Elveția. Platforma: https://pistonaddict.com/
 2. Licitație: licitație pe internet organizată exclusiv prin intermediul site-ului PISTON ADDICT SA.
 3. Ofertant: participantul la o licitație.
 4. Cumpărător: ofertantul cu care s-a încheiat un contract de vânzare.
 5. Membru cumpărător: un ofertant și/sau cumpărător care s-a înregistrat pe platformă.
 6. Consumator: o persoană fizică care acționează în scopuri care nu fac parte din activitatea sa comercială sau profesională.
 7. Contract la distanță: un contract încheiat între membrul comercial/profesionist care vinde și consumatorul prin intermediul platformei în cadrul unui sistem organizat de vânzare la distanță de bunuri, prin care, până la încheierea contractului inclusiv, se utilizează exclusiv sau parțial una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.
 8. Bunuri: bunul (singular)/bunurile (plural) care pot fi oferite spre vânzare prin intermediul platformei.
 9. Membru: un Participant care s-a înregistrat pe Platformă.
 10. Model de formular de retragere: modelul european de formular de retragere inclus în anexa I la prezenții Termeni și condiții. Model de formular de retragere: modelul european de formular de retragere inclus în anexa I la prezenții Termeni și condiții. Anexa I nu trebuie să fie pusă la dispoziție în cazul în care consumatorul nu are un drept de retragere în ceea ce privește comanda sa.
 11. Ofertant: participantul care oferă spre vânzare prin licitație.
 12. Participant : Toate părțile, inclusiv ofertanții, utilizatorii, ofertanții, cumpărătorii și vânzătorii care utilizează în orice mod platforma PISTON ADDICT SA.
 13. Platforma : de website at https://pistonaddict.com/ operat de PISTON ADDICT SA.
 14. Perioada de reflecție sau perioada de reflecție: perioada de timp în care consumatorul poate face uz de dreptul său de retragere.
 15. Remunerație : Orice plată datorată în conformitate cu art. 6.
 16. Dreptul de retragere: opțiunea consumatorului de a renunța la contractul la distanță în timpul perioadei de reflecție.
 17. Contract de vânzare sau contract: un contract încheiat între un cumpărător și un vânzător.
 18. Vânzător: ofertantul cu care s-a încheiat un contract de vânzare.
 19. Membru Vânzător: un Ofertant și/sau Vânzător care s-a înregistrat pe Platformă.
 20. Termeni și condiții: acești termeni și condiții.
 21. Utilizator: participantul la o licitație pe internet, care utilizează site-ul web al PISTON ADDICT SA.

 1. Aplicabilitate

1.1 Acești Termeni și condiții se aplică tuturor Licitațiilor organizate de PISTON ADDICT SA și în care PISTON ADDICT SA nu acționează în calitate de Vânzător.

1.2 Acești termeni și condiții generale se aplică relației juridice dintre PISTON ADDICT SA, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte. Părțile pot deroga de la acești termeni și condiții numai în scris.

1.3. Se exclude în mod expres aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale sau speciale utilizate de participanți.

1.4 Avem dreptul de a modifica unilateral acești Termeni și Condiții. Termenii și condițiile generale modificate se aplică de la prima licitație care urmează zilei în care a avut loc modificarea termenilor și condițiilor generale.

1.5 Termenii și condițiile generale actuale ale PISTON ADDICT SA pot fi vizualizate și descărcate de pe site-ul de licitații al PISTON ADDICT SA.

1.6 Participanții trebuie să se înregistreze pentru a trimite bunuri sau pentru a face oferte prin intermediul unei licitații. Prin înregistrare, participantul este de acord cu acești termeni și condiții.

1.7 Textul acestor Termeni și condiții va fi pus la dispoziția Consumatorului astfel încât acesta să îl poată salva cu ușurință pe un suport de date durabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea contractului la distanță, se indică unde pot fi consultați în format electronic termenii și condițiile și că, la cererea consumatorului, aceștia vor fi trimiși gratuit, fie în format electronic, fie în alt mod.

 1. Principii de bază

2.1 Noi punem la dispoziție doar Platforma care permite conectarea unui Vânzător cu unul sau mai mulți potențiali Cumpărători înregistrați pe platformă ca Membri.

2.2. Încheierea și executarea contractului care poate avea loc între membri este responsabilitatea unică și integrală a acestora.

2.3 Ca atare, înțelegeți că nu suntem în niciun caz parte la contractul de vânzare pe care îl puteți încheia prin intermediul platformei cu un membru al platformei și că suntem responsabili doar pentru respectarea acestor condiții față de membrii noștri, cu excepția oricărui alt angajament și doar în măsura prevăzută de acești Termeni și condiții.

2.4 Membrii pot acționa în calitate de consumatori și de participanți comerciali/profesioniști. Membrii vânzători comerciali iau în considerare faptul că un contract poate fi încheiat între ei în calitate de membru vânzător comercial și un consumator în calitate de membru cumpărător. În această privință, membrii vânzători comerciali trebuie să respecte legislația aplicabilă în materie de protecție a consumatorilor. În cazul unui contract între doi consumatori, această legislație privind protecția consumatorilor nu se aplică.

2.5 Nu permitem membrilor să fie participanți comerciali/profesioniști cu sediul în afara Europei care doresc să vândă bunuri prin intermediul platformei și care sunt deja prezenți în Europa.

2.6 Membrii se angajează să acceseze și să utilizeze platforma în conformitate cu scopul acesteia, și anume să permită conectarea și vânzarea, respectiv cumpărarea de bunuri. Ca atare, utilizatorilor le este interzis să:

 1. a) Să încalce drepturile terților, fie că este vorba de drepturi de proprietate intelectuală (conținut aparținând unui terț), de drepturi ale personalității (atacuri la onoare, furt de identitate), de drepturi reale (lipsa dreptului asupra bunurilor oferite spre vânzare aparținând unui terț) sau de drepturi contractuale (dreptul de utilizare a bunurilor aparținând unui terț);
 2. b) Să pună în pericol stabilitatea sistemelor noastre informatice și a serverelor și buna funcționare a acestora în orice mod, în special prin distribuirea de coduri rău intenționate (viruși, cai troieni, programe rău intenționate etc.);
 3. c) Să modifice fără consimțământul nostru și în orice mod site-ul nostru și platforma sau să demonstreze orice activitate perturbatoare în acest sens;
 4. d) Oferirea spre vânzare a altor conținuturi decât bunurile listate pe site ca bunuri care pot fi oferite spre vânzare prin intermediul Platformei;
 5. e) Să adopte un comportament contrar legii, în orice mod, în contextul accesului și utilizării platformei, inclusiv în cadrul schimburilor susceptibile de a avea loc între membri;
 6. f) să își promoveze propriile servicii, altele decât bunurile oferite spre vânzare;
 7. g) Să utilizeze un software automatizat sau orice alt robot sau sistem similar ca parte a procesului de licitație care să permită utilizatorului să liciteze altfel decât manual;
 8. h) să utilizeze sistemul în scopuri ilicite, în special în scopul spălării de bani sau al altor activități de natură penală. Ne rezervăm dreptul de a face cercetări în acest sens.

  3. Înregistrare

3.1 Publicarea unui anunț și posibilitatea de a achiziționa bunuri oferite spre vânzare pe platformă necesită înregistrarea dvs. ca membru, proces în timpul căruia sunteți de acord să ne comunicați datele personale necesare, așa cum se indică în politica noastră de confidențialitate.

3.2 Înregistrarea dvs. în calitate de Vânzător necesită, pe lângă datele obișnuite, să ne furnizați o copie a documentului dvs. de identitate și a documentului de înregistrare a bunurilor oferite spre vânzare, pentru a ne asigura că sunteți proprietarul bunurilor în măsura posibilităților noastre.

3.3 Înregistrarea dumneavoastră este gratuită.

3.4 Sunteți singurul responsabil pentru informațiile pe care ni le furnizați și pentru a vă asigura că aceste informații rămân actuale atât timp cât contul dvs. nu a fost închis.

3.5 În cazul în care vă înregistrați ca vânzător, vi se cere să indicați dacă acționați în calitate de consumator sau de vânzător profesionist/comercial. În calitate de Vânzător profesionist/comercial, sunteți supus unor obligații specifice, în special în ceea ce privește reglementările privind consumatorii, precum și pe plan fiscal în ceea ce privește plata TVA, vă angajați să răspundeți conform adevărului în această privință și să ne scutiți și să ne despăgubiți, precum și pe reprezentanții noștri, de orice daune pe care le-am putea suferi în cazul în care nu răspundeți în mod sincer.

3.6 Ne garantați că:

 1. a) Informațiile pe care ni le-ați furnizat sunt corecte și vor rămâne corecte atâta timp cât contul dvs. nu este închis, orice modificări trebuie făcute de dvs. fără întârziere în contul dvs;
 2. b) Aveți dreptul de a vă înregistra pe platforma noastră în conformitate cu legislația care vă este aplicabilă, în special că ați împlinit vârsta majoratului în țara dumneavoastră de reședință, utilizarea platformei noastre fiind interzisă minorilor;
 3. c) Vânzarea bunurilor, respectiv achiziționarea acestora se face în conformitate cu legea și reglementările aplicabile în statul în care aveți domiciliul;
 4. d) În general, respectați legea și reglementările care vă sunt aplicabile.

Sunteți de acord să ne despăgubiți pe noi și pe reprezentanții și angajații noștri pentru orice prejudiciu care ar putea rezulta pentru noi din încălcarea angajamentelor menționate mai sus.

3.7 Sunteți liber să apăreți sub un pseudonim. În acest caz, pseudonimul ales nu trebuie să fie obscen, depreciativ sau șocant; în plus, acesta nu trebuie să conțină indicații referitoare la o adresă de e-mail sau la un site de internet, să încalce drepturile unei terțe părți sau să corespundă identității unei terțe persoane.

3.8 Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei și să nu le partajați în niciun fel. Înțelegeți că avem dreptul, la fel ca și membrii noștri, să considerăm că orice utilizare a contului dvs. este un act al dvs. sau al unei persoane autorizate de dvs. În caz de abuz sau de suspiciune de abuz, sunteți de acord să ne informați fără întârziere, caz în care înțelegeți că vă putem suspenda contul pentru perioada necesară.

3.9 Este interzisă deschiderea mai multor conturi de către aceeași persoană ca membru cumpărător.

3.10 Avem dreptul de a refuza în orice moment și la discreția noastră exclusivă orice fel de înregistrare, de a suspenda un cont sau de a exclude un membru.

 1. Anunț

4.1. Conținutul anunțului este inițiativa exclusivă a membrului vânzător în cauză și se află sub responsabilitatea exclusivă și integrală a acestuia. El este liber să definească un preț de rezervă sub care nu poate avea loc nicio tranzacție, respectiv să decidă că vânzarea se va face la un preț fix, fără licitație posibilă. În cazul în care membrul vânzător utilizează termeni și condiții privind vânzarea preconizată, acesta menționează aceste condiții în anunț.

4.2. Sub rezerva unei date de postare diferite, aleasă de membrul vânzător, anunțul său este publicat imediat ce remunerația datorată în acest scop a fost plătită, postare care este echivalentă cu începutul perioadei de 7 (șapte) zile.

4.3. Membrul Vânzător este de acord că anunțul său conține toate elementele pe care le poate considera în mod rezonabil ca fiind esențiale pentru un potențial cumpărător, inclusiv, în special:

 1. a) Prețul de vânzare în cazul unui preț fix sau prețul minim în cazul unei licitații;
 2. b) Data primei introduceri pe piață a bunurilor și a achiziției de către vânzător;
 3. c) Orice defecte sau reparații suferite de bunurile oferite spre vânzare;
 4. d) locul de vânzare a bunurilor și modul de transport și de livrare, dacă este cazul.
 5. e) Perioada legală de reflecție și dreptul de retragere aplicabile pentru consumatori.
 6. f) dacă membrul vânzător acționează în calitate de consumator sau de participant comercial/profesional.

4.4 Membrul vânzător este obligat să respecte reglementările aplicabile în materie de protecție a consumatorilor.

4.5 Membrului vânzător îi este interzis să insereze linkuri URL sau adrese web, precum și orice alt conținut în scopuri publicitare, în orice mod, în legătură cu anunțul său.

4.6 Ne rezervăm dreptul, dar nu avem nicio obligație, de a monitoriza conținutul anunțului, veridicitatea acestuia sau caracterul rezonabil al condițiilor sale și putem, la discreția noastră unică și absolută, să refuzăm publicarea oricărui anunț sau să îl eliminăm fără notificare și fără a da dreptul membrilor la vreo compensație de orice fel.

4.7 Din momentul în care bunurile sunt puse în vânzare pe platformă, este responsabilitatea membrului vânzător să se asigure că acestea sunt disponibile și că nu este posibilă achiziționarea lor de către o terță parte pe o altă platformă sau în orice alt mod. Până când Licitația este în desfășurare, Membrul Vânzător are dreptul de a face publicitate pe o altă platformă, atât timp cât acest lucru nu intră în conflict cu obligațiile Membrului Vânzător în conformitate cu acești Termeni și Condiții (în special art. 7.3.1). Prin publicarea anunțului online, membrul vânzător garantează starea bună a bunurilor (sub rezerva defectelor și reparațiilor clar menționate) și funcționarea acestora.

4.8 În cazul încălcării art. 4.7, Membrul Vânzător în cauză se angajează să ne despăgubească pe noi, pe reprezentanții și angajații noștri, precum și pe Cumpărător pentru orice prejudiciu care ar putea rezulta din aceasta.

4.9 Membrul vânzător are dreptul de a modifica prețul de rezervă și/sau informațiile menționate în anunțul său atâta timp cât niciun membru cumpărător nu a făcut o ofertă.

 1. Încheierea contractului

5.1. Începutul perioadei de vânzare aleasă de Membrul Vânzător în momentul în care își postează anunțul online echivalează cu o ofertă fermă de vânzare a bunurilor respective (1) primului Membru Cumpărător care propune să plătească prețul fix convenit sau ( 2) celui mai mare Ofertant în cazul în care vânzarea se face prin licitație, rezerva fiind atunci făcută în cazul în care bunurile ar fi puse în vânzare cu un preț de rezervă, ipoteză în care caracterul ferm al ofertei este condiționat de faptul că cea mai mare ofertă este mai mare decât prețul de rezervă comunicat de Membrul Vânzător.

5.2. Durata vânzării este de 7 (șapte) zile de la începutul perioadei de vânzare. În cazul în care, după expirarea acestei perioade, nu s-a făcut nicio ofertă și nu s-a încheiat niciun contract, membrul vânzător este liber să ofere din nou bunurile în conformitate cu dispozițiile aplicabile.

5.3. Membrul vânzător are dreptul de a-și retrage oferta atâta timp cât nu a fost făcută nicio ofertă de către un membru cumpărător.

5.4. Oferta membrului cumpărător echivalează cu o acceptare fermă de a achiziționa bunurile sub rezerva plății (1) prețului de vânzare indicat în cazul vânzării la preț fix sau (2) sumei pentru care a câștigat licitația în cazul unei licitații, rezervă fiind atunci ipoteza în care bunurile ar fi scoase la vânzare cu un preț de rezervă, ipoteză în care oferta membrului cumpărător îl obligă pe membrul vânzător doar dacă suma oferită este mai mare decât prețul de rezervă.

5.5. Contractul este încheiat în momentul în care consumatorul acceptă, în conformitate cu clauza 5.4, oferta și condițiile stipulate de aceasta, astfel cum sunt prevăzute în clauza 5.1. Contractul este încheiat între vânzător, care acționează în nume propriu, și consumator. Platforma nu este parte la prezentul contract și nu devine în niciun moment proprietar sau reclamant de drept al bunurilor livrate consumatorului de către vânzător.

5.6 Se recomandă ca membrul cumpărător să fie domiciliat în statul în care se află membrul vânzător, respectiv bunurile în cauză. În cazul în care nu este cazul, membrul cumpărător este invitat să se informeze înainte de plasare asupra costurilor care ar putea rezulta pentru el dintr-o livrare din străinătate, fie că este vorba de costuri de transport sau de taxe legate de importul bunurilor, care se vor adăuga la prețul de vânzare. În cazul în care un consumator acționează în calitate de membru cumpărător, membrul vânzător îi va furniza consumatorului aceste informații.

În acest caz, și prin derogare de la art. 5.5 prima teză, pariul făcut de membrul cumpărător constituie o acceptare doar cu condiția suspensivă de a accepta prețul total de vânzare care îi va fi comunicat de membrul vânzător, așa cum prevede art. 8.2 și 8.3.

5.7 Membrilor a căror conectare a avut loc prin intermediul platformei le este interzis să încheie contractul în afara acesteia pentru a se sustrage obligațiilor de remunerare în ceea ce privește platforma sau să întreprindă orice acțiune care are ca scop eludarea structurii de taxe a platformei.

Orice încălcare a acestei clauze poate duce la închiderea contului dvs. cu efect imediat și la angajamentul dvs. de a ne plăti despăgubiri în valoare de 1.000 EUR (o mie de euro) pentru fiecare încălcare. Toate daunele și acțiunile în justiție împotriva dumneavoastră sunt rezervate.

5.8 Membrul vânzător va furniza următoarele informații în scris sau în așa fel încât consumatorul să le poată stoca într-un mod accesibil pe un suport de date durabil, cel târziu la livrarea bunurilor:

 1. Adresa de vizită a unității membrului vânzător la care consumatorul își poate adresa reclamațiile.
 2. Condițiile în care și modul în care consumatorul poate face uz de dreptul de retragere sau o notificare clară privind excluderea dreptului de retragere.
 3. Informații privind garanțiile și serviciile post-vânzare existente
 4. Prețul, inclusiv toate taxele, al bunului, serviciului; în măsura în care este aplicabil, costul livrării; și metoda de plată, livrarea bunului.
 5. În cazul în care consumatorul are un drept de retragere, modelul de formular de retragere.
 1. Remunerare

6.1 Prețul pentru plasarea anunțului online de către Membrul Vânzător este:

 1. a) 99 EUR (nouăzeci și nouă de euro) pentru formula clasică (online pe platformă);
 2. b) 349 EUR (trei sute patruzeci și nouă de euro) pentru formula premium, care include promovarea anunțului în mod preferențial pe platformă, în cadrul newsletter-ului nostru, pe paginile noastre de socializare și în anunțuri de presă, atunci când este posibil.

6.2 În cazul în care vânzarea duce la încheierea unui contract între un membru vânzător și un membru cumpărător, cumpărătorul este de acord să ne plătească un comision echivalent cu 3,5% din prețul de vânzare, cu un minim de 500 € și un maxim de 5 000 € dacă nu se stabilește un preț de rezervă și +10% din suma dintre prețul de rezervă și prețul final dacă prețul final este mai mare decât prețul de rezervă (preț care nu include costurile legate de livrarea bunurilor, așa cum sunt definite la articolul 9.2).

6.3 O reținere în valoare de 3,5% din oferta inițială va fi plasată pe cardul oricărui membru cumpărător, cu un minim de 500 € și un maxim de 5000 €, pentru a garanta că membrii au fondurile necesare pentru a participa la licitație. Retenția va fi eliberată imediat după încheierea licitației. Clientul este conștient de faptul că această reținere poate dura până la 7 zile pentru a fi eliberată, în funcție de banca sa.

6.4 În cazul în care se aplică TVA sau o taxă similară remunerației, aceasta va fi calculată la valoarea remunerației menționată mai sus și va fi imputată suplimentar membrului vânzător sau membrului cumpărător, după caz.

 1. Condiții de plată

7.1 Plata taxelor

7.1.1 Membrii sunt de acord să plătească orice taxe aplicabile (“Achiziții”) enumerate pe Platforma noastră, inclusiv, fără a se limita la acestea, orice taxe (în special TVA) sau tarife aplicabile.

7.1.2. Utilizăm Stripe, Inc. ca serviciu de procesare a plăților de către o terță parte; cu condiția, totuși, să nu procesăm nicio tranzacție pe care un Cumpărător o poate face direct cu un Vânzător, dacă respectivul Vânzător selectează o metodă de procesare a plăților care utilizează o terță parte pentru a procesa plata. Toate informațiile pe care membrii le furnizează în legătură cu o licitație trebuie să fie corecte, complete și actuale.

7.2.3 Prețurile listate pentru vehicule sau orice alte produse sau servicii listate de către vânzători pe platforma noastră sunt stabilite de către vânzători și nu suntem responsabili pentru stabilirea sau negocierea prețurilor sau a taxelor aferente. Membrii cumpărători înțeleg și sunt de acord cu faptul că un vânzător poate adăuga oricare sau toate taxele și tarifele menționate anterior sau orice alte taxe și comisioane la prețul de listă atunci când calculează prețul final de vânzare pe care îl va percepe de la cumpărător.

7.2.3. Toate sumele listate pe Serviciile digitale sunt exprimate în euro.

7.2 Fără rambursări

Toate achizițiile efectuate de la un vânzător prin intermediul platformei sunt între cumpărător și vânzător; din acest motiv, în cazul în care solicitați o rambursare în legătură cu o achiziție sau aveți întrebări, trebuie să contactați direct vânzătorul în cauză.

7.3 Licitație și licitație

7.3.1. Rezervă și publicare

Pentru a utiliza Platforma noastră pentru a lista un vehicul sau un alt produs, un Vânzător trebuie să indice dacă există un preț minim la care Vânzătorul este dispus să ia în considerare o vânzare către un Cumpărător (“Rezerva”) sau dacă nu este necesară o astfel de ofertă minimă (“Fără rezervă”). Un vânzător poate reduce sau renunța la o rezervă în timpul licitației, notificându-ne o astfel de modificare prin e-mail sau, dacă este disponibil, prin instrumentele noastre de notificare pe internet puse la dispoziția vânzătorului. Vom aproba publicarea unui anunț pe platforma noastră numai după ce un vânzător a selectat o rezervă sau a selectat “Fără rezervă” pentru anunțul respectiv.

7.3.1 Confirmarea vânzătorului

Membrii vânzători sunt responsabili în toate privințele pentru orice conținut încărcat și informații legate de orice vehicul, produs sau serviciu pe care membrii vânzători decid să îl vândă. Aceștia sunt, de asemenea, pe deplin responsabili în toate privințele pentru efectuarea tranzacției cu cumpărătorul în cauză în conformitate cu acordul.

ÎN CAZUL ÎN CARE UN MEMBRU VÂNZĂTOR ACCESEAZĂ SAU UTILIZEAZĂ PLATFORMA PENTRU A VINDE UN VEHICUL SAU UN ALT PRODUS SAU SERVICIU ÎN CALITATE DE “VÂNZĂTOR”, ORICARE DINTRE ACEȘTI MEMBRI VÂNZĂTORI RECUNOAȘTE ȘI ESTE DE ACORD PRIN PREZENTA CĂ, DUPĂ PUBLICARE ȘI PE PERIOADA ÎN CARE LISTAREA VÂNZĂTORULUI ESTE DISPONIBILĂ PE SAU PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI, VÂNZĂTORUL RESPECTIV NU POATE LISTA, POSTA SAU PUNE LA DISPOZIȚIE ÎN ALT MOD VEHICULUL ÎN CAUZĂ SAU ALT PRODUS SAU SERVICIU PE ORICE ALT SERVICIU DE LICITAȚIE, DEALER SAU LISTARE. ÎN PLUS, FIECARE VÂNZĂTOR RECUNOAȘTE ȘI ESTE DE ACORD PRIN PREZENTA CĂ, ÎN ORICE MOMENT DUPĂ PUBLICARE, PUTEM ELIMINA LISTAREA VÂNZĂTORULUI.

7.3.2 Confirmarea cumpărătorului

Fiecare Cumpărător Membru recunoaște și este de acord că (i) comisioanele Cumpărătorului asociate fiecărei oferte depuse prin intermediul Platformei noastre sunt obligatorii și, prin urmare, datorate și plătibile către noi în conformitate cu Contractul, și (ii) Cumpărătorul este responsabil pentru toate taxele și impozitele guvernamentale aplicabile pentru vehiculele aplicabile listate prin intermediul platformei. În cazul în care Membrii Cumpărători decid să liciteze pentru un vehicul care a fost listat de un Vânzător pe Platforma noastră, acești Membri recunosc și sunt de acord că oferta lor constituie primul pas neangajant în exprimarea interesului dumneavoastră față de un Vânzător pentru vehiculul listat și nu creează în sine un contract formal între dumneavoastră, în calitate de Cumpărător, și respectivul Vânzător. Este responsabilitatea cumpărătorului și, respectiv, a vânzătorului să negocieze termenii unei tranzacții obligatorii și să încheie un contract formal. Această contractare este în afara domeniului de aplicare al prezentului acord și al platformei, care nu leagă părțile între ele. Responsabilitatea cumpărătorului pentru orice taxe de expediere sau de livrare este stabilită în acordul formal dintre vânzătorul și cumpărătorul în cauză.

Noi nu inspectăm niciun vehicul sau orice alte bunuri pe care un vânzător le listează pe platformă. Recunoașteți și sunteți de acord că nu ne asumăm niciun risc asociat cu achiziționarea unui vehicul de la un vânzător listat prin intermediul platformei.

7.4 În cazul în care (1) comisionul datorat în favoarea noastră nu este plătit, (2) prețul de vânzare nu este plătit de către Membrul cumpărător în termenul convenit sau (3) bunurile nu sunt livrate, fiecare parte va avea atunci dreptul de a rezilia Contractul, caz în care ne angajăm să returnăm Membrului cumpărător comisionul plătit în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care am fost informați despre această reziliere, Membrul vânzător angajându-se să ramburseze lateral Membrului cumpărător prețul de vânzare dacă nu este în măsură să îl livreze.

 1. Livrarea mărfurilor

8.1. Identitatea și datele de contact ale Cumpărătorului sunt comunicate Membrului Vânzător după plata comisionului datorat în conformitate cu art. 8.1 a fost achitat către noi.

8.2. Membrul vânzător informează membrul cumpărător în termen de 10 (zece) zile de la data la care a luat cunoștință de identitatea sa cu privire la condițiile de livrare. În cazul în care această livrare necesită ca bunurile să fie exportate, membrul vânzător informează cumpărătorul în special cu privire la costurile de transport și la orice taxe aplicabile, pentru a permite membrului cumpărător să cunoască prețul global al tranzacției. Cu excepția cazului în care se convine altfel între membrul cumpărător și membrul vânzător, membrul cumpărător este responsabil pentru organizarea și efectuarea transportului bunurilor; prin urmare, informațiile pe care membrul vânzător trebuie să le furnizeze membrului cumpărător în conformitate cu prezenta clauză sunt considerate a fi o indicație a costurilor pentru membrul cumpărător. Deoarece nu suntem parte la contract, nu vom avea nicio implicare în transportul bunurilor.

8.3. În cazul în care mărfurile urmează să fie exportate, membrul cumpărător confirmă acceptarea prețului global în termen de 10 (zece) zile de la data la care a fost informat de către membrul vânzător. În cazul în care acest preț nu este acceptat, membrul cumpărător ne informează; vânzarea este atunci reziliată și ne angajăm să rambursăm comisionul plătit în conformitate cu art. 8.2 în termen de 10 (zece) zile de la data informării.

8.4. Membrul Cumpărător se obligă să plătească prețul de vânzare în termen de 30 (treizeci) de zile (1) de la data la care Membrul Vânzător l-a informat pe Cumpărător cu privire la condițiile de livrare în conformitate cu art. 9.2, respectiv (2) după ce Membrul cumpărător a confirmat acceptarea prețului global atunci când bunurile urmează să fie exportate, cu excepția cazului în care Cumpărătorul și Vânzătorul au convenit altfel.

 1. Garanție

9.1 Nefiind parte la contractul de vânzare dintre membrul vânzător și membrul cumpărător, nu oferim niciun fel de garanție în legătură cu bunurile oferite spre vânzare și nu punem niciodată bunuri la vânzare pe platformă. Astfel, (1) nu suntem niciodată proprietarii bunurilor oferite spre vânzare pe platformă, (2) nu am efectuat nicio inspecție a bunurilor oferite spre vânzare pe platformă și (3) nu am deținut niciunul dintre bunurile oferite spre vânzare.

9.2. Cumpărătorul este îndreptățit să se îndrepte împotriva Vânzătorului prin exercitarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare, respectiv a celor care ar fi putut fi convenite și acordate direct Membrului Cumpărător de către Membrul Vânzător în cazul în care bunurile achiziționate nu sunt conforme cu descrierea vânzării sau ar prezenta defecte care să confere drepturi Cumpărătorului, cu precizarea că Membrul Cumpărător se obligă să inspecteze bunurile la recepție și să informeze Vânzătorul cu privire la orice defecte constatate în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea acestora.

 1. Impozite

10.1 Sunteți de acord, în calitate de Membru, să vă îndepliniți obligațiile legale prin plata oricărei taxe sau impozite care ar trebui să fie datorate în legătură cu executarea vânzării sau achiziției de bunuri prin intermediul Platformei, în special în ceea ce privește TVA, dacă din întâmplare sunteți un Vânzător profesionist.

 1. Proprietatea drepturilor

11.1 Deținem, respectiv avem toate drepturile necesare, în special de proprietate intelectuală, în ceea ce privește Platforma.

11.2 Înregistrarea dvs. în calitate de membru nu vă conferă niciun drept asupra Platformei, cu excepția celui de a o accesa și de a o utiliza în termenii prevăzuți în aceste condiții.

11.3 Garantați că dețineți toate drepturile (1) asupra (1) anunțurilor, textelor și ilustrațiilor (“Conținut”) pe care le puneți online în calitate de Membru, respectiv că ați obținut autorizațiile necesare pentru a face acest lucru în mod documentat și că sunteți în măsură să ne furnizați aceste documente la cererea noastră, (2) asupra bunurilor oferite spre vânzare, care nu fac obiectul unui drept real restricționat sau contractual pe care o terță parte l-ar putea invoca pentru a frustra vânzarea.

11.4. Ne acordați o licență asupra Conținutului în măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivului dorit, respectiv vânzarea bunurilor pe platformă în vederea vânzării acestora cu un Membru Cumpărător, cu excluderea oricărui alt scop , această licență incluzând în formula premium și dreptul de a utiliza conținutul respectiv în newsletter-ul nostru, pe paginile de socializare și în publicațiile de presă.

11.5. În caz de încălcare a art. 11.3, respectivul conținut va fi imediat eliminat și sunteți de acord să ne exonerați și să ne despăgubiți pe noi, pe reprezentanții și angajații noștri, pentru orice daune pe care le putem suferi, fie că este vorba de onorarii de avocați care decurg din această încălcare, de cheltuieli de judecată sau de obligarea la plata de daune.

11.6 Avem dreptul de a utiliza orice opinie sau părere pe care ne-o comunicați în legătură cu platforma, fără ca acest lucru să vă dea dreptul de a formula vreo pretenție de orice fel, în special financiară, împotriva noastră.

 1. Protecția datelor

12.1 Accesul și utilizarea platformei necesită colectarea și prelucrarea unora dintre datele dumneavoastră personale, care se realizează în conformitate cu politica noastră de confidențialitate la care se face trimitere aici: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Lipsa garanției și a exonerării de răspundere [platform operating company]

13.1 Accesul și utilizarea Platformei sunt furnizate “așa cum sunt”, fără a garanta că aceasta nu va suferi de defecțiuni sau erori informatice, caz în care vom încerca să le remediem fără ca dumneavoastră să puteți emite pretenții în acest sens.

13.2 Platforma noastră poate include diverse linkuri și URL-uri către site-uri ale unor terțe părți, asupra cărora nu avem niciun control. Îi invităm pe membrii noștri să dea dovadă de prudență în legătură cu aceste link-uri, să citească condițiile care se pot aplica și ne exonerăm de orice răspundere pentru orice prejudiciu care ar putea rezulta pentru membrii noștri în legătură cu accesul și utilizarea acestor link-uri și adrese URL.

13.3 Ne exonerăm de orice răspundere legată de înregistrarea dvs. și de încheierea, respectiv executarea Contractului care ar putea rezulta din aceasta între Membri, în măsura în care acest lucru este permis de legislația aplicabilă.

În special, nu garantăm că vânzarea, respectiv achiziționarea bunurilor în statul dumneavoastră de reședință este legală sau că nu ar fi supusă anumitor condiții care trebuie îndeplinite în prealabil, în special la nivel administrativ. Deputații trebuie să se informeze în prealabil.

Răspunderea noastră nu poate depăși în nici un caz prețul combinat al sumei anunțului și al comisionului care ne-a fost plătit în legătură cu un anumit anunț.

 1. Răspunderea și despăgubirea membrilor

14.1 Membrii se angajează să ne despăgubească, precum și pe noi, precum și pe managerii, reprezentanții sau angajații noștri, pentru orice prejudiciu pe care l-am putea suferi în legătură cu accesul lor, utilizarea platformei, precum și în legătură cu orice încălcare a acestor condiții sau a legii aplicabile (x) Membrului (membrilor) afectat(i).

 1. Durată și încetare

15.1 Afilierea dvs. la platformă începe în momentul în care vă deschideți contul și se încheie la închiderea acestuia, pe care o puteți executa online în orice moment.

15.2 Ne rezervăm dreptul de a închide contul dvs. în orice moment pentru sfârșitul unei luni prin trimiterea unei notificări prealabile de cel puțin șapte zile, respectiv cu efect imediat în cazul în care:

 1. a) Întrerupem operarea Platformei sau, în general, ne încetăm activitățile
 2. b) Încălcați oricare dintre acești Termeni și condiții;
 3. c) Vă comportați într-un mod care ne afectează reputația.

15.3 Din momentul în care contul dvs. este închis din cauza circumstanțelor menționate la art. 15.2 lit. b sau c, vi se interzice să deschideți un nou cont sub identitatea dumneavoastră sau sub o altă identitate.

 1. Nulitate

16.1 În cazul în care una sau alta dintre aceste condiții se dovedește a fi nulă în temeiul legislației aplicabile, condiția în cauză va fi interpretată cât mai aproape posibil de formularea sa inițială pentru a garanta validitatea sa. Celelalte condiții nu sunt afectate de această posibilă nulitate și rămân pe deplin valabile.

 1. Reclamații

17.1 Orice reclamație pe care Utilizatorul o poate avea în legătură cu serviciile noastre, indiferent de natura acestora, ne este transmisă în format electronic la adresa de e-mail prevăzută în acest scop.

17.2 Facem eforturi pentru a rezolva reclamațiile într-un mod adecvat și ne angajăm să răspundem la o reclamație în termen de 14 zile de la primirea acesteia. În cazul în care răspunsul nostru necesită mai mult timp, putem prelungi această perioadă de 14 zile de două ori.

 1. Legea aplicabilă și instanța competentă

18.1 Valabilitatea și executarea acestor termeni și condiții se supun aplicării legislației elvețiene, cu excepția legislației federale privind dreptul internațional privat.

18.2. Orice litigiu care decurge direct sau indirect din prezentele condiții între [company operating the platform] și membri va fi supus jurisdicției exclusive a Tribunalului de Primă Instanță al Republicii și Cantonului Geneva, la care părțile sunt de acord să se supună în mod irevocabil prin prezenta.

18.3. Orice litigiu între Membri, apărut în urma încheierii unui Contract referitor la bunurile oferite spre vânzare prin intermediul platformei, va fi supus instanței competente de la domiciliul cumpărătorului.

Anexa 1

Model de formular de retragere

(completați și returnați acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din Contract)

Către: [ numele întreprinzătorului]

[ adresa geografică a comerciantului]

[ numărul de fax al comerciantului, dacă este disponibil]

[ adresa de e-mail sau adresa electronică a comerciantului/furnizorului]

Prin prezenta, eu/noi* vă anunțăm că am decis să reziliem contractul nostru de vânzare a următoarelor produse: [denumirea produsului ]*

furnizarea următorului conținut digital: [designation digital content]*

prestarea următorului serviciu: [service designation]*,

Comandat la*/primit la* [date of order for services or date of receipt for products].

[Numele consumatorului (consumatorilor)

[Adresa consumatorului (consumatorilor)

[Signature of consumer(s)] (numai în cazul în care acest formular este notificat pe suport de hârtie)

[Date]

* Ștergeți dacă nu este cazul sau completați dacă este cazul.

Buletin informativ