OPĆI UVJETI

U nastavku ćete pronaći Uvjete i odredbe koji se odnose na korištenje naše aukcijske stranice/platforme i na kupnju putem ove stranice/platforme pri čemu PISTON ADDICT SA djeluje samo kao posrednička platforma.

PISTON ADDICT SA osnovan prema švicarskim zakonima, registriran na adresi Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švicarska s IDE registracijskim brojem CHE-354.351.695 upravlja platformom na https://pistonaddict.com/ (‘‘Platforma”) dopuštajući objema pojedincima (‘‘Potrošači”) i profesionalci koji nude robu na prodaju i povezuju ih s potencijalnim kupcima koji se žele uključiti. Aktivnosti Piston Addict odvijaju se diljem svijeta s glavnim fokusom na Europu, osim Ujedinjenog Kraljevstva i Irske.

Svrha ovih uvjeta je definirati vaša prava i obveze kada pristupate i koristite platformu, bilo kao kupac ili prodavač, u vašim odnosima s PISTON ADDICT SA.

Zadržavamo pravo izmjene ovih uvjeta u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju ćete biti obaviješteni kada pristupite platformi ili slanjem e-pošte na adresu koju ste naveli prilikom registracije.

Pristup i korištenje Platforme znači prihvaćanje važećih uvjeta, naše politike povjerljivosti koja je dostupna ovdje, kao i svih posebnih uvjeta koji se mogu primjenjivati.

DEFINICIJE:

 1. OVISNIK O KLIPU SA, ulica Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Švicarska. Platforma: https://pistonaddict.com/
 2. Aukcija: internetska dražba koja se održava isključivo putem web stranice PISTON ADDICT SA.
 3. Ponuditelj: sudionik dražbe.
 4. Kupac: Ponuditelj s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor.
 5. Član kupac: Ponuditelj i/ili Kupac koji se registrirao na Platformi.
 6. Potrošač: fizička osoba koja djeluje u svrhe koje su izvan njegove poslovne ili profesionalne djelatnosti.
 7. Ugovor na daljinu: ugovor između komercijalnog/profesionalnog prodajnog člana i potrošača putem platforme u okviru organiziranog sustava za prodaju robe na daljinu, pri čemu se do zaključenja ugovora isključivo ili djelomično koristi jedan ili više tehnike komunikacije na daljinu.
 8. Roba: roba (jednina)/roba (množina) koja se može ponuditi na prodaju putem Platforme.
 9. Član: Sudionik koji se registrirao na Platformi.
 10. Model obrasca za povlačenje: europski model obrasca za povlačenje uključen u Dodatak I ovih Uvjeta i odredbi. Model obrasca za povlačenje: europski model obrasca za povlačenje uključen u Dodatak I ovih Uvjeta i odredbi. Dodatak I. ne mora biti dostupan ako Prilog I. ne mora biti dostupan ako potrošač nema pravo na odustajanje od svoje narudžbe.
 11. Ponuditelj: sudionik koji nudi na prodaju dražbom.
 12. Sudionik : Sve strane uključujući ponuditelje, korisnike, ponuditelje, kupce i prodavače koji na bilo koji način koriste platformu PISTON ADDICT SA.
 13. Platforma: web stranica na https://pistonaddict.com/ kojom upravlja PISTON ADDICT SA.
 14. Razdoblje razmišljanja ili razdoblje hlađenja: vremensko razdoblje tijekom kojeg potrošač može iskoristiti svoje pravo na odustanak.
 15. Naknada: Sva plaćanja dospjela u skladu s čl. 6.
 16. Pravo na povlačenje: mogućnost Potrošača da odustane od ugovora na daljinu unutar Razdoblja za hlađenje.
 17. Kupoprodajni ugovor ili Ugovor: ugovor sklopljen između Kupca i Prodavatelja.
 18. Prodavatelj: Ponuditelj s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor.
 19. Član prodaje: Ponuditelj i/ili Prodavatelj koji se registrirao na Platformi.
 20. Uvjeti i odredbe: ovi uvjeti i odredbe.
 21. Korisnik: sudionik internetske aukcije koji koristi web stranicu PISTON ADDICT SA.

 1. Primjenjivost

1.1 Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve aukcije koje organizira PISTON ADDICT SA i u kojima PISTON ADDICT SA ne djeluje kao prodavatelj.

1.2 Ovi opći uvjeti primjenjuju se na pravni odnos između PISTON ADDICT SA s jedne strane i Sudionika s druge strane. Strane mogu odstupiti od ovih odredbi i uvjeta samo u pisanom obliku.

1.3 Primjenjivost općih ili posebnih uvjeta koje koriste Sudionici je izričito isključena.

1.4 Imamo pravo jednostrano izmijeniti ove Uvjete i odredbe. Izmijenjeni opći uvjeti primjenjuju se od prve Dražbe koja slijedi nakon dana kada je došlo do izmjene općih uvjeta.

1.5 Trenutačni opći uvjeti i odredbe PISTON ADDICT SA mogu se pogledati i preuzeti s aukcijske web stranice PISTON ADDICT SA.

1.6 Sudionici se moraju registrirati kako bi predali robu ili davali ponude putem aukcije. Registracijom Sudionik pristaje na ove Uvjete.

1.7 Tekst ovih Uvjeta bit će dostupan Potrošaču na način da ga Potrošač može jednostavno pohraniti na izdržljivi nosač podataka. Ukoliko to razumno nije moguće, prije sklapanja ugovora na daljinu bit će naznačeno gdje se Uvjeti mogu pregledati elektronički te da će se na zahtjev Potrošača isti poslati besplatno, elektronički ili na neki drugi način. .

 1. Osnovni principi

2.1 Mi pružamo samo platformu koja omogućuje povezivanje prodavatelja s jednim ili više potencijalnih kupaca registriranih na platformi kao članovi.

2.2 Zaključivanje i izvršenje ugovora koji se može dogoditi između članova njihova je isključiva i potpuna odgovornost.

2.3 Kao takav, shvaćate da mi ni na koji način nismo strana u Ugovoru o prodaji koji možete sklopiti putem platforme s članom platforme i da smo odgovorni samo za poštivanje ovih uvjeta vis-à-vis naših članova , isključujući bilo koju drugu obvezu i samo u mjeri predviđenoj ovim Uvjetima i odredbama.

2.4 Članovi mogu djelovati kao Potrošači i kao komercijalni/profesionalni Sudionici. Komercijalni prodajni članovi će uzeti u obzir da se Ugovor može sklopiti između njih kao komercijalnog prodajnog člana i potrošača kao kupca. U tom pogledu komercijalni prodajni članovi pridržavat će se važećih zakona o zaštiti potrošača. U slučaju Ugovora između dva Potrošača, ovaj potrošački zakon se ne primjenjuje.

2.5 Ne dopuštamo da su članovi komercijalni/profesionalni sudionici sa sjedištem izvan Europe koji žele prodavati robu putem Platforme koja je već prisutna u Europi.

2.6 Članovi se obvezuju pristupiti i koristiti platformu u skladu s njenom svrhom, odnosno omogućiti povezivanje i prodaju, odnosno kupnju robe. Kao takvima, Korisnicima je zabranjeno:

 1. a) Povrijediti prava trećih strana, bilo da se radi o pravima intelektualnog vlasništva (sadržaj koji pripada trećoj strani), pravima osobnosti (napadi na čast, krađa identiteta), stvarnim pravima (nepostojanje prava na robu ponuđenu na prodaju koja pripada trećoj strani ) ili ugovorna prava (pravo korištenja robe koja pripada trećoj strani);
 2. b) na bilo koji način ugroziti stabilnost naših računalnih sustava i poslužitelja te njihovo pravilno funkcioniranje, posebice distribucijom zlonamjernih kodova (virusi, trojanski konji, zlonamjerni softver itd.);
 3. c) mijenjati bez našeg pristanka i na bilo koji način našu web stranicu i platformu ili pokazati bilo kakvu remetilačku aktivnost po tom pitanju;
 4. d) Ponuditi na prodaju sadržaj koji nije roba navedena na web stranici kao roba koja se može ponuditi na prodaju putem Platforme;
 5. e) Ponašati se protivno zakonu na bilo koji način u kontekstu pristupa i korištenja platforme, uključujući u razmjeni do koje bi moglo doći između Članova;
 6. f) Promicanje vlastitih usluga osim robe ponuđene na prodaju;
 7. g) koristiti automatizirani softver ili bilo koji drugi robot ili sličan sustav kao dio dražbenog postupka koji korisniku omogućuje licitiranje osim ručno;
 8. h) koristiti sustav u nedopuštene svrhe, posebice u svrhu pranja novca ili drugih aktivnosti kriminalne prirode. Zadržavamo pravo postavljanja upita u vezi s tim.

  3. Registracija

3.1 Objava oglasa i mogućnost kupnje robe ponuđene na prodaju na platformi zahtijevaju vašu registraciju kao člana, proces tijekom kojeg pristajete priopćiti nam potrebne osobne podatke kako je navedeno u našoj politici privatnosti.

3.2 Vaša registracija kao Prodavatelj zahtijeva, uz uobičajene podatke, da nam dostavite presliku svog identifikacijskog dokumenta i dokumenta o registraciji robe ponuđene na prodaju, kako bismo bili sigurni da ste vlasnik robe najbolje što možemo.

3.3 Vaša registracija je besplatna.

3.4 Vi ste isključivo odgovorni za podatke koje nam dajete i za osiguravanje da ti podaci ostanu aktualni sve dok vaš račun nije zatvoren.

3.5 U slučaju registracije kao prodavatelj, od vas se traži da naznačite da li djelujete kao potrošač ili profesionalni/komercijalni prodavatelj. Kao profesionalni/komercijalni prodavatelj, podliježete posebnim obvezama, posebno u pogledu potrošačkih propisa kao i na fiskalnoj razini u pogledu plaćanja PDV-a, obvezujete se odgovarati u skladu s istinitošću u ovom pitanju te nas rasteretiti i obeštetiti nama kao i našim predstavnicima o bilo kakvoj šteti koju bismo mogli pretrpjeti ako ne odgovorite istinito.

3.6 Jamčite nam da:

 1. a) Podaci koje ste nam dali su točni i ostat će takvi sve dok se vaš račun ne zatvori, sve promjene morate izvršiti bez odlaganja na svom računu;
 2. b) Imate pravo registrirati se na našoj Platformi prema zakonu koji se primjenjuje na Vas, posebno da ste postali punoljetni u svojoj zemlji prebivališta, korištenje naše platforme je zabranjeno maloljetnicima;
 3. c) da se prodaja robe, odnosno njezino stjecanje vrši u skladu sa zakonom i propisima važećim u državi u kojoj imate prebivalište;
 4. d) Općenito, pridržavate se zakona i propisa koji se na vas odnose.

Suglasni ste obeštetiti nas i naše predstavnike i zaposlenike za bilo kakvu štetu koja bi nam mogla nastati kršenjem gore navedenih obveza.

3.7 Slobodni ste se pojaviti pod pseudonimom. U tom slučaju odabrani pseudonim ne smije biti opscen, pogrdan ili šokantan; osim toga, ne smije sadržavati naznake koje se odnose na e-mail adresu ili internetsku stranicu, niti kršiti prava treće osobe ili odgovarati identitetu treće osobe.

3.8 Slažete se da ćete svoje korisničko ime i lozinku čuvati u tajnosti i da ih ni na koji način nećete dijeliti. Razumijete da imamo pravo, kao i naši Članovi, smatrati da je svako korištenje vašeg računa djelo vaše osobe ili osobe koju ste vi ovlastili. U slučaju zlouporabe ili sumnje na zlouporabu, slažete se obavijestiti nas bez odgode, u kojem slučaju razumijete da možemo suspendirati vaš račun na potrebno vrijeme.

3.9 Zabranjeno je otvaranje nekoliko računa od strane iste osobe kao člana Kupca.

3.10 Ovlašteni smo u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju odbiti bilo kakvu registraciju, suspendirati račun ili isključiti člana.

 1. Obavijest

4.1 Sadržaj oglasa isključiva je inicijativa dotičnog člana Prodavatelja i pod njegovom je isključivom i potpunom odgovornošću. On može slobodno definirati rezervnu cijenu ispod koje se ne može izvršiti transakcija, odnosno odlučiti da će prodaja biti po fiksnoj cijeni, bez moguće dražbe. Ako Član Prodavatelj koristi uvjete u vezi s predviđenom prodajom, dužan je te uvjete navesti u oglasu.

4.2 Ovisno o drugom datumu objave koji je odabrao Član prodavač, njegov oglas se objavljuje čim se plati naknada dužna za ovu svrhu, što je objavljivanje ekvivalentno početku 7 (sedam dana.

4.3 Član Prodavatelj je suglasan da njegov oglas sadrži sve elemente za koje razumno smatra da su bitni za potencijalnog kupca, uključujući, posebno:

 1. a) Prodajna cijena u slučaju fiksne ili minimalne cijene u slučaju dražbe;
 2. b) datum prvog stavljanja robe na tržište i stjecanja od strane prodavatelja;
 3. c) Sve nedostatke ili popravke robe ponuđene na prodaju;
 4. d) Mjesto prodaje robe i način prijevoza i isporuke ako je primjenjivo.
 5. e) Zakonsko razdoblje za razmišljanje i pravo na povlačenje primjenjivo na Potrošače.
 6. f) Djeluje li član prodavač kao potrošač ili kao komercijalni/profesionalni sudionik.

4.4 Član Prodavač je dužan pridržavati se važećih potrošačkih propisa.

4.5 Članu Prodavatelju je zabranjeno umetanje URL poveznica ili web adresa kao i bilo kojeg drugog sadržaja u reklamne svrhe na bilo koji način u vezi sa svojim oglasom.

4.6 Zadržavamo pravo, ali nemamo obvezu, nadzirati sadržaj oglasa, njegovu istinitost ili razumnost njegovih uvjeta, te možemo prema vlastitom i apsolutnom nahođenju odbiti objaviti bilo koji oglas ili ga ukloniti bez prethodne obavijesti i bez ovlasti članova. na bilo kakvu naknadu.

4.7 Od trenutka kada je roba stavljena u prodaju na platformi, na Članu Prodavatelju je da osigura njezinu dostupnost i da nije moguće stjecanje od strane treće strane na drugoj platformi ili na bilo koji drugi način. Dok dražba ne počne, članu prodavatelju dopušteno je oglašavati na drugoj platformi sve dok to nije u suprotnosti s obvezama člana prodavatelja prema ovim Uvjetima i odredbama (osobito čl. 7.3.1). Član prodavač jamči dobro stanje robe (podložno jasno navedenim nedostacima i popravcima) i njezinu ispravnost.

4.8 U slučaju kršenja čl. 4.7, dotični Član Prodavatelj obvezuje se obeštetiti nas, naše predstavnike i zaposlenike kao i Kupca za bilo kakvu štetu koja iz toga može proizaći.

4.9 Član prodavač ima pravo promijeniti pričuvnu cijenu i/ili informacije navedene u oglasu sve dok član kupac ne da ponudu.

 1. Sklapanje ugovora

5.1 Početak prodajnog razdoblja koje je odabrao član prodavatelj prilikom postavljanja svog oglasa na internet jednak je obvezujućoj ponudi za prodaju dotične robe (1) prvom članu kupcu koji predloži plaćanje dogovorene fiksne cijene ili (2) najviši ponuditelj u slučaju da se prodaja vrši dražbom, rezervacija se tada vrši u slučaju da bi se roba stavila na prodaju s rezervisanom cijenom, pretpostavka u kojoj je čvrsta priroda ponude uvjetovana činjenicom da je najviša ponuda je viša od rezervne cijene koju je priopćio član Prodavatelj.

5.2 Trajanje rasprodaje je 7 (sedam) dana od početka razdoblja rasprodaje. Ako nakon isteka tog razdoblja nije dana ponuda niti je sklopljen Ugovor, član Prodavatelj može ponovno ponuditi robu u skladu s važećim odredbama.

5.3 Član prodavač ima pravo povući svoju ponudu sve dok član kupac ne da ponudu.

5.4 Ponuda koju je podnio član kupac jednaka je čvrstom prihvaćanju kupnje robe uz plaćanje (1) prodajne cijene naznačene u slučaju prodaje po fiksnoj cijeni ili (2) iznosa za koji je pobijedio ponuda u slučaju dražbe, rezerva se tada stavlja na hipotezu u kojoj bi roba bila stavljena na prodaju s rezervisanom cijenom, hipoteza u kojoj ponuda koju je napravio član kupac obvezuje člana prodavača samo ako je ponuđeni iznos viša od rezervne cijene.

5.5 Ugovor je sklopljen u trenutku kada Potrošač prihvati u skladu s točkom 5.4 ponudu i njome navedene uvjete kako je navedeno u točki 5.1. Ugovor sklapaju Prodavatelj, koji nastupa u svoje ime, i Potrošač. Platforma nije stranka u ovom Ugovoru i niti u jednom trenutku ne postaje vlasnik ili pravomoćni tražitelj robe koju je Prodavatelj isporučio Potrošaču.

5.6 Preporuča se da član kupac ima prebivalište u državi u kojoj se nalazi član prodavač, odnosno predmetna roba. U slučaju da to nije slučaj, član Kupac je pozvan da prije postavljanja troškova koji bi za njega mogli nastati isporukom iz inozemstva, bilo da se radi o troškovima prijevoza ili porezima povezanim s uvozom robe, sazna koji će se dodati na prodajnu cijenu. U slučaju da potrošač djeluje kao član kupac, član prodavač će kupcu dati ove podatke.

U ovom slučaju, a odstupajući od čl. 5.5 prva rečenica, oklada koju je položio član kupac samo predstavlja prihvaćanje pod prethodnim uvjetom da prihvaća ukupnu prodajnu cijenu koju će mu priopćiti član prodavatelj kako je predviđeno u čl. 8.2 i 8.3.

5.7 Članovima čija se veza dogodila putem Platforme zabranjeno je sklapanje Ugovora izvan nje kako bi se zaobišle njihove obveze naknade u vezi s platformom ili poduzimanje bilo kakvih radnji kojima je cilj zaobilaženje strukture naknada platforme.

Svako kršenje ove klauzule može rezultirati ukidanjem vašeg računa s trenutačnim učinkom i vašom obvezom da nam platite kompenzaciju u paušalnom iznosu od 1.000 EUR (tisuću eura) po kršenju. Pridržavamo sve naknade štete i pravne radnje protiv vas.

5.8 Član prodavač će najkasnije po isporuci robe dostaviti sljedeće podatke u pisanom obliku ili na način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na trajnom nosaču podataka:

 1. Adresa poslovnog nastana Člana prodaje na koju potrošač može uputiti svoje pritužbe.
 2. Uvjeti pod kojima i način na koji potrošač može iskoristiti pravo na odustanak ili jasnu obavijest o isključenju prava na odustanak
 3. Informacije o jamstvima i postojećem postprodajnom servisu
 4. Cijena, uključujući sve poreze, robe, usluge; ako je primjenjivo, trošak dostave; te način plaćanja, isporuka robe.
 5. Ako Potrošač ima Pravo na odustanak, Model obrazac za odustanak.
 1. naknada

6.1 Cijena za postavljanje oglasa na Internetu od strane člana Prodavatelja je:

 1. a) 99 eura (devedeset devet eura) za klasičnu formulu (online na platformi);
 2. b) EUR 349 (tristo četrdeset i devet eura) za premium formulu koja uključuje promociju oglasa ponajprije na platformi, unutar našeg biltena, naših društvenih stranica i u oglasima u tisku kada je to moguće.

6.2 U slučaju da prodaja dovede do sklapanja ugovora između člana prodavača i člana kupca, Kupac se slaže platiti nam proviziju u iznosu od 3,5% prodajne cijene, s najmanje 500 € i najviše od 5 000 € ako nije postavljena rezervna cijena i +10% iznosa između rezervne cijene i konačne cijene ako je konačna cijena veća od rezervne cijene (koja cijena ne uključuje nikakve troškove vezane uz isporuku robe, kako je definirano u članku 9.2 ) .

6.3 Zadržavanje u iznosu od 3,5% izvorne ponude bit će postavljeno na bilo koju karticu Kupca-člana, s najmanje 500 € i najviše 5000 €, kako bi se zajamčilo da Članovi imaju sredstva za sudjelovanje u dražbi. Zadržavanje će biti otpušteno odmah po završetku dražbe. Korisnik je svjestan da ovo zadržavanje može potrajati do 7 dana da se oslobodi, ovisno o njegovoj banci.

6.4 Ako se na Naknadu primjenjuje bilo kakav PDV ili slična pristojba, ona će se obračunati na gore navedeni iznos Naknade i dodatno naplatiti Članu Prodavatelju ili Članu Kupcu, ovisno o slučaju.

 1. Uvjeti plaćanja

7.1 Plaćanje naknada

7.1.1 Članovi pristaju platiti sve primjenjive naknade (“Kupnje”) navedene na našoj Platformi, uključujući, bez ograničenja, sve primjenjive poreze (osobito PDV) ili naknade.

7.1.2 Koristimo Stripe, Inc., kao uslugu obrade plaćanja treće strane; pod uvjetom da, međutim, ne obrađujemo nijednu transakciju koju Kupac može izravno izvršiti s Prodavateljem ako takav Prodavatelj odabere način obrade plaćanja koji koristi treću stranu za obradu plaćanja. Sve informacije koje članovi daju u vezi s dražbom moraju biti točne, potpune i aktualne.

7.2.3 Cijene navedene za vozila ili bilo koje druge proizvode ili usluge koje Prodavatelji navode na našoj Platformi određuju Prodavatelji i mi nismo odgovorni za postavljanje ili pregovaranje bilo kakvih cijena ili povezanih naknada. Članovi kupci razumiju i slažu se da prodavatelj može dodati bilo koji ili sve gore navedene ili bilo koje druge poreze i naknade navedenoj cijeni prilikom izračuna konačne prodajne cijene za naplatu od kupca.

7.2.3 Svi iznosi navedeni na Digitalnim uslugama su u eurima.

7.2 Nema povrata novca

Sve kupnje izvršene od Prodavatelja putem Platforme su između odgovarajućeg Kupca i Prodavatelja; iz tog razloga, u slučaju da tražite povrat novca u vezi s kupnjom ili imate bilo kakvih pitanja, morate izravno kontaktirati odgovarajućeg Prodavatelja.

7.3 Nadmetanje i dražba

7.3.1 Rezervacija i objava

Kako bi koristio našu platformu za popis vozila ili drugog proizvoda, prodavatelj mora naznačiti postoji li minimalna cijena po kojoj je prodavatelj voljan razmotriti prodaju kupcu (“Rezerva”) ili ne postoji takva minimalna cijena ponuda je obavezna (“Bez rezerve”). Prodavatelj može smanjiti ili odustati od pričuve tijekom dražbe tako što će nas obavijestiti o takvoj promjeni putem e-pošte ili, ako su dostupni, putem naših web alata za obavještavanje koji su dostupni prodavatelju. Odobrit ćemo unos za objavu na našoj Platformi tek nakon što prodavatelj odabere Rezervaciju ili odabere “Bez rezerve” za odgovarajući unos.

7.3.1 Potvrda prodavatelja

Članovi prodavači odgovorni su u svakom pogledu za bilo koji učitani sadržaj i informacije u vezi s bilo kojim vozilom, proizvodom ili uslugom koje su članovi prodavači odlučili prodati. Također su u potpunosti odgovorni u svakom pogledu za obavljanje transakcije s odgovarajućim Kupcem u skladu s Ugovorom.

U SLUČAJU da član PRODAVAČ PRISTUPI ILI KORISTI PLATFORMU ZA PRODAJU VOZILA ILI DRUGOG PROIZVODA ILI USLUGE KAO “PRODAVAČ”, SVAKI TAKAV ČLAN PRODAJAČ OVIM PRIHVATA I PRISTAJE NA SLJEDEĆU OBJAVU I ZA RAZDOBLJE U KOJEM JE POPIS TAKVOG PRODAVAČA UČINJEN DOSTUPAN NA PUTEM PLATFORME TAKAV PRODAVAČ NE SMIJE IZJAVITI, OBJAVITI ILI NA DRUGI NAČIN UČINITI DOSTUPNIM PRIMJENJIVO VOZILO ILI DRUGI PROIZVOD ILI USLUGU NA BILO KOJOJ DRUGOJ DRAŽBI, ZASTUPNIŠTVU ILI USLUGI ZA UVRŠTENJE. NADALJE, SVAKI PRODAVAČ OVIM PRIHVATA I SLAŽE SE DA U BILO KOJEM TRENUTKU NAKON OBJAVE MOŽEMO UKLONITI PRODAVAČEV POPIS.

7.3.2 Potvrda kupca

Svaki član Kupac to potvrđuje i slaže se (i) naknade Kupca povezane sa svakom ponudom predanom putem naše Platforme su obvezujuće i prema tome dospjele i plative prema nama u skladu s Ugovorom, i (ii) Kupac je odgovoran za sve primjenjive državne naknade i poreze za primjenjiva vozila navedena putem Platforme. Ako Kupci Članovi odluče licitirati za vozilo koje je Prodavatelj naveo na našoj Platformi, takvi Članovi potvrđuju i suglasni su da njihova ponuda predstavlja prvi neobvezujući korak u iskazivanju Vašeg interesa Prodavatelju za navedeno vozilo, a ne u i samo po sebi stvara službeni ugovor između vas kao Kupca i takvog Prodavatelja. Odgovornost je Kupca i Prodavatelja da pregovaraju o uvjetima obvezujuće transakcije i sklope službeni ugovor. Ovo ugovaranje je izvan opsega ovog Ugovora i Platforme, od kojih niti jedno ne obvezuje strane jedna s drugom. Odgovornost kupca za sve naknade za slanje ili isporuku bit će utvrđena u službenom ugovoru između odgovarajućeg Prodavatelja i Kupca.

Ne pregledavamo nikakva vozila niti bilo koju drugu robu koju Prodavatelj navede na Platformi. Prihvaćate i slažete se da ne snosimo rizik povezan s kupnjom vozila od Prodavatelja navedenog putem Platforme.

7.4 U slučaju da (1) dospjela provizija u našu korist nije plaćena, (2) prodajna cijena nije plaćena od strane kupca u dogovorenom roku ili (3) roba nije isporučena, svaka će strana tada biti ima pravo raskinuti Ugovor, u kojem slučaju se obvezujemo vratiti Članu Kupcu plaćenu proviziju u roku od 30 (trideset) dana nakon što smo obaviješteni o ovom raskidu, Član Prodavatelj se obvezuje nadoknaditi Članu Kupcu prodajnu cijenu ako je nesposoban to isporučiti.

 1. Isporuka robe

8.1 Identitet i podaci za kontakt Kupca priopćuju se Članu Prodavatelju nakon provizije prema čl. Plaćeno nam je 8.1.

8.2 Član prodavatelj obavijestit će člana kupca u roku od 10 (deset) dana od dana saznanja o njegovom identitetu o uvjetima isporuke. Kada ova isporuka zahtijeva izvoz robe, član prodavatelj obavještava kupca posebno o troškovima prijevoza i svim primjenjivim porezima, kako bi član kupac mogao znati ukupnu cijenu transakcije. Osim ako se drugačije ne dogovore između Člana Kupca i Člana Prodavatelja, Član Kupac odgovoran je za organizaciju i obavljanje transporta robe; podaci koje Član prodavač mora dostaviti Članu kupcu u skladu s ovom klauzulom stoga će se smatrati pokazateljem troškova za Člana kupca. Budući da nismo ugovorna strana, nećemo sudjelovati u prijevozu robe.

8.3 Kada se roba treba izvesti, član kupac potvrđuje svoje prihvaćanje globalne cijene u roku od 10 (deset) dana nakon što ga je obavijestio član prodavač. U slučaju da ova cijena nije prihvaćena, član kupac nas obavještava; tada se prodaja raskida i obvezujemo se nadoknaditi plaćenu proviziju prema čl. 8.2 u roku od 10 (deset) dana od primitka obavijesti.

8.4 Član Kupac se obvezuje platiti prodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana (1) nakon što je Član Prodavatelj obavijestio Kupca o uvjetima isporuke prema čl. 9.2, odnosno (2) nakon što je Član Kupac potvrdio svoje prihvaćanje globalne cijene kada se roba treba izvesti osim ako se Kupac i Prodavatelj drugačije dogovore.

 1. Jamstvo

9.1 Budući da nismo strana u kupoprodajnom ugovoru između člana prodavača i člana kupca, ne dajemo nikakva jamstva u vezi s robom ponuđenom na prodaju i robu nikada ne stavljamo na prodaju na platformi. Dakle, (1) nikada nismo vlasnici robe ponuđene na prodaju na platformi, (2) nismo izvršili nikakav pregled robe koja se nudi na prodaju na platformi i (3) posjedujemo jednu od roba ponuđenih na prodaju .

9.2 Kupac ima pravo poduzeti radnje protiv prodavatelja tražeći prava predviđena važećim zakonom, odnosno ona koja su mogla biti dogovorena i dodijeljena izravno članu kupcu od strane člana prodavatelja u slučaju da kupljena roba nije u skladu s s opisom prodaje ili bi predstavljao nedostatke koji daju prava Kupcu, pri čemu je navedeno da se Član Kupac obvezuje pregledati robu po primitku i obavijestiti Prodavatelja o svim uočenim nedostacima u roku od 14 (četrnaest) dana od dana primitka.

 1. Porezi

10.1 Suglasni ste da ćete kao član ispuniti svoje zakonske obveze plaćanjem svih naknada ili poreza koji bi mogli biti dospjeli u vezi s izvršenjem prodaje ili stjecanja robe putem Platforme, posebno u pogledu PDV-a ako ste slučajno profesionalni prodavač.

 1. Vlasništvo prava

11.1 Držimo, odnosno imamo sva potrebna prava, posebno intelektualnog vlasništva, u vezi s Platformom.

11.2 Vaša registracija kao člana ne daje vam nikakva prava na Platformu, osim prava na pristup i korištenje prema uvjetima navedenim u ovim uvjetima.

11.3 Jamčite da imate sva prava na (1) oglase, tekstove i ilustracije (“Sadržaj”) koje postavite online u svojstvu člana, odnosno da ste dobili ovlaštenja za to na dokumentiran način i da ste nam u mogućnosti dostaviti takve dokumente na naš zahtjev, (2) o robi ponuđenoj na prodaju, koja nije predmet bilo kakvog ograničenog ili ugovornog stvarnog prava koje bi treća strana mogla tvrditi da osujeti prodaju.

11.4 Vi nam dajete licencu za Sadržaj u mjeri potrebnoj za postizanje željenog cilja, odnosno prodaju robe na platformi s ciljem njezine prodaje s Kupcem Članom, isključujući bilo koju drugu svrhu, navedena licenca također uključujući u premium formulu pravo korištenja navedenog sadržaja u našem biltenu, društvenim stranicama i tiskovnim publikacijama.

11.5 U slučaju kršenja čl. 11.3, spomenuti će sadržaj biti odmah uklonjen, a vi se slažete da ćete nas smatrati neškodljivima i obeštetiti nas, naše predstavnike i zaposlenike, za bilo kakvu štetu koju bismo mogli pretrpjeti, bilo da se radi o odvjetničkim naknadama koje proizlaze iz takvog kršenja, pravnim troškovima ili nalogom za plaćanje štete.

11.6 Imamo pravo koristiti bilo koje mišljenje ili mišljenje koje nam priopćite u vezi s platformom, a da vam to ne daje pravo na bilo kakva potraživanja, posebice financijska, protiv nas.

 1. Zaštita podataka

12.1 Pristup i korištenje platforme zahtijeva prikupljanje i obradu nekih vaših osobnih podataka, što se provodi u skladu s našom politikom privatnosti na koju se upućuje ovdje: https://pistonaddict.com/privacy-policy/ .

 1. Nedostatak jamstva i odricanja od odgovornosti [platform operating company]

13.1 Pristup i korištenje Platforme pruža se “kakva jest”, bez jamstva da neće imati kvarova ili računalnih grešaka, u kojem slučaju ćemo ih nastojati popraviti, a da vi ne budete u mogućnosti postavljati bilo kakve zahtjeve na tu temu.

13.2 Naša platforma može sadržavati razne poveznice i URL-ove na stranice trećih strana, nad kojima nemamo kontrolu. Pozivamo naše Članove da budu oprezni u vezi s ovim poveznicama, da pročitaju uvjete koji se mogu primjenjivati i oslobađamo nas svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati za naše Članove u vezi s pristupom i korištenjem navedenih poveznica i URL adresa.

13.3 Oslobađamo se svake odgovornosti u vezi s vašom registracijom i sklapanjem, odnosno izvršenjem Ugovora koji bi iz toga mogao proizaći između Članova u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

Konkretno, ne jamčimo da je prodaja, odnosno nabava robe u vašoj državi prebivališta zakonita ili da ne podliježe određenim uvjetima koji prvo moraju biti ispunjeni, posebno na administrativnoj razini. Na članovima je da se prethodno raspitaju.

Naša odgovornost ni u kojem slučaju ne može premašiti zajedničku cijenu iznosa oglasa i provizije koja nam je plaćena u odnosu na dati oglas.

 1. Odgovornost i obeštećenje članova

14.1 Članovi se obvezuju obeštetiti nas kao i naše upravitelje, predstavnike ili zaposlenike za bilo kakvu štetu koju bismo mogli pretrpjeti u vezi s njihovim pristupom, upotrebom platforme kao i u vezi s bilo kojim kršenjem ovih uvjeta ili zakona primjenjivog na ( x) Pogođeni član(ovi).

 1. Trajanje i raskid

15.1 Vaša pripadnost platformi počinje kada otvorite svoj račun i završava kada se zatvori, a možete ga pokrenuti online u bilo kojem trenutku.

15.2 Zadržavamo pravo zatvoriti vaš račun u bilo kojem trenutku na kraju mjeseca slanjem prethodne obavijesti od najmanje sedam dana, odnosno s trenutačnim učinkom u slučaju da:

 1. a) Prestajemo upravljati Platformom ili općenito prekidamo naše aktivnosti
 2. b) prekršite bilo koji od ovih Uvjeta i odredbi;
 3. c) Ponašate se na način koji šteti našem ugledu.

15.3 Od trenutka kada je vaš račun zatvoren zbog okolnosti navedenih u čl. 15.2 krevet. b ili c, zabranjeno vam je otvaranje novog računa pod vašim ili drugim identitetom.

 1. Ništavost

16.1 U slučaju da se jedan ili drugi od ovih uvjeta pokaže nevažećim prema mjerodavnom zakonu, predmetni uvjet će se tumačiti što je bliže moguće njegovom početnom tekstu kako bi se zajamčila njegova valjanost. Ova moguća ništavost ne utječe na druge uvjete i oni ostaju u potpunosti važeći.

 1. Pritužbe

17.1 Sve pritužbe koje Korisnik može imati u vezi s našim uslugama bilo koje prirode podnose nam se elektronički na adresu e-pošte u tu svrhu.

17.2 Trudimo se pritužbe riješiti na adekvatan način te se obvezujemo odgovoriti na pritužbu u roku od 14 dana od dana zaprimanja iste. Ako naš odgovor zahtijeva više vremena, možemo dva puta produljiti ovo razdoblje od 14 dana.

 1. Mjerodavno pravo i nadležni sud

18.1 Valjanost i izvršenje ovih odredbi i uvjeta podliježu primjeni švicarskog zakona, isključujući savezni zakon o međunarodnom privatnom pravu.

18.2 Svaki spor koji proizlazi izravno ili neizravno iz ovih uvjeta između[company operating the platform] i Članovi će biti podvrgnuti isključivoj nadležnosti Prvostupanjskog suda Republike i Ženevskog kantona kojem su se strane ovime suglasne neopozivo pokoriti.

18.3 Svaki spor između Članova koji nastane nakon sklapanja Ugovora koji se odnosi na robu ponuđenu na prodaju putem platforme bit će predan nadležnom sudu u mjestu prebivališta kupca.

Prilog 1

Model obrasca za povlačenje

(ispunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite odustati od Ugovora)

Za: [ime poduzetnika]

[geografska adresa trgovca]

[broj faksa trgovca, ako je dostupan]

[e-mail adresa ili elektronička adresa trgovca/pružatelja]

Ja/mi* ovime vas obavještavamo da smo ja/mi* odlučili raskinuti naš ugovor o prodaji sljedećih proizvoda: [ oznaka proizvoda ]*

isporuku sljedećeg digitalnog sadržaja:[designation digital content] *

pružanje sljedeće usluge:[service designation] *,

Naručeno*/primljeno*[date of order for services or date of receipt for products] .

[Ime potrošača

[Adresa potrošača

[Signature of consumer(s)] (samo ako je ovaj obrazac prijavljen na papiru)

[Date]

* Izbrišite ako nije potrebno ili ispunite gdje je potrebno

Newsletter

Pridružite se našoj zajednici, budite informirani o novim aukcijama i nabavite kod za popust za besplatno učitavanje vozila na naše europsko tržište aukcija.