Dokumenty k prodeji vašeho vozidla

Seznam dokumentů požadovaných k ověření vlastnictví a historie vozidla

 • 1. Osvědčení o technické kontrole
 • 2. Registrační osvědčení

  Když své auto zaregistrujete v EU, příslušné orgány vám vystaví osvědčení o registraci. V závislosti na pravidlech platných ve vaší zemi se tento certifikát skládá z jedné nebo dvou částí.

  Ostatní země EU jsou povinny tento certifikát uznat.

 • 3. Osvědčení o správním statusu
 • 4. Doklad o vlastnictví
  a doklad o zaplacení daně
  na přidané hodnotě

  Na fakturách používaných jako doklad o nákupu musí být jasně uvedeno DIČ prodejce.

 • 5. Doklad o pojištění
 • 6. Zpráva o historii vozidla
 • 7. Přísežné prohlášení, že
  vozidlo nemělo nehodu
 • 8. Dokument o online službě
  kontroly proti zástavám

  Ověření, že vozidlo není kradené.

  Klikněte zde

 • 9. Doklad totožnosti nebo cestovní pas a
  řidičský průkaz
 • 10. Pro nová vozidla:
  osvědčení o shodě

  Osvědčení o shodě vydané výrobcem prokazuje, že technické vlastnosti vozidla odpovídají ekologickým a bezpečnostním normám.
  Může se jednat o evropský (certifikát CE) nebo národní certifikát.

 • Osvědčení o technické kontrole
 • Osvědčení o registraci. Při registraci vozidla v EU vám příslušné orgány vystaví osvědčení o registraci. V závislosti na pravidlech platných ve vaší zemi se tento certifikát skládá z jedné nebo dvou částí. Ostatní země EU jsou povinny toto osvědčení uznávat
 • Osvědčení o správním statusu
 • Doklad o vlastnictví
 • Na fakturách použitých jako doklad o nákupu musí být jasně uvedeno DIČ prodejce.
 • Doklad o pojištění
 • Zpráva o historii vozidla
 • Čestné prohlášení, že vozidlo nemělo nehodu.
 • Dokument z online služby kontroly proti kolateralizaci. Ověření, že vozidlo nebylo odcizeno.
 • doklad totožnosti nebo cestovní pas a řidičský průkaz.
 • U nových vozidel: osvědčení o shodě.
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Osvědčení o shodě v případě dovozu z EU/ESVO (nebo rovnocenné osvědčení o bezpečnosti v případě dovozu ze zemí mimo EU/ESVO).
 • Doklad o vlastnictví, např. kupní smlouva nebo existující registrační dokumenty
 • Platné pojištění auta
 • Kupní smlouva nebo kupní smlouva, ve které je podrobně popsán stav vozu včetně známých závad. Vzor smlouvy najdete. Je dobré se poohlédnout po vozech, které jsou vybaveny obsáhlou servisní knížkou nebo servisní knížkou ( Scheckheftgepflegt ).
 • Stávající registrační dokumenty ( der Fahrzeugschein )
 • Údaje o poslední kontrole Technischer Überwachungsverein (TUV), pokud je vozidlo starší než tři roky.
 • Získejte informace o vozidle: https://www.carfax.eu/ (placená služba)
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Kupní smlouva nebo faktura
 • Dvě osvědčení o registraci (část I a část II)
 • Evropský certifikát shody (COC)
 • Dobrovolná MOT
 • Získejte informace o vozidle: https://vinspy.eu/vin -check-austria/ (placená služba) nebo ou https://www.carfax.eu/de (placená služba).
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Faktura, která obsahuje údaje o vozidle, dohodnutou cenu, nabízenou záruku na prodej, jakož i údaje o předchozích majitelích a prodejcích vozidla.
 • Osvědčení o tom, že vůz prošel technickou kontrolou (autokurzem/kontrolní technikou ) během dvou měsíců před prodejem.
 • Zpráva o stavu vozu po technické prohlídce.
 • Osvědčení o shodě (gelijkvormigheidattest/certificate de conformity), které prokazuje, že vozidlo splňuje technické specifikace stanovené belgickými právními předpisy.
 • Car-Pass s údajem o počtu kilometrů ujetých vozem.
 • Růžový formulář (roze formulier/formulaire rose ) pro registraci vozidla
 • Získat informace o vozidle: https://www.carvertical.com/be (placená služba) nebo https://www.carfax.eu/fr (placená služba)
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Doklad o technické způsobilosti vozidla
 • NIE/NIF Osobní průkaz totožnosti
 • Registrace vozidla
 • Potvrzení o obecní dani z vozidel
 • Získejte informace o vozidle: https://www.carfax.eu/es (placená služba)
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Kupní smlouva (Atto di Vendita)
 • Doklady k vozidlu (Certificato di Proprietà)
 • Osvědčení o registraci vozidla (Carta di Circolazione)
 • Získejte informace o vozidle: https://www.carfax.eu/it (placená služba)
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Registrační karta vozidla ( kentekencard )
 • Tenaamstellingscode nebo kód nemovitosti

Ti, kteří mají doklady vydané před lednem 2014, mohou předložit jiné dokumenty:

 • Tenaamstellingsbewijs neboli doklad o vlastnictví, který prokazuje, že vozidlo je registrováno na majitele, včetně jména, data narození a bydliště majitele, jakož i data registrace.
 • Overschrijvingsbewijs neboli “doklad o převodu”, což je osvědčení o registraci, které prokazuje vlastnictví vozidla.
 • Získejte informace o vozidle: https://ovi.rdw.nl/ (placená služba) nebo https://www.carfax.eu/nl (placená služba).
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Formulář pro převod vlastnictví 2, který je třeba vyplnit a podepsat.
 • Doklady k registraci vozidla: V tomto případě se jedná buď o univerzální doklad DUA (Documento Único Automóvel ), známý také jako osvědčení o registrační značce ( Certificado de Matrícula ) , nebo o dva doklady:
  • Doklad o registraci vozidla (Título de Registo de Propriedade)
  • Lodní deník na palubě
 • Důkaz o MOT: Platný certifikát IPO (Inspecção Periódica Obrigatória).
 • Zelená karta/osvědčení MOT (Calendário das Inspecções Técnicas de Veículo, také nazývané: Carta Inspecção Técnica Periódica), který obsahuje podrobnosti o historii prohlídek vozidla a datum příští prohlídky.
 • Doklady nebo karta vlastníka o zaplacení daně z vozidla (Imposto Municipal de Veiculo ) jako doklad o zaplacení daně z vozidla.
 • Získejte informace o vozidle: https://www.carfax.eu/ (placená služba)
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Ve Švýcarsku je vozidlo pravidelně podrobováno povinné technické prohlídce na výzvu odboru motorových vozidel. U většiny vozidel, automobilů a motocyklů, se prohlídky provádějí v následujících intervalech: 1. prohlídka: 2. prohlídka: 5 let od data první registrace: po 3 letech. Poté: každé dva roky. Změna vlastníka nemá na tyto lhůty žádný vliv.
 • U ojetého vozidla doklady předchozího majitele (dopravní povolení/Fahrzeugausweis ) nebo znalecký posudek 13.20A/Pruefungsbericht 13 . 20A, pokud se jedná o nové nebo dovezené vozidlo
 • Získat informace: https://www.carfax.eu/fr (placená služba)
 • Pas majitele nebo platný průkaz totožnosti
 • Historie vozu
 • Doklad o registraci vozidla V5C (který prokazuje, že jste registrovaným vlastníkem a že vozidlo je vaše).
 • Osvědčení o technické prohlídce (u vozů starších tří let, kde jsou uvedeny všechny průkazy a poznámky o problémech, které mohou způsobit problémy při budoucích technických prohlídkách).
 • faktury za servisní prohlídky (bonusem jsou roční servisní stvrzenky a servisní knížka s razítky hlavních prodejců).
 • Řádně orazítkovaná servisní knížka
 • Získání informací o vozidle: https://www.gov.uk/get-vehicle-information-from-dvla nebo https://www.carfax.eu/ (placená služba).
Newsletter