ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Παρακάτω θα βρείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας/πλατφόρμας δημοπρασιών μας και για την πραγματοποίηση μιας αγοράς μέσω αυτής της ιστοσελίδας/πλατφόρμας, όπου η PISTON ADDICT SA ενεργεί απλώς ως ενδιάμεση πλατφόρμα.

Η PISTON ADDICT SA, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Ελβετία με αριθμό μητρώου IDE CHE-354.351.695, λειτουργεί μια πλατφόρμα στο https://pistonaddict.com/ (‘‘Πλατφόρμα”) επιτρέποντας και στα δύο άτομα (‘‘Καταναλωτές”) και επαγγελματίες να προσφέρουν αγαθά προς πώληση και να τους φέρνουν σε επαφή με πιθανούς αγοραστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οι δραστηριότητες του Piston Addict λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο με κύρια εστίαση στην Ευρώπη, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι να καθορίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας κατά την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρμας, είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής, στις σχέσεις σας με την PISTON ADDICT SA.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή, οπότε θα ενημερωθείτε κατά την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας συνιστούν αποδοχή των ισχυόντων όρων, της πολιτικής μας περί εμπιστευτικότητας που είναι διαθέσιμη εδώ, καθώς και τυχόν ειδικών όρων που ενδέχεται να ισχύουν.

ΟΡΙΣΜΟΙ:

 1. PISTON ADDICT SA, rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Ελβετία. Πλατφόρμα: https://pistonaddict.com/
 2. Δημοπρασία: η διαδικτυακή δημοπρασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της PISTON ADDICT SA.
 3. Πλειοδότης: ο συμμετέχων σε μια δημοπρασία.
 4. Αγοραστής: ο Προσφέρων με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης.
 5. Μέλος Αγοραστή: ένας Προσφέρων ή/και Αγοραστής που έχει εγγραφεί στην Πλατφόρμα.
 6. Καταναλωτής: φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
 7. Σύμβαση εξ αποστάσεως: σύμβαση μεταξύ του εμπορικού/επαγγελματικού μέλους πώλησης και του Καταναλωτή μέσω της πλατφόρμας στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών, κατά την οποία μέχρι και τη σύναψη της συμφωνίας γίνεται αποκλειστικά ή εν μέρει χρήση μιας ή περισσότερων τεχνικών επικοινωνίας από απόσταση.
 8. Αγαθά: το αγαθό (ενικός αριθμός)/τα αγαθά (πληθυντικός αριθμός) που μπορούν να προσφερθούν προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας.
 9. Μέλος: Συμμετέχων που έχει εγγραφεί στην Πλατφόρμα.
 10. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης: το ευρωπαϊκό υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης: το ευρωπαϊκό υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Το παράρτημα Ι δεν χρειάζεται να διατίθεται εάν το παράρτημα Ι δεν χρειάζεται να διατίθεται εάν ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης όσον αφορά την παραγγελία του.
 11. Προσφέρων: ο συμμετέχων που προσφέρει προς πώληση μέσω Δημοπρασίας.
 12. Συμμετέχων : Όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Πλειοδοτών, των Χρηστών, των Προσφερόντων, των Αγοραστών και των Πωλητών που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα της PISTON ADDICT SA με οποιονδήποτε τρόπο.
 13. Πλατφόρμα : de website at https://pistonaddict.com/ που λειτουργεί από την PISTON ADDICT SA.
 14. Περίοδος σκέψης ή περίοδος αναστολής: η περίοδος κατά την οποία ο Καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 15. Αμοιβή: Οποιαδήποτε πληρωμή οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6.
 16. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του Καταναλωτή να παραιτηθεί από τη σύμβαση εξ αποστάσεως εντός της περιόδου Cooling-off.
 17. Σύμβαση πώλησης ή σύμβαση: σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ αγοραστή και πωλητή.
 18. Πωλητής: ο Προσφέρων με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης.
 19. Μέλος Πωλήσεων: ένας Προσφέρων ή/και Πωλητής που έχει εγγραφεί στην Πλατφόρμα.
 20. Όροι και Προϋποθέσεις : οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.
 21. Χρήστης: ο συμμετέχων σε μια διαδικτυακή δημοπρασία, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της PISTON ADDICT SA.

 1. Εφαρμογή

1.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις Δημοπρασίες που διοργανώνονται από την PISTON ADDICT SA και στις οποίες η PISTON ADDICT SA δεν ενεργεί ως Πωλητής.

1.2 Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη νομική σχέση μεταξύ της PISTON ADDICT SA αφενός και των Συμμετεχόντων αφετέρου. Τα μέρη μπορούν να παρεκκλίνουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις μόνο εγγράφως.

1.3 Η εφαρμογή γενικών ή ειδικών όρων και προϋποθέσεων που χρησιμοποιούνται από τους Συμμετέχοντες αποκλείεται ρητά.

1.4 Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μονομερώς. Οι τροποποιημένοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από τον πρώτο πλειστηριασμό που ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η τροποποίηση των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

1.5 Οι ισχύοντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις της PISTON ADDICT SA μπορούν να προβληθούν και να ληφθούν από την ιστοσελίδα δημοπρασιών της PISTON ADDICT SA.

1.6 Οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν προκειμένου να υποβάλουν αγαθά ή να κάνουν προσφορές μέσω μιας δημοπρασίας. Με την εγγραφή του, ο Συμμετέχων συμφωνεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

1.7. Το κείμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα τίθεται στη διάθεση του Καταναλωτή κατά τρόπο ώστε ο Καταναλωτής να μπορεί εύκολα να το αποθηκεύσει σε ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, πρέπει να υποδεικνύεται πού οι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά και ότι, κατόπιν αιτήματος του Καταναλωτή, θα αποσταλούν δωρεάν, είτε ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο.

 1. Βασικές αρχές

2.1 Παρέχουμε μόνο την Πλατφόρμα που επιτρέπει τη σύνδεση ενός Πωλητή με έναν ή περισσότερους δυνητικούς Αγοραστές που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα ως Μέλη.

2.2 Η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης που μπορεί να προκύψει μεταξύ των Μελών αποτελεί αποκλειστική και πλήρη ευθύνη των Μελών.

2.3 Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση πώλησης που μπορεί να συνάψετε μέσω της πλατφόρμας με ένα Μέλος της πλατφόρμας και ότι είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την τήρηση των παρόντων όρων έναντι των Μελών μας, με αποκλεισμό κάθε άλλης δέσμευσης, και μόνο στον βαθμό που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2.4 Τα μέλη μπορούν να ενεργούν ως καταναλωτές και ως εμπορικοί/επαγγελματίες συμμετέχοντες. Τα εμπορικά Μέλη Πωλήσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι μια σύμβαση μπορεί να συναφθεί μεταξύ αυτών ως εμπορικού Μέλους Πωλήσεων και ενός Καταναλωτή ως Μέλους Αγορών. Από την άποψη αυτή, τα μέλη εμπορικής πώλησης συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για τους καταναλωτές. Σε περίπτωση Σύμβασης μεταξύ δύο Καταναλωτών, η παρούσα νομοθεσία για τους καταναλωτές δεν εφαρμόζεται.

2.5 Δεν επιτρέπουμε στα Μέλη που είναι εμπορικοί/επαγγελματίες Συμμετέχοντες που εδρεύουν εκτός Ευρώπης και θέλουν να πουλήσουν προϊόντα μέσω της Πλατφόρμας, τα οποία είναι ήδη παρόντα στην Ευρώπη.

2.6 Τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα σύμφωνα με τον σκοπό της, δηλαδή να επιτρέπουν τη σύνδεση και την πώληση, αντίστοιχα, την αγορά αγαθών. Ως εκ τούτου, οι χρήστες απαγορεύεται να:

 1. α) παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, είτε πρόκειται για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτο), είτε για δικαιώματα προσωπικότητας (προσβολή της τιμής, κλοπή ταυτότητας), είτε για εμπράγματα δικαιώματα (απουσία δικαιώματος επί των προσφερόμενων προς πώληση αγαθών που ανήκουν σε τρίτο), είτε για συμβατικά δικαιώματα (δικαίωμα χρήσης των αγαθών που ανήκουν σε τρίτο),
 2. β) να θέσετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των συστημάτων πληροφορικής και των διακομιστών μας και την εύρυθμη λειτουργία τους με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως διανέμοντας κακόβουλους κώδικες (ιούς, δούρειους ίππους, κακόβουλο λογισμικό κ.λπ.),
 3. γ) Να τροποποιήσετε χωρίς τη συγκατάθεσή μας και με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα μας και την πλατφόρμα ή να επιδείξετε οποιαδήποτε διασπαστική δραστηριότητα στο θέμα αυτό,
 4. δ) Προσφορά προς πώληση περιεχομένου εκτός από τα αγαθά που αναφέρονται στον ιστότοπο ως αγαθά που μπορούν να προσφερθούν προς πώληση μέσω της Πλατφόρμας,
 5. ε) Να υιοθετήσει συμπεριφορά αντίθετη προς το νόμο με οποιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο της πρόσβασης και της χρήσης της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ των μελών,
 6. στ) Να προωθεί τις δικές του υπηρεσίες εκτός από τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση,
 7. ζ) Χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο ρομπότ ή παρόμοιο σύστημα ως μέρος της διαδικασίας δημοπρασίας που επιτρέπει στον χρήστη να προσφέρει εκτός από χειροκίνητα,
 8. η) να χρησιμοποιεί το σύστημα για παράνομους σκοπούς, ιδίως για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες εγκληματικής φύσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβούμε σε σχετικές έρευνες.

  3. Εγγραφή

3.1 Η δημοσίευση μιας αγγελίας και η δυνατότητα απόκτησης αγαθών που προσφέρονται προς πώληση στην πλατφόρμα προϋποθέτουν την εγγραφή σας ως μέλους, μια διαδικασία κατά την οποία συμφωνείτε να μας κοινοποιήσετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα, όπως αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου μας.

3.2 Η εγγραφή σας ως Πωλητής απαιτεί, εκτός από τα συνήθη δεδομένα, να μας παρέχετε αντίγραφο της ταυτότητάς σας και του εγγράφου εγγραφής των αγαθών που προσφέρονται προς πώληση, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είστε ο ιδιοκτήτης των αγαθών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

3.3 Η εγγραφή σας είναι δωρεάν.

3.4 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που μας παρέχετε και για τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες αυτές παραμένουν επίκαιρες για όσο διάστημα δεν έχει κλείσει ο λογαριασμός σας.

3.5 Σε περίπτωση εγγραφής ως Πωλητής, σας ζητείται να δηλώσετε αν ενεργείτε ως Καταναλωτής ή ως επαγγελματίας/εμπορικός Πωλητής. Ως επαγγελματίας/εμπορικός Πωλητής, υπόκεισθε σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς για τους καταναλωτές, καθώς και σε φορολογικό επίπεδο όσον αφορά την καταβολή του ΦΠΑ, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να απαντήσετε σύμφωνα με την ειλικρίνεια στο θέμα αυτό και να μας απαλλάξετε και να μας αποζημιώσετε, καθώς και τους εκπροσώπους μας, για κάθε ζημία που ενδέχεται να υποστούμε σε περίπτωση που δεν απαντήσετε με ειλικρίνεια.

3.6 Μας εγγυάστε ότι:

 1. α) Οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει είναι ακριβείς και θα παραμείνουν έτσι για όσο διάστημα δεν έχει κλείσει ο λογαριασμός σας, τυχόν αλλαγές πρέπει να γίνουν από εσάς χωρίς καθυστέρηση στο λογαριασμό σας,
 2. β) Έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα μας σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για εσάς, ιδίως ότι έχετε ενηλικιωθεί στη χώρα διαμονής σας, καθώς η χρήση της πλατφόρμας μας απαγορεύεται για ανηλίκους,
 3. γ) Η πώληση των αγαθών, αντίστοιχα η απόκτησή τους, γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς που ισχύουν στο κράτος στο οποίο έχετε την κατοικία σας,
 4. δ) Σε γενικές γραμμές, συμμορφώνεστε με το νόμο και τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς, τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους μας για κάθε ζημία που μπορεί να προκύψει για εμάς από την παραβίαση των προαναφερόμενων δεσμεύσεων.

3.7 Μπορείτε ελεύθερα να εμφανίζεστε με ψευδώνυμο. Στην περίπτωση αυτή, το ψευδώνυμο που επιλέγεται δεν πρέπει να είναι άσεμνο, υποτιμητικό ή σοκαριστικό- επιπλέον, δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις που αφορούν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπο στο Διαδίκτυο, ούτε να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή να αντιστοιχεί στην ταυτότητα τρίτου προσώπου.

3.8 Συμφωνείτε να διατηρείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικά και να μην τα κοινοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το δικαίωμα, όπως και τα Μέλη μας, να θεωρούμε ότι οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας είναι πράξη δική σας ή ενός εξουσιοδοτημένου από εσάς προσώπου. Σε περίπτωση κατάχρησης ή υποψίας κατάχρησης, συμφωνείτε να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση, οπότε κατανοείτε ότι ενδέχεται να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

3.9 Απαγορεύεται το άνοιγμα πολλών λογαριασμών από το ίδιο άτομο ως μέλος αγοράς.

3.10 Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια οποιαδήποτε εγγραφή, να αναστείλουμε έναν λογαριασμό ή να αποκλείσουμε ένα Μέλος.

 1. Ανακοίνωση

4.1 Το περιεχόμενο της διαφήμισης αποτελεί αποκλειστική πρωτοβουλία του εκάστοτε Μέλους Πωλήσεων και τελεί υπό την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη του. Είναι ελεύθερος να ορίσει μια τιμή αποθεματικού κάτω από την οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή, αντίστοιχα να αποφασίσει ότι η πώληση θα γίνει σε σταθερή τιμή, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα δημοπρασίας. Εάν το Μέλος Πωλητής χρησιμοποιεί όρους και προϋποθέσεις σχετικά με την προβλεπόμενη πώληση, πρέπει να αναφέρει τους όρους αυτούς στην αγγελία.

4.2 Με την επιφύλαξη διαφορετικής ημερομηνίας ανάρτησης που επιλέγει το Μέλος Πωλητής, η αγγελία του δημοσιεύεται αμέσως μετά την καταβολή της οφειλόμενης για το σκοπό αυτό αμοιβής, ανάρτηση που ισοδυναμεί με την έναρξη των 7 (επτά) ημερών.

4.3 Το Μέλος Πωλητής συμφωνεί ότι η αγγελία του περιέχει όλα τα στοιχεία που μπορεί εύλογα να θεωρήσει ότι είναι ουσιώδη για έναν δυνητικό αγοραστή, όπως ιδίως:

 1. α) Η τιμή πώλησης σε περίπτωση καθορισμένης ή ελάχιστης τιμής σε περίπτωση δημοπρασίας,
 2. β) Την ημερομηνία της πρώτης διάθεσης των εμπορευμάτων στην αγορά και της απόκτησης από τον πωλητή,
 3. γ) Τυχόν ελαττώματα ή επισκευές που έχουν υποστεί τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση,
 4. δ) τον τόπο πώλησης των αγαθών και τον τρόπο μεταφοράς και παράδοσης, κατά περίπτωση.
 5. ε) Η νόμιμη περίοδος προβληματισμού και το δικαίωμα υπαναχώρησης που ισχύει για τους καταναλωτές.
 6. στ) Εάν το Μέλος Πωλητής ενεργεί ως Καταναλωτής ή ως εμπορικός/επαγγελματίας Συμμετέχων.

4.4 Το μέλος πώλησης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς για τους καταναλωτές.

4.5 Απαγορεύεται στο Μέλος Πωλήσεων να εισάγει συνδέσμους URL ή διευθύνσεις ιστού καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την αγγελία του.

4.6 Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να ελέγχουμε το περιεχόμενο της Διαφήμισης, την ειλικρίνειά της ή το εύλογο των όρων της, και μπορούμε κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε την ανάρτηση οποιασδήποτε Διαφήμισης ή να την αφαιρέσουμε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται το Μέλος οποιαδήποτε αποζημίωση.

4.7 Από τη στιγμή που τα αγαθά τίθενται προς πώληση στην πλατφόρμα, εναπόκειται στο Μέλος Πωλητή να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητά τους και ότι δεν είναι δυνατή η απόκτησή τους από τρίτους σε άλλη πλατφόρμα ή με οποιονδήποτε τρόπο. Μέχρι να ξεκινήσει η δημοπρασία, τα Μέλη Πωλητές επιτρέπεται να διαφημιστούν σε άλλη πλατφόρμα, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις των Μελών Πωλητών που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (ιδίως το άρθρο 7.3.1). Με την ανάρτηση της αγγελίας του στο διαδίκτυο, το Μέλος Πωλητής εγγυάται την καλή κατάσταση των αγαθών (με την επιφύλαξη σαφώς αναφερόμενων ελαττωμάτων και επισκευών) και τη λειτουργία τους.

4.8 Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4.7, το ενδιαφερόμενο Μέλος Πωλητή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει εμάς, τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους μας καθώς και τον Αγοραστή για κάθε ζημία που μπορεί να προκύψει από αυτό.

4.9 Το Μέλος Πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την εφεδρική τιμή και/ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην αγγελία του, εφόσον δεν έχει υποβληθεί προσφορά από Μέλος Αγοραστή.

 1. Σύναψη σύμβασης

5.1. Η έναρξη της περιόδου πώλησης που επιλέγει το Μέλος Πωλητής κατά την ανάρτηση της αγγελίας του στο διαδίκτυο ισοδυναμεί με δεσμευτική προσφορά πώλησης των εν λόγω αγαθών (1) στο πρώτο Μέλος Αγοραστής που προτείνει να καταβάλει τη συμφωνηθείσα σταθερή τιμή ή ( 2) στον πλειοδότη στην περίπτωση που η πώληση γίνεται με δημοπρασία, με την επιφύλαξη ότι τότε τα αγαθά θα τεθούν προς πώληση με μια εφεδρική τιμή, παραδοχή στην οποία ο δεσμευτικός χαρακτήρας της προσφοράς εξαρτάται από το γεγονός ότι η υψηλότερη προσφορά είναι υψηλότερη από την εφεδρική τιμή που ανακοινώθηκε από το Μέλος Πωλητής.

5.2 Η διάρκεια της πώλησης είναι 7 (επτά) ημέρες από την έναρξη της περιόδου πώλησης. Εάν, μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, δεν έχει υποβληθεί προσφορά και δεν έχει συναφθεί σύμβαση, το πωλούν μέλος είναι ελεύθερο να προσφέρει εκ νέου τα αγαθά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.3 Το Μέλος Πωλητής δικαιούται να αποσύρει την προσφορά του εφόσον δεν έχει γίνει προσφορά από Μέλος Αγοραστή.

5.4. Η προσφορά του Αγοραστικού Μέλους ισοδυναμεί με οριστική αποδοχή για την απόκτηση των αγαθών με την καταβολή (1) της τιμής πώλησης που αναφέρεται σε περίπτωση πώλησης σε σταθερή τιμή ή (2) του ποσού για το οποίο κέρδισε την προσφορά σε περίπτωση δημοπρασίας, με επιφύλαξη τότε της υπόθεσης όπου τα αγαθά θα τεθούν προς πώληση με τιμή αποθεματικού, υπόθεσης στην οποία η προσφορά του Αγοραστικού Μέλους δεσμεύει το Πωλητικό Μέλος μόνο εάν το προσφερόμενο ποσό είναι υψηλότερο από την τιμή αποθεματικού.

5.5 Η Σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή κατά την οποία ο Καταναλωτής αποδέχεται σύμφωνα με τον όρο 5.4 την προσφορά και τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, όπως ορίζονται στον όρο 5.1. Η Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή, που ενεργεί στο όνομά του, και του Καταναλωτή. Η Πλατφόρμα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Σύμβαση και δεν καθίσταται ανά πάσα στιγμή ιδιοκτήτης ή νόμιμος διεκδικητής των αγαθών που παραδόθηκαν στον Καταναλωτή από τον Πωλητή.

5.6 Συνιστάται το Αγοραστικό Μέλος να έχει την κατοικία του στο κράτος στο οποίο βρίσκεται το Πωλητικό Μέλος, αντίστοιχα τα σχετικά εμπορεύματα. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, το Αγοραζόμενο Μέλος καλείται να ενημερωθεί πριν από την τοποθέτηση για το κόστος που μπορεί να του προκύψει από την παράδοση από το εξωτερικό, είτε πρόκειται για έξοδα μεταφοράς είτε για φόρους που σχετίζονται με την εισαγωγή των αγαθών, οι οποίοι θα προστεθούν στην τιμή πώλησης. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής ενεργεί ως μέλος αγοράς, το μέλος πώλησης θα παρέχει στον Καταναλωτή αυτές τις πληροφορίες.

Στην περίπτωση αυτή, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 του ν. 5.5 πρώτη πρόταση, το στοίχημα που γίνεται από το μέλος-αγοραστή συνιστά αποδοχή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τη συνολική τιμή πώλησης που θα του κοινοποιηθεί από το μέλος-πωλητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.5. 8.2 και 8.3.

5.7 Απαγορεύεται στα μέλη των οποίων η σύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας να συνάψουν σύμβαση εκτός αυτής για να παρακάμψουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την αμοιβή τους έναντι της πλατφόρμας ή να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη της δομής αμοιβών της πλατφόρμας.

Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της ρήτρας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας με άμεση ισχύ και τη δέσμευσή σας να μας καταβάλλετε αποζημίωση ύψους 1.000 ευρώ (χίλια ευρώ) ανά παραβίαση. Όλες οι αποζημιώσεις και οι νομικές ενέργειες εναντίον σας επιφυλάσσονται.

5.8 Το αργότερο κατά την παράδοση των αγαθών, το Μέλος Πωλητής θα παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες γραπτώς ή με τρόπο που ο Καταναλωτής θα μπορεί να τις αποθηκεύσει με προσβάσιμο τρόπο σε ανθεκτικό φορέα δεδομένων:

 1. Τη διεύθυνση επίσκεψης του καταστήματος του Μέλους Πωλήσεων στο οποίο ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνει τα παράπονά του.
 2. τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο ο Καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή σαφή ενημέρωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης
 3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και την υφιστάμενη εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 4. Η τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, του αγαθού, της υπηρεσίας- εφόσον ισχύει, το κόστος παράδοσης- και ο τρόπος πληρωμής, η παράδοση του αγαθού.
 5. Εάν ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.
 1. Αποδοχές

6.1 Η τιμή για την τοποθέτηση της αγγελίας στο διαδίκτυο από το Μέλος Πωλητή είναι:

 1. α) 99 ευρώ (ενενήντα εννέα ευρώ) για την κλασική φόρμουλα (online στην πλατφόρμα),
 2. β) 349 ευρώ (τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ) για την premium φόρμουλα που περιλαμβάνει την προώθηση της διαφήμισης κατά προτεραιότητα στην πλατφόρμα, εντός του ενημερωτικού μας δελτίου, των κοινωνικών μας σελίδων και σε διαφημίσεις στον Τύπο, όταν αυτό είναι δυνατόν.

6.2 Σε περίπτωση που η πώληση οδηγεί στη σύναψη σύμβασης μεταξύ ενός Μέλους Πωλητή και ενός Μέλους Αγοραστή, ο Αγοραστής συμφωνεί να μας καταβάλει προμήθεια ίση με το 3,5% της τιμής πώλησης, με ελάχιστο ποσό 500 € και μέγιστο ποσό 5.000 € εάν δεν έχει οριστεί εφεδρική τιμή και +10% του ποσού μεταξύ εφεδρικής τιμής και τελικής τιμής εάν η τελική τιμή υπερβαίνει την εφεδρική τιμή (η οποία τιμή δεν περιλαμβάνει τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.2).

6.3 Στην κάρτα οποιουδήποτε Μέλους Αγοραστή θα τοποθετείται κράτηση ύψους 3,5% της αρχικής προσφοράς, με ελάχιστο ποσό 500 € και μέγιστο ποσό 5000 €, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα Μέλη έχουν το κεφάλαιο για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία. Το αποθεματικό θα αποδεσμευτεί αμέσως μετά τη λήξη της δημοπρασίας. Ο πελάτης γνωρίζει ότι η δέσμευση αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 7 ημέρες για να αποδεσμευτεί, ανάλογα με την τράπεζά του.

6.4 Εάν εφαρμόζεται ΦΠΑ ή παρόμοιος φόρος επί της αμοιβής, θα υπολογίζεται επί του προαναφερθέντος ποσού της αμοιβής και θα χρεώνεται επιπλέον στο Πωλητή Μέλος ή στο Αγοραστή Μέλος, ανάλογα με την περίπτωση.

 1. Όροι πληρωμής

7.1 Καταβολή τελών

7.1.1 Τα Μέλη συμφωνούν να καταβάλλουν οποιαδήποτε ισχύοντα τέλη (“Αγορές”) που αναφέρονται στην Πλατφόρμα μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε φόρων (ιδίως ΦΠΑ) ή επιβαρύνσεων.

7.1.2 Χρησιμοποιούμε την Stripe, Inc., ως τρίτη υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών- υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι δεν επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας Αγοραστής απευθείας με έναν Πωλητή, εάν ο εν λόγω Πωλητής επιλέξει μια μέθοδο επεξεργασίας πληρωμών που χρησιμοποιεί τρίτο μέρος για την επεξεργασία της πληρωμής. Όλες οι πληροφορίες που παρέχουν τα Μέλη σε σχέση με μια δημοπρασία πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες.

7.2.3 Οι τιμές που αναγράφονται για τα οχήματα ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναγράφονται από τους Πωλητές στην Πλατφόρμα μας καθορίζονται από τους Πωλητές και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον καθορισμό ή τη διαπραγμάτευση οποιωνδήποτε τιμών ή σχετικών τελών. Τα Μέλη του Αγοραστή κατανοούν και συμφωνούν ότι ο Πωλητής μπορεί να προσθέσει οποιονδήποτε ή όλους τους παραπάνω ή οποιουσδήποτε άλλους φόρους και τέλη στην αναγραφόμενη τιμή κατά τον υπολογισμό της τελικής τιμής πώλησης που θα χρεώσει τον Αγοραστή.

7.2.3 Όλα τα ποσά που αναφέρονται στις ψηφιακές υπηρεσίες είναι σε ευρώ.

7.2 Καμία επιστροφή χρημάτων

Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται από έναν Πωλητή μέσω της Πλατφόρμας γίνονται μεταξύ του εκάστοτε Αγοραστή και του Πωλητή.Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ζητήσετε επιστροφή χρημάτων σχετικά με μια αγορά ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον εκάστοτε Πωλητή.

7.3 Πλειοδοσία και δημοπρασία

7.3.1 Απόθεμα και δημοσίευση

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα μας για να καταχωρίσει ένα όχημα ή άλλο προϊόν, ο Πωλητής υποχρεούται να δηλώσει εάν υπάρχει μια ελάχιστη τιμή στην οποία ο Πωλητής είναι διατεθειμένος να εξετάσει την πώληση σε έναν Αγοραστή (“Αποθεματικό”) ή εάν δεν απαιτείται τέτοια ελάχιστη προσφορά (“Χωρίς Αποθεματικό”). Ο Πωλητής μπορεί να μειώσει ή να παραιτηθεί από ένα αποθεματικό κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, ενημερώνοντάς μας για την αλλαγή αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή, εάν είναι διαθέσιμο, μέσω των διαδικτυακών εργαλείων ειδοποίησης που διαθέτουμε στον Πωλητή. Θα εγκρίνουμε μια καταχώριση για δημοσίευση στην Πλατφόρμα μας μόνο όταν ο Πωλητής έχει επιλέξει είτε ένα αποθεματικό είτε το “Χωρίς αποθεματικό” για την αντίστοιχη καταχώριση.

7.3.1 Αναγνώριση του πωλητή

Τα Μέλη Πωλήσεων είναι υπεύθυνα από κάθε άποψη για κάθε περιεχόμενο και πληροφορία που αναρτάται και σχετίζεται με οποιοδήποτε όχημα, προϊόν ή υπηρεσία που τα Μέλη Πωλήσεων αποφασίζουν να πουλήσουν. Είναι επίσης πλήρως υπεύθυνοι από κάθε άποψη για την εκτέλεση της συναλλαγής με τον εκάστοτε αγοραστή σύμφωνα με τη συμφωνία.

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΈΝΑ ΜΈΛΟΣ ΠΏΛΗΣΗΣ ΈΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΩΛΉΣΕΙ ΈΝΑ ΌΧΗΜΑ Ή ΆΛΛΟ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΩΣ “ΠΩΛΗΤΉΣ”, ΚΆΘΕ ΤΈΤΟΙΟ ΜΈΛΟΣ ΠΏΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊ ΌΤΙ ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Η ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΌΓΩ ΠΩΛΗΤΉ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ Ή ΜΈΣΩ ΑΥΤΉΣ, Ο ΕΝ ΛΌΓΩ ΠΩΛΗΤΉΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΊΣΕΙ, ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΘΈΣΕΙ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΌΧΗΜΑ Ή ΆΛΛΟ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ, ΚΆΘΕ ΠΩΛΗΤΉΣ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΊ ΌΤΙ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΈΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΉ.

7.3.2 Επιβεβαίωση αγοραστή

Κάθε μέλος-αγοραστής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι (i) οι αμοιβές του Αγοραστή που σχετίζονται με κάθε προσφορά που υποβάλλεται μέσω της Πλατφόρμας μας είναι δεσμευτικές και, ως εκ τούτου, οφείλονται και καταβάλλονται σε εμάς σύμφωνα με τη Συμφωνία, και (ii) Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για όλα τα ισχύοντα κρατικά τέλη και φόρους για τα ισχύοντα οχήματα που παρατίθενται μέσω της Πλατφόρμας. Εάν οι Αγοραστές Μέλη αποφασίσουν να υποβάλουν προσφορά για ένα όχημα που έχει καταχωρηθεί από έναν Πωλητή στην Πλατφόρμα μας, τα εν λόγω Μέλη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η προσφορά τους αποτελεί το πρώτο μη δεσμευτικό βήμα για την έκφραση του ενδιαφέροντός σας προς έναν Πωλητή για το καταχωρημένο όχημα και δεν δημιουργεί από μόνη της επίσημη σύμβαση μεταξύ εσάς ως Αγοραστή και του εν λόγω Πωλητή. Είναι ευθύνη του Αγοραστή και του Πωλητή, αντίστοιχα, να διαπραγματευτούν τους όρους μιας δεσμευτικής συναλλαγής και να συνάψουν μια επίσημη σύμβαση. Η εν λόγω σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και της Πλατφόρμας, τα οποία δεν δεσμεύουν τα μέρη μεταξύ τους. Η ευθύνη του Αγοραστή για τυχόν έξοδα αποστολής ή παράδοσης καθορίζεται στην επίσημη συμφωνία μεταξύ του εκάστοτε Πωλητή και του Αγοραστή.

Δεν επιθεωρούμε οχήματα ή άλλα αγαθά που παραθέτει ένας Πωλητής στην Πλατφόρμα. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν αναλαμβάνουμε κανέναν κίνδυνο που σχετίζεται με την αγορά οχήματος από έναν Πωλητή που αναφέρεται μέσω της Πλατφόρμας.

7.4 Σε περίπτωση που (1) δεν καταβληθεί η οφειλόμενη υπέρ μας προμήθεια, (2) δεν καταβληθεί το τίμημα πώλησης από το Αγοραζόμενο Μέλος εντός του συμφωνηθέντος χρόνου ή (3) δεν παραδοθούν τα αγαθά, τότε κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, οπότε αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επιστρέψουμε στο Αγοραζόμενο Μέλος την καταβληθείσα προμήθεια εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ενημέρωσή μας για την καταγγελία αυτή, το δε Πωλούν Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει από την πλευρά του στο Αγοραζόμενο Μέλος το τίμημα πώλησης, εάν δεν είναι σε θέση να το παραδώσει.

 1. Παράδοση των αγαθών

8.1 Η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Αγοραστή κοινοποιούνται στο Μέλος Πωλητή μετά την καταβολή της οφειλόμενης προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 8.1. 8.1 έχει καταβληθεί σε εμάς.

8.2. Το Μέλος Πωλητής ενημερώνει το Μέλος Αγοραστής εντός 10 (δέκα) ημερών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της ταυτότητάς του για τους όρους παράδοσης. Όταν αυτή η παράδοση απαιτεί την εξαγωγή των εμπορευμάτων, το Μέλος Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή ιδίως για το κόστος μεταφοράς και τους τυχόν ισχύοντες φόρους, ώστε το Μέλος Αγοραστής να γνωρίζει τη συνολική τιμή της συναλλαγής. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Αγοραστικού Μέλους και του Πωλητικού Μέλους, το Αγοραστικό Μέλος είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και την εκτέλεση της μεταφοράς των εμπορευμάτων- οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από το Πωλητικό Μέλος στο Αγοραστικό Μέλος σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα θεωρούνται ως ένδειξη του κόστους για το Αγοραστικό Μέλος. Δεδομένου ότι δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, δεν θα έχουμε καμία ανάμειξη στη μεταφορά των εμπορευμάτων.

8.3 Όταν τα αγαθά πρόκειται να εξαχθούν, το Αγοραστικό Μέλος επιβεβαιώνει την αποδοχή της συνολικής τιμής εντός 10 (δέκα) ημερών από την ενημέρωσή του από το Πωλητικό Μέλος. Σε περίπτωση που η τιμή αυτή δεν γίνει αποδεκτή, το Αγοραζόμενο Μέλος μας ενημερώνει σχετικά- η πώληση τότε τερματίζεται και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να επιστρέψουμε την προμήθεια που καταβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. 8.2 εντός 10 (δέκα) ημερών από την ενημέρωσή μας.

8.4 Το Αγοραστικό Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα της πώλησης εντός 30 (τριάντα) ημερών (1) αφότου το Πωλητικό Μέλος έχει ενημερώσει τον Αγοραστή για τους όρους παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 8.4. 9.2, αντίστοιχα (2) αφότου το Αγοραστικό Μέλος επιβεβαιώσει την αποδοχή της συνολικής τιμής, όταν τα αγαθά πρόκειται να εξαχθούν, εκτός εάν ο Αγοραστής και ο Πωλητής έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

 1. Εγγύηση

9.1 Καθώς δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση πώλησης μεταξύ του Μέλους Πωλητή και του Μέλους Αγοραστή, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με τα αγαθά που προσφέρονται προς πώληση και δεν διαθέτουμε ποτέ αγαθά προς πώληση στην πλατφόρμα. Έτσι, (1) δεν είμαστε ποτέ ιδιοκτήτες των αγαθών που προσφέρονται προς πώληση στην πλατφόρμα, (2) δεν έχουμε πραγματοποιήσει κανέναν έλεγχο των αγαθών που προσφέρονται προς πώληση στην πλατφόρμα και (3) δεν είχαμε στην κατοχή μας ούτε ένα από τα αγαθά που προσφέρονται προς πώληση.

9.2 Ο Αγοραστής δικαιούται να κινηθεί κατά του Πωλητή διεκδικώντας τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αντίστοιχα αυτά που θα μπορούσαν να έχουν συμφωνηθεί και παραχωρηθεί απευθείας στο Αγοραστικό Μέλος από το Πωλητικό Μέλος σε περίπτωση που τα αγορασθέντα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή της πώλησης ή θα παρουσίαζαν ελαττώματα που παρέχουν δικαιώματα στον Αγοραστή, διευκρινίζεται ότι το Αγοραστικό Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά την παραλαβή τους και να ενημερώσει τον Πωλητή για τυχόν ελαττώματα που διαπιστώθηκαν εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την παραλαβή τους.

 1. Φόροι

10.1 Συμφωνείτε ως Μέλος να εκπληρώσετε τις νομικές σας υποχρεώσεις καταβάλλοντας κάθε επιβάρυνση ή φόρο που μπορεί να πρέπει να καταβληθεί σε σχέση με την εκτέλεση της πώλησης ή της απόκτησης αγαθών μέσω της Πλατφόρμας, ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ, εάν τυχαία είστε επαγγελματίας Πωλητής.

 1. Ιδιοκτησία δικαιωμάτων

11.1 Κατέχουμε, αντίστοιχα, όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, ιδίως πνευματικής ιδιοκτησίας, όσον αφορά την Πλατφόρμα.

11.2 Η εγγραφή σας ως Μέλος δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα στην Πλατφόρμα, εκτός από το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της υπό τους όρους που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

11.3 Εγγυάστε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα (1) των διαφημίσεων, των κειμένων και των εικονογραφήσεων (“Περιεχόμενο”) που αναρτάτε στο διαδίκτυο υπό την ιδιότητά σας ως Μέλος, αντίστοιχα ότι έχετε λάβει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις με τεκμηριωμένο τρόπο και ότι είστε σε θέση να μας παράσχετε τα έγγραφα αυτά κατόπιν αιτήματός μας, (2) των προσφερόμενων προς πώληση αγαθών, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο οποιουδήποτε περιορισμένου ή συμβατικού εμπράγματου δικαιώματος που θα μπορούσε να επικαλεστεί τρίτος για να ματαιώσει την πώληση.

11.4 Μας παραχωρείτε άδεια χρήσης του Περιεχομένου στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου, δηλαδή την πώληση των αγαθών στην πλατφόρμα με σκοπό την πώλησή τους σε ένα μέλος-αγοραστή, αποκλείοντας κάθε άλλο σκοπό , η εν λόγω άδεια περιλαμβάνει επίσης στον τύπο premium το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω περιεχομένου στο ενημερωτικό δελτίο, στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και στις δημοσιεύσεις στον Τύπο.

11.5 Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 11.5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 11.3, το εν λόγω περιεχόμενο θα αφαιρεθεί αμέσως και συμφωνείτε να μας απαλλάξετε και να μας αποζημιώσετε, τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους μας, για κάθε ζημία που μπορεί να υποστούμε, είτε πρόκειται για δικηγορικές αμοιβές που προκύπτουν από μια τέτοια παραβίαση, είτε για δικαστικά έξοδα ή για διαταγή καταβολής αποζημίωσης.

11.6 Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε γνώμη ή άποψη που μας κοινοποιείτε σε σχέση με την πλατφόρμα, χωρίς αυτό να σας δίνει το δικαίωμα να προβάλλετε οποιαδήποτε αξίωση, ιδίως οικονομική, εναντίον μας.

 1. Προστασία δεδομένων

12.1 Η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας απαιτεί τη συλλογή και επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, η οποία γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας, στην οποία γίνεται αναφορά εδώ: https://pistonaddict.com/privacy-policy/.

 1. Απουσία εγγύησης και αποποίηση ευθύνης [platform operating company]

13.1 Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας παρέχεται “ως έχει”, χωρίς εγγύηση ότι δεν θα υποστεί δυσλειτουργίες ή σφάλματα υπολογιστών, οπότε θα προσπαθήσουμε να τα αποκαταστήσουμε, χωρίς να μπορείτε να εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με το θέμα αυτό.

13.2 Η Πλατφόρμα μας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους συνδέσμους και διευθύνσεις URL προς ιστότοπους τρίτων, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Καλούμε τα Μέλη μας να επιδεικνύουν προσοχή σε σχέση με αυτούς τους συνδέσμους, να διαβάζουν τους όρους που ενδέχεται να ισχύουν και μας απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται να προκύψει για τα Μέλη μας σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων και διευθύνσεων URL.

13.3 Απαλλάσσουμε τον εαυτό μας από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την εγγραφή σας και τη σύναψη, αντίστοιχα, την εκτέλεση της Σύμβασης που ενδέχεται να προκύψει από αυτήν μεταξύ των Μελών στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, δεν εγγυόμαστε ότι η πώληση, αντίστοιχα, η απόκτηση των αγαθών στο κράτος διαμονής σας είναι νόμιμη ή δεν υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει πρώτα να πληρούνται, ιδίως σε διοικητικό επίπεδο. Εναπόκειται στα Μέλη να ενημερωθούν εκ των προτέρων.

Η ευθύνη μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη συνδυασμένη τιμή του ποσού της διαφήμισης και της προμήθειας που μας καταβλήθηκε σε σχέση με μια συγκεκριμένη διαφήμιση.

 1. Ευθύνη και αποζημίωση των μελών

14.1 Τα Μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μας αποζημιώσουν, καθώς και τους διαχειριστές, εκπροσώπους ή υπαλλήλους μας, για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται να υποστούμε σε σχέση με την πρόσβαση, τη χρήση της πλατφόρμας, καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων ή της νομοθεσίας που ισχύει για (x) το(τα) επηρεαζόμενο(α) Μέλος(α).

 1. Διάρκεια και λήξη

15.1 Η σύνδεσή σας με την πλατφόρμα αρχίζει με το άνοιγμα του λογαριασμού σας και λήγει με το κλείσιμό του, το οποίο μπορείτε να εκτελέσετε ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγμή.

15.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για το τέλος ενός μήνα, αποστέλλοντας προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον επτά ημερών, αντίστοιχα με άμεση ισχύ σε περίπτωση που:

 1. α) Σταματάμε τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή γενικά παύουμε τις δραστηριότητές μας
 2. β) Παραβιάζετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,
 3. γ) Συμπεριφέρεστε με τρόπο που βλάπτει τη φήμη μας.

15.3 Από τη στιγμή που ο λογαριασμός σας κλείνει λόγω των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο. 15.2 bed. β ή γ, απαγορεύεται να ανοίξετε νέο λογαριασμό με την ταυτότητά σας ή με άλλη ταυτότητα.

 1. Μηδενισμός

16.1 Σε περίπτωση που ένας ή άλλοι από τους παρόντες όρους αποδειχθούν άκυροι σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ο εν λόγω όρος θα ερμηνεύεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική του διατύπωση, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητά του. Οι υπόλοιποι όροι δεν επηρεάζονται από αυτή την πιθανή ακυρότητα και παραμένουν πλήρως έγκυροι.

 1. Καταγγελίες

17.1 Τυχόν παράπονα που μπορεί να έχει ο Χρήστης σχετικά με τις υπηρεσίες μας, οποιασδήποτε φύσης, υποβάλλονται σε εμάς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχει για το σκοπό αυτό.

17.2 Καταβάλλουμε προσπάθειες να επιλύσουμε τα παράπονα με κατάλληλο τρόπο και αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε σε ένα παράπονο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του. Εάν η απάντησή μας απαιτεί περισσότερο χρόνο, μπορούμε να παρατείνουμε αυτή την περίοδο των 14 ημερών δύο φορές.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

18.1 Η ισχύς και η εκτέλεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπόκεινται στην εφαρμογή του ελβετικού δικαίου, με εξαίρεση το ομοσπονδιακό δίκαιο περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

18.2 Κάθε διαφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τους παρόντες όρους μεταξύ του [company operating the platform] και των μελών θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου της Δημοκρατίας και του Καντονίου της Γενεύης, στην οποία τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν αμετάκλητα.

18.3 Κάθε διαφορά μεταξύ των Μελών που προκύπτει μετά τη σύναψη σύμβασης σχετικά με αγαθά που προσφέρονται προς πώληση μέσω της πλατφόρμας θα υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αγοραστή.

Παράρτημα 1

Υπόδειγμα εντύπου απόσυρσης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτό το έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση)

Προς: [ όνομα του επιχειρηματία]

[ γεωγραφική διεύθυνση του εμπόρου]

[ αριθμός φαξ του επιχειρηματία, εάν υπάρχει]

[ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπόρου/παρόχου]

Με την παρούσα γνωστοποιώ/εμείς* ότι αποφάσισα/εμείς* να καταγγείλω/καταγγείλουμε τη σύμβασή μας για την πώληση των ακόλουθων προϊόντων: [ονομασία προϊόντος]*

την προμήθεια του ακόλουθου ψηφιακού περιεχομένου: [designation digital content]*

την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας: [service designation]*,

Παραγγέλθηκε στις*/παραλήφθηκε στις* [date of order for services or date of receipt for products].

[Όνομα καταναλωτή(-ών)

[Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

[Signature of consumer(s)] (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιείται σε χαρτί)

[Date]

* Διαγράψτε όπου δεν ισχύει ή συμπληρώστε όπου ισχύει

Ενημερωτικό δελτίο