Ο σκοπός της πολιτικής απορρήτου είναι να σας δείξει πώς το Piston Addict χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να έχετε διαβιβάσει στην εταιρεία στο πλαίσιο της χρήσης του ιστότοπού της: https://www.pistonaddict.com. Αυτή η πολιτική απορρήτου βασίζεται στις υποχρεώσεις του συντάκτη του ιστότοπου, όπως ορίζονται από τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (GDPR), για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συγκατάθεση για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τον σεβασμό των τα δικαιώματά σας όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση, την επεξεργασία, τη φορητότητα και τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Η πολιτική απορρήτου του Pston Addict μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με πιθανές αλλαγές στο νομοθετικό (RGPD), ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζουν την εξέλιξη και την εφαρμογή του.

1° Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι πολύ πιθανό να περιηγηθείτε στον ιστότοπο https://www.pistonaddict.com χωρίς να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας στοιχεία στον εκδότη του ιστότοπου, με τα όρια που αυτό επιβάλλει όσον αφορά την πρόσβαση σε μέρος των πληροφοριών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η παροχή προσωπικών στοιχείων (επώνυμο και όνομα, επωνυμία εταιρείας, λειτουργία στην εταιρεία, διεύθυνση e-mail, αριθμός επαγγελματικής τηλεφωνικής γραμμής κ.λπ.) στον Pston Addict αποτελεί υποχρέωση εάν επιθυμείτε να λάβετε προσφορά, να επικοινωνήσετε ή να ζητήσετε πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, αποδέχεστε την αρχή της συλλογής τους για τους σκοπούς που περιγράφονται στα έντυπα καθώς και στην παράγραφο «Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων». Ο εκδότης συλλέγει επίσης προσωπικά δεδομένα μέσω της ανάπτυξης αρχείων σύνδεσης, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη χρήση cookies.

2° ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Piston Addict εφαρμόζει μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών:

 • χρήση κρυπτογράφησης αιχμής για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που διαβιβάζονται στο διαδίκτυο,
 • Τα αναλυτικά cookies καθιστούν δυνατή την καταμέτρηση των χρηστών του Διαδικτύου κατά την ανάλυση της συμπεριφοράς τους κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο προκειμένου να δημιουργηθούν στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας,
 • χρήση υπολογιστών και διακομιστών σε ασφαλές περιβάλλον για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • περιορισμένη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες για υπαλλήλους που πρέπει να εκτελέσουν συγκεκριμένη εργασία (τιμολόγηση κ.λπ.).

3° Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Piston Addict έχει μια πολύ αυστηρή πολιτική για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη μη εκχώρηση, δανεισμό, ενοικίαση ή μεταπώλησή τους σε τρίτους οργανισμούς.

Όλη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται στον ιστότοπο https://www.pistonaddict.com πραγματοποιείται απευθείας από μέλη της ομάδας Efficiencies που είναι εξουσιοδοτημένα για αυτόν τον σκοπό.

Ως εκ τούτου, συμφωνείτε με την αρχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων για τους σκοπούς που περιγράφονται στις φόρμες επικοινωνίας, τη δημιουργία/διαχείριση λογαριασμού καθώς και στην παρακάτω παράγραφο, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

4° ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Piston Addict πραγματοποιεί χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με συγκεκριμένους σκοπούς:

 • Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των φορμών εισαγωγής πληροφοριών στον ιστότοπο (επικοινωνία, αίτημα προσφοράς, πρόσληψη) χρησιμοποιούνται για την αποστολή προσφορών, τη δημιουργία ή την ανάπτυξη εμπορικής σχέσης, την πρόσληψη εκπαιδευόμενων ή/και υπαλλήλων.
 • Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την αναπαραγωγή βίντεο που δημοσιεύονται σε εξειδικευμένες πλατφόρμες είναι απαραίτητα για να έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και να εκτελέσετε τα αιτήματά τους.
 • Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση των κουμπιών πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα είναι απαραίτητα για τη δυνατότητα εκτέλεσης των αιτημάτων αυτών των τοποθεσιών τρίτων.

5° ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΝΑΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για όλους τους τύπους συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω του ιστότοπού της, η Piston Addict χρησιμοποιεί συσκευές για να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας:

 • για την αποδοχή της συλλογής δεδομένων κατά τη συμπλήρωση φορμών επικοινωνίας,
 • για την αποδοχή των cookies κατά την εμφάνιση του προειδοποιητικού banner.

Το Pston Addict αποθηκεύει τις συλλογές συγκατάθεσης για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων προκειμένου να είναι σε θέση να τα διαθέσει στο CNIL και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα ελέγχου κατόπιν απλής αίτησης.

6° Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με τη φύση τους και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή τους:

 • για όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από cookies, η περίοδος διατήρησης είναι το πολύ 13 μήνες,
 • για όλα τα δεδομένα σας που συλλέγονται από μια φόρμα, η περίοδος διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

7° Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Piston Addict δεν μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8° ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

Το Piston Addict χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξουσιοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών για να διευκολύνει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιείτε στον ιστότοπο.

9° Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Απριλίου 2016 και τον τροποποιημένο νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε ένα σύνολο δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας απευθείας με τον εκδότη του ιστότοπου:

 • μέσω ταχυδρομείου: Piston Addict
 • από το τηλέφωνο :
 • μέσω e-mail :

9.1° Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα

Εντός του νομικού πλαισίου που ορίζεται από το RGPD, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε γραπτό αίτημα για την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα επιστολής που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων

Η νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σάς επιτρέπει να ζητήσετε την τροποποίηση ή τη διόρθωση ελλιπών, ανακριβών ή ξεπερασμένων πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς ή με ένα αποθανόν στενό σας πρόσωπο.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα επιστολής που συντάχθηκε από την Επιτροπή Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou -έχει λήξει.

9.3° Δικαίωμα εναντίωσης για νόμιμους λόγους

Εντός του νομοθετικού πλαισίου που ορίζεται από τον GDPR, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για τους ακόλουθους λόγους:

 • αντίθεση στη χρήση δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων αναζήτησης,
 • αντίθεση βασισμένη σε νόμιμους λόγους.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα επιστολής που συντάχθηκε από την Επιτροπή Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- συντονιστές .

9.4° Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από το RGPD, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την ανάκτηση των προσωπικών σας δεδομένων σε ανοιχτή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, προκειμένου να τα αποθηκεύσετε σε άλλο μέσο ή να τα διαβιβάσετε σε άλλο πληροφοριακό σύστημα για επαναχρησιμοποίησή τους.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα επιστολής που προτείνει η Επιτροπή Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9,5° Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων

Η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα σάς επιτρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων σας που έχουν αποθηκευτεί στον ιστότοπο του Piston Addict .

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα επιστολής που προτείνει η Επιτροπή Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun -δικτυακός τόπος.

9.6° Η επεξεργασία των αιτημάτων σας

Το Piston Addict αναλαμβάνει να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας σχετικά με προσωπικά δεδομένα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 μήνα από τη λήψη τους.

Το Piston Addict διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αιτήματα που σχετίζονται με δεδομένα που χαρακτηρίζονται είτε από προδήλως κακόβουλη πρόθεση είτε από επαναλαμβανόμενο και καταχρηστικό χαρακτήρα.

9.7° Ο υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα

Κύριος.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Τηλέφωνο:

Ενημερωτικό δελτίο