Целта на политиката за поверителност е да ви покаже как Piston Addict използва, управлява и защитава личната информация, която може да сте предали на компанията в контекста на използването на нейния уебсайт: https://www.pistonaddict.com. Тази политика за поверителност се основава на задълженията на редактора на уебсайта, както е дефинирано от Общите правила за защита на данните (GDPR), за всички въпроси, свързани със съгласието за събиране на лични данни, защитата и сигурността на личните данни, зачитането на вашите права по отношение на достъп, коригиране, обработка, преносимост и изтриване на вашите данни.

Политиката за поверителност на Piston Addict може да бъде модифицирана според възможните промени в законодателната (RGPD), регулаторната и съдебната рамка, която определя нейното развитие и прилагане.

1° СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Напълно възможно е да разглеждате сайта https://www.pistonaddict.com, без да разкривате личната си информация на издателя на уебсайта, с ограниченията, които това налага по отношение на достъпа до част от предлаганата информация и услуги.

Предоставянето на лична информация (фамилия и собствено име, име на фирма, функция във фирмата, имейл адрес, професионален телефонен номер и др.) на Piston Addict е задължение, ако желаете да получите оферта, да се свържете или да поискате информация.

Следователно приемате принципа на тяхното събиране за целите, описани във формуляри, както и в параграфа „Цели на обработката на данни“. Издателят също така събира лични данни чрез разполагане на файлове за връзка, в съответствие с действащото законодателство относно използването на бисквитки.

2° ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Piston Addict прилага различни мерки за сигурност, за да поддържа сигурността на вашата лична информация:

 • използване на най-съвременно криптиране за защита на вашите лични данни, предавани онлайн,
 • аналитичните бисквитки позволяват да се преброят интернет потребителите, докато се анализира тяхното поведение по време на посещението на уебсайта, за да се генерира статистика за трафика,
 • използване на компютри и сървъри в сигурна среда за съхранение и обработка на вашите данни,
 • ограничен достъп до лична информация за служителите, които трябва да извършват конкретна работа (фактуриране и др.).

3° ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Piston Addict има много строга политика за обработка на лични данни, състояща се в това никога да не ги възлага, отдава, отдава под наем или препродава на трети страни.

Цялата обработка на вашите лични данни, събрани на уебсайта https://www.pistonaddict.com, се извършва директно от членове на екипа за ефективност , упълномощен за тази цел.

Следователно вие се съгласявате с принципа на обработване на вашата лична информация за целите, описани във формулярите за контакт, създаване/управление на акаунт, както и в параграфа по-долу, за да разберем по-добре вашите нужди по отношение на продуктите и услугите.

4° ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ

Piston Addict извършва ръчна или автоматизирана обработка на вашите лични данни според конкретни цели:

 • Данните, събрани чрез формулярите за въвеждане на информация на уебсайта (контакт, заявка за оферта, набиране на персонал), се използват за изпращане на оферти, създаване или развитие на търговски отношения, набиране на стажанти и/или служители.
 • Данните, събрани по време на възпроизвеждането на видеоклипове, публикувани на специализирани платформи, са необходими, за да имате достъп до тези сайтове на трети страни и да изпълнявате техните заявки.
 • Данните, събрани при използване на бутоните за достъп до социалните мрежи, са необходими, за да може да се изпълняват заявките на тези сайтове на трети страни.

5° СЪБИРАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

За всички видове събиране на лични данни чрез своя уебсайт, Piston Addict използва устройства, за да получи вашето изрично съгласие:

 • за приемане на събиране на данни при попълване на формуляри за контакт,
 • за приемане на бисквитки при показване на предупредителния банер.

Piston Addict запазва колекциите от съгласие за събиране на лични данни, за да може да ги предостави на CNIL и всеки друг контролен орган при проста заявка.

6° ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Периодът на съхранение на вашите лични данни варира в зависимост от тяхното естество и технологията, използвана за тяхното събиране:

 • за всички ваши лични данни, събрани от бисквитки, периодът на съхранение е максимум 13 месеца,
 • за всички ваши данни, събрани чрез формуляр, срокът на съхранение не може да надвишава 36 месеца.

7° ПРЕДАВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Piston Addict не прехвърля вашите лични данни на трети страни, независимо дали се намират в или извън Европейския съюз.

8° ОТОРИЧЕНИ ДОСТАВЧИЦИ

Piston Addict използва услугите на оторизирани доставчици на услуги, за да улесни обработката на лични данни, които използвате на уебсайта.

9° УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНТЕРНЕТ

В съответствие с Общите регламенти за защита на данните, приети от Европейския парламент на 14 април 2016 г., и изменения Закон за защита на данните от 6 януари 1978 г., вие имате набор от права, свързани с вашите лични данни.

Можете да упражните тези права, като се свържете директно с издателя на уебсайта:

 • по пощата: Piston Addict
 • по телефон:
 • чрез имейл :

9.1° Право на достъп до данни

В рамките на законовата рамка, определена от RGPD, можете по всяко време да отправите писмено искане за съобщаване на вашите лични данни.

За да направите това, можете да използвате образеца на писмо, създадено от Националната комисия по информация и свободата: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.2° Право на коригиране на данни

Законодателството, свързано с личните данни, ви позволява да поискате промяна или коригиране на непълна, неточна или остаряла информация, отнасяща се до вас или до починало близко лице.

За да направите това, можете да използвате образеца на писмо, изготвен от Комисията Nationale de l’Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou -просрочен.

9.3° Право на опозиция по законни причини

В рамките на законодателната рамка, определена от GDPR, можете да възразите срещу обработването на вашите лични данни по всяко време поради следните причини:

 • противопоставяне на използването на данни, събрани в контекста на търговски проучвателни операции,
 • противопоставяне на легитимни основания.

За да направите това, можете да използвате образеца на писмо, изготвено от Националната комисия за информация и свободите: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposing-lutilisation-commerciale-de-ses- координатори .

9.4° Правото на преносимост на данни

В рамките на законодателната рамка, определена от RGPD, можете по всяко време да поискате да възстановите личните си данни в отворен и машинно четим формат, за да ги съхранявате на друг носител или да ги предадете на друга информационна система за повторна употреба. .

За да направите това, можете да използвате образеца на писмо, предложен от Националната комисия за изчисления и свободи: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exerciser-son-droit-dacces.

9.5° Правото на изтриване на данни

Законодателството за лични данни ви позволява да поискате изтриване на всички ваши данни, които са били съхранени на уебсайта Piston Addict .

За да направите това, можете да използвате образеца на писмо, предложено от Националната комисия за информация и свободите: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun – уебсайт.

9.6° Обработката на вашите заявки

Piston Addict се задължава да отговори на вашите искания, свързани с лични данни в разумен период от време, който не може да надвишава 1 месец от получаването им.

Piston Addict си запазва правото да отказва искания, свързани с данни, характеризиращи се или с явно злонамерени намерения, или с повтарящ се и злоупотребяващ характер.

9.7° Лицето, отговорно за личните данни

Г-н.
Електронна поща :
телефон :

бюлетин