ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία και κατ’ εφαρμογή του Γενική προστασία δεδομένων Κανονισμός [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], διευκρινίζεται στους χρήστες του ιστότοπου: https://www.pistonaddict.com, η ταυτότητα των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης και της παρακολούθησής του.

 • Ιδιοκτήτης: Piston Addict SA
 • SA με μετοχικό κεφάλαιο 400 000 CHF
 • Αριθμός IDE: 345.351.695
 • Αριθμός ΦΠΑ : CHE-354.351.695TVA και EU528667635 (Αριθμός OSS εκτός ΕΕ)
 • Γραφείο : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge, Ελβετία
 • Τηλέφωνο : 00 41 22 342 03 55
 • Δημιουργός/Webmaster: KUBIWEB
 • SAS με μετοχικό κεφάλαιο 21 320 €
 • Αριθμός SIRET: 53018964600025
 • Έδρα: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Οικοδεσπότης: HOSTINGER
 • Έδρα: 61 Lordou Vironos Street, 6023 Λάρνακα, Κύπρος
 • Επικοινωνία: https://www.hostinger.fr/contact
 • Διαχείριση : Castelain Kevin.

Οι δραστηριότητες του Piston Addict λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο με κύρια εστίαση στην Ευρώπη, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Η χρήση του ιστότοπου https://www.pistonaddict.com συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες του ιστότοπου https://www.pistonaddict.com καλούνται επομένως να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι κανονικά προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Μια διακοπή λόγω τεχνικής συντήρησης μπορεί ωστόσο να αποφασιστεί από την Piston Addict, η οποία θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες πριν από τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης.

Ο ιστότοπος https://www.pistonaddict.com ενημερώνεται τακτικά από τον Piston Addict. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: ωστόσο, επιβάλλονται στον χρήστη, ο οποίος καλείται να ανατρέχει σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις γνωρίζει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Σκοπός του δικτυακού τόπου https://www.pistonaddict.com είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η Piston Addict προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.pistonaddict.com.

Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε από την ίδια είτε από τους τρίτους συνεργάτες που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο https://www.pistonaddict.com είναι ενδεικτικές και είναι πιθανό να εξελιχθούν. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.pistonaddict.com δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων που έχουν γίνει από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΊ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υλικές ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό, που δεν περιέχει ιούς και με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΙΣ

Η Piston Addict είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, του λογότυπου, των εικονιδίων, των ήχων, του λογισμικού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη γραπτή άδεια της Piston Addict.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρηθεί ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ

Εθισμένος στο έμβολο δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο https://www.pistonaddict.com και προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Η Piston Addict δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη για επακόλουθες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου https://www.pistonaddict.com. Διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στο χώρο επικοινωνίας) είναι διαθέσιμοι στους χρήστες.

Η Piston Addict διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κάθε περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτόν τον χώρο και το οποίο θα παραβίαζε τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Κατά περίπτωση, η Piston Addict διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή/και ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση ρατσιστικού, υβριστικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.).

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται ιδίως από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου https://www.pistonaddict.com, ενδέχεται να συλλέγονται τα ακόλουθα: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης έχει πρόσβαση στον δικτυακό τόπο https://www.pistonaddict.com , ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη, η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η Piston Addict συλλέγει προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη μόνο για την ανάγκη ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος https://www.pistonaddict.com.

Ο χρήστης παρέχει τις πληροφορίες αυτές με πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγει ο ίδιος. Στη συνέχεια, διευκρινίζεται στον χρήστη του δικτυακού τόπου https://www.pistonaddict.com η υποχρέωση ή μη παροχής αυτών των πληροφοριών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες, καθώς και τις διατάξεις του κεφαλαίου 3 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης στα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, με γραπτή και υπογεγραμμένη αίτησή τους, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας με υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, στην οποία καθορίζεται η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη της ιστοσελίδας https://www.pistonaddict.com δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται ή πωλείται με οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους.

Μόνο η ανάληψη της εξαγοράς της Piston Addict και των δικαιωμάτων της θα επέτρεπε τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση αποθήκευσης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του ιστότοπου. https://www.pistonaddict.com.

Ο ιστότοπος δεν έχει δηλωθεί στην CNIL επειδή δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων. Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@pistonaddict.com.

ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΈΝΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Ο ιστότοπος https://www.pistonaddict.com περιέχει έναν ορισμένο αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με την άδεια του Piston Addict. Ωστόσο, η Piston Addict δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει το περιεχόμενο των ιστότοπων που επισκέπτονται με αυτόν τον τρόπο και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό.

Η περιήγηση στον ιστότοπο https://www.pistonaddict.com είναι πιθανό να προκαλέσει την εγκατάσταση cookie(s) στον υπολογιστή του χρήστη. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη μετέπειτα πλοήγηση στον ιστότοπο και επίσης να επιτρέψουν διάφορες μετρήσεις της επισκεψιμότητας.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ως εξής για να αρνηθεί την εγκατάσταση των cookies:

 • Στον Internet Explorer: καρτέλα εργαλείων (εικονογράφημα με τη μορφή γραναζιού πάνω δεξιά) / επιλογές διαδικτύου. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Επικύρωση στο Ok.
 • Στον Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο. Ορίστε τους κανόνες διατήρησης σε: χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό. Τέλος, απενεργοποιήστε το για να απενεργοποιήσετε τα cookies.
 • Κάτω από το Safari: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού (συμβολίζεται με ένα γρανάζι) στο επάνω δεξί μέρος του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα “Απόρρητο”, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα “Cookies”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.
 • Στο Chrome: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού (συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές) στο επάνω δεξί μέρος του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα “Απόρρητο”, κάντε κλικ στις προτιμήσεις. Στην καρτέλα “Απόρρητο”, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΌΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑΣ

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.pistonaddict.com υπόκειται στο δίκαιο της Ελβετίας. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Γενεύης.

ΟΙ ΚΥΡΙΌΤΕΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΊ ΝΌΜΟΙ

Νόμος αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, ο οποίος τροποποιήθηκε ιδίως από το νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες. Νόμος αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία. Τα τμήματα 2, 3, 4 και 5 του κεφαλαίου 3 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

LEXICON

Χρήστης: Χρήστης του Διαδικτύου που συνδέεται, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα ιστότοπο.

Προσωπικές πληροφορίες: “(άρθρο 4 του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

COPYRIGHT

Βασικά εικονίδια που δημιουργήθηκαν από τον Good Ware – Flaticon

Το Piston Addict είναι σήμα κατατεθέν, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Ενημερωτικό δελτίο

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας, ενημερωθείτε για τις νέες δημοπρασίες και λάβετε έναν κωδικό έκπτωσης για να ανεβάσετε το όχημά σας δωρεάν στην ευρωπαϊκή αγορά δημοπρασιών μας.