ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБСАЙТ

В съответствие с член 6 от Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверието в цифровата икономика и в приложение на Обща защита на данните Регламент [Регламент (ЕС) 2016/679], се посочва на потребителите на сайта: https://www.pistonaddict.com, самоличността на различните заинтересовани страни в контекста на неговото осъществяване и наблюдение.

 • Собственик: Piston Addict SA
 • SA с акционерен капитал от 400 000 CHF
 • IDE номер: CHE-354.351.695
 • Номер на ДДС : CHE-354.351.695TVA и EU528667635 (номер на OSS извън ЕС)
 • Офис : Rue Alexandre Gavard 16, 1227 Carouge,  Швейцария
 • Телефон: 00 41 22 342 03 55
 • Създател/уебмастър: KUBIWEB
 • SAS с акционерен капитал от 21 320 €
 • Номер на SIRET: 53018964600025
 • Седалище: 46-48 Chemin de la Bruyère – 69570 DARDILLY
 • Управление : Г-н Castelain Kevin.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Използването на сайта https://www.pistonaddict.com предполага пълно приемане на общите условия за ползване, описани по-долу. Тези условия за ползване могат да бъдат променяни или допълвани по всяко време, поради което потребителите на сайта https://www.pistonaddict.com се приканват да се запознават с тях редовно.

Този сайт е нормално достъпен за потребителите по всяко време. Прекъсването поради техническа поддръжка обаче може да бъде решено от Piston Addict, който тогава ще се постарае да съобщи на потребителите преди датите и часовете на намесата.

Сайтът https://www.pistonaddict.com се актуализира редовно от Piston Addict. По същия начин правните известия могат да бъдат променяни по всяко време: въпреки това те се налагат на потребителя, който се приканва да ги преглежда възможно най-често, за да се запознае с тях.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ

Целта на сайта https://www.pistonaddict.com е да предоставя информация за всички дейности на компанията. Piston Addict се стреми да предоставя на сайта https://www.pistonaddict.com възможно най-точна информация.

Въпреки това тя не може да носи отговорност за пропуски, неточности и недостатъци в актуализацията, независимо дали тя е направена от самата нея или от партньорите – трети страни, които ѝ предоставят тази информация.

Цялата информация, посочена на сайта https://www.pistonaddict.com, е ориентировъчна и вероятно ще се променя. Освен това информацията на сайта https://www.pistonaddict.com не е изчерпателна. Те се предоставят при условие, че след пускането им в интернет са били направени промени.

 

ДОГОВОРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ

Сайтът използва технологията JavaScript.

Уебсайтът не носи отговорност за материални щети, свързани с използването на сайта. Освен това потребителят на сайта се съгласява да осъществява достъп до сайта с помощта на най-ново оборудване, което не съдържа вируси, и с актуализиран браузър от последно поколение.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И НАРУШЕНИЯ

Piston Addict е собственик на правата на интелектуална собственост или притежава правата за използване на всички елементи, достъпни на сайта, по-специално текстове, изображения, графики, лого, икони, звуци, софтуер.

Всяко възпроизвеждане, представяне, промяна, публикуване, адаптиране на всички или част от елементите на сайта, независимо от използваните средства или процеси, е забранено, освен с предварителното писмено разрешение на Piston Addict.

Всяко неразрешено използване на сайта или на някой от съдържащите се в него елементи ще се счита за нарушение и ще се преследва в съответствие с разпоредбите на член L.335-2 и следващите от Кодекса за интелектуална собственост.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Пристрастен към буталата не носи отговорност за преки или косвени щети, причинени на оборудването на потребителя при достъп до сайта https://www.pistonaddict.com, които са резултат от използването на оборудване, което не отговаря на спецификациите, посочени в точка 4, или от появата на грешка или несъвместимост.

Piston Addict не носи отговорност и за последващи щети (като загуба на пазар или загуба на възможности), произтичащи от използването на сайта https://www.pistonaddict.com. На разположение на потребителите са интерактивни пространства (възможност за задаване на въпроси в пространството за контакт).

Piston Addict си запазва правото да изтрие без предварително уведомление всяко съдържание, публикувано в това пространство, което би било в противоречие с приложимото във Франция законодателство, и по-специално с разпоредбите, свързани със защитата на данните.

Където е приложимо, Piston Addict си запазва правото да повдигне въпроса за гражданската и/или наказателната отговорност на потребителя, по-специално в случай на расистко, обидно, клеветническо или порнографско съобщение, независимо от използваното средство (текст, фотография и т.н.).

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във Франция личните данни са защитени по-специално от Закон № 78-87 от 6 януари 1978 г., Закон № 2004-801 от 6 август 2004 г., член L. 226-13 от Наказателния кодекс и Европейската директива от 24 октомври 1995 г. и от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

При използване на сайта https://www.pistonaddict.com може да се събират следните данни: URL на връзките, чрез които потребителят е осъществил достъп до сайта https://www.pistonaddict.com , доставчикът на интернет услуги на потребителя, адресът на интернет протокола (IP) на потребителя.

Във всеки случай Piston Addict събира лична информация, свързана с потребителя, само за нуждите на определени услуги, предлагани от сайта https://www.pistonaddict.com.

Потребителят предоставя тази информация с пълното съзнание за фактите, особено когато я въвежда сам. След това на потребителя на сайта https://www.pistonaddict.com се указва задължението или не да предостави тази информация. В съответствие с разпоредбите на членове 38 и следващите от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. относно обработката на данни, файловете и свободите, както и с разпоредбите на глава 3 от Общите разпоредби за защита на данните, всички потребители имат право на достъп, коригиране и възражение срещу личните данни, които ги засягат, като подадат писмено и подписано искане, придружено от копие на документ за самоличност с подпис на притежателя на документа, в което се посочва адресът, на който трябва да бъде изпратен отговорът.

Никаква лична информация за потребителя на сайта https://www.pistonaddict.com не се публикува без знанието на потребителя, не се обменя, прехвърля, преотстъпва или продава на трети страни по какъвто и да е начин.

Единствено поемането на изкупуването на Piston Addict и неговите права би позволило предаването на такава информация на бъдещия купувач, който на свой ред ще бъде обвързан със същото задължение за съхранение и промяна на данните по отношение на потребителя на сайта. https://www.pistonaddict.com.

Сайтът не е деклариран пред CNIL, тъй като не събира лична информация без съгласието на съответните лица. Базите данни са защитени от разпоредбите на закона от 1 юли 1998 г., с който се транспонира Директива 96/9 от 11 март 1996 г. относно правната защита на базите данни.

За да упражните правата си върху личните си данни или в случай на въпроси, свързани с тях, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес: dpo@pistonaddict.com.

 

ХИПЕРТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ И БИСКВИТКИ

Сайтът https://www.pistonaddict.com съдържа определен брой хипертекстови връзки към други сайтове, създадени с разрешението на Piston Addict. Въпреки това Piston Addict няма възможност да провери съдържанието на посетените по този начин сайтове и следователно не поема отговорност за този факт.

Сърфирането в сайта https://www.pistonaddict.com вероятно ще доведе до инсталиране на бисквитки на компютъра на потребителя. “Бисквитката” е малък файл, който не позволява идентифициране на потребителя, но който записва информация, свързана с навигацията на компютъра в даден сайт.

Получените по този начин данни имат за цел да улеснят последващата навигация в сайта, както и да позволят различни измервания на посещаемостта.

Отказът от инсталиране на “бисквитка” може да доведе до невъзможност за достъп до определени услуги. Въпреки това потребителят може да конфигурира компютъра си по следния начин, за да откаже инсталирането на “бисквитки”:

 • В Internet Explorer: раздел “Инструменти” (пиктограма под формата на зъбно колело в горния десен ъгъл) / “Опции за интернет”. Кликнете върху Поверителност и изберете Блокиране на всички бисквитки. Потвърждаване на Ok.
 • Във Firefox: в горната част на прозореца на браузъра щракнете върху бутона Firefox, след което отидете в раздела Опции. Щракнете върху раздела Поверителност. Задайте правилата за запазване на: използвайте потребителски настройки за историята. Накрая махнете отметката, за да деактивирате бисквитките.
 • Под Safari: Кликнете в горния десен ъгъл на браузъра върху иконата на менюто (символизирано със зъбче). Изберете Настройки. Щракнете върху Покажи разширени настройки. В раздела “Поверителност” щракнете върху Настройки на съдържанието. В раздела “Бисквитки” можете да блокирате бисквитките.
 • В Chrome: Кликнете в горния десен ъгъл на браузъра върху иконата на менюто (символизирана с три хоризонтални линии). Изберете Настройки. Щракнете върху Покажи разширени настройки. В раздела “Поверителност” щракнете върху предпочитания. В раздела “Поверителност” можете да блокирате бисквитките.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЮРИСДИКЦИЯ

Всички спорове, свързани с използването на сайта https://www.pistonaddict.com, са подчинени на швейцарското право. Изключителна компетентност имат компетентните съдилища в Женева.

 

ОСНОВНИТЕ ЗАСЕГНАТИ ЗАКОНИ

Закон № 78-87 от 6 януари 1978 г., особено изменен със Закон № 2004-801 от 6 август 2004 г. относно обработката на данни, досиета и свободи. Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за доверието в цифровата икономика. Раздели 2, 3, 4 и 5 от глава 3 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

LEXICON

Потребител: интернет потребител, който се свързва, използвайки гореспоменатия сайт.

Лична информация: “информация, която позволява, под каквато и да е форма, пряко или непряко, да се идентифицират физическите лица, за които се отнася” (член 4 от Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г.).

 

COPYRIGHT

Ключови икони, създадени от Good Ware – Flaticon

Piston Addict е регистрирана търговска марка, всички права запазени.

бюлетин