Документи за продажба на вашия автомобил

Списък с документи, необходими за валидиране на собствеността и историята на превозното средство

 • 1. Сертификатът за техническа проверка
 • 2. Удостоверение за регистрация

  Когато регистрирате автомобила си в ЕС, компетентните органи ви издават свидетелство за регистрация. В зависимост от правилата, които са в сила във вашата страна, този сертификат се състои от една или две части.

  Други страни от ЕС са длъжни да признаят този сертификат.

 • 3. Удостоверението за административен статут
 • 4. Доказателство за собственост
  и доказателство за плащане на данък
  върху добавената стойност

  Фактурите, използвани като доказателство за покупка, трябва ясно да посочват ДДС номера на търговеца.

 • 5. Доказателство за застраховка
 • 6. Доклад за историята на превозното средство
 • 7. Клетвена декларация, че
  превозното средство не е претърпяло произшествие
 • 8. Документ за онлайн услугата на
  контрол на залога

  Проверка, че автомобилът не е откраднат.

  Натисни тук

 • 9. Документ за самоличност или паспорт и
  шофьорска книжка
 • 10. За нови автомобили:
  сертификат за съответствие

  Сертификатът за съответствие, издаден от производителя, доказва, че техническите характеристики на превозното средство отговарят на стандартите за опазване на околната среда и безопасност.
  Това може да бъде европейски (СЕ сертификат) или национален сертификат.

 • Сертификатът за техническа проверка
 • Удостоверението за регистрация. Когато регистрирате автомобила си в ЕС, компетентните органи ви издават свидетелство за регистрация. В зависимост от правилата във вашата страна този сертификат се състои от една или две части. Другите страни от ЕС са длъжни да признават този сертификат.
 • Удостоверението за административен статут
 • Доказателство за собственост
 • Във фактурите, използвани като доказателство за покупка, трябва ясно да е посочен номерът по ДДС на дистрибутора.
 • Доказателство за застраховка
 • Отчетът за историята на превозното средство
 • Клетвена декларация, че превозното средство не е претърпяло произшествие.
 • Документ от онлайн услугата за проверка срещу обезпечаване. Удостоверяване, че превозното средство не е било откраднато.
 • Документ за самоличност или паспорт и шофьорска книжка
 • За нови превозни средства: сертификатът за съответствие.
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • Сертификат за съответствие, ако е внесен от ЕС/ЕАСТ (или еквивалентен сертификат за безопасност, ако е извън ЕС/ЕАСТ)
 • Доказателство за собственост, напр. договор за покупка или съществуващи документи за регистрация
 • Валидна автомобилна застраховка
 • Договор за покупко-продажба или договор за продажба, в който подробно е описано състоянието на автомобила, включително известните дефекти. Можете да намерите образец на договора. Добре е да търсите автомобили, които се предлагат с изчерпателна сервизна книжка или сервизна книжка ( Scheckheftgepflegt ).
 • Съществуващи регистрационни документи ( der Fahrzeugschein )
 • Данни за последния преглед на Technischer Überwachungsverein (TUV), ако превозното средство е на повече от три години
 • Вземете информация за превозното средство: https://www.carfax.eu/ (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • Договор за покупка или фактура
 • Двете удостоверения за регистрация (част I и част II)
 • Европейски сертификат за съответствие (COC)
 • Доброволен MOT
 • Получаване на информация за автомобила: https://vinspy.eu/vin -check-austria/ (платена услуга) или ou https://www.carfax.eu/de (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • Фактурата, която съдържа данни за автомобила, договорената цена, предложената гаранция за продажба, както и данни за предишните собственици и продавачи на автомобила.
 • Сертификат, удостоверяващ, че автомобилът е преминал технически преглед (autokeuring/controle technique) през двата месеца преди продажбата.
 • Доклад за състоянието на автомобила след техническия преглед
 • Сертификат за съответствие (gelijkvormigheidattest/certificate de conformity), който показва, че автомобилът отговаря на техническите спецификации, определени от белгийското законодателство.
 • Car-Pass, който показва броя на изминатите от автомобила километри.
 • Розов формуляр (roze formulier/formulaire rose ) за регистрация на автомобил
 • Получаване на информация за превозното средство: https://www.carvertical.com/be (платена услуга) ou https://www.carfax.eu/fr (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • Доказателство, че превозното средство е технически изправно
 • NIE / NIF Лична карта за самоличност
 • Регистрация на превозно средство
 • Квитанция за общински данък МПС
 • Вземете информация за превозното средство: https://www.carfax.eu/es (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • Нотариален акт за продажба (Atto di Vendita)
 • Документи за превозно средство (Certificato di Proprietà)
 • Свидетелство за регистрация на превозното средство (Carta di Circolazione)
 • Вземете информация за превозното средство: https://www.carfax.eu/it (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • Карта за регистрация на превозно средство ( kentekencard )
 • Tenaamstellingscode или код на имота

Лицата, които имат документи, издадени преди януари 2014 г., могат да предоставят други документи:

 • Tenaamstellingsbewijs, или доказателство за собственост, което показва, че автомобилът е регистриран на името на собственика, включително името, датата на раждане и местожителството на собственика, както и датата на регистрация
 • Overschrijvingsbewijs, или “доказателство за прехвърляне”, което представлява свидетелство за регистрация, доказващо собствеността върху автомобила.
 • Получаване на информация за автомобила: https://ovi.rdw.nl/ (платена услуга) или https://www.carfax.eu/nl (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • Формулярът за прехвърляне на собствеността 2 трябва да бъде попълнен и подписан
 • Документи за регистрация на превозното средство: Това ще бъде или документ за превозно средство DUA All-In-One (Documento Único Automóvel), известен също като свидетелство за регистрационен номер ( Certificado de Matrícula ) , или два документа:
  • Документ за регистрация на превозно средство (Título de Registo de Propriedade)
  • Бордови дневник на борда
 • Доказателство за MOT: Валиден сертификат за изпитване IPO (Inspecção Periódica Obrigatória)
 • Зелена MOT карта/сертификат (Calendário das Inspecções Técnicas de Veículo, наричан също: Carta Inspecção Técnica Periódica), в която се описва историята на прегледите на превозното средство и датата на следващия преглед
 • Документи или карта за общинска вноска за данък върху превозните средства (Imposto Municipal de Veiculo) като доказателство за плащане на данъка върху превозното средство
 • Вземете информация за превозното средство: https://www.carfax.eu/ (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • В Швейцария превозното средство редовно се подлага на задължителен технически преглед по покана на отдела за моторни превозни средства. За повечето превозни средства, автомобили и мотоциклети, проверките се извършват на следните интервали: 1-ва проверка: 5 години след датата на първата регистрация, 2-ра проверка: 3 години след това. След това: на всеки 2 години. Смяната на собственика не оказва влияние върху тези срокове.
 • Документите за регистрация на превозното средство на предишния собственик (разрешително за движение/Fahrzeugausweis) за употребяван автомобил или експертен доклад 13.20A/Pruefungsbericht 13. 20А, ако превозното средство е ново или внесено
 • Получаване на информация: https://www.carfax.eu/fr (платена услуга)
 • Паспорт на собственика или валидна лична карта
 • История на автомобила
 • Регистрационен документ V5C на автомобила (който доказва, че вие сте регистрираният собственик и че автомобилът е ваш).
 • Свидетелства за преминат технически преглед (за автомобили на възраст над три години, в които се посочват всички преминати прегледи и бележки с информация за проблеми, които могат да причинят проблеми при бъдещи технически прегледи).
 • Фактури за сервизно обслужване (годишните сервизни квитанции и сервизната книжка с печати на основните дилъри ще бъдат бонус тук)
 • Надлежно подпечатана сервизна книжка
 • Получаване на информация за автомобила: https: //www.gov.uk/get-vehicle-information-from-dvla или https://www.carfax.eu/ (платена услуга)
бюлетин